منابع و ماخذ پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک، استان گیلان، عوامل محیطی، بهبود مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

ب تقويت کنترلهای داخلی و در نتیجه تخصیص بهینه منبع مالی شرکت شود، وجود مدیریت استراتژیک مالی به منظور سیاست گذاری برای سرمایه گذاری های جدید و نیز ارائه به موقع و سریع گزارش ها و تحلیل مورد نیاز مدیران، وضعيت جذب منابع مالي شركت(4 سپرده اصلی) ،اندازه گيري مي شود.(کو اتال، 2011)36
• وجه مشتري: براساس اين ديدگاه مديران بايدبيانيةعمومي رسالت خود درخصوص مشتري رابه شاخصهاي ويژهاي ترجمه كنندكه واقعاًمربوط به مشتريان است. براي مثال شاخص ميزان رضايت مشتريان وياتعدادشكايات مطرح شده از سوي مشتريان )والمحمدي،1389) در اين تحقيق وجه مشتري شعب بانکمهر اقتصاداستان گیلان بر اساس مولفه هاي؛( ارائه خدمات مشتری پسند، موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی سریع به بازارهای داخلی، درک نیاز مشتریان ، مقبولیت بالای شعب در میان مشتریان، خوشنامی و اعتبار شعب، بواسطه صداقت نسبت به مشتریان و پاسخگویی به سلایق مختلف مشتریان،درصد مشتریان جدید،سهم بازار) اندازه گيري مي شود. (کو اتال، 2011)37
• وجه فرآيندهاي داخلي كسب وكار: براساس اين ديدگاه سازمانهابايدمشخص كنندكه در خصوص چه فرآيندهاوشايستگي هايي سرآمدهستند، تابه ارزش آفريني براي مشتريان وپيروي سهامداران خود ادامه دهندوشاخصهاي هريك ازآنان براندازه گيري به نحوي تعيين شودكه براساس آن مديريت قادرباشد به آساني قضاوت كندكه بين فرآيندهاي داخلي و شايستگي هاوميزان واهميت عملياتي كه كاركنان براي تأمين اهداف كلي سازمان صورت ميدهندارتباط وجوددارد.)والمحمدي، 1389)در اين تحقيق وجه فرآيندهاي داخلي كسب وكار شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان بر اساس مولفه هاي؛ وضعیت کارایی واحد درون سازمانی شرکت، خدمات آنلاین،خدمات حاصل از POS &ATM ،خدمات پیشرفته اندازه گيري مي شود.(کو اتال، 2011)38
• وجه رشدويادگيري:براساس اين ديدگاه و با توجه به رقابت شديدموجوددر محيطهاي كسب وكار،سازمانها علاوه براعمال بهبود مستمردرخصوص محصولات وفرآيندهاي حالحاضر خود،بايدتوانايي معرفي فرآيندهايي باقابليت گسترده راداشته باشند. اين ديدگاه همچنين به اهميت تغييرات بنياني درسازمانهااشاره مي كند)والمحمدي،1389)در اين تحقيق وجه رشد و يادگيري شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان بر اساس مولفه هاي ا اعتقاد مدیریت ارشد به ایجاد تغییر و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تعهد شعب برای بهبود مستمر، رضایت کارکنان از شعب، وجود نیروی کار کافی در شعب، وجود نظام پیشنهادات در سطح شعب، دوره های آموزشی کارکنان،تعداد اسناد دریافتنی توسط کارکنان،اندازه گيري مي شود. (کو اتال، 2011)39
• بانک مهر اقتصاد: موسسه مالي و اعتباري مهر (موسسه قرض الحسنه بسيجيان سابق) با ايجاد زمينه هاي مساعد جهت رشد اقتصادي جامعه و ارتقاء سطح رفاه اجتماعي آحاد ملت به ويژه بسيجيان و رفع نياز اين عزيزان در تاريخ 23/9/1372 با سرمايه اي به ارزش 10 ميليون ريال آغاز به كار كرد و از شروع فعاليت با توجه به نياز مبرم كشور به تحول در زمينه سيستم بانكداري سنتي، ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي را سرلوحه فعاليت بانكي و پولي خود قرار داده است. موسسه مالي و اعتباري مهر اولين موسسه مالي و پولي در كشور در زمينه ارايه سرويس‌هاي بانكداري مدرن، چون اينترنت بانك، موبايل بانك، ATM، تلفن بانك، خدمات POS، كارت هوشمند و ارايه سيستم‌هاي ONLINE بانكي و پولي مي‌باشد.
