منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

آن ها نيز ريشه در عدم برنامه ريزي توسط برخي سازمان ها ، وجود كمبودها و نارسايي ها دارد ، اقدام به بروز رفتارهاي نامطلوب مي نمايد .از موارد بارز آن مي توان به عبور از خيابان هاي ممنوعه و يك طرفه ، تغيير مسير و تغيير خطوط خلاف مقررات ، سرعت هاي غير مجاز و توقف هاي غير مجاز اشاره كرد .
2)تخلفات ناشي از نارسايي هاي مربوط به علايم در خيابان ها و جاده ها
ضعف مديريت مهندسي ترافيك ، ضعف مديريت انتظامي ترافيك ، بي توجهي و بي مبالاتي مسوولين ذيربط در رفع نواقص و كمبودها از جمله علل بروز در اين مقوله مي باشد كه البته ضعف در آموزش مقررات نيز مي تواند تشديدكننده باشد .
3) تخلفات ناشي از عوامل جوي و نوري
در اين وضعيت فرد( شخص ) به علت فشارها يا تاثيرات ناشي از عوامل جوي و نوري خواسته و ناخواسته مرتكب رفتارهاي نابهنجار مي گردد از امثال آن مي توان به رانندگي بدون توجه به جوانب و اطراف و يا سرعت هاي بالا و آب و گل پاشي بر روي عابرين اشاره كرد . در حدود نيمي از تصادفات ترافيكي كه عابران پياده در آن درگير هستند در تاريكي رخ ميدهد .

ج)عامل وسیله نقلیه
به ندرت اتفاق مي افتد كه تخلف و تصادفي داراي يك علت واسط باشد ، زيرا هر يك از عناصر سه گانه عبور و مرور مي تواند وضعيتي را باعث شود كه با تركيب آن اوضاع و ساير عوامل ، علت اصلي تخلف شكل مي گيرد .
به موجب آمارهاي موجود ، سهم وسيله نقليه در بروز تخلف كه عمدتا با عنوان نقص فني همراه است اعم از اينكه حادث باشد يا مستمر ، از سهم راننده و جاده كمتر است . انواع نواقصي كه مي تواند در بروز تخلف نقش داشته باشد به قرار زير است : نقص در تايرها ، جعبه فرمان ، ترمزها ، نقص موتور و دستگاه هاي انتقال نيرو ، نقص در اطاق بار يا مسافر ، نقص شيشه هاي جلو و عقب ، نقص چراغ ها ، نقص برف پاك كن ، آينه بغل و سيستم برق خودرو و ديگري محمولات وسايل نقليه . كه هر كدام از اين عوامل مي توانند در بروز تخلف و حوادث رانندگي نقش داشته باشند . همچنين فرسودگي خودروها ( سن خودروها ) ، نبود استانداردهاي لازم و تجهيزات ايمني مطابق فناوري روز و عدم بازبيني وسائط نقليه قبل از حركت يا سفر توسط راننده نيز از عوامل بروز تخلف مي باشد ، زيرا با ايجاد خستگي بيشتر و نداشتن استحكام و ايمني لازم ، وقوع تخلف را افزايش مي دهند .
وسايط نقليه شامل وسايط موتوري و وسايط نقليه غير موتوري مي باشد كه در ذيل توضيح داده ميشود:
يكي از اين عوامل مؤثر در رشد تخلفات ، رشد تعداد وسائط نقليه موتوري است. اين مشكل تنها رشد در تعداد و افزيش ميزان تخلف نيست بلكه مشكل در اطمينان يافتن از اين مسئله است كه اقدامات مناسب ايمني راه با رشد آن هم راستا و كافي مي باشند يا نه . چرا كه بدون برنامه ريزي مناسب ، رشد در وسايل نقليه موتوري مي تواند منجر به ايجاد مشكلاتي براي عابران پياده و دوچرخه سواران شود . در حقيقت ، چنين شرايطي ، معمولا منجر به كاهش در ميزان پياده روي و دوچرخه سواري مي شود . در كشورهاي با درآمد كم يا متوسط ، تعداد كمي از مردم قدرت خريد اتومبيل را دارند در حالي كه مخارج جاده ها ، پاركينگ ، آلودگي هوا و تصادفات و مصدوميت هاي ناشي از تخلفات بر دوش تمامي افراد جامعه قرارمي گيرد .
