منابع و ماخذ پایان نامه البرز مرکزی، بخش لواسانات، محصولات کشاورزی، ناصرالدین شاه

دانلود پایان نامه ارشد

، برخي ناهمواري هاي  اين حوزه عبارتند از :  کوه دشته – کوه کندواسترخان – کوه آلان –  کوه گرچال – کوه خوررندان – کوه سياه – کوه گاويني – خاور کوه – زردکوه -کوه بر آفتاب –  دشت هويج – دره يخچال – دره زرد تولک – گردنه گل سرداب – گردنه لواسانات
لرزه خيزي و ترکيب سنگ شناسي

3-2-1-6- اقليم لواسان: نوع اقليم اين منطقه خشک تا نيمه خشک است . با زمستان هاي سرد و بسيار سرد و تابستان هاي ملايم . ميزان بارندگي سالانه  اين حوزه بر حسب تغيير ارتفاع متفاوت است که متوسط آن در ايستگاه هاي منطقه در يک دوره 22 ساله  بدين صورت بوده است :   راحت آباد 710 ميليمتر – افجه 629 ميليمتر –  لواسان بزرگ 554 ميليمتر – کند سفلي 548 ميليمتر –  نيکنام ده   541 ميليمتر – نارون 502 ميليمتر و  سد لتيان 420 ميليمتر.
3-2-1-7- منابع آبي : رودخانه های جاجرود، افجه نارون  و لوارک ( لواسان ) از رود هاي مهم اين حوزه مي باشند . رود خانه افجه نارون  از ارتفاعات لار سرچشمه مي گيرد و از روستا هاي افجه و سينک و نارون عبور کرده و مستقيماٌ وارد درياچه سد مي گردد . رودخانه لوارک علي آباد  نيز از ارتفاعات لار سرچشمه گرفته و پس از عبور از اراضي علائين و رسينان و لواسان به رود خانه نيکنام ده پيوسته و راهي درياچه سد مي گردد. رودخانه هاي اين بخش از حوزه کمترين حجم آب را نسبت به رودخانه هاي غرب حوزه لتيان دارند .  آب اکثر مراکز جمعيتي اين بخش اعم از مصارف کشاورزي و خوراکي و غيره،  عمدتاٌ از چشمه و همين رودخانه هاي نسبتاٌ بزرگ و کوچک تامين مي شوند .

3-3- پوشش گياهي : پوشش گياهي منطقه به علت فرسايش هاي شديد و تخليه منطقه  از خاک مناسب ، دستخوش تخريب شده ولي با توجه به وجود  برخي گونه هاي بومي و با ارزش  و اقدام در حفظ آن ، ميتوان نسبت به احيا و گسترش  پوشش گياهي حوزه اقدام نمود در زير به برخي از گونه هايي که از دير باز در اين منطقه وجود داشت اشاره مختصري مي شود :
در ارتفاعات تعداد پراکنده اي ارس (Juniperus polycarpos )  زبان گنجشک (Fraxinus ) بادام خاردار يا تنگرس ( Amygdalus lycioides ) – گردو – انجير ،  انواع گون هاي پنبه اي ، خاردار و کتيرا ده . در ارتفاعات فوقاني ومياني  (Astragalus   )   انواع گونه هاي صنعتي و دارويي نظير بارهنگ ( Potamogeton )- چوبک (Acathophyllum  mordetum ) – برخي از انواع آويشن (Thymus astragaletum ) – بومادران ( Ackillea setacea ) – گل گاوزبان ( Echium amoenum ) – سريش زرين ( Eremurus stenophllus ) –  کنگر ( Gundelia tourneforti ) – مريم گلي ( Salvia spp ) کلاه ميرحسن (Acantho limon ) کاسني – ختمي – گل بنفشه – شيرين بيان خاکشير و …
باغداري نيز ار از عمده فعاليت هاي کشاورزي در اين منطقه بوده که غالبا به توليد گيلاس -آلبالو – گلابي – هلو و سيب تخصيص يافته است.
