منابع و ماخذ پایان نامه دوره متوسطه، آموزش مهارت، مقطع متوسطه، میزان برخورداری

دانلود پایان نامه ارشد

چارچوب اصلي روش‌ها‌ي تفكر و فهم انساني است. قلمرو حوزه‌ آموزش ر‌ياضيات از يك سو، درك مفاهيم رياضي شامل اعداد و محاسبات عددی؛ جبر و نما‌يش نماد‌ين(الگوها، رابطه‌ها و تابع‌ها)؛ هندسه و اندازه‌گيری؛ داده‌ها، آمار و احتمال است. از سوي ديگر، در اين حوزه دانش‌آموزان بايد با فرايندهاي رياضي نظير حل مسئله و به كارگيري روش‌های حل‌مسئله، مدلساز‌ي (مسائل واقعي و پديده‌ها)، استدلال، تفكر نقاد و استدلال منطقي(تعميم دادن، پيش‌بيني، فرضيه‌سازي، حدسيه‌سازي و آزمودن حدسيه‌ها، توضيح دادن و تبيين جواب‌ها/ تأييد و تصديق كردن جواب‌ها، دسته‌بندي كردن، مقايسه‌كردن، به‌كارگيري الگوها)؛ تفكر تجسمي يا ديداري و تفكر خلاق(استدلال فضايي، حل كردن مسئله‌هاي غيرمعمول، الگوهاي تجسمي، توليد مسئله در قالب داستاني و بافت واقعي و تخيلي)، اتصال و پيوندهاي موضوعي و مفهومي رياضي، گفتمان رياضي(فرهنگي و ارتباطي، خواندن و نوشتن رياضي)، تصميم‌گير‌ي و تصميم‌ساز‌ي، تخمين زدن و دقت ‌يافتن آشنا شده و در آنها مهارت يابند. فناوري در رياضيات و كاربردهاي آن(حسابگرها و رايانه‌ها) از نكات مورد تأكيد در استفاده از فناوري‌هاي نوين در رياضيات است. فرهنگ و تمدن ايران و اسلام از طريق شرح خدمات دانشمندان و رياضيدانان ايراني و نقش آنان در تاريخ رياضي، بخشي از محتواي اين حوزه را تشكيل مي‌دهد. دانش آموزان سال دوم و سوم رشته ریاضی در مقطع متوسطه، با گذراندن دروس ریاضیات، آمار، هندسه، حسابان و جبر به یادگیری این متون می پردازند.
علوم تجربي: حوزه‌ يادگيري علوم تجربي شامل زندگي انسان و سایر موجودات، زمين و پيرامون آن، تغييرات ماده و انرژي، طبيعت و مواد فراوري شده، علوم در اجتماع، علوم در زندگي روزانه، تاريخ علم در ايران و اسلام است. تربيت علمي فناورانه تنها آموزش يافته‌ها و فراورده‌هاي علمي يا به عبارت ديگر تنها مفاهيم و دانش علمي را در بر نمي‌گيرد؛ بلكه فرايندهاي علمي و روش علم‌آموزي هم چون مهارت‌هاي فرايندي(مشاهده، جمع‌آوري اطلاعات، اندازه‌گيري، تفسير يافته‌ها، فرضيه و مدل‌سازي، پيش‌بيني، طراحي تحقيق و برقراري ارتباط) و مهارت‌هاي پيچيده تفكر را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. دانش آموزان سال دوم و سوم رشته ریاضی در مقطع متوسطه، با گذراندن دروس فیزیک و شیمی به یادگیری این متون می پردازند.
زبان های خارجی: آموزش زبان‌هاي خارجي بستر مناسبي را براي درك و دريافت و انتقال ميراث فرهنگي و دستاوردهاي دانش بشري در قالب‌های متنوع زباني به صورت شفاهی، ديداری و نوشتاری، برای مقاصد و مخاطبان گوناگون در مبادلات بين فرهنگي فراهم می‌کند. از آنجا که مراودات اجتماعي تحت تأثير تعاملات جوامع بشري و رشد فناوري توسعه پيدا کرده و اين دامنه هر روز افزايش پيدا مي‌کند، براي برقراري ارتباط سازنده و آگاهانه ضروري است دانش‌آموزان، علاوه بر زبان مادري که به آنان امکان تعامل در سطح روابط ميان‌فردي(خانوادگي، محلي و ملي) را مي‌دهد، توانايي برقراري ارتباط با ساير جوامع و دستاوردهاي بشري را در سطح منطقه‌اي و جهاني دارا باشند. امروزه آموزش زبان بر توانايي ارتباطي و حل مسئله تأكيد دارد به گونه‌اي كه فرد پس از آموزش، قادر به ايجاد ارتباط با استفاده از تمامي‌ مهارت‌هاي چهارگانه‌ زباني(گوش‌كردن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن) براي دريافت و انتقال معنا باشد.
در دوره دوم متوسطه، دانش‌آموزان، بايد بتوانند متن‌هايي در حد متوسط را بخوانند و مفاهيم آنها را دريابند. در ضمن توانايي نوشتن، در حد يك مقاله‌ كوتاه، زبان خارجي نيز در آنها تقويت شود. با توجه به اين اهداف و برنامه‌ريزي براي تحقق آنها مي‌توان اميدوار بود در پايان دوره‌ متوسطه، دانش آموزان، از توانایي‌هاي لازم براي استفاده از منابع در حد متوسط برخوردار باشند و توانايي برقراري ارتباط را به يكي از زبان‌هاي خارجي داشته باشند. دانش آموزان سال دوم و سوم رشته ریاضی در مقطع متوسطه، با گذراندن درس زبان انگلیسی به یادگیری این متون می پردازند.
پرورشی: این درس با اهدافی مانند پرورش و تقویت مهارت‌های زندگی فردی، پرورش و تقویت مهارت‌های اجتماعی و جامعه‌پذیرکردن دانش‌آموزان، تحقق باورها و رفتارهای دینی و غیره در برنامه درسی مدارس متوسطه قرار گرفته است. در مقطع متوسطه، محتواهایی چون آشنایی با فعالیت‌های گروهی اجتماعی، آئین مطالعه و پژوهش، مهارت‌های زندگی، فعالیت‌های قرآنی، آشنایی با قوانین اجتماعی و بهداشت محیط و خانواده و مبانی تربیت بدنی در این درس به دانش آموزان انتقال داده می‌شود.

