منابع و ماخذ پایان نامه استان خراسان، استان مازندران، استان اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

ای می تواند خطوط راهنمایی را در این نواحی برای توسعه این بخش فراهم کند .
2. جهان گردي یک فعالیت پیچیده ، چند وجهی و بخش بندی شده است که در بر گیرنده بخش های دیگری مانند کشاورزی ، شیلات و صنعت ، تاریخ ، نظام حمل و نقل ، آب ، برق ، مخابرات و دیگر ساخت هاست .
3. جهان گردي اساساً محصولی از یک تجربه را می فروشد که شامل استفاده بازدید کننده از تسهیلات و خدمات معین است . در فرایند برنامه ریزی باید انطباق محصولات و بازارهای جهان گردي مورد توجه قرار گیرد .
4. جهان گردي مي تواند منافع اقتصادي مستقيم و غيرمستقيمي را همراه داشته باشد . از طريق برنامه ريزي دقيق و يكپارچه مي توان اين منافع را به حداكثر رساند .
5. جهان گردي مي تواند منافع و معايب فرهنگي- اجتماعي گوناگوني ايجاد كند . برنامه ريزي براي تعيين اين كه بهترين سياست توسعه جهان گردي براي احتراز از مشكلات فرهنگي- اجتماعي و استفاده از جهان گردي به عنوان وسيله اي براي حفاظت از محيط زيست ، به كار رود.
6. اشكال جهان گردي ، بر اساس تغيير روندها و ديگر خصوصيات بازار تغيير مي كند . برنامه ريزي مي تواند براي بهنگام سازي و تجديد حيات نواحي داراي توسعه قديمي شده يا داراي طراحي نامناسب ، مورد استفاده قرار گيرد .
7. توسعه جهان گردي ، به نيروي انساني داراي مهارت هاي ويژه نياز دارد . نيروي انساني علاقمند براي كسب اين مهارت ها و قابليت ها بايد آموزش ديده و تربيت شوند .
8. رسيدن به توسعه كنترل شده جهان گردي مستلزم ساختار سازماني ويژه ، راهبردهاي بازاريابي و برنامه هاي تبليغاتي ، وضع قوانين و مقررات و معيارهاي مالي است كه از طريق فرايند برنامه ريزي جامع و همپيوند كه مي تواند ارتباط نزديكي با سياست گذاري جهان گردي و توسعه داشته باشد ، تامين مي شود . (p54 ، 1986، haywood)
21-سطوح و انواع برنامه ریزی جهان گردی

1-21-سطح بین الملل
این سطح برنامه ریزی بیشتر به خدمات حمل ونقل بین الملل مربوط می شود. جریان گردش گران و برنامه های گشت جهان گردان درمیان کشورهای مختلف مکمل توسعه خصوصیات جاذبه های اصلی و خدمات درکشورهای همجوار وراهبردهای بازاریابی چندکشوری وبرنامه های پیش بردی است. (belt,1973,p34)
2-21-سطح ملی
برنامه ریزی جهان گردی درسطح ملی چندین عنصر عملیاتی را درکانون توجه دارد:
– خط مشی جهانگردی
– برنامه ساختاری کالبدی
– توسعه تسهیلات
– ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی
– ساختارهای سازمانی(belt,1973,p34)
3-21-سطح منطقه ای
برنامه ریزی سطح منطقه ای جهان گردی به طور معمول برای منطقه ای ازکشور، چند استان و یا شاید یک گروه جزیره انجام می شود.اگر خط مشی وبرنامه ملی ای وجود داشته باشد، درچارچوب این برنامه انجام می شود. (belt,1973,p34)

فصل سوم:
معرفي منطقه مورد مطالعه

1- جغرافیای طبیعی استان سمنان
1-1- موقعیت جغرافيايي
این استان از 34 درجه و 17 دقیقه تا 37 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و از 51 درجه و 58 دقیقه تا 57 درجه و 58 دقیقه طول شرقی ، با مرکزیت شهر سمنان از جانب شمال به استان مازندران ، از جنوب به استان اصفهان ، از مشرق به استان خراسان و از مغرب به استان تهران محدود است . استان سمنان از نظر موقعیت جغرافیایی به گونه ای كه هر چه از غرب به شرق آن پیش می رویم به میزان ارتفاع آن از سطح دریا اضافه می شود ، به نحوی كه شهر گرمسار كه غربی ترین شهر استان محسوب می گردد 825 متر و شهر شاهرود كه شرقی ترین شهر استان به شمار می آید 1365 متر از سطح دریا ارتفاع دارند . از آن جایی كه عامل ارتفاع با حرارت جو نسبت معكوسی دارد یعنی هرقدر ارتفاع زیادتر می شود حرارت نیز به همان نسبت تقلیل می یابد، می توانیم شهرستان گرمسار و شهرستان شاهرود را به ترتیب گرم ترین و سردترین منطقه استان قلم داد كنیم . گسترش عوارض طبیعی به گونه ای است که قسمت های شمالی استان تحت تأثیر ارتفاعات البرز بوده و اقلیم کوهستانی برآن حاکم است و نواحی جنوبی با گسترش کویر و نمک زارها تبدیل به ناحیه خشک و بیابانی گردیده است . بلندترین نقطه ارتفاعی استان در قسمت شمالی آن واقع شده و در حرکت به سمت جنوب ، ارتفاع عمومی منطقه با شیبی حدود 8 تا 10 در هزار کم می شود . وضعیت توپوگرافی استان نیز از شرق به غرب دارای ش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عرضه و تقاضا، برنامه ریزی توسعه، خاورمیانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رتبه بندی، آثار تاریخی، جغرافیای انسانی