3-4- حيات وحش :  طبيعتاٌ با تخريب  پوشش گياهي ، و فرسايش بسيار زياد ، اکوسيستم منطقه دستخوش تغيير شده که  به تبع آن  حيات جانوري  نيز دستخوش کاهش و حتي انقراض برخي گونه ها گرديده است .  وجود 17 هزار هکتار منطقه شکار گاه سلطنتي در محل فعلي  سد لتيان  و  بخشي از منطقه حفاظت شده ” ورجين ” در محدوده حوزه راحت آباد  به نوعي گوياي وجود حيات وحش  قابل توجه در اين منطقه بوده است که هنوز مي توان پرندگاني نظير کبک و تيهو و چارپاياني نظير  پلنگ – بز کوهي – قوچ و ميش را به شکل هاي پراکنده مشاهده کرد .

3-5- مراکز جمعيتي
  3-5-1- گلندوئک (GALANDOWAk) يا گلندوک
روستای گلندوئک با ارتفاع متوسط1800 متر از سطح دريا مرکز بخش لواسانات است و در فاصله 18 کيلومتري شمال شرقي تجريش قرار دارد . گلندوئک از طريق گردنه قوچک از دو مسير با تهران ارتباط دارد: گردنه قوچک – شاد آباد – سرخه حصار به طول 15 کيلومتر .
گردنه قوچک- تهران پارس به طول 15 کيلومتر .
گلندئک روستایی کوه پايه اي است که سد لتيان در جنوب آن  احداث شده است . رودخانه جاجرود نيز که جمع کننده آب هاي غرب حوزه لتيان است از  جنوب اين روستا وارد درياچه سد مي شود .  کوه هاي ” کندو استرخان ” در شمال آن  قرار داشته که از حدود 5 سال پيش  مورد تصرف کلان زمين خواران قرا رگرفته و در حال حاضر چند مجموعه ويلا يي در حال تکميل مي باشد .
از طرفي  ساخت و ساز در چند قطعه ديگر نيز به تازگي  شروع  شده  است . اين محدوده به ” اصطلک ” معروف است ، قطعاٌ  در آينده اي نه چندان دور  اين اراضي ملي کاملاٌ به اشغال کلان مرفهين  و ويلا هاي چند بار مصرف در سال در خواهد آمد .کوه ” بندک ”  در جنوب  شهر قرار دارد و حد فاصل اين حوزه با جنگل هاي تلو است . قبل از انقلاب طرح ايجاد شهرکي بر روي اين کوه ها وجود داشته ولي در حال حاضر  ساخت و ساز هاي نظامي در ارتفاعات آن شرو ع شده است . شايان ذکر است که تخريب هاي ريزشي اين ارتفاعات سريعاٌ وارد درياچه مي شود.  
معدن مارن رسي يا  خاک سفيد نيز در محدوده  شهر قرار دارد که همانگونه که ذکر شد در کاشي سازي هاي پارس و اصفهان مورد استفاده قرار مي گيرد .
گلندوئک  به علت نزديکي به تهران  و وجود آب و هواي کوهستاني و ييلاقي از دير باز مورد توجه تفرج گران تهراني بوده است . بعد از احداث سد و ايجاد درياچه و يک منبع آبي ،  جاذبه هاي گردشگري آن افزايش يافته و مورد توجه بيشتر قرار گرفته است . در قبل از انقلاب بخش وسيعي از زمين هاي اين شهر در اختيار سازمان جلب سياحان به منظور ايجاد شهرک توريستي  قرار گرفت  ولي بعد از انقلاب اين طرح نافرجام ماند . با آغاز جنگ  تحميلي و  شروع بمباران ها و حملات موشکي عراق  به تهران ، مقطع جديدي براي جذب طبقاتي خاص به اين منطقه  آغاز شد  و به تدريج ساخت  ويلا باغ ها در آن وسعت يافت  بعد از جنگ به علل متعدد اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي   ، سوداگري زمين  و ساخت ويلا هاي چند بار مصرف در سال در اين شهر شتاب گرفت . اين شتاب ، قيمت  زمين ها و  ويلا هارا به اشکال نجومي بالابرده است به طوريکه قيمت ويلا ها روي ميليارد دور مي زند .