7-3-2 تحقیقات مرتبط
جدول 3- 2 : خلاصه ای از تحقیقات مرتبط
عنوان پژوهش
نویسندگان
سال انتشار
نقد و ارزیابی محتوای کتاب درسی دین و زندگی سال سوم دبیرستان(با تأکید بر برنامه درسی)
میرعارفین
1386
تأثير آموزش درس ديني بر باورهاي ديني دانش آموزان
یادگاری- بهروزی
1391
میزان پاسخ گویی محتوای برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه به نیازهای اجتماعی و عاطفی دانش آموزان
نوروزی- صیادی- مرادی
2013
میزان تحقق اهداف درس دینی و قرآن در رفتارهای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های منطقه 5 تهران در سال 88-1387
جوادی پور
1389
تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت از زندگي دانش آموزان
قنبری هاشم آبادی- کدخدازاده
1386
بررسی میزان برخورداری دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه استان کردستان از مهارت های زندگی
غریبی- قلی زاده- فتحی آذر- ادیب
1387
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان با مشکل بینایی
ارزنده فر- اصغری
1392
بررسي ميزان دستيابي نوجوانان ايراني به مهارت هاي زندگي
اديب
1385
پيش بيني آسيب هاي اجتماعي بر اساس مهارت هاي زندگي در دانش آموزان
نجفی- بیگدلی- دهشیری- رحیمیان
1392
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد دینی بر روی امنیت، سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان در مدارس ابتدایی
حاجی زاده- حاجی سید حسینی فرد- یعقوب زاده- فرهادیان- عسکری
2013
جایگاه مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان در کتاب های درسی عمومی دوره متوسطه
نصر اصفهانی- فاتحی زاده- فتحی
1383

ادامه جدول 3- 2 : خلاصه ای از تحقیقات مرتبط
عنوان پژوهش
نویسندگان
سال انتشار
بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و عزت‌نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه
حقیقی- موسوی- مهرابی زاده- بشلیده
1385
بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت های حل مسئله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
قنبری هاشم آبادی- شهابی
1387
مقایسه ترجیحات فکری دانش آموزان دختر پایه های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد
غنایی- گل مقام- اصغرنژاد
1392
نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه
خوش کنش- اسدی- شیرعلی پور- کشاورز افشار
1389
بررسی تأثیر الگوی حل مسأله بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس شیمی
احمدی- عبدالملکی
1392
بررسی کتاب شیمی اول متوسطه از نظر کاربرد در زندگی شخصی دانش آموزان (از دیدگاه صاحب نظران، دبیران، دانش آموزان)
ملک حسینی- نجاری
1383
اثربخشی الگوي تدریس کاوشگري بر باورهاي خودکارآمدي دانش‌آموزان در حل مسائل درس فیزیک
جعفري ثانی- پاک مهر- عقیلی
1390
تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک
کرامتی- حسینی
1387
جایگاه نمادهای هویت ملی در کتاب های درسی ادبیات فارسی و تاریخ دوره متوسطه رشته علوم انسانی
صادق زاده- منادی
1387
ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه نظري با استفاده از مدل سه بعدي روبيتايل
کاظم پور- غفاری
1388
مطالعه اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت های زبانی)خواندن، نوشتن،گوش دادن وسخن گفتن( در برنامه درسی زبان فارسی دوره متوسطه ايران
قادری دوست- دانای طوسی
1389

