منابع و ماخذ پایان نامه جزای نقدی، قانون مجازات، جرایم سایبری، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

عهده ندارند و تنها دليل وقوع جرم، به عهده ندارند و تنها دليل وقوع آن محسوب مي شوند. در حال حاضر توجه به جرم رايانه اي متمركز برموارد خدشه زنندگان (حكرها ) ويروسها و جعل ديسكتاپ ها31 شده است .خطر خدشه زنندگان به ويژه در سال 1989 مشخص شد زماني كه در تحقيقات جنايي در جمهوري فدرال آلمان ، خدشه زنندگان آلماني را يافت كه با استفاده از شبكه هاي بين المللي داده ها توانسته بود ند به اطلاعات خارج از آلمان يعني امريكا و انگلستان و سيستم هاي كامپيوتري خارجي ديگر دست يافته و اين اطلاعات را به سرويس امنيتي روسيه KGB بفروشد .در همان زمان(نوامبر 1988) خطر ويروسها آشكار شد. امروزه فعّاليّتهاي فرّاملي مجرمان در خصوص جرم كامپيوتري ابعاد جديدي يافته و فعاليت هاي سازمانهاي بين المللي از اين رهگذر موجه به نظر مي رسد فعاليتهايي نظيرسازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه شوراي اروپايي در سال 1990 اين كوشش هاي بين المللي براي اوّلين بار موجب گردهمايي مشترك شوراي اروپا و جوامع اروپايي در لوكزامبورگ شده و سيزدهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي در مونترال و سمپوزيوم بين المللي براي جلوگيري و تعقيب جرم كامپيوتري و همچنين كنگره سازمان ملل در جلوگيري از جرم و درمان مجرمين در هاوانا اين مطلب مورد برّرسي قرار گرفت.32
باید گفت،ازجمله موضوعات مرتبط با ادله ديجيتال و الكترونيك ، جرايم محيط سايبر و جرايم دنياي مجازي است . ادله ديجيتال ارتباط انكار ناپذيري با پديده هاي مجرمانه محيط سايبر دارد ، اين جرايم را مي توان به عنوان منبع و ماخذ بوجود آمدن بحث ادله الكترونيك(عام) و ادله ديجيتال(خاص) بشمار آورد . بنابراين ، از آنجا كه بخش عظيمي از منابع ادله ديجيتال در امور كيفري را (جرايم سايبر نتيكي)تشكيل مي دهد، در اينجا به بررسي مفهوم و انواع اين جرايم خواهيم پرداخت.
از اواسط دهه 90 ميلادي نسل جديدي از تكنولوژي رايانه اي (كه در واقع بايد آن را ماحصل تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي ناميد) تجلي پيدا نمود، بدين توضيح كه رايانه ها در يك روند تكاملي بسيار سريع ، به سيستمهاي رايانه اي متشكل از چندين سيستم كه قابليت ارتباط بين سيستم ها و شبكه هاي بين المللي را پيدا نموده اند ،تبديل شده اند . رايانه ها بوسيله شبكه ها روز به روز ارتباط گسترده تري پيدا نموده و از طريق مخابرات و ماهواره ، هرگونه دريافت ، انتقال ، صدور علائم، تصاوير ، صدا ها، نوشته ها و نشانه ها را مقدورساخته است . لذا باتوجه به اين قابليت شگرف تكنولوژي ارتباطاتي ؛ تحول عظيم در دنيايي ارتباطات و عصر تكنولوژي اطلاعات (it) بوجود آمده است که از مشخصّه هاي اين فن آوري جديد شكل گيري ارتباط بين افراد ، ملل دنيا در يك فضاي مجازي و در محيط شبكه هاي بين المللي مي باشد كه به نوبه خود سهم به سزايي در تغيير شكل و كاركرد روابط اجتماعي دارد و به همان نسبت در تغيير الگوي ماهيت جرائم كلاسيك نيز تحول ايجاد نموده است .
در محيط سايبر افراد با هويتهاي غير واقعي و تنها براساس تخيّلات شخصي در محيط رسانه اي اينترنت حاضر مي شوند و در هر قالب و عنواني خود را معرّفي و با ديگران ارتباط برقرار مي كنند امروز درهر نقطه اي از دنيا با هر عنواني خود را معرفي و با ديگران ارتباط برقرار مي كنند . امروز در هر نقطه اي از دنيا باهر عنواني و شغلي و هر سليقه اي مي توانيد در قالب يك شخصيت و حتي مراجع(غير رسمي – رسمي ) ظاهر شده بعنوان مثال دوست يابي كنيد و تبادل افكار نماييد و يا حتي به معادلات تجاري كلان دست بزنيد . حضور پررنگ و بي شمار افراد مختلف و از قشرهاي گوناگون جامعه در شبكه هاي بين المللي (اينترنت) باعث شده است انواع جديدي از جرايم كامپيوتري وارد فرهنگ حقوق جزاء شود كه اين جرائم هم شامل جرائم كلاسيك و جرائم نسل اول كامپيوتري و هم يكسري جرائم بسيار جديد و منحصر به جرائم واقع شده در محيط سايبر ميشود كه مي توان به تطهير نامشروع پول كامپيوتري33 «پورنوگرافي كودكان» ، خريد و فروش مواد مخدر 34 اشاره نمود.
