منابع و ماخذ پایان نامه جامعه ایرانی، کشورهای آفریقایی، روابط جنسی، کشورهای خاورمیانه

دانلود پایان نامه ارشد

نظر تعدد زوجات ندارد. ولی در آن، دوره ازدواج محدود است و البته هیچگاه به بیشتر از نود سال نمیرسد و تازه با اینکه تعیین دوره نود ساله برای اینگونه ازدوجهای غیر دائمی، دلیل بر احترام فراوان به زوجه است، با این حال، یک صیغه نود ساله، هیچگاه ارزش یک زن عقدی را ندارد. فرزندان زنهای صیغه، معمولا با بچههای زنان عقدی در شرایط مساوی زندگی میکنند، مگر آنکه یکی از زنها، استثنائا متعلق به خانواده قاجار باشد و یا از طبقهای به شمار آید که بر شوهرش برتری فراوان داشته باشد. مردها معمولا زنهای عقدی خود را از خانوادههای هم طراز انتخاب میکنند، در حالی که زنهای صیغه را از طبقات پایین تر بر میگزینند تا در ضمن، سمت خدمتکار زنهای عقدی را هم داشته باشند.»
اما در اواخر این عصر که رفته رفته فرهنگ تک همسری و آداب و رسوم جدید در میان مردم راه یافت صیغه و صیغه روی نوعی ننگ و روسپی گری شرعی در نظر آمد که جز افراد بی کس و کار و از همه جا راندگان بدان تن نمیدادند.
پیشینه اخلاق در روابط حاکم بر ازدواج ایرانیان در طول تاریخ به واسطه عوامل و متغیرهای گوناگون دچار تغییرات و تحولات بسیاری شده است. این مسئله بتدریج باعث تکامل نوعی اخلاق جنسی خاص گردیده که در نهایت در عصر قاجاریه خود را نمایان میسازد. خصایص قومی و ملی آریائی هایی که در ابتدا به ایران وارد شدند و سپس در طول قرون و اعصار به تشکیل حکومت ها و امپراطوریها پرداختند بتدریج با ویژگیهای اقوام و ملل تابعه ترکیب شد و رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت. با سقوط ساسانیان و استیلای اعراب و سپس ترکان بر جامعه ایرانی خلقیات و آداب روابط جنسی آنان در جامعه ایرانی گسترش و تسری یافت. ازجمله عادت به داشتن غلامان و کنیزان که نوعی بردهداری جنسی را که تا پیش از آن در جامعه ایرانی گسترش عام نداشت. در عصر صفویه نیز رواج صیغه و متعه بخش جدیدی را در اخلاق جنسی ایرانیان به وجود آورد. مجموعه این علل و عوامل تا روزگار برآمدن قاجاریان دست به دست هم داده و اخلاق جنسی دوران قاجاریه را شکل میدهند. چنانکه ما بسیاری از شاخصههای حاکم بر روابط جنسی این عصر را در تاریخ گذشته ایران میتوانیم بیابیم هر چند بعدها آشنایی با اروپا تغییرات و تحولاتی در آن بوجود آورد (قرائیان،1389).

