منابع و ماخذ مقاله مصرف کنندگان، سوره بقره، امر به معروف، جرایم اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

همگي بر پايه پيشگيري از ارتكاب گناه، جلب خير، دفع شر و ضرر و پرهيز از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر و الزام به رعايت حقوق ديگران با ضمانت اجراي كيفري در صورت سرپيچي از اوامر و نواحي شرع است.
هدف‌هاي نظام جزايي در جوامع اسلامي متعدد هستند و مهم‌ترين آنها عبارتند از: اجراي عدالت، پاسداري از حقوق افراد و احترام به آزادي انسان، تامين امنيت و حفظ نظم عمومي، از راه پيشگيري از ارتكاب جرم و در همان حال اعمال كيفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازين حقوقي و اجتماعي است. پاره‌اي از اين قوانين عبارتند از:
1-هدف سودمندي و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهكاران جامعه اسلامي هشدار مي‌دهد كه بزهكاران از ادامه فكر ارتكاب جرم منصرف شوند. زيرا حتمي و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامي ايجاد هراس مي‌كند.
1. حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375ص 19
قرآن كريم، در آيه 69 از سوره نمل مي‌فرمايد: (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت المجرمين) يعني، اي رسول‌ما به مدعيان بگو در روي زمين سير كنيد تا بنگريد كه عاقبت كار بزهكاران به كجا كشيد.
2- هدف تامين عدالت اجتماعي: مجرم به اقتضاي عدالت اجتماعي، قابل مجازات است. به همين جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقي جرم و مسئوليت‌هاي اخلاقي و كيفري مجرم بيشتر باشد، مجازات وي شديدتر است.
3-پيشگيري از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجراي سنگين منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتكاب آن كشته مي‌شود. قرآن كريم در آيه 275 از سوره بقره مي‌فرمايد: (و احل الله البيع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهي فله ماسلف و امره الي الله و من عاد فاولئك اصحاب النارهم فيها خالدون) يعني خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام كرده است و هر كس پس از آن كه پند و اندرز كتاب خدا به او رسيد، از اين كار (رباخواري) دست بكشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت كار او با خداي مهربان است و كساني كه از اين كار دست نكشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پيشگيري از ربا با تأكيد بر قرض‌الحسنه است تا مانع از نياز به قرض ربوي شود. ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
-4پرداخت بدهي وام داران با مجوز مراجع ديني به‌جاي دادن زكات: يكي از مصرف‌هاي زكات، پرداخت بدهي وام داران است كه كاري بسيار نيكو و به سود جامعه است. همچنين ممكن است، مراجع ديني اجازه دهند سهمي از حقوق مالي دريافت شده را به جاي بخشيدن به وام داران با رعايت شرايط و گرفتن وثيقه به آنها قرض بدهند تا به اين ترتيب، افراد بيشتري از وام قرض‌الحسنه براي توسعه كار و معاش خود بتوانند بهره‌مند شوند. البته بايستي مواظب بود تا از منابع مالي اين كار سو استفاده نشود
5-آسان‌گيري در امر ازدواج براي پيشگيري از جرائم عفافي: يكي از راه‌هاي پيشگيري از فساد آسان‌گيري در ازدواج است كه هدف آن تشكيل خانواده سالم و ايجاد نسل نيكو است.
6- انفاق و احسان: يكي از راه‌هاي پيشگيري از جرائم عليه اموال،‌ مانند: دزدي، رفع نياز مستمندان به‌وسيله انفاق و احسان است چرا كه خودداري از انفاق و احسان در طول زمان موجب مي‌شود كه مستمندان عليه اغنيا شورش كنند و اغنيا، به‌طور غيرمستقيم. موجب هلاكت خويش شوند.
در قرآن‌كريم سوره بقره آيه 195 آمده است كه: (وانفقوا في سبيل الله و لاتلقوا بايد يكم الي التهلكه و احسنوا ان الله يحب المحسنين) يعني اموال خود را در راه خدا انفاق كنيد، اما نه به حد اسراف و خود را به خطر و بيچارگي نيفكنيد و نيكويي كنيد، زيرا خداوند نيكوكاران را دوست مي‌دارد.
7-امر به معروف و نهي از منكر از وسايل پيشگيري از وقوع جرائم و اصلاح بزهكاران است. بنابر اصل هشتم قانون اساسي، در ايران دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و حكومت. اين امر به ويژه درباره جرائم اقتصادي مي‌تواند صدق كند و از كوچكترين تا بزرگترين موارد اقتصادي را در بربگيرد.