موسسه مالي و اعتباري مهر با عنايت به مسووليت اجتماعي خود و حضور موثر در عرصه‌هاي اقتصادي (پولي و بانكي) ضمن توسعه شعب خود در اقصي نقاط كشور (بیش از 800 شعبه) خدمات گوناگوني در حمايت از پروژه‌هاي مولد و اشتغال‌زا، ازدواج، درمان، تحصيل و … ارايه نموده و همچنين در توسعه خدمات الكترونيك گام‌هاي اساسي برداشته است. همچنين خدمات ديگري شامل افتتاح انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و سود مناسب، اعطاي تسهيلات در بخش‌هاي صنعتي و توليدي، مسكن، خريد خودرو و لوازم خانگي و خدمات اعتباري به مشتريان خود ارايه مي‌نمايد. موسسه مالي و اعتباري مهر در راستاي توسعه IT اقداماتي از قبيل راه‌اندازي سايت مركزي، ايجاد بستر IT بیش از 800 شعبه تحت پوشش، ايجاد COREBANKING با ظرفيت بالا و ايمن، راه‌اندازي سايت اطلاع رساني و تجهيز 850 دستگاه خودپرداز (ATM) درشعب را انجام داده است. سيستم جامع اتوماسيون بانكي موسسه در حال حاضر بزرگترين شعبه اتوماسيون در بين بانك‌هاي خصوصي محسوب شده و قابليت‌هاي فراواني از قبيل: اينترنت بانك، موبايل بانك، SMS بانك، تلفن بانك، ايميل بانك و پايانه‌هاي فروش (POS) را دارا مي‌باشد.از ديگر قابليت‌هاي موسسه رويكرد بانكداري اسلامي است و تمامي معاملات بانكي موسسه به منظور تطابق با قوانين شرع مقدس اسلام مورد نظارت بوده و تاييديه‌هاي شرعي مربوطه به صورت دوره‌اي اخذ مي‌گردد.40
1-11 جمع بندی
در این فصل در قالب بیان مساله به معرفی مساله اصلی تحقیق پرداخته شد. پس از تدوین سوالات اصلی پژوهش به معرفی گام های محاسباتی پژوهش،و تعاریف مفهومی و عملیاتی هر یک از متغیرهای تحقیق پرداختیم.در فصل بعدی با بررسی انواع مدل های برنامه ریزی استراتژی با تاکید بر مدل SOWT و BSC همچنین مرور مطالعات پیشین در این زمینه به تشریح مبسوط تری از چهارچوب نظری پژوهش خواهیم پرداخت.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
بانک ها، نقش مهمي در تحقق اهداف كلان اقتصادي و كمك به اجراي پروژه هاي استراتژيك كشور دارند،از طرفي هدف اساسي هر مؤسسة مالي به ويژه بانك‌ها جذب مشتري و به تبع آن جذب منابع در سطح جامعه و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مي‌باشد.با توجه به اهميت منابع انساني و مالی در بانک ها و نيز استفادة بهينه از اين منابع در مقابل فرصت ها و تهدیدات پیش رو، بايد به برنامه‌‌ريزي استراتژيك در اين بخش روي آورده شود.(سرآبادانی،1390)برنامه ریزی استراتژیک مشتمل بر هدف ها ی کلان سازمان و انتخاب گزینه ها و روش های مناسب بر تحقق آنها و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به اهداف مذکور می باشد.(آیرلند و هیت،2003)41تا بدین ترتیب سازمان فعالیتهایش را برای برآوردن نیازهای درحال تغییر محیط تطبیق دهد.