3-11- چند همسری در آفریقا

چند همسري در بسياري از روستاها و قبيله‌هاي دنيا وجود دارد. مرزبندي جغرافيايي مشخصي هم ندارد اما از نظر آماري، در حال حاضر بيشتر در کشورهاي آفريقاي ديده مي‌شود. جالب است که در کشور آفريقاي جنوبي ازدواج‌هاي چندهمسري آن چنان از نظر فرهنگي ناپسند نيست. آقاي ياکوب زوما، رييس‌جمهور فعلي آفريقاي جنوبي، تاکنون 6 بار ازدواج کرده و 20 فرزند دارد (دانگور24،2001). مطالعه‌هاي روان‌شناسي گسترده‌اي در مورد چندهمسري روي جمعيت آفريقايي به ويژه قبيله زولو25 انجام شده است. بسياري از آنها به عشق خواهرانه بين هووهاي قبيله زولو پرداخته‌اند. تحليلش هم اين است که اينها با هم زير يک سقف زندگي مي‌کنند و خواه ناخواه روابط فاميلي میانشان شکل مي‌گيرد. بسياري از آنها ازدواج چندهمسري را نشانه موقعيت اجتماعي، اقتصادي بالا مي‌دانستند. يعني مردي که بتواند از پس هزينه‌هاي چند همسر برآيد اعتبار اجتماعي بالاتري دارد. به اصطلاح وجهه بیش تری در اجتماع دارند. در مورد موقعيت‌هاي خاص مانند نازا بودن يا بيمار شدن همسر اول، تعداد زيادي از زنان و مردان آفريقايي تجديد فراش را قبول دارند. بسياري از آنها با هوويشان از عشقی خواهرانه برخوردارند (برابین26،1984). سنت چند همسری در بین اکثر قبایل آفریقایی وجود دارد. در برخی قبایل، تعداد گاوهای گله تعیینکننده میزان دارایی مرد است و بر اساس کم و زیاد بودن تعداد دام هاست که مرد قبیله می تواند یک یا چند زن را به همسری خود در آورد. در باور مردان سنتی آفریقا، تعداد زیاد همسر، نه تنها از ثروت و دارایی حکایت میکند بلکه نشانگر اعتبار و اهمیت بالای فرد درسلسله مراتب قبیله اش میباشد. مردان تک همسر، مردان فقیر قبیله محسوب میشوند. در بین قبایلی که از راه کشاورزی امرار معاش میکنند، مردان به داشتن همسران بیشتر ترغیب میشوند. زن بیشتر، فرزندان بیشتری را در پی خواهد داشت. مرد خانواده به خاطر حضور و اشتغال زنان و فرزندان خود به درآمد بیشتری دست مییابد. از سوی دیگر ساخت خانه، یکی از وظایف زن خانواده محسوب میگردد که به خاطر سختی کار، زنان ترجیح میدهند با داشتن هووهای بیشتر سنگینی کار را بر خود آسان نمایند (رفیعی،1386).
عامل دیگر وجود جنگ بین قبایل و نزاع بین افراد است که سبب تداوم این سنت در بین مردم قبیله میشود. در پایان هر جنگ، مردانی که جان به سلامت بردهاند، زنان شوهر مرده را به همسری خود در میآورند تا تعداد آنها رو به فزونی نرود و در اثر زاد و ولد بتوانند نیروی انسانی بیشتری برای حفظ قبیله خود به وجود آورند. در قبایلی که از اعتقادات بومی خود پیروی میکنند مرگ پدر خانواده، به پسر بزرگتر خانواده این اجازه را میدهد که جوانترین زن پدرش را به عنوان همسر به خانه خود آورد. در صورت مرگ برادر، برادر دیگر علاوه بر دارایی، همسران او را نیز در اختیار خود خواهد داشت. وجود چند همسر برای مرد، راه جادو و جنبل را به خانواده باز میکند. هر زن تلاش می کند با پیروی از نسخهی جادوگر قبیله و استفاده از طلسم و جادو توجه شوهر را به خود و فرزندانش معطوف نماید و از اهمیت همسران دیگر نزد شوهر بکاهد (بروکس،1934).
