منابع و ماخذ پایان نامه ایالات متحده، تلفن همراه، اتحادیه اروپا

دانلود پایان نامه ارشد

جامد بایستی مورد توجه قرار گیرد، همان‌طور که بایستی نتایج این مطالعه که معرف مهمی از نگرش مثبت پاسخگویان نسبت به مدیریت پایدار زباله در شهر داکا است، مورد توجه قرار گیرد.
چیاه و فائو18 (2011) در مقاله‌شان به شناسایی عواملی که بر روی گرایش مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای حامی محیط‌زیست تأثیر می‌گذارند، پرداخته‌اند. از بین 600 پرسشنامه خود پاسخ‌دهنده‌ای که بین دانشجوبان یکی از دانشگاه‌های بزرگ استرالیا توزیع شده بود، مجموعاً 256 پرسشنامه جمع‌آوری شده و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داده که سه عامل تحصیلات محیط‌زیستی، عوامل درون‌شخصی و جهت‌گیری ارزشی همبستگی شدیدی با نگرش نسبت به محصولات حامی محیط‌زیست دارند. مصرف‌کنندگان با نگرش علاقه‌مند به محصولات حامی محیط‌زیست، بیشتر گرایش به محصولات محیط‌زیستی داشته‌اند. البته بین رابطه ذکر شده، متغیر واسط دیگری به نام ضرورت (نیاز به) کالا تشخیص داده شده است.
ابلیوتیس19 و دیگران (2010) به بررسی شیوه‌هایی پرداخته‌اند که والدین یونانی برای بالا بردن سطح آگاهی محیط‌زیستی فرزندان از آنها استفاده می‌نمایند. این پژوهش از طریق پرسشنامه (با سئوالات بسته)، در بین 435 والدین که کودکان‌شان در کلاس آخر مدرسه ابتدایی در منطقه شهری آتن تحصیل می‌کردند، انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده که والدین اهمیت آگاهی محیط‌زیستی را در رشد شخصیت فرزندان‌شان می‌پذیرند (6/98 درصد). آنها همچنین ادعا می‌کنند که اعمال روزانه‌شان به افزایش آگاهی محیط‌زیستی فرزاندان‌شان کمک می‌نماید (7/77 درصد). علاوه بر مشارکت دادن کودکان در طبیعت، والدین مورد مطالعه، بر عادت دادن فرزندان‌شان در تمیز نمودن اتاق خود تأکید کرده‌اند. نود درصد از والدین نمونه به فرزندان خود توصیه نموده‌اند که اتاق خود را تمیز نگه دارند. همچنین، اکثر والدین از برنامه‌های تلویزیونی برای افزایش آگاهی محیط‌زیستی فرزندان‌شان استفاده می‌کنند. همچنین نتایج نشان داده که سطح تحصیلات مهم‌ترین عامل مؤثر بر اقدام والدین به شمار می‌آید. به‌علاوه، والدین جوان‌تر از 40 سال زمان بیشتری را صرف توضیح دادن به فرزندان‌شان درباره پیامدهای محیط‌زیستی رفتارها کرده‌اند. همچنین، والدین زن ادعا نموده‌اند که فعالیت‌های حامی محیط‌زیستی بیشتری را انجام می‌دهند.
