منابع و ماخذ پایان نامه صنایع کوچک، توسعه صنعتی، صنایع کوچک و متوسط، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

با استفاده از مدل اقتصاد سنجی به این نتیجه رسیده است که سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در ارزش افزوده نسبتاً کاهش یافته ولی در ایجاد اشتغال سهم بسزایی داشته است. تجزیه و تحلیل مطالعه وی نشان می دهد که در یک شرایط یکسان و معین برای تولید یک واحد در بنگاه‌های کوچک ومتوسط، سرمایه کم‌تر و نیروی‌کار بیش‌تری نسبت به بنگاه‌های بزرگ نیاز خواهند داشت. این نویسنده در انتها پیشنهاد می‌کند که اگر قراردادهای فرعی (کارگاه‌‌‌های بزرگ قراردادهای کوچک‌تر خود را با کارگاه‌‌های کوچک انعقاد کنند) مورد حمایت قرار گیرند، باعث پیشرفت بنگاه‌های کوچک و بهبود عملکرد آن بخش خواهد بود.
گرون15 (2006) در پژوهشي به بررسي اثر پروژه‌هاي زودبازده بر برابري زن و مرد پرداخته است. وي در تحقيق خود نشان مي‌دهد که چگونه دولت می‌تواند از اين بنگاه‌ها در راستاي برابري جنسيتي و قدرتمند کردن زنان در کشور با درآمد پايين و متوسط استفاده کند.
بيکر16 (2007) در تحقيقي با استفاده از داده‌هاي کيفي جمع‌آوري شده توسط گروه بازسازي استاني17 (PRT) به بررسي وضعيت پروژه‌هاي زودبازده در استان قندهار افغانستان پرداخته است. هدف اول او تعيين سهمي است که بنگاه‌هاي شهري مي‌بايست در فرآيند تصميم‌گيري پروژه‌هاي زودبازده داشته باشند. علاوه‌بر اين او در مقاله خود بررسي کرده است که آيا سهم کنوني اين بنگاه‌ها در سطح استاندارد خود است يا خير. وي بحث مي‌کند که عملکرد آژانس‌هاي شهري و نظامي دولت کانادا در اين زمينه موفق بوده است؛ اما بهبود عملکرد PRT نيازمند اندازه‌گير مناسب و قابل اطمينان، از اثربخشي اين پروژه‌ها است.
نئومارک و همکاران18 (2008) در تحقيقی مشابه تحقيق ديويس و همکاران نتيجه‌اي مشابه را براي همه بخش‌هاي اقتصادي گرفتند.
هارست و پوگسلي19 (2011) در يک تحقيقی که براي اداره ملي بررسي‌هاي اقتصادي آمريکا انجام شده است، به بررسی اين مسأله مي‌پردازد که بنگاه‌هاي کوچک چه‌کاري انجام مي‌دهند؟ آن‌ها در تحقيق خود نشان مي‌دهند که صاحبان بنگاه‌هاي کوچک با آن‌چه که در ميان سياست‌گذاران و همچنين مدل‌هاي اقتصادي درباره کارآافرينان وجود دارد بسيار متفاوت هستند. نتايج آن‌ها نشان مي‌دهد که تعداد کمي از بنگاه‌هاي کوچک تمايل به ايجاد يک ايده نو در بازار دارند و بيش‌تر آن‌ها تمايل به ارائه سرويس‌هاي موجود به بازارهاي موجود را دارند. علاوه‌بر اين آن‌ها نشان دادند که تنها تعداد کمي از اين بنگاه‌ها مايل به بزرگ‌تر شدن و ابتکار به خرج دادن در بازار هستند. آن‌ها مدعي شدند که اين خصوصيت با خصوصيت شغلي بسياري از بخش‌هايي که اين بنگاه‌ها درآن فعال هستند (مانند وکالت، بنگاه مستغلات، صنايع دستي) تناسب دارد. نتايج آن‌ها حاکي از آن است که مزاياي غيرمادي مانند انعطاف‌پذيري ساعت کار و نبود رئيس، از جمله انگيزه‌هاي اصلي بنگاه‌هاي کوچک هستند. در پايان با استفاده از اين نتايج آن‌ها به اهميت استعدادهاي کارآفرين و همچنين ایجاد سياست‌هاي حمايتي از آن‌ها مي‌پردازند.
لیونگ و ریسپولی20 (2011) در تحقیق خود به اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی تولید شده توسط بنگاه‌های کوچک در آمریکا و کانادا پرداخته‌اند. بر اساس نتایج آن‌ها بنگاه‌هایی که کم‌تر از 500 نفر کارمند دارند، حدود 2/50 درصد از GDP کانادا و حدود 7/50 درصد از GDP آمریکا را به خود اختصاص می‌دهند. ضمناً نتایج آن‌ها حاکی از آن است که در صورت حذف بنگاه‌هایی که دولت مالک آن‌ها است، رقم‌های مذکور به ترتیب برابر 9/52 درصد و 3/50 درصد می‌شوند.