(سید جوادین وتاب،1388) یکی از فعالیت های مربوط به تنظیم استراتژی، تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از محیط بیرونی و فعالیت های درونی بنگاه است. برای این منظور می توان ضمن بهره گیری از تکنیک SWOT و قرار دادن هر یک از نقاط قوت و ضعف داخلی شرکت در مقابل فرصت ها و تهدیدهای بیرونی، فعالیت های تدوین استراتژی بنگاه را به پیش برد. (لیتو، 2011)42که در این پژوهش به تدوین استراتژی با مدل SWOT برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان خواهیم پرداخت.لذا در این فصل ،ضمن بیان تعاریف استراتژی به بررسی مفاهیم مرتبط با آن و معرفی انواع مدلهای استراتژی، خصوصا مدل SWOT، خواهیم پرداخت. همچنین به تشریح دو مدل FMEA وSMEAمی پردازیم.سپس در انتها موارد استفاده شده تحقیق خود را ،با استناد به مقالات ارائه شده در این فصل بیان می کنیم.

2-2-برنامه ریزی استراتژی
در ذیل به تعاریفی از استراتژی می پردازیم:
• استراتژی به عنوان وسیله ای جهت تعیین اهداف لازم برای انجام دادن اهداف تعریف میشود . به عبارتی ساده تر ، استراتژی وسیله ای برای رسیدن به اهداف مهم و بلندمدت شرکت است . اهداف معنی دار باید ویژه ، قابل اندازه گیری ، دست یافتنی ، نتیجه محور و زمان محور باشند.(چاهارباگی و فیورر، 1997)43
• برنامه ريزي استراتژيك فرايندتعيين اهداف سازمان واتخاذتصميم درباره طرحهاي جامع عملياتي واجرايي براي تحقق آن اهداف است.(انصاری و همکاران،1388)
• یک رویکرد مناسب جهت فرموله کردن استراتژی باید برای به کارگیری، ساده ، مرتبط، مؤثر، کارآمد، سیستماتیک، دموکراتیک، درگیر با قسمت های مربوطه،انعطاف پذیر، به سادگی قابل فهم، جامع و مختصر باشد. (کو اتال، 2011)44
• برنامه ریزی استراتژیک توسط “انجمن برنامه ریزی استراتژیک” بدین شرح تعریف شده است: فرایند تعیین،تنظیم، و توسعه سیستماتیک مقصد،دورنما،ماموریت،اهداف دوربرد،استراتژی،سیاست های اصلی و مهمترین هدف های کوتاه مدت در یک سازمان را برنامه ریزی استراتژیک می نامند.(شلالوند،1371)
• برنامه ریزی استراتژیک مجموعه ای از تئوری ها و چهارچوب هایی است که به همراه ابزارها و تکنیک های تکمیلی برای کمک به مدیران برای تفکر،برنامه ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند.(لیتو، 2011)45
• رویکردها و تکنیک های بسیاری را می توان برای تحلیل محیط های درونی و برونی سازمان و موارد استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژی ها به کار برد ، که از جمله تکنیک های تدوین استراتژی، ماتریس گروه مشاوره بوستون (BCG)46 ، ماتریس GE47 ، مدل پورتر48 ، 7S مک کینزی49 ، SWOT ، QFD50 و کارت امتیاز متوازن می باشد.(ال بسایدی،2014 )51
2-3-مدل های برنامه ریزی استراتژیک:
که در ذیل به تشریح هر یک از مدل های برنامه ریزی استراتژیک می پردازیم.
