منابع و ماخذ پایان نامه شرایط آب و هوایی، کنترل حرکت، آسیب دیدگی

دانلود پایان نامه ارشد

طناب تنظیم بادبان اصلی، بندینک بادبان اصلی .
61- تیرچه افقی دکل، دیرک افقی دکل .
62- نوار پارچه وصل به بادبان برای نشان دادن سمت باد .
63- چوب پشت بند بادبان، قطعه چوب صاف برای نگه داشتن حالت بادبان .
64- وسیله وصل کردن بادبان به سیم دکل .
65- قلاب یا گیره فلزی که برعرشه قرار دارد و طناب ها را برآن گیر می اندازند .
66- میله فلزی عقب قایق با حلقه برای وصل کردن طناب بادبان .
67- چوب پشت بند بادبان، قطعه چوب صاف برای نگه داشتن حالت بادبان .
68- میله های تکیه گاه قفل پارو .
69- فیکسیشن جلو .
70- فیکسیشن عقب .
71- طناب وصل به قایق برای کشیدن اسکی باز .
72- گنبد چتر، بال چتر.
73- استابیلیزِر، عامل تنظیم تعادل .
74- سطح متحرک اصلی در بال .
75- سکان افقی ثابت، پایدارساز .
76- سطح کنترل افقی متحرک که به لبه فرار سکان افقی ثابت ، لولا شده و با حرکت خود به بالا و پایین، چرخش هواپیما را حول محور عرضی ممکن میسازد .
77- پره، تیغه یا باله، دم عمودی، یک سطح عمودی ثابت در قسمت دم .
78- سکان عمودی متحرک، رادر، سطح (لبه) متحرک اصلی کنترل پرواز .
79- فرمان کنترل، فرمانی برای کنترل حرکت هواپیما حول محور طولی و عرضی که میتواند به صورت میله یا رل باشد .
80- اسکی روی شیب های نسبتاً تند را اسکی آلپاین می گویند.آلپاین به معنای«منسوب به آلپ» می باشد و از آن جهت به این رشته اطلاق می شود که زادگاه آن کوههای آلپ در اروپا بوده است .
81- دیسک (صفحه) ته عصا .
82- محل استقرار کفش .
83- در هنگام زمین خوردن بازیکن،با فشار این پیچ کفش اسکی از فیکیاسیون جدا می شود تا از آسیب دیدگی بازیکن جلوگیری شود .
84- دیسک (صفحه) ته عصا .
85- مانع عریض، مانع متشکل از نرده دو ردیفی .
86- مانع عریض دوبخشی، مانع بوته ای با دو تیردرجلووعقب .
87- مانع شیب دار، مانع سه تایی ، مانع تریپل .
88- مانع عریض دوبخشی، مانع بوته ای با دو تیر در جلو و عقب .
89- پد عرق گیر زین .
90- هویزه، میله فلزی داخل دهان اسب .
91- بند تسمه تنگ .
92- جایی که زانوی سوارکار به آن می چسبد .
93- اسکلت زین که از چوب ساخته می شود .
94- وسیله ای که باعث سنگین شدن دهنه می شود .
95- قسمتی که زیر زبان قرار می گیرد .
96- قسمتی که نزدیک سق اسب قرار می گیرد .
97- پد عرق گیر زین .
98- مسابقات ارابه رانی با سرعت یورتمه، ارابه رانی تک اسبه .
99- تسمه نگهدارنده سر اسب که به کمر متصل است .
100- پوشش روی پا و سم عقبی برای حفاظت از ضربه پا .
101- وسیله ای به پای اسب برای وادار کردن او به گامهای معین .
102-روکش پرش ترامپولین ساخته شده از برزنت کشی .
103- در این هشت حالت دفاعی، چهار حالت طرف دست مسلح اهمیت دارد.
104- قفل بازو .
105- اُسوتو گاری ، روش اصلی پرتاب از بیرون .
106- هادا کاجیمه، خفه کردن با قسمت برهنه دست .
107- اُ اوچی گاری، روش اصلی پرتاب از درون .
108- گاری گوشی، پرتاب با جارو کردن کفل .
109- توموئی ناگه، پرتاب دایره ای ، پرتاب با شکم، افکندن حریف از پشت .
110- طعمه مصنوعی به صورت حشره .
111- تور کیسه مانندی که بر دسته درازی سوار شده و با آن ماهی گرفتار در قلاب را به عرشه می اندازند .
112- وسیله بیرون آوردن قلاب از دهان ماهی .
113- توپ های رنگی که بوسیله توپ سفید به آن ضربه زده می شود.
114- مسیر حرکت عمومی برای گذرافراد و ماشین گلف و غیره .
115- قسمت چمن نرم که در آخر هر بخش، سوراخ در آن قرار دارد .
116- فِیر وِی،مسیر بازی.
117- بانکر، مانع شنی .
118- گاری دوچرخ برای حمل وسایل بازیکنان ، ترولی .
119- قلاب برای وصل طناب به محل اتکا .
120- تشک مخصوصی که بازیکن با گذاشتن پای خود روی آن بازی را آغاز می کند .
121- فاصله نقطه شروع تا نقطه خطا .
122- کیسه خواب نصفه مستطیلی، کیسه خواب استوانه ای .
123- گره دوحلقه، گره ساده،مرکب از دو نیمکره، گره آسیابان .
124- گره قلابی دوخفتی .
125- گره سر طناب کلفت .
126- گره خرگوشی، گره بولین،گره قلابی .

