منابع و ماخذ پایان نامه ارتکاب جرم، فضای سایبر، جرایم سایبری، امضا دیجیتال

دانلود پایان نامه ارشد

چه در تلویزیون های آنالوگ و چه در تلویزیون های دیجیتال مانند تلویزیون های اینترنتی ، قواعد مربوط به جرائم رایانه ای قابل اعمال است. مثلا اکثر این تلویزیون ها موظّف هستند که در صورت پخش فیلم یا صحنه های خشن یا جنسی به طریقی بیننده را مطلع سازند1 و یا آنکه از ساعت خاص نظیر 12 شب به بعد مبادرت به پخش آن نمایند.2 علاوه بر این مسائل گستردگی فناوری های این تلویزیون های دیجیتالی به نوعی است که مبحث پیرامون ضبط کردن برنامه ها پخش شده از این تلویزیون ها و همچنین استفاده از آرشیو برنامه های این نوع رسانه نیز می تواند محل بحث باشد.
با توجه به مصادیق و معیارهای گسترده دیجیتال ، این برنامه ها نیز باید تابع همان قواعد مربوط به رسانه های دیجیتال باشد حتی اگر انتقال آن از دستگاه و از طریق های مختلف ارسال شده باشد.
مصوبه ی هیئت وزیران پیرامون سازماندهی رسانه های دیجیتال ، در حامل دیجیتال را ابزاری که داده به منظور تبادل یا عرضه بدون استفاده از شبکه ، بر روی آن ذخیره می گردد نظیر لوح فشرده تعریف نموده است. علاوه بر این «رسانه دیجیتال»نیز رسانه ای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات معرفی و تعریف شده است که شامل گونه های زیر می باشد:
1ـ بسته نرم افزاری رسانه
2ـ حامل دیجیتال حاوی داده
3ـ رسانه بر خط
به نظر برخی دیجیتالی شدن فرایندی است که انسان از طریق ابزارها ، فنون و رسانه های دیجیتال مانند شبکه اینترنت و رایانه به تولید ، تکثیر ، اشاعه و انتشار نهادها و معانی می پردازد و از طریق آنها زندگی خود را سامان و معنا می بخشند.
سپهر دیجیتال همان مقدار که می تواند جامعه ای مجاز می شود و تعاملات انسانی را پرتو خود پوشش دهد به همان سیاق نیز روابط منظم و قاعده مند نیز طلب می کند. به عنوان نمونه سالها است که حق مولف یا مالکیّت معنوی مشهور به کپی رایت که حالتی انتزاعی و غیر مادی دارد مورد شناسایی قرار گرفته است. حال همین حق در بستر دیجیتالی آن با رعایت حقوق مربوط به لوح های فشرده همچنین مطالب و داده های مختلفی که در فضای سایبر منتشر می شود، شکل تازه ای به خود گرفته و البته دو چندان در معرض نقض است. گو اینکه پیشرفت های دیجیتالی مقررات پیشرفته را نیز همگام با خود ندیده و عرصه برای متخلّفین بازتر و کم هزینه تر شده است.
نکته مهم در تمایز یا اشتراک دو واژه الکترونیک و دیجیتال است.همانطور که در مطالب قبل بیان شد، به نظر برخی که میان این دو قائل به تمایز هستند ، الکترونیک در یک تعریف گسترده فناوری وابسته به برق ، رقم (صفر و یک)، مغناطیسم، بی سیم ، نور، الکترومغناطیس یا ظرفیت هایی شبیه اینها را گویند. در حالی که همین نویسنده در تعریف دیجیتال چنین می نویسید «دیجیتال (رقم) در برابر آنالوگ (مقیاس) به هر چیزی گفته می شود که براساس ارقام (صفر و یک) بنا شده باشد» و تا الکترونیک و دیجیتال همان گونه که قبلا گفته شد در این است که اولّی عام تر است یعنی الکترونیک علاوه بر اینکه جنبه دیجیتال دارد، می تواند جنبه آنالوگ نیز داشته باشد. برخی دیگر نیز با توجه به اعم بودن امضاء الکترونیک نسبت به امضا دیجیتالی این دورا از یکدیگر تفکیک نموده اند.

