منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، خدمات شهری، توسعه شهر، برنامه ریزی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات شهري و بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت و خدمات شهري، بررسي و ارائه راهكارهايي موفق براي شهرداري الكترونيكي ، مديريت الكترونيكي، شهر و شهروند الكترونيكي و استاندارد ها و زيرساخت هاي مورد نياز در شهرداري الكترونيكي در جهت توسعه شهرونداني الكترونيكي و بررسي مديريت فناوري ميباشد.
ایروانی و چیت ساز (1392) رشد خدمات بر پايه اينترنت، روش تعامل شركتها با مشتريان را دگرگون نموده است. ارائه خدمات مطلوب از طريق وب سايت، يك استراتژي ضروري براي موفقيت سازمان مي باشد. به منظور ارائه خدمات با كيفيت، مديران سازمان بايد دريابند كه ويژگي هاي مورد انتظار مشتريان از خدمات الكترونيك چيست. اين مطالعه با مرور تعاريف، مفاهيم و مدلها در زمينه‌ي كيفيت خدمات الكترونيك، يك مدل مفهومي در اين زمينه ارائه مي‌نمايد. با بررسي 9 مدل مشهور در زمينه ي كيفيت خدمات الكترونيك بين سالهاي 2000 تا 2007و مقايسه ابعاد مشترك مدلها، در نهايت، مدلي شش بعدي ارائه شده كه شامل ابعاد راحتي استفاده، امنيت، قابليت اطمينان، پاسخگويي، كيفيت اطلاعات و ظاهر سايت ميباشد.

2-24-2-پژوهش هاي خارجي
شورت (2011) طی مطالعاتی که در زمینه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساخت های ارتباطی شهری و سازمانی انجام داد به این نتیجه رسید که فناوری اطلاعات در سیاست های ارتباطی و سازمانی و برای شکل دهی بهتر خدمات سازمانی کارآ و سودمند می باشد.
سیائو (2011) مطالعات و بررسي هاي كارشناسي و اقدامات صورت گرفته پيرامون توسعه فناور ي اطلاعات براي ايجاد شهر الكترونيك در جهان نشان داده است كه حركات انفراد ي و توسعه پراكنده در اين زمينه عموما موفق نبوده و از كيفيت و مطلوبيت مناسب برخوردار نیست.
هاکسولد (2010) طی مطالعاتی که در زمینه فناور اطلاعات و توسعه شهری داشته بیان می کند که توسعه شهری و خدمات الکتروینک با فناوری اطلاعات رابطه مستقیمی دارد. گسترش فناوری اطلاعات خدمات شهری و الکترونیک را بیشتر می کند.
هرکله (2009) طی مطالعاتش در زمینه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمات شهری بیان داشت هرچه فناوری اطلاعات را در سازمانها و مراکز بیشتر اجرا کنیم خدمات شهری و آگاهی های شهری بیشتر و موثرتر می شود و بازده شهری بالا می رود.
زویداس (2008) طی تحقیقی که در زمینه فناوری های اطلاعاتی و تغییرات سازمانی با خدمات الکترونیک انجام داد نشان داد که اثر مثبت فناوری اطلاعات می تواند مشکلات سازمان‌ها و ادارات را به صورت الکترونیک برآورده کرده و راه گشای تغییرات سازمانی باشد.
وبستر (2008) طی تحقیقی در زمینه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی شهری و خدمات شهری به این نتیجه رسید فناوری اطلاعات در برنامه ریزی شهری و خدمات شهری اثری مثبت داشته و موجب می شود برنامه ریزی درست و دقیق در شهرداری و ارائه خدمات شهری بهتر و موثرتری می شود.
دارنلی و فدر (2008)طی تحقیقی با عنوان فناوری اطلاعات تحولی نوین میان فناوری اطلاعات و خدمات و تحولات سازمانی رابطه معنی داری را نشان می دهد.
گائو (2008) همچنین امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت میکنند شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست مییابند، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدم های برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت.
ردیک (2002) طی مطالعاتی در زمینه بهره گیری از فناوری در خدمات شهری بیان می دارد پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به پیدایش ابزارهای نوین در ارتباط و اطلاع رسانی شده و این امر نحوه انجام فعالیتها و ارائه خدمات را در عرصه های خدمات شهری توسعه داده است.
کاستلز (2002) طی تحقیقاتی نشان داد سیتسم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات موجب به روز شدن خدمات سازمان شده و این امر توجه مراجعین را به ارائه خدمات بهتر جلب کرده فناوری اطلاعات اثر مثبتی بر بازده سازمانی دارد.
بهان و هولمز (2000) نيز نشان مي دهد كه فن آوري اطلاعات در يك سازمان به كاركنان امكان پیشبرد کاری و ارائه خدمات بهتر را می دهد.
سي لاودن و پرايس (2000) و سيبلي (1977) بيان مي دارد كه كاربرد فن آوري اطلاعات امكان دستيابي بهتر و سريع تر به اطلاعات را فراهم و موجب توسعه نيروي انساني از طريق صرفه جويي در وقت و هزينه مي‌شود.
رابينز (2000) از تحقيقات خود به اين نتي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، ویژگی های سازمانی، مدیریت شهری، ساختار شهر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی، صورتهای مالی