بخش بازی های داخلی

Almored-AL Mareeiبازی های داخلی
(برای مشاهدهی تصویر صفحات دکمهی Ctrl را فشار داده و چپ کلیک کنید)

2-6-1. پی نوشت
1- این ترکیب بالاترین دست در رده بندی دستهای پوکر است که ترکیبی از آس ، شاه ، بی بی ، سرباز و ده از یک خال میباشد .
2- پنج کارت پشت سرهم با یک خال .
3- چهار عدد از یک ورق .
4- سه تا از یک عدد و دو تا از عدد دیگر .
5- پنج ورق از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم .
6- پنج ورق به ترتیب پشت سر هم از خالهای مختلف .
7- سه عدد از یک ورق .
8- دو عدد از دو ورق، دو خال جفت .
9- دو عدد از یک ورق، دو خال یک جور .
10- پنج کارت بدون هیچ گونه دسته بندی .
11- در ایران به جای مهره های قرمز، از مهره های سیاه استفاده میشود .
12- اعداد پرتاب شده با ضریب 2محاسبه می شوند.
13- اعداد پرتاب شده با ضریب 3 محاسبه میشود .
14- امتیاز حاصله برابر 25 است .
15- امتیاز حاصله برابر 50 است .
16- اعداد پرتاب شده با ضریب 1 محاسبه میشود .
17- ماشین خودکاری که پول در سوراخ آن انداخته و کالای مطلوب را تحویل می گیرند .
18- ماشین زمان انتخابی دستگاه

بخش ابزار سنجش و اندازه گيری

Almored-AL Mareeiدستگاه های اندازه گیری
(برای مشاهدهی تصویر صفحات دکمهی Ctrl را فشار داده و چپ کلیک کنید)

