منابع و ماخذ پایان نامه ایجاد اشتغال، تسهیلات اعطایی، بخش کشاورزی، توجیه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

شهرستان منوجان می‌باشد. برای بررسی موفقیت شهرستان‌ها می‌توان با حذف شهرستان‌هایی که تعداد طرح کم‌تری داشته و تقریباً هیچ تسهیلاتی به آن‌ها تعلق نگرفته به این نتیجه رسید که شهرستان شهربابک اگرچه 5 درصد از طرح‌ها را در بردارد؛ اما با ایجاد 90 درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده توانسته نسبت به سایر شهرستان‌ها انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کم‌تری داشته باشد. شهرستان‌های بردسیر و زرند با ایجاد 76 درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده، کم‌ترین میزان موفقیت را نسبت به سایر شهرستان‌ها داشته‌ و 4 درصد طرح‌ها را در بردارند.
دستگاه اجرایی طرح
از کل طرح‌های معرفی شده دارای توجیه اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات، سازمان بازرگانی بیش‌ترین تعداد طرح‌ها را معرفی و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی تعداد طرح کم‌تری را معرفی نموده‌اند. سازمان بازرگانی با داشتن تعداد طرح بیش‌تر نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی، بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده را نیز دارا بوده و توانسته 78 درصد از اشتغال برنامه‌ریزی‌شده را ایجاد کند. موفق‌ترین دستگاه اجرایی در بررسی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و معرفی آن‌ها به بانک‌های عامل، اداره تعاون، کار و امور اجتماعی بوده که میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کم‌تری داشته است. سازمان جهادکشاورزی اگرچه کم‌ترین میزان انحراف از تسهیلات را دارا بوده؛ اما با ایجاد 69 درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده، بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را داشته و ناموفق‌تر عمل نموده است. اما در بین دستگاه‌های اجرایی که تعداد طرح‌های بیش‌تری را معرفی نموده‌اند، سازمان بازرگانی موفق‌تر و سازمان جهادکشاورزی عملکرد بدتری نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی داشته است.
بانک عامل
نوع بانک‌ ارائه‌دهنده تسهیلات طی دوره مذکور در نگاره شماره 4-1 آورده شده است. طبق این نگاره بانک صادرات با 23 درصد اعطا تسهیلات طی دوره 1389- 1385 بیش‌ترین میزان تسهیلات اعطایی که 22 درصد طرح‌ها را تأمین بودجه نموده و بانک رفاه و مسکن کم‌ترین میزان پرداخت تسهیلات را داشته که 1 درصد طرح‌ها را شامل شده‌اند. بانک صنعت و معدن با وجود اعطای 4 درصد از کل تسهیلات طی دوره معلوم، به تعداد ناچیزی از طرح‌ها تسهیلات پرداخت نموده است. بانک صادرات با بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده توانسته نسبت به سایر بانک‌ها در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی موفق‌تر عمل نماید. بانک کشاورزی با اعطای تسهیلات به 21 درصد طرح‌ها توانسته تنها 70 درصد از اشتغال برنامه‌ریزی شده را ایجاد کند و ازاین‌رو نسبت به سایر بانک‌ها ناموفق‌تر عمل نماید.
مجری طرح
بیش‌ترین تعداد مجریان طرح‌های زودبازده طی دوره 1389- 1385 را مردان و کم‌ترین تعداد را تعاونی‌ها تشکیل می‌دهند. با این وجود، شرکت‌ها بیش‌ترین دریافت تسهیلات (56 درصد) را طی دوره 1389- 1385 داشته‌ و توانسته‌اند 81 درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کنند. شرکت‌ها رتبه دوم را در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی نسبت به سایر مجریان طرح‌ها به خود اختصاص داده‌اند.مجریان مرد با اجرایی کردن بیش‌ترین تعداد طرح‌های زودبازده، تنها 76 درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کرده‌اند و نسبت به سایر مجریان طرح‌ها ناموفق‌تر بوده‌اند. مجریان زن حتی با وجود انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بیش‌تر نسبت به مردان، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کم‌تری داشته و از این جنبه موفق‌تر از سایر مجریان بوده‌اند.
سال اجرای طرح
طبق نگاره شماره 4-1، بیش‌ترین تعداد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات مربوط به سال 1386 بوده‌اند. سال 1386 تقریباً نسبت به سال‌های دیگر در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی بهتر عمل نموده است. در این سال بیش‌ترین میزان تسهیلات از طرف بانک‌ها به طر‌ح‌های زودبازده اختصاص یافته وکم‌ترین میزان تسهیلات اعطایی کل دوره 1389- 1385 مربوط به سال 1388 می باشد. در سال 1388 بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده و نیز بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده وجود داشته و نسبت به سال‌های دیگر در ایجاد اشتغال ناموفق‌تر بوده است. بر این اساس، سال 1386 نسبت به سال های دیگر عملکرد بهتری در ایجاد اشتغال داشته و سال 1388 ناموفق‌تر بوده است.
4-2-2- آمار توصیفی طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های 1385 تا 1389
نگاره شماره 4-2 به بررسی 5745 طرح‌ کوچک و متوسط زودبازده‌ای که طی دوره 1389- 1385 به بهره‌برداری رسیده‌اند، می‌پردازد.