گفتار دوم: بررسی فضای سایبر و رایانه به عنوان یکی از گونه های الکترونیک (خاص)
با اختراع و توسعه ی کامپیوترها و هم زمان ، توسعه ی شبکه های ارتباطی و مخابراتی انتقال داده ها ، استفاده از سیستم های کامپیوتری از انحصار موسسّات مالی ، اداری و دانشگاهی در دانشگاههای بزرگ و اتاقهای عظیم ذخیره و پردازش داده ها خارج شد و در گسترش موسسات کوچکتر و تجاری قرار گرفت. سیستم هایی که در یک دهه با قیمت های سرسام آور و اختصاص عرضه می شد در دهه بعد با صدها برابر کاهش قیمت و در عوض کوچکتر و پیشرفته تر به بازار آمد.
نرم افزارهای کامپیوتری که نخست توسط متخصّصان اندک این رشته و شرکت های معتبر کامپیوتری و به صورت سفارش و طبق قرارداد نوشته می شد، در دهه هشتاد میلادی و پیدایش زبانهای برنامه نویسی عمومی در عرض چند سال به صورت نرم افزاری های عمومی عرضه شد. بدین ترتیب با برنامه ریزی و شبیه سازی مدیریت کارهای اداری ، اقتصادی و اجتماعی ، ساز و کارهای مختلف اجتماع با روش های معین پردازش داده و اطلاعات، پیچیده شده و شکل رفتارهای فیزیکی و چهره ـ به ـ چهره جای خود را به سیستم های ارتباطی و شبکه های پیشرفته داد و به طرز بی سابقه ای ارزش اقتصادی به ایده الحاق شدند به خود شی ء ، و از این جهت بعضاً تمیز و تفکیک بین واقعیت و مجاز دشوار و گاه دست نیافتنی شد. وابستگی و پیچیدگی کارهای ساده و روزمره بوجود آمده بلکه در پیچیده ترین صنایع و فنون از کنترل هواپیما ، حمل و نقل ریلی و جاده ای تا زیر ساخت های انرژی ، بهداشت عمومی و غیر را در بر گرفت. این روند توسعه ی تدریجی و بعضا پرشتاب ، بواسطه فقدان هماهنگی قانون، با چالش های اساسی در سلامت کارکرد فضای جدید روبرو شده ، چون نبود قانون برای کارشکنان و راهزنان مالی امتیازی می شد تا از فرصتهای به دست آمده برای تحقق اهداف غیر انسانی و نامشروع خود سودجویند. از این نظر در سطح های بین المللی فعالیت های زیادی برای مبارزه و کشف و سوء استفاده های متعدد در این فضا انجام شد. در سطح بین الملل تقریبا همه سازمانهایی که هر یک به نحوی با مسئله سوء استفاده سایبری ارتباط پیدا می کنند در زمینه مذکور اقدامات اساس و مهمی انجام داده اند.
اداره جرم و مواد مخدر سازمان ملل ـ اداره پلیس جنایی بین الملل (ایترپل) ـ ایی سی دی ـ گروه هشت و نهادهای منطقه ای شامل اتحادیه اروپا ـ شورای اروپا ـ سازمان رسالت آمریکایی ـ همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه و موسسات خصوصی مهم ، برای همکاریهای بین الملل و موثر ، متخصصان فنی ، حقوقی و استراتژیک را بوجود آورده اند ، برخلاف دهه گذشته ، اکنون می توان از توافقات بین المللی در مبارزه با جرایم سایبری بویژه در شکل فراسرزمینی آن سخن گفت که در تجسم یک اتّفاق اخلاقی مثبت برای عمل مشخص به صورت مدنی، کیفری و اداری است.

الف- شناخت محیط سایبر یا سایبر اسپیس 12
تعریف لغوی: از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف” cyber ” به معنی- مجازی غیر ملموس و متضاد لغت انگلیسی virtual (واقعی ) است. 13
تعریف اصطلاحی: در اصطلاح از سایبر اسپیس تعاریف گوناگونی ارائه شده است . در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می نماییم14 :
1- “سایبر اسپیس” مجموعه بهم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی است15
2- سایبراسپیس فضا و اجتماع شکل گرفته توسط رایانه شبکه های رایانه ای و کاربران است .به عبارتی یک دنیای مجازی که کاربران اینترنت وقتی online16 هستند 17
3- “سایبر اسپیس ” جایی است که شما هنگامیکه با تلفن صحبت می کنید هستید18
“سایبر اسپیس ” یک ناحیه ” واقعی” است . فعالیتهایی در این فضا اتفاق می افتد از جمله تبادل اطلاعات و راههایی برای تجمع اطلاعات (مثل گردهمیی خبری … ) 19
از تعاریف فوق می توان سایبراسپیس راچنین تعریف نمود:” محیطی است مجازی و غیر ملموس , موجود در فضای شبکه های بین المللی ( این شبکه ها از طریق شاه راه های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند)که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد, فرهنگها , ملتها, کشورها و بطور کلی هر آنچه در کره خاکی بصورت فیزیکی و ملموس وجود دارد ( به صورت نوشته , تصویر, صوت , اسناد) در یک فضا ی مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس استفاده کنندگان و کاربران می باشند و با رایانه , اجزاء آن و شبکه های بین المللی بهم مرتبط می باشد” 20
بنابراین در «سایبراسپپیس» محدوده نبوده و براین اساس هر کاربر می تواند با کمترین هزینه در هر زمان و یا مکان با سایر مردم در هر نقطه ای از جهان ملاقات کند و هر اطلاعاتی را با هر کمیّت و کیفیت مبادله کند . بدون اینکه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.
محیط سایبر هر دو حوزه صحنه های وقوع جرم در دنیای واقعی و صحنه های وقوع جرم در محیط صرف دیجیتال را در برمی گیرد . در صورتی که جرم در دنیای فیزیکی به وقوع بپیوندد و کامپیوتری که دسترسی به شبکه دارد در صحنه وقوع جرم باشد بازرسان باید از کامپیوتر و شبکه مربوط جهت یافتن ادله دیجیتال بازرسی و تحقیق به عمل آورند . برای مثال در صورتی که جرم مورد نظر در ابتدا رد ، محیط شبکه مشاهده یا ضبط شده، بازرسان موظّفند تمامی ادله دیجیتال مربوطه را که بر روی شبکه موجود است جمع آوری نموده و در صورت امکان موقعیت فیزیکی کامپیوتر های اوّلیه ر ا که در جریان موضوع قرار داشتند مشخّص نموده و با آنها به مثابه صحنه ارتکاب جرم رفتار کرده و در صورت لزوم حکم بازرسی دریافت و ادله فیزیکی و کامپیوترهای اولیه را که در جریان موضوع قرار داشتند مشخّص نموده و با آنها با مثابه صحنه ارتکاب جرم رفتار کرده و در صورت لزوم حکم بازرسی دریافت، و ادله فیزیکی و دیجیتال جمع آوری نمایند.21