ادامه جدول 3- 2 : خلاصه ای از تحقیقات مرتبط
عنوان پژوهش
نویسندگان
سال انتشار
بررسی نمادهای هویت ملی در کتاب های درسی تاریخ و علوم اجتماعی دوره متوسطه رشته های علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک در سال تحصیلی 89-1388
ایراندخت فیاض- ایمانی
1390
کتاب های ادبیات فارسی دوره متوسطه و بازنمایی مؤلفه های هویت ملی(دیدگاه دبیران)
معروفی- پناهی
1392
نقش پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسلامی- ایرانی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
سبحانی نژاد- امیری- میرزامحمدی
1393

بررسی های انجام شده، حاکی از وجود تحقیقات بسیاری در زمینه نوجوانان دانش‌آموز بوده اما در این بخش با توجه به تمرکز روی محتوای دروس، به تعدادی از تحقیقاتی که در زمینه دانش‌آموزان مقطع متوسطه و دروس آنها انجام شده می‌پردازیم؛ با این وجود تحقیقی که نیازهای فطری دانش‌آموزان را در نظر بگیرد یافت نشد.
پژوهشی بر روی محتوای کتاب درسی دین و زندگی سال سوم دبیرستان توسط میرعارفین(1386) انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که در مجموع، منابع مختلف اطلاعاتی از تناسب میان محتوای کتاب و مؤلفه‌های موردنظر، سخن گفته‌اند و مؤلفان توانسته‌اند موفقیت قابل توجهی کسب کنند.
همچنین پژوهش‌هایی برای بررسی تأثير آموزش درس ديني بر باورهاي ديني و رفتارهای دانش‌آموزان توسط يادگاري و بهروزی(1391) و جوادی‌پور(1389) انجام شد. نتايج پژوهش اول نشان داد آموزش درس ديني بر باورهاي ديني دانش‌آموزان سال چهارم دوره متوسطه تأثير دارد اما نتایج تحقیق دوم از عدم اقناع دینی دانش‌آموزان توسط این دروس حکایت داشت.
پژوهشی دیگر در زمینه دروس دین و زندگی دوره متوسطه برای بررسی اهمیت به نیازهای اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان توسط نوروزی، صیادی و مرادی75(2013) انجام شد. با توجه به یافته‌های به دست آمده، کتاب دین و زندگی سوم متوسطه بیشتر از کتب دیگر به نیازهای اجتماعی و عاطفی پرداخته است ولی به طور کلی تمام کتب از نظر پرداختن به نیازهای اجتماعی و عاطفی درسطح پایینی بودند. بنابراین نیاز به تجدید نظر با توجه به پاسخ گویی به نیازهای عاطفی و اجتماعی کاملاً احساس می شود.
در زمینه درس مهارت‌های زندگی و تأثیر آن بر روی رفتارهای دانش‌آموزان، پژوهشی توسط قنبري و کدخدازاده(1386)، ارزنده فر و اصغری(1392)، نجفي، بیگدلی، دهشیری، رحیمیان و طباطبایی(1392) و حقیقی، موسوی، مهرابی زاده و بشلیده(1385) انجام شد. نتايج این تحقیقات نشان داد آموزش مهارت‌هاي زندگي موجب افزايش رضايت از زندگي آزمودني‌ها و همچنین افزایش عزت نفس و سلامت روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
پژوهش‌هایی برای بررسی میزان برخورداری دانش‌آموزان و نوجوانان ایرانی مهارت‌های زندگی توسط غریبی، قلی زاده، فتحی آذر و ادیب(1387) و اديب(1385) انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد که میزان برخورداری دانش‌آموزان از این مهارت‌ها، تقریباً کمتراز شاخص متوسط است. بالاترین میزان برخورداری دانش‌آموزان در مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل‌مسئله و پایین‌ترین میزان برخورداری در زمینه ارتباط انسانی بود. میزان برخورداری دختران از مهارت‌های زندگی بیشتر از پسران بود و به طور كلي نظام تعليم و تربيت عمومي كشور در دستيابي به اهداف مربوط به آموزش مهارت‌هاي زتدگي موفق نبوده است.
پژوهشی دیگر برای بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد دینی بر روی امنیت، سلامت‌روان و عزت‌نفس دانش‌آموزان توسط حاجی زاده، حاج سید حسینی فرد، یعقوب زاده و فرهادیان76(2013) انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد دینی سلامت‌روان را بهبود می‌بخشد همچنین عزت‌نفس آنان را.
تحقیقی توسط نصر اصفهانی، فاتحی زاده و فتحی در سال 1383 برای بررسی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان در کتاب‌های درسی عمومی دوره متوسطه انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که محتوای کتاب‌های عمومی دوره متوسطه به مهارت‌های اجتماعی فراوان و متنوعی پرداخته است.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رشد اجتماعی، مقطع متوسطه، دوره نوجوانی، ادبیات فارسی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمایت اجتماعی، سازگاری اجتماعی، برنامه درسی، مقطع متوسطه