منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، سازمان ملل متحد، آموزش و پرورش، روابط خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

راههاي تفهيم و تفاهيم متقابل ملتها را هموار مي‌سازد و به پيشرفت و گسترش علوم و در نهايت توسعه آموزش همگاني كمك مي‌كند. در این راستا نقش سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد(یونسکو) به وضوح قابل درک است.
سازمان یونسکو از طریق توسعه همکاریهای فرهنگی بین ملتها، به برقراری صلح کمک میکند. این سازمان به طور تخصصی همکاریها و روابط بین ملتها را در پنج زمینه آموزش و پرورش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، فرهنگ، و ارتباطات و گسترش روابط خارجی افزایش می،دهد و از این طریق به هدف اولیه خویش که همانا افزایش همکاری میان ملتها و در نتیجه حفظ صلح و امنیت بینالمللی نزدیکتر میشود. یونسکو در این راه انقلابی را آغاز کرده و قصد دارد تا از طریق افزایش آگاهی و همکاری میان ملل با فرهنگهای مختلف به هدف نهایی خویش دست یابد. یونسکو بهعنوان یک مرجع جهانی علم و فرهنگ، مکان مناسبی برای تبادل آرا و نظریات بینالمللی قلمداد میگردد، و در این عرصه امکان برقراری بیشتر نمایندگان کشورها و نخبگان جهان وجود دارد تا ضمن تبادل نظر به تبیین مواضع و دیدگاههای خود بپردازند. هرچند این امکان در دیگر موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل وجود دارد، اما هیچکدام از آنان جایگاه رفیع علمی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، توسعه فرهنگی، سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اختلافات تجاری، حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، قوانین داخل