بر اساس تحقيفات به عمل آمده سالانه بيش از يك ميليون خودرو و تعداد بيشتري موتورسيكلت و حدود 1/5 میلیون افرادي كه گواهينامه جديد مي گيرند ، به چرخه حمل و نقل كشور افزوده مي شوند ، در حالي كه اين مسأله با روند افزايش بودجه هاي ساخت جاده ها تناسبي ندارد. به طوري كه براي هر خودرو تازه وارد به جاده ها سالانه تنها 1/2 متر جاده ساخته مي شود و اگر تناسب جاده سازي به تعداد وسائط جديد نقليه و افزايش ميزان سفر رعايت شود ، لازم است حداقل 80 درصد بودجه كل كشور صرف جاده سازي شود . اين در حالي است كه چنين چيزي نه ممكن و نه از نظر اقتصادي توجيه پذير است لذا بايد اقدامات ديگري را مدنظر قرار داد . از موارد ديگر در اين عامل ، رشد قابل توجه از وسايل موتوري دوچرخ و سه چرخ به خصوص در كشورهاي با سطح درآمد پايين و متوسط است. اين امر به خصوص در آسيا ، از جمله در كشور ما نيز قابل توجه است ، چرا كه در اين قاره و نيز در ايران ، وسايط نقليه موتوري دوچرخ براي بسياري از افراد به عنوان يك وسيله خانوادگي مورد استفاده قرار مي گيرد .استفاده از چنين وسيله اي ، ميزان تخلف را افزايش داده و مشابه ساير وسايط نقليه ، مي توانند باعث تصادفات ساير كاربران جاده شوند .
وسايط نقليه غير موتوري : اينگونه وسايط در كشورهاي با سطح درآمد كم و كشورهاي با درآمد متوسط در مناطق روستايي و شهري بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد كه معمولا بدون توجه به بهبود شرايط و تسهيلات براي اين كاربران راه ها مي باشد ، لذا تعداد زياد حوادث رخداده براي افراد پياده و دوچرخه سواران در اين كشورها مويد بر گفته بالا مي باشد ، كه بيانگر افزايش تخلفات صورت گرفته نيز مي باشد .
3-قوانین ونظارت بر اجرای آن
با عنايت به گستردگي و پراكندگي جمعيت و اولويت دادن به حداقل نيازهاي جامعه و زمان زيادي كه امر آموزش نياز دارد تا انسان ها را در كل جامعه آشنا به فرهنگ ترافيكي كند لذا قوانين شايد كه مهمترين عامل به حساب آيند چرا كه قانون خود مي تواند بهترين آموزش را در جامعه اعمال كند .

الف) نقص قوانين
آئين نامه راهنمائي و رانندگي كشور ايران در سال 1347 تنظيم و منتشر گرديده است . در سال 1350 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی تصویب شد که آخرین اصلاحیه آن در سال 1389 انجام گرفته است که در فصل بعدی به آن می پردازیم . اما بايد قوانين لازم در مورد وسايل نقليه موتوري دو چرخ و سه چرخ ، وسايل نقليه غير موتوري و همچنين عابرين پياده تدوين شود تا اينان نيز در صورت تخلف با عكس العمل هاي قانوني و بازدارنده روبه رو شوند. همچين بايد از كشورهاي موفق در كنترل ترافيك و كاهش تخلفات الگوبرداري كنند تا هر چه سريعتر به هدف غايي نزديك و نزديكتر شويم .

