منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، مقطع متوسطه، روانشناسی، تعلیم و تربیت

دانلود پایان نامه ارشد

روآ96(2001) برای بررسی رویکرد‌ها و تجربیات دانش‌آموزان مقطع ششم نسبت به علم انجام شده است. نتایج نشان داد که تفاوت جنسیتی معناداری در مورد این جامعه مورد مطالعه نسبت به تجربیات علمی آنها، رویکردها و درک آنها از درس‌های علوم و شغل‌های مرتبط با آن وجود دارد که اکثراً با تفاوت‌های جنسیتی مطرح شده در فصل قابل تأیید است. در مورد پسرها تجربیات خارج از کلاس بیشتری همراه با استفاده از انواع ابزار‌آلات از قبیل باتری، اسباب بازی‌های الکتریکی، فیوزها، میکروسکوپ‌ها و قرقره‌ها گزارش شد. این موارد در مورد دخترها بیشتر به پختن نان، بافندگی، خیاطی و کاشتن دانه‌ها مربوط می‌شد. دانش‌آموزان پسر در مورد بمب‌های اتمی، اتم‌ها، ماشین‌ها، کامپیوتر‌ها، اشعه ایکس و فنآوری علاقه بیشتری را نسبت به دخترها از خود نشان دادند. از طرف دیگر دخترها علاقه بیشتری به ارتباط با حیوانات، رنگین‌کمان، تغذیه سالم، آب و هوا و ایدز نشان دادند. پسرها متغیرهایی از قبیل نظارت بر افراد، شهرت، پولدار شدن و داشتن شغلی آسان و ساده را مهم می‌دانستند. دخترها، بیش از پسرها، دوست داشتند به دیگران کمک کنند. درک دانش آموزان از علم نشان داد که دخترها بیشتر از پسرها فهمیدن علوم را مشکل می‌دانستند، در حالیکه بسیاری از پسرها علوم را مخرب و خطرناک؛ و البته مناسب برای پسرها می‌دانستند.
پژوهشی توسط کاچاتریان97(2012) برای بررسی تفاوت‌های جنسیتی در رقابت، انتخاب سلیقه، و نوع دوستی انجام گردید. با بررسی چهار کار رقابتی مشخص شد که دخترها به هنگام تغییر در اجرا به صورت معناداری دارای حس رقابتی هستند. در مورد مابقی کارها هیچ تفاوتی در نوع جنسیت افراد در انتخاب نحوه انجام آن کار به منظور ایجاد حس رقابت دیده نشد. این نتایج نشان می‌دهد شکاف جنسیتی همیشه هم در موقعیت‌های رقابتی صادق نیستند.
پژوهشی توسط پکارینین98(2012) به مرور گرایش‌های شکاف جنسیتی در آموزش، دلایل آن و راهبرد‌های سیاسی بالقوه می‌پردازد. این تحقیق بیان می‌کند که در بسیاری از کشورهای صنعتی، موفقیت‌های آموزشی بانوان بسیار بیشتر و یا در حال بیشتر شدن نسبت به آقایان است. این شکاف، نشان‌دهنده این مطلب است که آقایان بیشتر در مقطع متوسطه ترک‌تحصیل می‌کنند و بانوان یا فارغ التحصیل می‌شوند و یا تحصیلات عالی دارند. بر اساس شواهد موجود، این الگو در نتیجه ترکیب تقاضا برای بازگشت به تحصیل و تلاش کم بانوان در جهت تأمین هزینه های آموزشی به وجود آمده است. این شکاف جنسیتی رو به گسترش، در آموزش با تضاد شغلی و دستمزدی امروزی ترکیب شده و عدم برابری را گسترش می‌دهد و در نهایت، عدم مشارکت نیروی کار مرد را بدنبال دارد. مطلبی که در کشور ایران نیر بسیار با آن روبرو هستیم. این مقاله بر روی شواهدی در سیاست‌های آموزشی بحث می‌کند که هم رو به گسترش هستند و هم شکاف جنسیتی را در آموزش کاهش می‌دهند.
بنابراین موضوع جنسیت و مسائل مرتبط با آن به طور وسیع مورد توجه محققان رشته‌های مختلف از جمله جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم‌تربیتی قرار گرفته و بر نهادهای گوناگون، به خصوص تعلیم و تربیت بسیار تأثیرگذارند. شواهد موجود و نتایج تحقیقات ذکر شده، حاکی از آن است که در جامعه ما نیز، پیدایش نگرش درست به زن و مرد که باعث حفظ ثبات و سلامت خانواده و در پی آن مسائلی چون ازدواج، مادری، پدری، فرزندی و روابط خانوادگی می‌شود با مشکلات بسیاری روبروست. از این رو به نظر می رسد اقداماتی که برای دور‌شدن از خطا در این موضوع لازم است، باید بر آموزه‌های دین اسلام استوار باشد. با توجه به اینکه بخش زیادی از شناخت هر فرد از مرد بودن یا زن بودن، مسئولیت‌هایی که دارد و انتظاراتی که از او می رود در نظام آموزشی، کتاب‌های درسی و همسالان کسب می‌شود، انجام پژوهش‌هایی که با اتکا به مبانی اسلام بتوانند رویکردها و راهبردهای نظام آموزشی متناسب با جنسیت را آشکار کنند یک اولویت بسیار مهم است. این تحقیق نیز مترصد پژوهشی در این زمینه است.