 به گفته  بسياري از ساکنين اصلي اين شهر ، حدود 80 درصد اين ويلا ها خالي است و بوسيله سرايداران افغاني حفظ و نگهداري مي شود .    ادامه اين وضعيت ، نه تنها آينده اي بسيار تاريک براي ساکنين بومي اين منطقه رقم خواهد زد بلکه نابودي  حيات ملي اين  آبخيز ها را نيز به دنبال خواهد داشت .  در اين گزارش تصاويري از ويلاها در ارتفاعات شهر ، واقعيات تلخ اين اراضي را به زبان ديگري بيان مي کند . اين واقعيت که اراضي ملي  نه تنها براي اين نسل  بلکه براي نسل هاي ديگر نيز مي بايست باقي مانده ،  حفظ  و احياء شوند . 
  3-5-2- افجه ((Afjeh: روستايي پايکوهي ، جزو دهستان   لواسان کوچک که در 5 کيلومتري گلندوئک قرار دارد.  با ارتفاع متوسط2060 متر  .
برگ جهان : روستايي است دره اي که  در 11 کيلومتري گلندوئک قرار دارد. جزو  دهستان لواسان کوچک با  ارتفاع متوسط 1980 متر . رودخانه برگ جهان که از کوه هاي دشته سرچشمه گرفته از اين  آبادي عبور مي کند .  اين روستا هنوز دستخوش تغييرات زياد نشده است و از نکات جالب اينکه گفته مي شود آنها به افراد غير و يا غريبه زمين نمي فروشند . 
  3-5-3- نيکنام ده ( Niknam deh ) : روستايي پايکوهي است که در  14 کيلومتري گلندوئک قرار دارد و جزو  دهستان  لواسانات بزرگ مي باشد .  ارتفاع متوسط آن1880 متراست  رودخانه “جهان باگه جو ” از شمال اين آبادي مي گذرد .  اگرچه هنوز  نمادهاي مشخص ساخت و ساز هاي ويلايي در در اين روستا کم رنگ است ولي تابلوي مشاور املاک ( مشاور چگونگي تخريب محيط زيست ) به اين روستا نيز رسيده است .
  3-5-4- کند بالا ( Kond -E-Bala ) : روستايي ميانکوهي است که در 6  کيلومتري غرب گلندوک  قرار دارد و جزو دهستان  لواسانات کوچک مي باشد . ارتفاع متوسط آن 1960 متر .کوه گرچال در 2 کيلومتري شمال غربي و دره يخچال در يک کيلومتري اين روستا موقعيت دارد .
  3-5-6- کندپايين  ( Kond -E-Pain ) :روستايي ميانکوهي است و در 5 کيلومتري گلندوئک قرار دارد . ارتفاع متوسط آن 1940 متر و کندرود از ميان آبادي مي گذرد .
    3-5-7-چهار باغ ( Chahar bagh):  روستايي است ميانکوهي و  نام ديگر آن  خواجه وران است . جزو  دهستان لواسان بزرگ است  با  ارتفاع متوسط 1920 متر  .  رودخانه شاه نشين از کنار اين  آبادي مي گذرد.  
  3-5-8- سينک ( Sinak) : روستايي است پايکوهي  که  در 3 کيلومتري شمال شرقي گلندوئک قرار دارد و جزو  دهستان لواسان کوچک است و در  ارتفاع متوسط 1880متر از سطح دريا قرار دارد . کوه آلان در 3کيلومتري جنوب اين آبادي قرار دارد.
   3-5-9- راحت آباد ( Rahatabad) : روستايي است پايکوهي که در 8 کيلومتري شمال غربي  گلندوئک قرار دارد و جزو  دهستان لواسانات کوچک است . ارتفاع متوسط 2360 متر است و يکي از بلند ترين روستا هاي اين منطقه است که  در داخل منطقه حفاظت شده “ورجين ” قرار دار.  کوه سياه در شمال غربي و دره زوربند و دره زرد تولک در 2 کيلومتري آبادي موقعيت دارند .  