گاهی هم این امر در اثر ورود ادیان مختلف دچار تغییر و تحول و دگرگونی گشته است با ورود مسیحیت به آفریقا و پذیرش این مذهب توسط برخی قبایل، مردان به جای داشتن چند زن به یک همسر اکتفا کردند و در عوض با ورود اسلام و پذیرش آن از طرف برخی دیگر از قبایل نه تنها مردان از چند همسری دور نشدند بلکه مردان گرویده به این مذهب چند همسری را حقِ خود میداستند، حقی که خداوند به آنان اعطا کرده است. در چند همسری اسلامی محدودیتهایی نسبت به روش مشابه قبیلهای وجود دارد اما اصل چند همسری همچنان به قوت خود پا برجاست (دانگور،2001).
مالی،کشوریست در غرب آفریقا،که ۹۰ درصد مردمش را مسلمانان سنی تشکیل میدهند. ۴۳ درصد زنان این کشور با هووهای خود زندگی میکنند. به عبارت دیگر تقریبا نیمی از زنان ازدواج کرده این کشور شوهران خود را با زنان دیگری شریک میباشند. در باور این دسته از زنان، سنت چند همسری از طرف مادر و مادر بزرگهای آنان پذیرفته شده است و دلیلی ندارد که آنان از پذیرش آن سر باز زنند، به خصوص که دین اسلام هم داشتن چند همسر را برای مرد مجاز دانسته است (همان،2001).
در سالهای اخیر با روند رو به افزایش دختران فارغ التحصیل از دانشگاه و کسب استقلال مالی از سوی دیگر، زنان جوان، سنتهایی چون چند همسری را به چالش میکشند. کم نیستند مردان سنتیای که نسبت به این دسته از زنان روی خوش نشان نمیدهند، زنان بی سواد را بر باسوادها ترجیح میدهند و دختران خود را از تحصیل باز میدارند. همسر “ونگری مآتای” اولین زن دارنده درجه ی دکترا در شرق آفریقا و تنها برنده زن جایزه صلح نوبل در قاره آفریقا، علت طلاق همسرش را “تفکر قوی” او اعلام نمود. او در دادگاه اعلام کرد که نمیتواند زنش را کنترل کند به همین خاطر او را طلاق میدهد. گاهی رهبران کشورهای آفریقایی برای جلب توجه و حمایت قشر سنتی جامعه به سنت چند همسری رو میآورند. چارلز تیلور رئیس جمهور سابق لیبریا یکی از آنان بود. بعد از اعلام ازدواج تیلور با همسر چهارمش برخی از زنان لیبریایی این اقدام ریس جمهور را مورد سرزنش قرار داده و اقدام ریس جمهور را عاملی دانستند برای تشویق مردان جامعه به پیروی از سنت چند همسری. روی کار آمدن خانم سرلیف به ریاست جمهوری این کشور از حضور زنان روشنفکر و قدرتمند در این کشور حکایت میکند. خانم سرلیف اولین ریس جمهور زن در قاره آفریقاست (برش،2001).
اطلاعات به دست آمده از پژوهشهای سالهای 1992 تا 1998 نشان داد که نیمی از زنان مزدوج 15 تا 49 ساله کشورهای بنین (50 درصد)، بورکینافاسو (51 درصد)، گینه (50 درصد)، و بیش از یک سوم زنان مزدوج سنین یاده شده در 9 کشور آفریقایی؛ یعنی کامرون، چاد، ساحل عاج، لیبریا، سنگال، مالی، توگو، نیجر و نیجریه با موضوع چند زنی همسرشان مواجهاند. هم چنین در هفت کشور، یعنی جمهوری آفریقای مرکزی، جزایر کومورو، غنا، موزامبیا، مالاوی، اوگاندا و تانزانیا بین 20 تا 30 درصد و در هفت کشور نیز زیر 20 درصد این امر رواج دارد (رفیعی،1386).
درصد بالای چند زنی در کشورهای آفریقایی ناشی از رویکرد بسیار شدید سنتی بازمانده از عرف جوامع آفریقای نسبت به زن و نهاد خانواده است. در ذهن آفریقاییان، عرف و عادت به نظم اساطیری جهان مربوط است؛ اطاعت از عرف ادای احترام در برابر گذشتگان است و ازدواج مبتنی بر عرف بیش از آن که وحدتی بین دو موجود باشد اتحادی بین دو خانواده است. بر این اساس خانواده های آفریقایی گروهی متفاوت از خانواده های شرقی یا غربی را تشکیل میدهد. غالبا عرفها، حتی هنگامی که با ایمان و عقیده ی تازه تناقض داشته باشد همچنان متداول و معمول میماند و این امر هم در مورد کشورهای مسیحی شده و هم در مورد کشورهای مسلمان شده صدق میکند (اندرسون،2000).