2-7-1. پی نوشت
1- یکان سنجش گرما؛ آب در سی و دو درجه فارنهایت یخ می زند و در دویست و دوازده درجه فارنهایت می جوشد .
2- با افزايش يا کاهش دما، جيوه دچار انبساط يا انقباض گرديده و با حرکت رو به بالا يا پايين در داخل مسير بسيار باريک خود، ميزان تغييرات دما را مشخص مي‌کند.
3- این ناحيه تنگ در ابتداي مسير لوله امکان حرکت رو به بالاي جيوه را فراهم ساخته ولي از بازگشت سريع جيوه به داخل مخزن جلوگيري مي‌کند .
4- دستگاه تنظیم حرارت داخل خانه یا حرارت معمولی که میان بیست و بیست و پنج درجه سانتیگراد می باشد .
5- دماسنج متشکل از نوار دوفلزی، اگر دو نوار باريك و نازك از دو فلز مختلف كه ضريب انبساطي يكي خيلي بالاتر از ديگري مي باشد به هم جوش كنيم و آنگاه يك سر نوار تشكيل شده را به جائي ثابت نگه داريم و سر ديگر آزاد باشد ، در اين صورت با اعمال حرارت به انتهاي آزاد نوار به علت نامساوي بودن ضرايب انبساطي دو فلز ، نوار مزبور در جهت محور حركت پيچشي انجام مي دهد. حال اگر طول نوار را بلند انتخاب كرده و آنرا به صورت مارپيچ يا حلزوني بپيچيم و يك سر را در محفظه اي ( يك لوله فلزي) محكم كرده و انتهاي آزاد را به يك عقربه وصل كنيم با به كار بردن حرارت ، عقربه روي صفحه اي مدرج مقدار دما را نشان مي دهد. دامنه يا حدود اندازه گيري اين دماسنج از 40 درجه فارنهایت تا 600 درجه فارنهایت می باشد .
6- ساعت وقت نگهدار برای سنجش زمان در مسابقه و آزمایش و غیره .
7- چرخ دنده ی توازن .
8- نمایشگر دیجیتالی که از یـک لایـه مـایـع کـه بـیـن یـک جفت کریستال شفاف احاطه گشته تشکیل میگردد .
9- با پایین آمدن وزنه، محور نیز دوران می کند و عقربه های ساعت را می چرخاند. این حرکت به وسیله آونگ تنظیم می شود که ساعت تند یا کُند کار نکند .
10- بخشی از موتور مکانیکی در ساعت که حرکت چرخشی را تبدیل به حرکت پس و پیش و بالعکس می کند
11- اهرم های این نوع ترازو نقش شاهین را ایفا می کنند .
12- تقسیم بندی جزئی، درجه بندی ریزسنج .
13- ترازوی روبروال گونه‌ای ترازوی دو کفه‌ای است که ژیل دو روبروال آن را اختراع کرد و در سال ۱۶۶۹ به آکادمی علوم فرانسه عرضه نمود .
14- فشارسنج هوا/ دماسنج محیطی، بارومتر، یک ابزار علمی است که از آن برای اندازه گیری فشار جو (اتمسفر) استفاده می کنند. مقدار هوا همواره درحال تغییر است در نتیجه وزن آن که همان فشار هواست به طور مداوم تغییر می کند. تغییر در فشار هوا باعث تغییر در شرایط آب و هوایی می شود که این تغییرات را با بارومتر نشان می دهند.بارومتر بیشتر برای اندازه گیری فشار هوای محیط استفاده می شود.
15- پرگار مخصوص اندازه گیری اشیاء خیلی ریز. میکرومتر، یا ریزسنج، ابزاری برای اندازه گیری طول با دقت زیاد است.میکرومتر برای اندازه گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند به کار گرفته می‌شود .
16- محفظه ی قرار گرفتن پیچ های ترابراک .
17- شیب سنج؛ شیب سنج عمومی همراه با نقاله به کار می رود و نقاله شیب سنج را تشکیل می دهد. سرراست گوشه تیغه کارایی آن را در کارهای مربوط به چرخدنده های مخروطی و…. افزایش می دهد به گونه ای که با آن هر زاویه کوچکی را هم می توان به دست آورد .
18- امواج لرزه ای، به کلیه امواجی گفته می شود که در پیکره ی زمین منتشر می شوند و توسط دستگاه ها گیرنده ثبت می گردند. در لرزه سنجی، امواجی که در درون زمین منتشر می شوند، پس از بازتاب و یا شکست مرزی در حد فاصل لایه ها در سطح یا نزدیکی سطح زمین اندازه گیری می شوند .
19- بخش اصلی لرزه نگارها، تبدیل انرژی امواج ورودی به ولتاژ الکتریکی است .
20- لرزه نگاشت ها، از تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی به وجود می آیند که پس از بزرگ نمایی و فیلتر کردن توسط دستگاه های ثبت به صورت رقمی تبدیل می شوند. برای ثبت داده ها معمولا از دستگاه های چند کاناله استفاده می شود. در دستگاه های قدیمی داده ها روی نوار کاغذی ثبت می شد تا در پردازش های بعدی مورد استفاده قرار بگیرد. در دستگاه های مدرن داده ها به صورت رقمی با فرمت مناسب روی نوارهای مغناطیسی گذاشته می شوند یا به کامپیوتر منتقل می شوند.