پس از ورود به محدوده شبكه هاي بين المللي به كمك تسهيلات مخابراتي و فن آوري رايانه اي، كاربران مي توانند به هر گونه خدمات اطلاعاتي الكترونيكي دستيابي پيدا كنند. بدون در نظر گرفتن اينكه اين اطلاعات و خدمات در كدام نقطه دنيا واقع شده است . هر كاربر ِ شبكه هاي ارتباطي بزرگ مي تواند با كاربران ديگر تماس برقرار كند و در هر كجا كه مستقر باشد از خدمات ارائه شده استفاده نمايد . محيط سايبر زمينه فعاليتهاي اقتصادي مهم و ابزار ضروري براي انجام كليه معاملات تجّاري را در سطح بين المللي بدون دخالت مستقيم بشر فراهم آورده است شبكه هاي كامپيوتري در اين محيط جديد قابليتهايي را براي استفاده كنندگان ايجاد نموده كه در آن هر چيزي امكان پذير مي باشد35 .که اقسام جرایم سایبری به شرح آتی میباشد:
1-جرائم در سايبر اسپيس ،جرائم ارتكابي در شبكه هاي بين المللي و ارتباطاتي كه ناشي از تحول تكنولوژي (IT) مي باشد عنوان نسل سوم از جرائم تكنولوژي كامپيوتر را تشكيل مي دهد. امروزه جرايم سايبر با سرعت نگران كننده اي ، بدون كنترل رو به تكثير و افزايش است . طبيعت اين جرائم سوء استفاده هاي مرتكب شده در اين دنياي مجازي جديد هيچ گاه در دنياي حقيقي ديده نشده است و دولت ها در تلاش اند تا سياست هاي جنايي جديدي را براي مهار كردن اين جرائم تدوين كنند.
در فضاي سايبر براي جستجو و پيداكردن اين جرائم و سوء استفاده هاي مرتكب شده در اين دنياي مجازي جديد هيچ گاه در دنياي حقيقي ديده نشده است و دولت ها در تلاش اند تاسياست هاي جنايي جديد را براي مهار كردن اين جرائم تدوين كنند.
در فضاي سايبر براي جستجو و پيدا كردن اين جرائم مشكلات پيچيده ترمي شود . در دنياي واقعي دزدي از بانك كاملاً مشخص است چرا كه ديگر بعد از سرقت در خزانه بانك پولي موجود نيست . ولي درتكنولوژي كامپيوتري يك خزانه مي تواند بدون هيچ علامتي خالي شود . براي مثال سارق مي تواند يك كپي ديجيتال كامل از نرم افزار بگيرد و نرم افزار اصلي را همان طور كه دقيقاً بوده باقي بگذارد. در فضاي سايبر ، كپي عيناً عين اصل است . باكمي كار روي سيستم ، سارق مي تواند هرگونه تعقيب و بررسي را (مثل پاك كردن اثر انگشت ) منحرف سازد.
بسياري از حكرها(سارقين كامپيوتري) معتقد نيستند كه كار آنها نادرست است. آنهامعتقدند كه hacking (سرقت داده ها يا ورود غير مجاز به سيستم ) صرفاً بدليل ارضاء حس كنجكاوي آنهاست.در حال حاضر نگهداري و تبادل اطلاعات در مورد چگونگي ورود به سيستم هاي كامپيوتري و تعدي به آنها در غالب كشورها مخالف قانون نيست هرچند بكار بردن و استفاده از اين اطلاعات خلاف قانوني است ولي خطر زماني بروز مي كند كه اين اطلاعات در دست افراد شروري بيفتد كه قصد مجرمانه دارند.
