منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، جامعه اطلاعاتی، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

یاد شده را در نظر می‌گیرد، روش مؤثری است. (مهدوی، 1379: 62)
برای اجرای کامل راهبری فناوری اطلاعات، استانداردهای مختلفی مثل: (COBIT= Control ive For Information & Related Technology)i) ,Cadbury وTurnbull وجود دارد که از میان آنها، COBIT که توسط مؤسسه IT Governance تهیه شده است و به گونه بین المللی به عنوان یک مدل خوب برای کنترل اطلاعات، IT و ریسکهای مرتبط پذیرفته شده و برای پیاده‌سازی و ممیزی راهبری فناوری اطلاعات انتخاب شده است. (مهدوی، 1379: 62)

2-8-سازمان هاي بهره مند از فناوري اطلاعات
سازمان هايي هستند که از طريق واگذاري فعاليت ها به سازمانهاي ديگر و تامين خدمات و کالا با همکاري واحدهاي بروني و برون سپاري و اتحاد و تعامل با آنها بوجود آمده اند. مشخصه بارز اين سازمانها استفاده گسترده از فناوري اطلاعاتي ، نظير اينترنت ، سايت سيستم هوشمند پست الکترونيکي و همچنين استفاده فراگير و مطلوب از رايانه و شبکه هاي رايانه اي است . سازمان هاي مجازي با دارا بودن ساختار مجازي تلاش مي کنند از طريق نظام اطلاعاتي شبکه عظيمي از ماموريت هاي بزرگ را انجام مي دهند اين گونه سازمانها اثر بخشي خود را در ارتباط با سازمان هاي ديگر بدست مي آورند مکانيزم اصلي در اينگونه سازمانها فناوري و فناوري اطلاعات است و بهره مندي از اين نوع سيستم ها آنها را موثر ، اثر بخش وکارآمد و کارآفرين کرده است. (sundarraj,2010;62)

2-9-تئوری های فناوری اطلاعات در خدمات شهری
2-9-1-تئوري رفتار برنامهريزي شده فناوری اطلاعات
تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده (TPB) مبتني بر تئوري رفتار مستدل(TRA) است. ساز و کار اصلي تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده بر پايه اين فرض قرار دارد که رفتار فرد تحت تاثير تمايلات او قرار دارد. طبق تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده، رفتار انسان‌ها با سه دسته از باورها جهت مييابد: رفتاري، الزامي و کنترل. تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده مدعي است که مهم‌ترين عوامل اصلي که تعيين‌کننده تمايلات رفتاري هستند عبارتند از: نگرش به رفتار، هنجار ذهني و کنترل درک شده رفتاري. (علی احمدی، 1384: 22)
تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده به طور وسيعي در مطالعات اجتماعي به كار رفته است، مطالعات نشان مي‌دهد كه چندين طرح در حوزة سيستم‌هاي اطلاعات نيز با تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده اجرا شده است؛ اين مطالعات انواع گوناگوني از كاربردهاي پذيرش فناوري را مورد توجه قرار داده‌اند؛ از جمله پذيرش سيستم طبابت از راه دور، تجارت الكترونيك، اخلاق فناوري و بانكداري مجازي. اين مطالعات نشان مي‌دهد كه تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده مي‌تواند براي برخي از زمينه‌هاي پژوهشي مناسب باشد. (علی احمدی، 1384: 22)

2-9-2-تئوري اشاعه نوآوري‌ فناوری اطلاعات
تئوري اشاعه نوآوري‌ها سعي مي‌كند اطلاعاتي را دربارة روش مناسب براي حركت يك طرح نوآورانه از مرحلة اختراع به مرحلة كاربرد ارائه دهد. اين تئوري درباره فرايند تصميم‌گيري نوآورانه كه نرخ به كارگيري اختراعات را در عمل مشخص مي‌كند، توضيح مي‌دهد. در تئوري اشاعه نوآوري، فرض مي‌شود كه افراد را مي‌توان بر طبق سرعت به كارگيري نوآوري توسط آنها طبقه‌بندي كرد. دسته‌هاي مختلف افراد عبارتند از: نوآوران،‌ به سرعت تطبيق دهندگان ، اكثريت زودپذير، اكثريت ديرپذير و عقب مانده‌ها. اين دسته‌ها به صورت نرمال توزيع شده‌اند. تئوري اشاعه نوآوري همچنين ادعا مي‌كند كه چهار ويژگي كه بر اجراي نوآوري اثر مي‌گذارد عبارت است از: مزيت نسبي، سازگاري، قابل آموزش بودن، قابل مشاهده بودن. (علی احمدی، 1384: 23)