5-2 جمع بندی
مطالب فصل حاضر شامل چهار بخش فطرت، سبک زندگی، دروس و دانش آموزان مقطع متوسطه و تفاوت های جنسیتی برای بررسی نقش دروس مرتبط با سبک زندگی در تأمین نیازهای فطری دانش‌آموزان رشته ریاضی با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی تدوین شده است. پژوهش حاضر در صدد انعکاس مسئله‌ای است که می‌تواند نقش مؤثری در هدایت نسل‌های یک جامعه به سوی کمال و رشد داشته باشد. اینکه انطباق یا عدم انطباق نظام تعلیم و تربیت یک جامعه با نیازهای فطری دانش آموزان با نظر به تفاوت‌های جنسیتی‌شان تا چه اندازه می‌تواند نتایج مثبت یا منفی در روحیات آنها و بالتبع در آینده جامعه به جای بگذارد.
همان‌طور که در متن فصل مشاهده می‌کنید، اگرچه تحقیقاتی در زمینه فطرت و نیازهای فطری صورت گرفته، اما از این میان، تعدادی از آنها در قلمرو علوم اسلامی و پژوهش های دینی بوده و به نظر می رسد ورودی به بحث روانشناسی انسان نداشته‌اند. متأسفانه، تعداد اندکی از تحقیقات یافت شده هم که می‌توان مرتبط با حیطه روانشناسی درنظر گرفت، تنها به بررسی نظری پرداخته و به تأثیر فطرت در محتوای آموزشی و لزوم شکوفایی نیاز فطری در محیط تربیتی اشاره نکرده‌اند. تعدادی دیگر هم، تنها برخی نیازهای روانشناختی انسان را طبق نظریات متفاوت، بررسی کرده و به برخی ابعاد وجود انسان، آن هم بدون توجه به فطری بودن آن بُعد، پرداخته‌اند.
بحث سبک زندگی نیز برای مشخص شدن متغیر مستقل تحقیق که دروس مرتبط با سبک زندگی بود بیان شد. در بین تحقیقات این بخش، تحقیقی که نقش دروس مرتبط با سبک زندگی را در تأمین نیازهای فطری دانش آموزان بررسی کند یافت نشد.
برای گروه سنی نوجوانان و علی‌الخصوص دانش‌آموزان مقطع متوسطه، تحقیقات زیادی انجام شده است اما تحقیقی که نیازهای فطری آنان را با توجه به محتوای درسیشان یا حتی صرف نیازهای فطری بررسی کند مطلبی به دست نیامد. البته در تعدادی از تحقیقات، بعضی نیازها مانند نیازهای عاطفی، اجتماعی و پرورش خلاقیت در دانش‌آموزان را با توجه به بعضی دروس، مطرح کرده ولی آن هم بدون در نظر گرفتن فطری بودن آنها و تنها در یک درس خاص، انجام شده است.
در بحث تفاوت‌های جنسیتی نیز، همان‌طور که در متن بخش آمده، متخصصان امر آموزش، همچنان خود در گیر و دار تأیید یا رد آن هستند و تعدادی تحقیقات هم در این زمینه بیان شده است ولیکن تحقیقی که در آن تفاوت‌های جنسیتی را به شکل تحقیق حاضر بررسی کرده باشند، مشاهده نشد.
لذا این تحقیق درصدد است با کار میدانی نشان دهد نیازهای فطری امری نیست که تنها در الفاظ و اندیشه‌ها محدود شود بلکه در عمل و عالم واقع می‌تواند منشأ اثر باشد. توجه به نیازهای فطری در محتوای درسی نظام آموزش و پرورش، با در نظر گرفتن تفاوت‌های جنسیتی دانش‌آموزان، در به نتیجه رسیدن تلاش‌های دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی، می‌تواند تأثیر‌گذار بوده و باعث رضایت تحصیلی گردد و در پی آن به رضایت شغلی که بخشی از رضایت آنها از زندگی است منجر شود.
در صورتی که نادیده گرفتن نیازهای فطری دانش آموزان، موجب می‌گردد حس ناخوشایندی در درس‌خواندن، عدم میل و اشتیاق در آنها برای پیشرفت در دروس و ایجاد نیازهایی کاذب که در ادامه باعث احساس عدم‌ارزشمندی در آنها می شود را شاهد باشیم. امید است با افزایش تحقیقات کاربردی، در رفع نقایص محتوای آموزشی نظام آموزش و پرورش کشور که وظیفه بسیار خطیری در تربیت نسل آینده کشور برعهده دارد، کوشش بیشتری را شاهد باشیم.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تساوی جنسیت، فرهنگ و تمدن، آموزش جنسی، آموزش و پرورش Next Entries منابع پایان نامه درمورد امنیت بین المللی، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بین الملل، محدودیت ها