ب) انواع تخلفات ناشي از مديريت كنترل و اجرا و سيستم نظارت
1) تخلفات ناشي از عدم آموزش صحيح و ناكافي بودن تعليم و تربيت رانندگان
آمار حوادث ترافيكي و نحوه بروز تصادفات كه نتيجه رفتار ناصحيح ترافيكي و تخلفات مي باشد مويد ضعف آموزش ، عدم استمرار آموزش ، عدم آموزش نتايج اجراي مقررات و كلا ًبي توجهي به امر آموزش است ، گرچه در چند سال اخير برنامه هايي در جهت آموزش مردم از جانب برخي دستگاه هاي ذيربط به عمل آمده اما در مقايسه با ديگر كشورها به خصوص كشورهايي كه از آمار تصادفات پايين برخوردارند ، هنوز فاصله زيادي وجود دارد . هر چند مسئولان و مأموران راهنمايي زحمت بسيار زيادي كشيده و مي كشند و طر ح هاي بسيار خوبي ، مثل طرح همياري پليس ، به اجرا درآورده اند و اگر چه به نظر مي رسد حمايت لازم از آنان صورت نمي گيرد. اما بايد توجه كرد كه لااقل پنجاه ايراد در رانندگي ما وجود دارد(مانند دور نگرفتن هنگام پيچيدن به سمت چپ از خيابان اصلي به كوچه ) كه بايد يك به يك و به طور مكرر به مردم آموزش داده شود . همچنان كه گفته شد ، « احتياط كنيد » مشكل چنداني را حل نمي كند. در آموزش رسانه اي نيز از چند انيميشن كه بگذريم رسانه ملي آموزش مصداقي رانندگي را مورد توجه قرار نداده است. كاش برنامه هايي توليد مي شد كه طريق صحيح و نيز خطاهاي رايج رانندگي را قدم به قدم به مردم يادآور مي شدند. شايد تاكنون حتي يك برنامه مصور آموزشي يك دقيق هاي درباره نحوه حركت در بزرگراه ها پخش نشده باشد در حالي كه گاهي چند آموزش تصويري مي تواند از ده ها توصيه گفتاري در بهبود اوضاع مؤثرتر واقع شود .
در سريالها گر چه اخيرا به بستن كمربند توجه مي شود ، اما غالبا ًخودروها بدون زدن راهنما توقف كرده ، به حركت در آمده و يا تغيير مسير مي دهند. با وضعي كه در آن به سر مي بريم ، آموزش رانندگي آنقدر اهميت دارد كه اگر رسانه ملي هر روز برنامه هاي شش شبكه تلويزيون را همزمان قطع كرده و چند ثانيه اي به اين آموزش ها اختصاص دهد كاري عادي انجام داده است .
همچنين در برخي مقاطع آموزش ها در حد بسيار ابتدايي و حتي فاقد آموزش هاي لازم مي باشد كه از آن جمله مي توان به آموزش تخصصي رانندگان پايه يكم اعم از رانندگان كاميون و اتوبوس اشاره كرد .
2) تخلفات ناشي از عدم جديت مسوولين و مامورين در اجراي مقررات
اين مقوله ريشه در بسياري از مسا يل اجتماعي و سازماني دستگاه هاي ذيربط دارد كه در نتيجه برخي مسوولين و مامورين بنا به دلايل زيادي از جمله عدم انگيزه و روحيه خدمتي لازم و كافي با ريشه هاي متفاوت و مختلف ، عدم توان و بنيه علمي در انجام امور و ارايه طرح ها ، متناسب نبودن امكانات و مزاياي شغلي با انتظارات و عدم توجه به واقعيات مربوطه ، عدم وجود فرهنگ مربوطه در بين عوامل اجرايي و مردم ، عدم وجود بينش لازم در حمايت از اجراي مقررات در وجود برخي مسوولين و وجود مشكلات معيشتي در بين برخي عوامل اجرايي ميتوان اشاره كرد .