لوپر21 (2012) در مقاله‌اي با عنوان ” آيا اندازه بانک‌ها براي تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در نيجريه اهميت دارند؟” به بررسي تأثيرات بانک‌هاي کوچک و بزرگ بر روي تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در نيجريه مي‌پردازد. وي تحقيق خود را در بازه زماني 2010-2001 انجام داده است. وي براساس آمارهاي توصيفي و آزمون t نتيجه‌گيري مي‌کند که اگرچه مقادير وام‌ها به اين بنگاه‌ها با بزرگتر شدن بانک‌ها افزايش مي‌یابد؛ اما اندازه بانک‌ها تأثيري برروي مشکل تأمين مالي بنگاه‌ها نمی‌گذارد. وي توصيه مي‌کند که بهتر است بانک مرکزي نيجريه با طرح‌هاي کاهش ريسک براي ديگر بانک‌هاي حامي اين طرح‌ها، آن‌ها را در تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ياري کند. از طرف ديگر وي پيشنهاد مي‌کند که اين بنگاه‌ها مدارک ثبت شده مناسبي را در اختيار قرار دهند تا ديگر سرمايه‌گذاران و بانک‌ها بتوانند ارزيابي مناسبي از ارزش و اعتبار اين بنگاه‌ها در اختيار داشته باشند.
2-3- مروری بر مطالعات داخلی
در دوره قبل از انقلاب برای اولین مرتبه در ایران «نقش صنایع کوچک در توسعه»، مورد توجه قرار گرفت و کارشناسان سازمان برنامه در چارچوب سیاست‌های توسعه صنعتی کشور مطالعاتی در مورد صنایع کوچک به عمل آوردند. سپس وزارت اقتصاد مطالعاتی در زمینه‌ دسته‌بندی صنایع کوچک و تفکیک مرزهای بین صنایع کوچک صنعتی و مدرن انجام داد.
شریفی النسب، بعد از انقلاب، برای اولین‌ بار به شفاف نمودن وضعیت بنگاه‌های کوچک در ایران و مقایسه تطبیقی آن با الگوهای پیمانکاری جز در کشورهای کره‌ جنوبی، تایوان و هندوستان پرداخت و حاصل مطالعات خود را در دو جلد کتاب و چند مقاله منتشر نمود که از آن‌جمله می‌توان به «چرخه توسعه» و «نقش صنایع کوچک در اقتصاد» اشاره نمود.
تحصیلی (1371) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی نقش صنایع کوچک شهری استان خراسان در ایجاد اشتغال و توزیع درآمد پرداخته است. وی در این تحقیق اهمیت اشتغال و توزیع درآمد در کشورهای توسعه نیافته را بررسی کرده و نقش صنایع کوچک را در دستیابی به این اهداف مورد توجه قرار داده است. در ادامه با بررسی عرضه و تقاضای نیروی کار در استان طی این دهه تحولات ساختاری اشتغال در استان و میزان اشتغال ایجاد شده در دو گروه صنایع کوچک و بزرگ شهری را بررسی و تحلیل نموده است.
نبی زاده (1379) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان جایگاه صنایع کوچک در توسعه صنعتی به بررسی سهم و جایگاه صنایع کوچک در فرایند توسعه صنعتی کشور می‌پردازد. این تحقیق با پرداختن به نظریات معطوف به صنایع کوچک در توسعه صنایع به اهمیت و ضرورت این صنایع پرداخته است و در ادامه با تعریفی از صنایع کوچک به تجربیات برخی کشورها در برنامه‌های توسعه پرداخته و محاسن و عوامل بازدارنده گسترش و توسعه صنایع کوچک در برخی از کشورها را نیز بیان کرده است.
نیلی و همکاران (1382) در قالب طرح مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور در سال 1382، به موضوع صنایع کوچک و متوسط و نقش آن در توسعه صنعتی پرداختند. در این مطالعه پس از بررسی وضعیت این نوع صنایع در کشورهای دیگر و کشور ایران، ابتدا نقش صنایع کوچک و متوسط در تحقق استراتژی توسعه صنعتی کشور تبیین شده است و سپس به منظور تدوین راهبردها و سیاست‌های مناسب جهت تقویت صنایع کوچک و متوسط، تعریف و نقش آن صنایع در فرآیند توسعه ارائه شده و عوامل مؤثر بر توسعه آن ها نیز مشخص گردیده است.
تولایی و علیرضایی (1387)، به بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور و دستیابی به مدل بومی جهت ساماندهی خوشه‌های صنعتی پرداخته‌ و به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از بهترین راهکارهای ارائه شده برای دستیابی به اهداف موجود در اصل 44 قانون اساسی، راهکار خوشه‌سازی و تجمیع این بنگاه‌ها در قالب خوشه‌های صنعتی است. با تجمیع این شرکت‌ها امکان استفاده از تجربیات و امکانات همدیگر، امکان ایجاد امکانات مشترک و انجام امور به صورت اشتراکی به وجود می‌آید.