مهمت‌اوغلو20 (2010) در مقاله خود با عنوان «عوامل مؤثر بر تمایل به رفتارهای حامی محیط‌زیست در خانه و محیط‌های تفریحی» نمونه‌ای از مردم نروژ را بررسی نموده است. در این مطالعه، وی داده‌ها را از یک نمونه 1004 نفری که شامل افراد بالای 18 سال سن بودند، جمع‌آوری کرده است. از شیوه پیمایش تلفنی ساخت‌یافته بهره گرفته است. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق به‌طور عمده به سئوالاتی در مورد ارزش‌های شخصی، نگرانی‌های محیط‌زیستی، هنجارهای شخصی راجع به محیط‌زیست، تمایل به رفتارهای حامی محیط‌زیست و ویژگی‌های جمعیتی- اجتماعی می‌شود. با بهره‌گیری از رگرسیون (SUR) همبستگی میان دو متغیر وابسته (تمایل به رفتار حامی محیط‌زیست در محیط خانه و محیط تفریحی) 453/0 نشان داده شده است. تحلیل استنباطی تحقیق نیز نشان داده است که هفت مورد از ده متغیر مستقل اثر قابل توجهی بر رفتار محیط‌زیستی در محیط خانه دارند. سه مورد از این متغیرها (سن، جهت‌گیری سیاسی و ارزش لذت و هیجان) رابطه منفی و چهار متغیر (سطح سواد، ارزش ارضاء شخصی، نگرانی‌های محیط‌زیستی و هنجارهای شخصی) رابطه مثبتی را با رفتار در محیط خانه نشان داده‌اند. مابقی متغیرها (درآمد، جنس و ارزش‌های بیرونی) اثر قابل توجهی بر رفتار در محیط خانه نداشته‌اند. از نتایج مربوط به رفتار محیط‌زیستی در محیط‌های تفریحی مشاهده شده که شش مورد از متغیرهای مستقل اثر قابل‌توجهی بر رفتار در محیط تفریحی داشته‌اند. دو مورد از این متغیرها (جهت‌گیری سیاسی و ارزش‌های لذت و هیجان) رابطه منفی و چهار متغیر (درآمد، جنس، نگرانی‌های محیط‌زیستی و هنجار شخصی) رابطه مثبتی را با متغیر وابسته نشان داده‌اند. علاوه بر این، زنان تمایل بیشتری برای رفتار حامی محیط‌زیست در محیط‌های تفریحی نسبت به مردان داشته‌اند. سن، سطح سواد، ارزش ارضاء شخصی و ارزش ارضاء بیرونی اثر قابل توجهی از خود نشان نداده‌اند.
وانگ21 و همکارانش (2010) در تحقیقی «نگرش و رفتار ساکنان پکن نسبت به ضایعات الکترونیکی» را مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها به شیوه پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه‌ به بررسی خصوصیات افرادی که به بازیافت ضایعات الکترونیکی تمایل دارند و همچنین الگوی عمل‌شان پرداخته‌اند. آنها در بیان هدف خود عنوان کرده‌اند: مطالعات بسیاری درباره مسئولیت‌پذیری تولید‌کنندگان و یا سیاست‌های دولت‌ها در قبال ضایعات انجام شده، در حالی‌که، به رفتار افراد و نگرش‌شان کمتر توجه شده است. با بهر‌ه‌گیری از مدل رگرسیون لجستیک، مشخص گردیده که متغیرهایی مانند راحتی خدمات و وسایل بازیافتی، موقعیت ساکنان، عادات بازیافت و منافع اقتصادی چهار متغیر تعیین‌کننده در گرایش و رفتار ساکنان پکن در بازیافت ضایعات الکترونیکی به شمار می‌رود.
تیکا22 و دیگران (2010) در پژوهشی تحت‌عنوان «تأثیرات پیشینه تحصیلی بر آگاهی، سطح فعالیت‌ها و دانش محیط‌زیستی دانشجویان» نشان داده‌اند که تفاوت‌های بسیاری در بین دانشجویان براساس جنسیت وجود دارد. به‌علاوه، دانشجویان رشته‌های علوم‌زیستی نگرش مثبت‌تر و سطح بالاتری از دانش محیط‌زیستی داشته‌اند و در فعالیت‌های مربوط به طبیعت و حفظ آن مشارکت بیشتری داشته‌اند. برعکس، دانشجویان علوم مهندسی و اقتصاد نگرش منفی‌تری نسبت به محیط‌زیست نشان داده و نسبت به دانشجویان دیگر عادات حامی طبیعت کمتری داشته‌اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داده که نگرش، کیفیت فعالیت‌های محیط‌زیستی و دانش درباره محیط‌زیست با یکدیگر همبستگی معناداری دارند.