    3-5-10- هنزک ( Hanzak  ) :روستايي است کوه پايه اي جزو دهستان لواسان کوچک  با ارتفاع متوسط1580 متر و رودخانه افجه از ميان آن مي گذرد .   
  3-5-11- بوجان (Bujan): روستايي است دره اي  که در  5 کيلومتري گلندئک قرار دارد و جزو دهستان لواسانات کوچک با   ارتفاع متوسط  1960 متر. رودخانه ناصر آباد از کنار آبادي مي گذرد .
لواسان بزرگ : روستايي  ميانکوهي وجزو دهستان لواسانات بزرگ با ارتفاع متوسط 2160 متر . رودخانه  لواسان از غرب آن مي گذرد .  است. گردنه گل سرداب و گردنه لواسانات در 3 کيلومتري آن موقعيت دارند .
  3-5-12- انباج ( Anbaj): روستايي است پايکوهي که در 2 کيلومتري گلندوک قرار دارد و جزو دهستان  لواسانات کوچک است . ارتفاع متوسط آن از سطح دريا 1620 متر  و  رود افجه از جنوب آن مي گذرد .  در اين روستا يک زمين خوار بزرگ وجود دارد که به گفته اهالي با همدستي  نهاد هاي محلي بر روي شيب و ارتفاعات اقدام به ساخت و ساز هاي  خود سرانه و مخرب مي نمايد .  

3-6-جاذبه های اکوتوریسم بخش لواسانات
3-6-1-کوه مهرچال: کوه مهرچال در رشته کوه‌های البرز مرکزی و شمال روستاهای امامه و کند در حدّفاصل دشت لار و منطقه کوه‌های لواسانات واقع شده است.
مرتفع‌ترین قله این کوه قله مهرچال نام دارد و علی‌رغم ارتفاع 3912 متری، به دلیل مسیر طولانی و شیب‌های کم و بیش زیاد در مسیر، یکی از قلل مشکل و نسبتاً ناشناخته البرز مرکزی محسوب می‌شود و از بسیاری قلل هم‌ارتفاع خود سرسخت‌تر است. این قله یکی از قلل سه‌گانه در بخش جنوبی البرز مرکزی می‌باشد که با یک خط الرأس نعلی شکل، به قله‌های پیرزن کلون و همهن متصل می‌شود.
این قله را می‌توان از طریق روستای امامه صعود کرد. در مسیر صعود دشت مهرچال واقع شده است. دشتی که وسعت آن زیاد نیست اما با رودخانه زیبایی که در وسط آن جریان دارد، مکان بسیار زیبایی برای استراحت یا کمپینگ می‌باشد. از دیگر جاذبه‌های این مسیر وجود یک قلعه با قدمت بیش از 1000 سال است. مسیر دیگر صعود به آن از طریق روستای گرمابدر و خط الرأس قله پیرزن کلون می‌باشد. در مسیر صعود به قله، قلعه‌ای قدیمی و دشت زیبای مهرچال واقع شده است.
3-6-2-دشت هویج: دشت هویج یا گُرچال نام دشتی زیبا و ییلاقی در بالای روستای افجه از توابع بخش لواسانات شهرستان شمیرانات است که در ارتفاع 2400 متری از سطح دریا واقع شده است.
وجه تسمیه این دشت در این است که در گذشته بخش وسیعی از زمین‌های آن به کاشت هویج اختصاص داشته است اما امروزه اثری از هویج در آن یافت نمی‌شود. هم‌اکنون کشاورزان منطقه افجه به کشت محصولات کشاورزی مختلف از جمله گیلاس می‌پردازند. در ضلع شمالی دشت هویج، گردنه افجه بشم قرار دارد که راهی مالرو در آن موجود است. این راه افجه و دشت هویج را به دشت لواسانات و دیگر ارتفاعات البرز مرکزی مرتبط می‌سازد. روایت است که ناصرالدین شاه و دیگر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان تهران، البرز مرکزی، رطوبت نسبی، رشد جمعیت Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بخش لواسانات، محصولات کشاورزی، جامعه آماری، امام خمینی