2- انواع سايبر كرايم ،تنوع انواع جرايم ارتكابي در سايبر اسپيس شامل جرائم نسل اول كامپيوتري (البته به شكل نوين ) و يكسري جرائم بسيار جديد و بي سابقه مي باشد كه باتوجه به ماهيت جرائم سايبر ، ادبيات حقوق كيفري را دچار تحول و چالش نموده است . در يك تقسيم بندي كلي مي توان جرائم سايبر را به شرح ذيل احصاء نمود:

جرائم سنتي محيط ديجيتال نظير :
– جاسوسي ، «سابوتاژ» ، جعل ،كلاهبرداري ، تخريب، افتراء ، تطهير نامشروع پول و قاچاق در سايبر اسپيس مي باشد.
جرايم نوين محيط ديجيتال نظير :
– جرائم ناظر به كپي رايت و برنامه ها
– جرائم عليه حمايت از داده ها
– جرائم در تجارت الكترونيك (مثل پرداختهاي الكترونيكي)
– جرائم بانكداري الكترونيك
– جرائم مخابراتي و ماهواره اي
– جرائم عليه محتوا(پورنوگرافي كودكان و زنان )
– سايبر ترور (جرائم عليه امنيت ملي و بين المللي )
جرائم نسل نوين موجب تغيير در اجزاء عنصر مادي و بعضاً عنصر معنوي جرائم و نحوه ارتكاب آن ها شده است . بطوريكه مي توان گفت اساس حركت مجرمانه را دچار تحول نموده است .
در ادامه اشاره اي كوتاه نمونه هائي از جرائم در محيط سايبر مي شود.
اول،كلاهبرداري در سايبر اسپيس :قانونگذار ايران در ماده 67 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 مقرر داشته است كه ” هركس در بستر مبادلات الكترونيكي با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از داده پيامها ، برنامه ها وسيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود ، محو، توقف داده پيام ، مداخله درعملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و یا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه ، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را بر مجرم محسوب مي شود…” ماده 13قانون جرايم رايانه اي مقرر مي دارد ، ” هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بنابراين در يك تعريف موجز مي توان گفت كه، فعل عامدانه و عالمانه ي غير مجاز كه بوسيله رايانه ارتكاب یابد نظير وارد كردن ، حذف يا قطع داده ها و ايجاد اختلال در عملكرد سيستم رايانه اي و هدف و قصد مرتكب جلب منعفت مالي باشد. كلاهبرداري رايانه اي است .برخي از نويسندگان جرم كلاهبرداري را در خصوص غير انسان قابل تحقق نمي دانند و معتقدند كه در ماشين و نظاير آن اغفال قابل صدق نيست.36 براين اساس ، وضع قواعد و قوانين روشن تر در اين خصوص ضروري است. در مطالعه اي كه توسط ديويد كارتر پروفسور و استاد دانشگاه ميشيگان آمريكا صورت گرفته است شايع ترين جرمي كه در سالهاي اخير در سايبر اسپيس گزارش شده كلاهبرداري كارت اعتباري بود37
دزدي و سوء استفاده ار كارتها ي اعتباري (carding) بي حد و حصر است عوامل بي شماري از جمله : وسوسه دسترسي آسان و عدم لزوم مهارتهاي تكنيكي خاص براي موفقيّت در اين جرم ، از دلايل ارتكاب به اين جرم مي باشد.كلاهبرداري كارتهاي اعتباري 38 به اين علت وسوسه انگير است كه خدشه زنندگان(hackers) در زمان كوتاهي تنها با يك تلفن، كامپيوتر و مودم يا وصل شدن به شبكه (on line) بدون نياز به مهارت خاصي از كارتهاي اعتباري سوء استفاده مي كنند.

دوم، افترا و نشر اطلاعات از طريق پست الكترونيك
پست الكترونيك39 مرسوم ترين و گسترده ترين سرويس شبكه هاي كامپيوتري و بين المللي است و توسط آان علاوه برفايلهاي متن؛ صوت، تصوير فايلهاي ويدئويي نيز مي تواند از طريق پست الكترونيك به ديگر كاربران شبكه (اينترنت ) ارسال شود. هر كاربر مي تواند در شبكه هاي بين المللي از طريق يك آدرس مشخّص الكترونيك مي تواند ابزاري جالب براي نشر اطلاعات مجرمانه يا نشر اكاذيب و افترا به اشخاص باشد و احتمال كنترل اطلاعات براي تهيه كننده كاملاً مشكل است و در عمل، به خاطر تعداد بسيار زياد پست الكترونيك ارسالي اتخاذ تدابير كلي و گسترده امنيتي مشكل بوده و تنها براي بخش كوچكي از داده ها ميسر مي باشد.40
ماده 17 قانون مجازات جرايم رايانه اي با پذيرش تحقق بزه ي افشاي اسرار از طريق رايانه و ساير وسايل ديجيتال مقرر مي دارد:” هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (18) هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، ارزش اطلاعات، استفاده از زور