زئوتمن23 و همکارانش (2009) درمقاله‌ای تحت‌عنوان «کنترل جریان ضایعات الکترونیکی: مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان در دنیای در حال جهانی‌شدن»، وسعت ضایعات الکترونیکی در سطح جهانی را برآورد نموده، و به اثر سیاست‌هایی از قبیل افزایش مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان در روند شکل‌گیری ضایعات لوازم الکترونیکی در آینده جهان پرداخته‌اند. در این مقاله آمده است که در ایالات متحده شیوه رایج و معمول، انهدام محلی است، در حالی‌که، مقدار زیادی از این ضایعات از امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن به چین و هند صادر می‌شود. انهدام محلی تحت شرایط کنترل‌شده در مناطق توسعه‌یافته کاهش یافته است و این امر به نفع صدور ضایعات الکترونیکی به مناطقی با قوانین محیط‌زیستی کمتر سخت‌گیرانه از قبیل غرب آفریقا تحقق می‌یابد، همین موضوع شرایط تهدیدکننده برای محیط‍‌زیست و سلامت عمومی را به دنبال خواهد داشت. این محققین معتقدند که گرچه بازیافت فلزات و مواد در یک اقتصاد جهانی پیشرفت جدیدی می‌باشد که بسیاری از دولت‌ها نیز آن را اجرایی کرده‌اند و قویاً در اتحادیه اروپا رواج پیدا کرده است اما صدور ضایعات نسبت به بازیافت آن‌ها برای‌شان ارجحیت دارد.
لاریجانی و یشودارا24 (2008)، تلاش نموده‌اند تا در تحقیق خود نگرش محیط‌زیستی معلمان مدارس ابتدایی در مؤلفه‌های مختلف را مطالعه و بررسی کنند. در واقع، آنها درصدد بوده‌اند که وجود تفاوت نگرش معلمان ابتدایی ایرانی و هندی را تأیید کنند. در مجموع، 1000 معلم (500 نفر هندی، 500 نفر ایرانی) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مقیاس نگرش محیط‌زیستی (TEAS) که توسط حسن تاج در سال 2001 طراحی شده است، برای سنجش سطح نگرش در هر یک از مؤلفه‌ها به کار گرفته شده است. این مؤلفه‌ها شامل سلامتی و بهداشت، حیات‌وحش، جنگل‌ها، آلوده‌کننده‌ها، انفجار جمعیت و نگرانی‌های محیط‌زیستی است. داده‌های مربوط به نمونه هند در شهر میسور و داده‌های مربوط به نمونه ایران در شهر همدان گردآوری شده است. از آزمون آنووا برای یافتن معناداری تفاوت بین معلمان هر دو کشور و همچنین معلمان مرد و زن استفاده کرده است. نتایج نشان داده که معلمان ایرانی نگرش مطلوب‌تری در تمام مؤلفه‌ها به جز حیات‌وحش دارند. تنها در مؤلفه حیات‌وحش، معلمان هندی نگرش مطلوب‌تری در مقایسه با همتایان ایرانی خود داشته‌اند. معلمان مرد و زن در اغلب مؤلفه‌ها به‌جز انفجار جمعیت و نمره نگرش کلی از یکدیگر متفاوت بوده‌اند. به‌علاوه، آنها بر آموزش محیط‌زیستی تأکید داشته‌اند. محققین ادعا کرده‌اند که از دلایل نگرش مثبت‌تر هندی‌ها به حیات‌وحش ممکن است به مذهب و ارزش‌های هندی مرتبط باشد، مانند مسایل مربوط به کشتار گاو و موارد بسیاری دیگری که در میان ایرانیان به‌عنوان مسئله شناخته نمی‌شود و علاوه‌بر آن، خوردن گوشت و عادات غذایی که به حوزه فرهنگ مربوط می‌شود.