-8تامين شرايط و امكان كار براي همه: يكي از مهمترين راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم تامين شرايط و امكانات كار، به‌ويژه در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگري است. (بند 2 اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
دايره شمول گناه مستلزم كيفر و عقوبت در دين اسلام، بسيار گسترده‌تر از رفتارهايي است كه قوانين جرم مي‌دانند. بنابراين سياست كيفري، دراين باره با پيشگيري از ارتكاب جرم همراه است. در شريعت اسلام، وجود دو كيفر دنيوي و اخروي براي مومن، جنبه پيشگيري از ارتكاب جرم و گناه دارد.
جرم اقتصادي از جرائم بسيار مهم است زيرا هم مي‌تواند آسيب‌هاي فردي فراوان و هم آسيب‌هاي اجتماعي فراوان وارد كند.جرائم اقتصادي مي‌توانند مردم را نسبت به هم و نسبت به حكومت بدگمان كنند و اين موجب ويراني پايه‌هاي اعتماد در جامعه مي‌شود كه گاهي جبران آن بسيار مشكل و حتي غيرممكن است.

نكته بسيار مهم ديگر، موضوع ايجاد اختلاف طبقاتي و گسترش فقر، براثر جرايم اقتصادي است كه اگر اين گونه جرائم بي‌كيفر بمانند، جو نااميدي در مردم ايجاد مي‌شود و ارزش كار و تلاش در جامعه كمرنگ مي‌شود كه خود اين براي جامعه بسيار زيان‌بار است. بنابراين تا جاي ممكن بايد زمينه‌هاي وقوع جرائم اقتصادي را از ميان برداشت و با نظارت دقيق‌تر و مطابق دانش روز از وقوع جرايم اقتصادي پيشگيري كرد و هم با حتمي بودن و قاطع بودن كيفر جرائم اقتصادي كه البته لزوما به معناي شدت كيفر، نيست اعتماد مردم را براي كار و تلاش بيشتر و ساختن كشور جلب كرد.
باید این را اطلاع داشته باشیم که عمده جرایم اقتصادی در کشور ما دلیل بر خلأ و نقض قانون نیست، به هر حال قوانین هر چند ناقص اما موجود است و باید به دنبال عوامل جرم زایی باشیم که این جرایم را به وجود خواهد آورد. دولتی بودن اقتصاد از جمله دلایل ارتکاب جرایم اقتصادی است. زیرا اقتصاد دولتی می تواند منشأ فساد اقتصادی باشد و علت این است که مجری و ناظر در اقتصاد دولتی یکی است ، پس هنگامی که دولت وارد اجرا شده، به طور طبیعی نظارت ضعیف تری خواهد داشت. عدم شفافیت از جمله موارد تعیین شاخص در موضوعات مختلف همچون سیاسی، اقتصادی و.. برای یک نظام است،که متاسفانه درکشور ما در ابعاد مختلف این شفافیت وجود ندارد. 1
به عنوان مثال، در صورت ارتکاب فساد اقتصادی، هنگامی شفاف سازی صورت نمی گیرد که قدرت ها و قدرتمندانی از این فساد حمایت کرده و آن را در هاله ای از ابهام قرارداده و از این طریق، راهی برای فساد اقتصادی باقی گذارند.
مداخله دولت در عرصه اقتصاد بيش از حد وظايفي که کلاسيک ها براي آن قايل شده اند (تنظيم قوانين و مقررات، تأمين نظم و امنيت، حفاظت از اجراي قراردادها و …) موجب رشد بوروکراسي و بروز پديده هايي مانند رشوه، رانت جويي خواهد شد که هزينه هاي اجتماعي مربوط به آنها، کل جامعه را در وضعيت بدتري قرار مي دهند. واقعيت اين است که از نظر تاريخي مکانيزم بازار بدون وجود يک دولت قوي ونظارت گر قادر به ادامه حيات نيست. حتي در کشور پيشرفته سرمايه داري مانند ايالات متحده آمريکا نيز برخلاف تبليغات گسترده، نظارت شديدي بر عملکرد بازار وجود دارد.
ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد يکي از روشهاي موثر پيشگيري از جرايم اقتصادي مي باشد. اين موضوع تا آن جا اهميت دارد که در حال حاضر «بيش از يکصد کشور جهان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نيز در سال 1980مجموعه اصول و قواعدي در زمينه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگري قرار داده است. ايجاد چنين فضاي رقابتي و کاهش نقش دولت در امور اقتصادي منوط به راهکارهاي برجسته زير است:
الف- خصوصي سازي: خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است که دولتها براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري به اجرا در مي آورند، واژه «خصوصي سازي» حاکي از تغيير در تعادل بين حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراين خصوصي سازي در ظاهر «عبارت است از فرآيند انتقال وظايف و تأسيسات يک واحد دولتي به يک واحد خصوصي و يا فروش بيش از 50% سهام و تفويض وظايف دولتي به نيروهاي بازار به تعبير جديد موسسات بين المللي نيز خصوصي سازي عبارت است از مسئول کردن مردم در فعاليت هاي اقتصادي خصوصي سازي را به واقع مي توان يک برنامه اصلاحي مقابله با فساد تقلمداد کرد ؛ چرا که مي تواند با خارج کردن دارايي هاي خاصي از کنترل دولت و تبديل اقدامات صلاحديدي مقامات به انتخاب هاي مبتني بر محرکه هاي بازار توسط بخش خصوصي از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختيارات گسترده تر باشند، زمينه هاي فساد در آنها بيشتر خواهد بود.

1. گلدوزیان. ایرج، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق ص 16
روشهاي خصوصي سازي را مي توان به دو گروه تقسيم بندي کرد: الف: خصوصي سازي همراه با واگذاري مالکيت. ب: خصوصي سازي بدون واگذاري مالکيت. در ايران هر چند طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي ساختار اقتصادي کشور، تلفيقي از بخش دولتي، خصوصي و تعاوني بوده است، ليکن اقدامات و عملکردها به گونه اي بوده است که از يک سو عملکرد بخش دولتي روزه روز تقويت شده و از سوي ديگر بخش خصوصي و تعاوني مورد بي مهري قرار گرفته و طي فرآيند، ضعيف تر شده اند تا جايي که بيش از 80% فعاليت هاي درون و برون مرزي کشور تحت سيطره دولت بوده است.
معايب و نواقص ناشي از ماهيت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عمل مهم جرم زايي است، پيرو اين است که دولت به عنوان شخصيت حقوقي، تصدي و مديريت منابع و فرصت هاي اقتصادي و نيز مسئوليت تخصيص آنها را به عهده دارد.
بنابراين دولت مردان بخش عمده اي از اين منابع و فرصت ها را به خود يا دوستان يا بستگان اختصاص مي دهند و پايه هاي فساد اقتصادي در تخصيص بهينه و مطلوب منابع نيز اين نقطه آغاز مي شود و به دليل فوق تصدي هاي دولتي معمولا يا رانت خواري يا ايجاد شبهه رانت همراه بوده است. از سوي ديگر، دولت از وظيفه ماهيتي و اصلي خويش که همان اعمال حاکميتي قوي، مستمر و همه جانبه و نيز سياست گذاري و هدايت اقتصاد ملي در سطح بين المللي است، دور مي مانند و اين امر خود موجب بروز مفسده هاي اقتصادي و … است. بر مشکلات فوق، عدم سرمايه گذاري کلان و عدم توانايي ايجاد بستر لازم جهت جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي را نيز بايد افزود که خود موجب کاهش توليد درآمد ملي و ايجاد فرصت براي عده کمي که با قدرت پيوند نزديک تر دارند، مي شود.
در برابر، آنچه در روند خصوصي سازي حايز اهميت است، شفافيت و ايجاد شرايط رقابت و جلوگيري از انحصار و رانت است. خصوصي سازي نيازمند شفافيت در بحث ارزشيابي و حسابرسي اموال و دارايي ها و وجود نظام نظارتي قبل از خصوصي سازي مي باشد. براي موفقيت برنامه هاي خصوصي سازي، ايجاد طرح هاي قانوني و تجاري منظم براي حممايت از مصرف کنندگان و سرمايه گذاران و ايجاد شرايط رقابت لازم است. در خصوصي سازي بايد خسابرسي عمليات گذشته واحد مورد نظر توسط حسابرسان انجام گيرد تا اطمينان حاصل شود که عمليات گذشته منطبق با موازين قانوني بوده و واحد مزبور به نحو صحيح قيمت گذاري شده و شرکت کنندگان در مزايده تحت شرايط مناسب بوده اند. در اين صورت سرمايه گذاران نيز با خطر کم تر مواجه مي شوند.
قانون مديريت خدمات کشوري خود به اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خصوصي سازي و راهکارهاي آن و رعايت برنامه هايي جهت جلوگيري از انحصار و سوءاستفاده هاي مالي پرداخته است. از جمله ماده 15 اين قانون مقرر مي دارد: «امور تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي شود. دولت مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله جرایم اقتصادی، حقوق کیفری، جرم اقتصادی، نظام اقتصادی Next Entries منابع و ماخذ مقاله برنامه سوم توسعه، دانشگاه تهران، عرضه و تقاضا، اندازه دولت