نگاره شماره 4-2: طرح‌های زودبازده به بهره‌برداری رسیده طی دوره 1389- 1385
ویژگی
طرح اجرایی
اشتغال پیش‌بینی شده
درصد اشتغال پیش‌بینی شده
اشتغال ایجاد شده
درصد اشتغال ایجاد شده
تسهیلات پیش‌بینی شده
درصد تسهیلات پیش‌بینی شده
تسهیلات پرداخت شده
درصد تسهیلات پرداخت شده
درصد تسهیلات اعطایی کلی
سهم تسهیلات
تعداد کل طرح‌ها
درصد طرح‌ها
سرانه تسهیلات پیش‌بینی شده به ازای هر شغل
سرانه تسهیلات به ازای هر شغل
نوع فعالیت
خدماتی















صنعتی















کشاورزی














نوع طرح
خوداشتغالی















توسعه ای















جدید















سرمایه درگردش















نیمه تمام














شهرستان
بافت















بردسیر















بم















جیرفت















راور















رفسنجان















رودبار















زرند















سیرجان















شهربابک















عنبراباد















قلعه گنج















کرمان















کهنوج















کوهبنان















منوجان














دستگاه اجرایی
اداره تعاون، کار و امور اجتماعی















سازمان بازرگانی















سازمان جهادکشاورزی















سازمان صنعت، معدن و تجارت














ویژگی
طرح اجرایی
اشتغال پیش‌بینی شده
درصد اشتغال پیش‌بینی شده
اشتغال ایجاد شده
درصد اشتغال ایجاد شده
تسهیلات پیش‌بینی شده
درصد تسهیلات پیش‌بینی شده
تسهیلات پرداخت شده
درصد تسهیلات پرداخت شده
درصد تسهیلات اعطایی کلی
سهم تسهیلات
تعداد کل طرح‌ها
درصد طرح‌ها
سرانه تسهیلات پیش‌بینی شده به ازای هر شغل
سرانه تسهیلات به ازای هر شغل
بانک عامل
بانک رفاه















بانک تجارت















بانک سپه















بانک صادرات















بانک صنعت و معدن















بانک کشاورزی















بانک مسکن















بانک ملت















بانک ملی














نوع مجری
تعاونی















زن















شرکت















مرد














سال











































































منبع: یافته‌های محقق
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشند

بخش فعالیت
طبق نگاره شماره 4-2، به 5745 طرح به بهره‌برداری رسیده به میزان 025/3274275 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، 51 درصد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده مربوط به بخش خدمات هستند که نشان می‌دهد که بخش خدمات متقاضی بیش‌تری در طرح‌های مذکور نسبت به سایر بخش‌ها داشته است. این بخش 80 درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کرده و کم‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را نسبت به سایر بخش‌ها داشته است. بخش کشاورزی برخلاف دو بخش دیگر، در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی‌ موفق نبوده و 30 درصد انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را شامل بوده و این در حالی است که کم‌ترین میزان انحراف از تسهیلات را در بر داشته است. لازم به ذکر است که بخش صنعت با دریافت تسهیلات بیش‌تر نسبت به دو بخش دیگر، توانسته تقریباً همانند بخش خدماتی در ایجاد اشتغال موفق عمل نماید. بنابراین بخش‌های خدمات و صنعت در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، عملکرد بهتری نسبت به بخش کشاورزی طی دوره 1389- 1385 داشته‌اند. همچنین سرانه تسهیلات به ازای هر شغل طی این دوره در بخش خدمات، 136 میلیون ریال پیش‌بینی‌شده که در نهایت 130 میلیون ریال پرداخت شده است. کم‌ترین میزان سرانه تسهیلات برای ایجاد هر شغل مربوط به بخش خدمات بوده و بیش‌ترین آن در بخش صنعت برای ایجاد هر فرصت شغلی پرداخت شده است. بخش کشاورزی بیش‌ترین اختلاف در پرداخت تسهیلات پیش‌بینی‌شده و خرج شده برای ایجاد هر شغل را دارا بوده است.
نوع طرح اجرایی
در نوع طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، طرح‌های خوداشتغالی با در برداشتن 72 درصد از کل طرح‌ها، بیش‌ترین تعداد طرح را به خود اختصاص داده و پایین‌ترین میزان طرح‌ها

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خوداشتغالی، تسهیلات اعطایی، بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ایجاد اشتغال، بانک کشاورزی، سرمایه درگردش، شهرستان کرمان