2-3-1-ماتریس گروه مشاوران بوستون:
ابتداییترین و ساده ترین شکل از سبد تولیدات،ارائه سهم،رشد گروه مشاوران بوستونBCGاست. (خاتمی،1387)این مدل توسط گروه مشاوران بوستون و براساس منطق چرخه عمر بوجود می آید. در این مدل براساس مقادیر رشد بازار و سهم نسبی بازار شکل زیر تنظیم شده و جایگاه صنعت را با توجه به دو عنصر فووق الذکر مشخص می کنند که در شکل 2-1 مشخص است.اگر شرکت در خانه ستاره باشد،گفته می شود که شرکت در بهترین موقعیت ممکن قرار دارد.اگر در موقعیت علامت سوال باشد، گفته می شود که آیا سرمایه گذاری در شرکت به صلاحدید است یا خیر؟ اگر در موقعیت گاو شیرده است یعنی شرکت به مقدار زیاد تولید پول می کند و نیاز به سرمایه گذاری دارد.اگر در موقعیت سگ باشد باید هر چه زودتر شرکت از این موقعیت بد خارج شود.(گودرزی،1388)
شکل 2.1 ماتریس گروه مشاوران بوستون:

2-3-2-ماتریس GE
این مدل توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح شد، در این مدل،در محور افقی جذابیت صنعت که می تواند شامل متغیرهای زیادی باشد و در محورهای عمودی نیز توانایی کسب، که در آن هم می تواند متغیرهای زیادی را در بر گیرد،درج می شود.ساختار مدل در شکل 2-2 نشان داده شده است.بر اساس این متغیرها وضعیت و موقعیت شرکت را تحلیل و در جدول مشخص می نماییم، متناسب با موقعیت، استراتژی مناسب انتخاب می شود.شکل 2.2 شبکه نه خانه ای برنامه ریزی GE را نشان می دهد.

شکل 2.2 شبکه نه خانه ای برنامه ریزی GE
جذابیت صنعت (محصول/ بازار)
کم متوسط زیاد

سرمایه گذاری/رشد
گزینشی/درامد
بهره برداری/سلب مالکیت
مدل GE 7 مرحله اجرایی را به شرح زیر بیان می کند:
1.تعریف عامل کلیدی محیطی و درونی
2.ارزیابی عوامل محیطی موجود
3.ارزیابی عوامل داخلی
4.تعیین موقعیت در جدول GE
5.ارزیابی عوامل محیطی و فرصت های آتی
6.تعیین توانمندیهای داخلی
7.انتخاب یکی از استراتژی ها با توجه به فرصت های محیطی و توانمندی داخلی
• استراتژی توسعه: گسترش فعالیت و میزان سرمایه گذاری شرکت
• استراتژی کاهش: کاهش فعالیت و میزان سرمایه گذاری شرکت
• حفظ وضع موجود، عدم تغییر در میزان فعالیت و سرمایه گذاری شرکت
هدف اصلی این مدل یافتن زمینه فعالیت هایی است که از جذابیت بیشتری برخوردار باشد وشرکت نیز توانایی آن را داشته باشد.
در حقیقت نتیجه مدل این خواهد بود که مشخص می شود،اگر برای فعالیتی جذابیت وجود دارد و در عین حال توانمندی آن در شرکت موجود است باید استراتژی توسعه وگسترش را مد نظر قرار داد.
اگر برای فعالیتی نه جذابیت و نه توانمندی در آن شرکت وجود دارد، باید استراتژی حذف یا ادغام را اتخاذ نمود.
اگر برای فعالیتی جذابیت و فرصت محیطی فراهم نیست،اما توانمندی در شرکت و جود دارد،باید استراتژی ایجاد جذابیت و فرصت محیطی را دنبال نمود.(گودرزی،1388)
2-3-3-مدل پورتر
این مدل میتواند در جهت امکان ورود یا عدم ورود به یک صنعت جدید به خوبی استفاده نمود.طبق این مدل در صحنه رقابت پنج نیروی رقابتی موثر هستند.حاصل

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، کارت امتیاز متوازن، صنعت بانکداری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استراتژی ها، ماتریس SWOT، کارت امتیاز متوازن، تعبیر و تفسیر