بطور مثال ، « رعايت فاصله » كه عنصري بسيار اساسي در رانندگي است در كشور ما هيچ جايگاه و تعريف مشخصي ندارد. اگر راننده سپرش را از يك ميليمتري زانوي عابر رد كند ، تخلفي مرتكب نشده ؛ اگر پشت چراغ قرمز اتومبيل ها پنج سانتيمتر از هم فاصله داشته باشند قانون رعايت شده ؛ وقتي يك موتورسيكلت با فاصله 30 سانتيمتر در پشت سر يك خودرو حركت مي كند خلاف قانون مرتكب نشده و عملا تخلف محسوب نمي شود . بايد حتما به اصطلاح « بخورد و صدا بدهد » تا اتفاقي افتاده باشد. البته طبق قانون رانندگان موظفند « فاصله ايمن» را رعايت كنند ، ولي اين از همان كلي گويي هايي است كه مصاديقش نه تعريف شده و نه به مردم آموزش داده شده است و نه رعايت نكردن آن به چشم كسي مي آيد ، زيرا همه عادت كرده ايم چفت در چفت يكديگر حركت كنيم . جالب اينكه چون هر كس « دست فرمان» خود را خيلي خوب مي داند فكر مي كند كه همين كه بتواند رد كند يعني « فاصله ايمن» را رعايت كرده است!
براي اينكه ببينيم جزئيات رعايت فاصله چگونه در ديگر كشورها يك به يك به رانندگان آموزش داده شده و چگونه اعمال قانون مي شود مناسب است نمونه هايي در اينجا آورده شود. وقتي سرويس مدرسه براي پياده و سوار كردن دانش آموزان توقف مي كند خودروهاي پشت سر موظف به رعايت فاصله 20 متري هستند. تخطي از اين قانون حتي براي اولين بار ، علاوه بر 400 دلار جريمه ، تعليق گواهينامه براي شش ماه را در پي دارد .
ميزان فاصله خودروها از يكديگر در پشت چراغ قرمز نيز تعريف شده است. هر راننده در هنگام توقف پشت خودرو ديگر در پشت چراغ قرمز و يا در ترافيك شديد ، تنها به اندازه اي مجاز است به خودرو جلويي نزديك شود كه همچنان قادر به ديدن چرخ هاي عقب خودرو جلويي باشد.
حال تا انداز ه اي معلوم مي شود كه چرا در كشور ما اين مقدار تصادف رخ مي دهد و چرا بيشترين كشته ها در ميان عابران پياده در ایران یا «سالمند» هستند و یا «کودک» . تا كسي حركات شبه آكروباتيك بلد نباشد نمي تواند خود را از اتومبيل ها و موتورسيكلت هايي كه چفت در چفت يكديگر و با فاصله سانتيمتري و گاهي ميليمتري از كنار عابران مي گذرند نجات دهد. بنابر آنچه گفته شد ، نقطه شروع اصلاح رانندگي در ايران ، آموزش فاصله گرفتن از يكديگر است ؛ چه فاصله خودرو از خودرو كه با حركت بين خطوط حاصل مي شود و چه فاصله گرفتن عابر و خودرو از يكديگر ، و چه فاصله گرفتن از خودروهاي امداد كه توضيح بيشتر آن ، خارج از حوصله اين نوشتار است. در مظلوميت رعايت فاصله در كشورمان همين بس كه در يكي از معدود انيميشن هايي كه براي آموزش برخي نكات رانندگي از تلويزيون پخش مي شود خودروها در فاصله سه چهار سانتيمتري از يكديگر حركت مي كنند .

3) تخلفات ناشي از عدم استفاده از تجهيزات جديد كنترلي و ايمني را ه ها
همزمان با پيشرفت صنعت حمل و نقل و ترافيك مطمئنًا جهت كنترل آنها نيز نياز به تجهيزات جديد و پيشرفته

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مواد مخدر، افغانستان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه کیفیات مشدده، جزای نقدی، صدمه بدنی، سقط جنین