پیتیکاینین25 (2007) در پژوهش خود دلیل اینکه مردم تلفن‌های همراه قدیمی‌شان را بازیافت می‌کنند، را بررسی نموده است. در این پژوهش نظریه‌هایی درباره رفتار محیط‌زیستی (مانند نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده) برای ایجاد یک چارچوب نظری ارائه شده و بر اساس آن پرسشنامه تهیه گردیده است. پرسشنامه‌ها – در مجموع، 58 پرسشنامه- در سه شهر فنلاند (هلسینکی، تورکو و لاپیینرانتا) تکمیل شده‌ند. گرچه این مطالعه به صورت کمی صورت گرفته، اما به شدت توسط تحلیل کیفی مورد حمایت قرار گرفته است. به‌عبارتی، شرح موضوعات تا حدود زیادی به‌صورت کیفی انجام شده است. نتایج نشان داده است که بسیاری از تلفن‌ها در خانه‌ها ذخیره می‌شوند، تنها 5 نفر تلفن‌شان را بازیافت کرده‌اند. معمولاً تلفن‌ها به‌عنوان تلفن یدکی نگه داشته می‌شوند، به‌علاوه، آنها عدم اطلاع درباره امکان بازگرداندن تلفن استفاده شده را، دلیل بازیافت نکردن تلفن‌های خود اعلام کرده‌اند. اکثر پاسخگویان بازیافت تلفن همراه را بااهمیت دانسته‌اند. ده پاسخگو که درباره جریان‌های اخیر بازیافت در فنلاند توسط نوکیا و صندوق جهانی طبیعت26 شنیده بوده‌اند، نظرشان نسبت به بازیافت مثبت بوده است. در واقع، کسب اطلاعات کاربردی درباره بازیافت تلفن همراه، به‌عنوان مثال، از طریق اینترنت و رسانه‌های جمعی، درصد بازیافت را می‌تواند افزایش دهد. غیربازیافت‌کنندگان اغلب زنان و افراد بالای 50 سال بوده‌اند. در نهایت، دو سئوال که نیاز به مطالعه بیشتر دارند، مطرح شده است: بهترین روش اطلاع‌رسانی به مردم و بررسی محدودیت‌هایی که مردم در جریان بازیافت تلفن همراه با آن مواجه می‌شوند، چه چیزهایی هستند.
کیپربرگ27 (2007) عوامل مؤثر بر بازیافت خانوار در نروژ را بررسی نموده و نتایج آن را با تحقیقات مشابهی که در ایالات متحده منتشر شده است، مقایسه کرده است. این مقایسه بر اهمیت نسبی هزینه‌های کاربر در دفع زباله، برنامه‌های بازیافت جامعه، و عوامل اجتماعی و اقتصادی متمرکز می‌باشد. هر دو تحقیق بر روی موارد خاص، و در سطح خانواده انجام شده‌اند. رفتار بازیافتی توسط شدت یا ضعف بازیافت انواع مختلف موادی که بازیافت می‌شوند، نشان داده شده است. در پیمایش نروژی‌ها، از شرکت‌کنندگان درخواست شده که نشان دهند که آیا هیچ، برخی، بیشتر یا همه مواد قابل‌بازیافت، یعنی پنج نوع مواد: زباله‌های کاغذ، شیشه، فلزات، پلاستیک، و مواد غذایی، را بازیافت می‌کنند. درحالی‌که، در پیمایش ایالات متحده، از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود که درصد بازیافت خانگی برای روزنامه، بطری‌های شیشه‌ای، آلومینیومی، بطری‌های پلاستیکی، و زباله‌های حیاط را نشان دهند. نتایج تحقیق نشان داده که پرداخت هزینه توسط کاربر در دفع زباله، اثر مثبتی بر شدت بازیافت، به‌جز در مورد شیشه داشته است. تأثیر نسبتاً اندکی از عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیتی در شدت بازیافت پیدا شده است. سن، دارای اثر مثبت در برآورد بازیافت کاغذ، شیشه و فلزات بوده و متغیر تراکم جمعیت نیز به میزان قابل‌توجهی با برآورد بازیافت فلزات، پلاستیک، ضایعات و مواد غذایی به‌طور منفی در ارتباط بوده است.
نیکسون28 و همکارانش (2006) در پژوهشی باعنوان

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه هنجارهای اجتماعی، بلایای طبیعی، رگرسیون لجستیک Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مطالعه موردی، کنترل موالید، دوره کارشناسی