منابع و ماخذ پایان نامه خرده فروشی، تأمین کننده، خدمات درمانی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

فروشی در محل این واحد ها تحویل می دهند.
ب- واحد پخش: واحد زیر مجموعه یک شرکت تولیدی یا تأمین کننده کالا که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، مدیریت توزیع و حمل کالای شرکت مذکور را به عهده داشته و آن را بی واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می دهد.
ج – تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ مجوزهای لازم اقدام به تولید، تبدیل یا واردات یک یا چند نوع کالای نهایی می نماید.
د- شبکه زنجیره ای خرده فروشی: شبکه ای که از ارکان ذیل تشکیل شده است:
1- فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی: شخصی حقوقی که در قالب قرارداد عاملیت با مجموعه ای از فروشگاه های عامل نسبت به تأمین و توزیع کالاهای مشخص بین آنها تحت مدیریت و عنوان تجاری(برند) واحد اقدام می نماید.
2- فروشگاه عامل: واحد صنفی مستقلی که تحت مدیریت یک فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی و در قالب قرارداد عاملیت، نسبت به عرضه کالاهای دریافتی از آن فروشگاه در سطح خرده فروشی اقدام می نماید.
در بحث خدمات توزیع، یکی از مواردی که ممکن است مطرح شود، فرانشیز است، فرانشیز گونه ای از کسب و کار میباشد که بر پایه آن به یک شرکت اختیارداده می‌شود که تولیدات و یا فرآورده‌های شرکت دیگر را بفروشد و در برابر آن مبلغی دریافت کند که به این مبلغ، مبلغ فرانشیز می‌گویند (بینش،1388: 36). در نظام بیمه مانند بیمه درمانی نیز واژه فرانشیز کاربرد دارد و در بند 7 ماده 1 قانون بیمه همگانی « قسمتی از هزینه درمان که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید» تعریف گردیده است. در دیگر سیستم‌های بیمه‌ای نیز به سهم و درصدی از خسارت قابل پرداخت که به عهده بیمه‌گذار است گفته می‌شود.
ماده 94 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به شرح ذیل امکان حضور بیشتر بخش خصوصی را در بخش خدمات توزیع فراهم آورده است:« وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، امور اجرایی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خصوصی سازی، تلفن همراه، خدمات پستی، برنامه سوم توسعه Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه علم و دین، نسبی‌گرایی، علوم طبیعی، الهیات مسیحی