گیلانی‌نیا و جلالی (1388) در مقاله خود به تحلیل فرآیند اثرگذاری بنگاه‌های کوچک زودبازده بر اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی ایران پرداخته و به ارائه مدل تعاملی مفهومی جدید در زمینه ارتباط بین بنگاه‌های کوچک و خوشه‌های صنعتی و توسعه اقتصادی اقدام کرده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که فقط تمرکز بر توسعه کسب و کارهای کوچک زودبازده نمی‌تواند پایداری و پایایی اشتغال را در اقتصاد به وجود آورد، بلکه باید از مفهوم خوشه‌ها نیز استفاده نمود. همچنین برای رسیدن به این اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی، تعادل بین بستر اقتصاد، بنگاه‌های کوچک زودبازده و خوشه‌های صنعتی ایجاد شودکه وظیفه حفظ تعادل این سه متغیر اساسی بر عهده دولت خواهد بود.
دانش و گیلانی‌نیا (1388) در تحقیقی مشابه تحقیق جلالی و گیلانی‌نیا با عنوان بنگاه کوچک زودبازده و تأثیر آن در حل مشکل اشتغال‌زایی در کشور از طریق توسعه خوشه‌های صنعتی به نتایج مشابهی دست یافتند.
مستوفی و عباسی (1389) در مقاله خود به بررسی میزان اهداف تولیدی، اشتغال‌زایی و سودآوری در بنگاه‌های زودبازده در استان قم پرداخته تا مشخص شود به چه میزان، طرح بنگاه‌های زودبازده به اهداف خود نایل گشته است. در این راستا آن‌ها نمونه‌ای 64 نفری از بین افرادی که تسهیلات وام بنگاه‌های زودبازده دریافت کرده بودند، انتخاب کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که به طور کلی وام‌گیرندگان نتوانسته‌اند آن‌طور که در طرح‌های خود هدف‌سازی کرده بودند در واقعیت این اهداف را محقق سازند و بنابراین اختلاف معناداری بین اهداف تعریف شده در طرح‌ها و تحقق‌یافته در بنگاه‌های زودبازده وجود دارد. بر اساس نتایج آن‌ها وام‌گیرندگان در خصوص اهداف اشتغال‌زایی و سودآوری نتوانسته‌اند طبق اهداف تعیین‌شده به آن دست یابند و فقط در خصوص اهداف تولیدی توانسته‌اند در واقعیت به اهداف تعیین‌شده برسند. بر این اساس اختلاف معناداری بین اهداف تولیدی تعریف شده در طرح‌ها و واقعیت بنگاه‌های زودبازده وجود ندارد.
رحمانی و همکاران (1389) به بررسی اثر طرح بنگاه‌های زودبازده بر روی اشتغال و کارآفرینی در محدوده استان تهران پرداخته و بر اساس آن به این نتیجه دست یافته‌اند که اجرای آیین‌نامه بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و اعطای تسهیلات بانکی به آن‌ها در بخش صنعت باعث افزایش اشتغال و افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در استان تهران شده است و همچنین برنامه‌های دولت درحمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و شناسایی و رفع موانع موجود بر سر راه توسعه آن‌ها باعث افزایش فعالیت‌های بنگاه‌های مذکور می‌شود.
همانگونه که مشاهده شد، در تمامی مطالعات ارائه شده موضوع بررسی میزان تحقق اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی شده و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار نگرفته و از این‌رو این مطالعه می‌تواند در نوع خود مطالعه‌ای جدید محسوب شود.

فصل سوم
مبانی نظری و تصریح مدل

3-1- مقدمه
این تحقیق برآن است که میزان اشتغال ایجادشده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی شده در سطح استان کرمان طی دوره 1389- 1385 را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین این فصل ابتدا به شرح طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده به‌عنوان سیاستی برای رفع معضل بیکاری پرداخته و بعد از ارائه کلیاتی در مورد ویژگی‌ها و اهمیت این بنگاه‌ها و جایگاه آن‌ها در سطح ایران و جهان به توصیف آمارهای محاسباتی پرداخته و سپس به ارائه مدل‌ با استفاده از ویژگی‌ها و عوامل تأثیرگذار بر طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده به‌طور کلی از سال 1385 تا 1389 می‌پردازد. لازم به ذکر است که ویژگی‌های مورد استفاده در مدل‌ برآوردی این مطالعه با استفاده از آمارهای به‌دست آمده از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی این استان بوده است.
3-2- تعاریف و ویژگی‌ها
هيأت وزيران درجلسه مورخ 19/8/1384 كه در مركز استان خراسان جنوبي تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مواد (10)، (11)، (7) و بند (ج) ماده (21)، بند (الف) ماده (39)، بندهاي (د) و (ط) ماده (95)، بند (و) ماده (101) و بند (الف) ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383-

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ایجاد اشتغال، استان کرمان، تحلیل اطلاعات، تحلیل داده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، اتحادیه اروپا، تسهیلات مالی، تسهیلات بانک