ب-اقسام جرايم رايانه اي و سایبری
قبل از ورود به بحث بهتر است معانی را بشناسیم که میتوان گفت، رايانه 22درلغت مترادف واژه لاتين com puter به معني محاسبه گر ، شمارنده و پردازش گر است. جرم را نيز مترادف بزه و به معناي ” گناه ، خطا ، جور و حيف ” 23 دانسته است.24
تعريف اصطلاحي : كنوانسيون اروپايي جرايم محيط سايبر سيستم رايانه اي را در اصطلاح شامل هر گونه ابزار يا مجموعه اي از ابزارهاي مرتبط و متصل به هم دانسته كه مطابق با يك برنامه پردازش خودكار داده ها را انجام مي دهد. 25
قانون تجارت الكترونيكي ايران نيز، سيستم رايانه اي را هر نوع دستگاه يا مجموعه هاي از دستگاههاي متصل سخت افزاري – نرم افزاري دانسته كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار داده پيام عمل مي كند.26
بند الف ماده يك لايحه مبارزه با جرايم رايانه اينترنت در تعريف سيستم رايانه اي مقرر مي دارد ، ” سيستم رايانه اي ، هر نوع دستگاه يا مجموعه اي دستگاههاي متصل سخت افزاري – نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودکار عمل مي كند”.
از جرم رايانه اي تعاريف گوناگوني ارائه شده است كه در ذيل به پاره اي از آنها اشاره مي نمائيم ؛
1- جرايم متضمن اعمال توام با بي مبالاتي يا حوادثي كه موجب تخريب عملكرد سيستم كامپيوتر يا استفاده غير قانوني از ان است ، جرايم رايانه اي مي باشد.27
2- هر واقعه اي كه توام با تكنولوژي كامپيوتر باشد و بواسطه آن بزه ديده متحمل خسارت شود، جرم كامپيوتري است.28
3- سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا (O.E.C.D) در سال 1983در تعريفي موسّع از جرايم رايانه اي مقرر داشت ، سو ء استفاده از رايانه ها شامل هر رفتار غير قانوني، غير اخلاقي يا غير مجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده ها است.29
به نظر مي رسدكه تعاريف مذكور بسيار موسّع و نارسا هستند بنابراين در تعريف جرم رايانه اي مي توان گفت كه: جرم رايانه اي عبارتست از هر فعل يا ترك فعلي كه رايانه وسيله ارتكاب آن وبراي آن مجازات تعيين شده باشد.
برخي از نويسندگان معتقدند كه ” اولين جرايم رايانه اي در سال 1878 واقع شدند . زيرا شركت بل تعداد زيادي پسر نوجوان را كه قبلا در اداره تلگراف بعنوان تلگراف رسان كار مي كردند را براي متصّل كردن تماس هاي تلفني و ارائه اطلاعات به مشتريان سرويس تلفن استخدام نمود . اما اين بچّه ها … از حلقه هاي هوشمندانه در صفحه سوئيچ هاي اتصال استفاده مي كردند و به اين وسيله تماس ها را قطع مي كردند و كارهايي از اين قبيل انجام مي دادند “30
البته بايست گفت كه در بسياري موضوعات، كامپيوتر ها هيچ نقشي در ارتكاب جرايم به عهده ندارند بلكه محتوي دلايلي هستند كه وقوع جرم را به اثبات مي رساند . بعنوان مثال پيام الكترونيكي آشكار شده ميان رئيس جمهور سابق آمريكا ،بيل كلينتون و منشي وي” مونيكا لوسينكي” مي توانست نشان دهد كه آنها روابطي با يكديگر داشته اند براين اساس در بسياري موارد پيامهاي الكترونيكي هيچ نقشي در وقوع جرم به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تلفن همراه، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، رسانه دیجیتال Next Entries دانلود مقاله با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، جبران خسارات