3-12- چند همسری در آمریکا

پدیده چند همسری معمولا ًدر کشورهای خاورمیانه رایج است و در فرهنگ غربی تمایل چندانی به چند همسری مشاهده نمیشود (اندرسون،1957). در خصوص کشور آمریکا چندهمسری در واقع میراث اعتقادات بنیادگرایانه کلیسای مورمونها در تاریخ این کشور است. با این وجود این کلیسا رسما ً سنت چندهمسری را پس از پیوستن به دیگر ایالتهای آمریکا در سال 1890 کنار گذاشت. چندهمسری با آداب مسیحیت پروتستان در آمریکا در تناقض است. تخمین زده میشود در حدود 38 هزار نفر بنیادگرا در ایالات متحده به چندهمسری اعتقاد دارند و یا طبق آن عمل میکنند. مورمونها و طرفداران چندهمسری معمولا در ایالات غربی این کشور مثل یوتا زندگی میکنند. چندهمسری در ایالت یوتا غیرقانونی است. به همین علت جمعی از طرفداران آن مجبور شدند پس از حاضر شدن در یک برنامه تلویزیونی در سال 2011 که منجر به تعقیب قضایی آنها شد، به لاس وگاس و پس از آن به نوادا فرار کنند (ارینگتون،1979). یکی از این طرفداران بردی ویلیامز از اهالی شهر سالت لیک در ایالت یوتا است و دارای پنج همسر و 24 فرزند است. این خانواده عجیب که قبلا ًاز پیروان کلیسای مورمون در آمریکا بودهاند، در اواسط دهه 2000 میلادی به تغییر مذهب روی آورده و هم اکنون فرزندان خانواده که سنینی بین 2 تا 20 سال دارند تحت آموزشهای بودایی قرار گرفتهاند و موضوع مورد جالب این است که دو تن از همسران بردی با یکدیگر دختر خاله هستند و همه آنها حداقل به مدت 14 سال است که با بردی زندگی میکنند. تمامی اعضای خانواده در دو ساختمان دو طبقه بزرگ شامل چند واحد و در محوطهای مشترک ساکن هستند. هر پنج همسر آقای ویلیامز در تهیه غذا برای 30 نفر اعضاء خانواده مشارکت دارند. آقای ویلیامز و همسرانش خود را خانوادهای “شاد، مستقل و مترقی” میدانند (کان نون،1983).
اصل ازدواج گروهی با نهان کاری بسيار زيادی به مورمونها ابلاغ شد. در اوايل دههی 1840 بنيان گزار و نخستين پيامبر کليسای مورمونی، جوزف اسميت، سنت چند همسری را ترويج داد. اسمیت بیان کرد که در اين “عهد تازه و ابدی با خدا”، بايد زنان متعددی گرفته شود تا قدرت مومنين چند برابر شده و زمين را پر کنند. ژورف اسمیت، بنیانگذار فرقه مورمونهاست. او در سال ۱۸۲۰ زمانی که ۱۵ ساله بود، به گفته خود رویایی از جانب خدا دریافت کرد که در آن به او گفته شد همه کلیساها در اشتباهند و او نباید به هیچ کدام بپیوندد. ژورف مجددا در ۱۸ سالگی رویایی دیگر دریافت کرد که در آن از جانب فرشتهای به نام مورونی به او ماموریتی عظیم داده شد تا به دنبال الواح طلایی و لوحههای قدیمی بگردد. سرانجام در سال ۱۸۳۰ پس از به دست آوردن این الواح و ترجمه آنها این کتاب ها به عنوان کتابهای مورمونها انتشار یافت. اگر چه ژورف

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سن ازدواج، احمد شاه قاجار، ناصرالدین شاه قاجار، ناصرالدین شاه Next Entries منبع پایان نامه با موضوع انرژي، β-، ایلیدهای، الكترون‌ها