منابع و ماخذ مقاله نمايندگي، فعاليت، ، داراي

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌باشند.

دفاتر مجلس اعلا در سراسر دنيا
مجلس اعلا داراي دفاتر و نمايندگي هايي در كشورهاي سوريه (به نمايندگي بيان جبر)، لندن (به نمايندگي حامد البياتي كه قريب 30 تن از اعضاي سابق مجلس در لندن بوده‌اند و در شرايط كنوني به عراق عزيمت نموده‌اند اما بيشتر آنان اكنون در مجلس عضويت و فعاليت ندارند)، كانادا، فرانسه، وين (به نمايندگي ضياء ابوباس)، لبنان و ژنو (به نمايندگي علي العضاض) مي‌باشد.
همچنين در داخل ايران داراي دفاتري بود كه در اين بين، قم جايگاه ويژه‌اي داشت. علاوه بر آن، در سال‌هاي اخير، دفتر اين مجلس در كردستان عراق (سليمانيه) نيز فعاليت داشته كه با ورود نيروهاي آمريكايي به شمال عراق در بهار 1382، محدوديت‌هايي بر فعاليت‌هاي اين دفتر اعمال شده است، تا اينكه در نهايت، مسئولان مجلس اعلا مجبور به تعطيل نمودن اين دفتر نمايندگي شدند. اما ساير دفاتر همچنان در كشورهاي ديگر مشغول فعاليت مي‌باشند.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله زنان مسلمان، اتحاد اسلام، نماز جمعه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، دوران باستان