بخش دستگاه های نوری (اُپتيکی)

Almored-AL Mareeiابزارهای نوری (اپتیکی)
(برای مشاهدهی تصویر صفحات دکمهی Ctrl را فشار داده و چپ کلیک کنید)

2-8-1. پی نوشت
1- ابزاری است که از نظر کاربرد شبیه میکروسکوپ نوری معمولی است ولی با قدرت درشت نمائی بیشتر. برای روشن ساختن شیء، به‌جای یک دسته نور از یک پرتو الکترون و از یک تفنگ الکترونی استفاده می‌کنند. پرتو الکترونی سپس از یک سیستم متمرکز کننده ی مغناطیسی یا الکتروستاتیکی عبور می‌کند. این سیستم معادل سیستم عدسی نوری در میکروسکوپ معمولی است یعنی تصویری بسیار بزرگتر به وجود می‌آورد. تصویر روی یک پرده ی فلوئورسان دریافت و به‌وسیله ی دوربین عکاسی ثبت می‌شود.
2- باریکه ی الکترونی، ستون الکترونی، شعاع الکترونی.
3- یک تفنگ الکترونی از یک چشمه تولید الکترون، یک میدان الکتریکی مناسب و بوته نگهداری ماده ی تبخیر شونده تشکیل شده است . چشمه تولید الکترون، یک سیم از جنس تنگستن می باشد . فلزات بر اثر گرم شدن از خود الکترون آزاد می کنند.
4- شبکه ،رتیکول، شبکچه.
5- وسیله‌ای برای تعیین جهت و جهت‌یابی. این وسیله با استفاده از میدان مغناطیسی زمین جهت قطب شمال را نشان می‌دهد که در حقیقت شمال مغناطیسی زمین است.

بخش سلامتی و ايمنی

Almored-AL Mareeiسلامتی و ایمنی
(برای مشاهدهی تصویر صفحات دکمهی Ctrl را فشار داده و چپ کلیک کنید)

2-9-1. پی نوشت
1- چسب نواری، نواری که به پوست یا باند یا وسایل مصنوعی پزشکی میچسبد .
2- محلول پرآکسید جهت ضد عفونی کردن اشیاء و سطوح بدن .
3- داروی مسکن، تب بر با خواص ضد التهاب وضد لخته و ضد روماتیسمی .
4- تخته شکسته بندی جهت بی حرکت نمودن اعضاء شکسته یا مشکوک به شکستگی ، جسم سخت یا قابل انعطافی که جهت تثبیت قسمت های متحرک یا تغییرمکان یافته بکار میرود .
5- باند مثلثی که برای بستن آسیب های ترقوه و موارد مشابه استفاده میگردد .
6- گاز یا پد استریل و ضد عفونی شده که برای پانسمان زخم ها و یا پانسمان چشم بکار میرود .
7- جهت پاک کردن گوش (گوش پاک کن) و یا تمیز کردن لایه داخلی پلک و یا خارج نمودن اجسام خارجی از چشم و موارد مشابه استفاده میگردد .
8- باند زخم بندی، نواری

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه دریافت توپ، ظروف سفالی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مواد معدنی، نمونه برداری، ارزش اقتصادی