2-9-3-تئوری الگوي پذيرش فناوري اطلاعات
الگوي پذيرش فناوري يكي از مدل‌هايي است كه به طور گسترده‌اي براي تشريح پذيرش فناوري در بيش از 2 دهه گذشته به كار گرفته شده است. طبق شاخص ارجاع در علوم اجتماعي، مدل پذيرش فناوري در سال 2000 در 424 مجله مورد استناد قرار گرفته است. اين مدل ادعا مي‌كند كه سودمندي درك شده و سهولت استفاده درك شده به طور مشترك مهمترين عوامل تعيين كنندة تمايل رفتاري به استفاده از فناوري هستند. تمايل رفتاري به «قدرت يك ميل براي انجام رفتاري خاص» اشاره دارد و انتظار مي‌رود كه منجر به استفاده واقعي از سيستم بشود. (علی احمدی، 1384: 23)
اين مدل فرض مي‌کند که هر چه کاربران، کاربرد سيستم را سودمند و ساده تصور كنند، نگرش بهتري نسبت به آن خواهند داشت. درجه سودمنددانستن و نگرش مربوطه، منجر به افزايش تمايل رفتاري شده و از اين طريق کاربر به استفاده واقعي از سيستم روي ميآورد. بنابر اين انتظار ميرود، در حوزهاي که به طور وسيعي يك سيستم را به کار گرفتهاند، درجه بالايي از درك سودمندي و سهولت استفاده، مشاهده شود. در اين موارد، نوعا معيارهايي مانند زمان، دوره به‌کارگيري سيستم، مقدار به‌کارگيري يا تنوع به‌کارگيري گزارش شده است.
در هر حال، انتظار ميرود رابطهاي بين سودمنددانستن و سهولت استفاده وجود داشته باشد. به اين ترتيب که سهولت استفاده بر تمايل افراد به استفاده از سيستم از طريق هر دو مورد درك از سودمندي و تمايل رفتاري اثر دارد. (علی احمدی، 1384: 23)

2-10-شهر و شهروند الکترونیک
شهر الکترونیک ،شهری است که اجرای اکثر فعالیت های آن از طریق امکانات مبتنی بر اینترنت و سیستمهای الکترونیک امکان پذیر باشد . در چنین شهری ضرورتی ندارد مردم برای انجام کارهای روزمره خود مانند پرداخت قبوض آب، برق ، تلفن ،پرداخت جرائم ،خرید املاک یا کالا وقت زیادی را صرف کنند، بلکه تمامی این کارها را میتوانند از طریق کامپیوتر شخصی خود ،هنگامی که به شبکه جهانی اینترنت متصل است انجام دهند.همینطور مشارکت در فعالیت های شهری از جمله ارتباط با مسئولین ادارات ،بنگاههای اقتصادی و اجتماعی ،شهردار و سایر مسئولین شهری تا حد زیادی تسهیل میگردد و خدمات به شهروندان به گونه ای ساده تر و مطلوب تر ارائه میشوند. (دیداریان، 1394: 12)
از طرفی دیگر بر کارایی مدیریتی و عملیاتی شهر نیز افزوده میشود ،تا آنجا که ساکنین شهر میتوانند در اسرع وقت در جریان اتفاقات و رویدادهای شهر قرار بگیرند و برای رفع آنها اظهار نظر کنند .در این شهر ارتباطات و تعاملات فیمابین سازمان ها افزایش یافته و دسترسی به خدمات مورد نیاز را برای مردم ،تجار و دیگر افراد مرتبط با شهر فراهم میسازد . بنابراین در یک شهر الکترونیک محدودیت های یک شهر عادی و سنتی وجود ندارد و از آنجا که اکثر فعالیت ها به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه جهان گستر اینترنت انجام میگردد ،دیگر به حضور فیزیکی افراد در محل مورد نظر زیاد نیست .بلکه امکان دسترسی به کلیه اماکن ،مؤسسات و اداره ها از طریق اینترنت امکان پذیر است. (دیداریان، 1394: 15)
شهروند الکترونیک، فردی است که توانایی استفاده از فناوری اطلاعات را در انجام امور روزمره خود داشته باشد و بتواند خدمات مورد نیاز خود را بااستفاده از سیستم های الکترونیکی از ادارات و مؤسسات ذیربط دریافت نماید.بدین ترتیب تفریحات،آموزش،ارتباطات و تراکنش های فرد به طریق الکترونیکی انجام میشود.بدین ترتیب شهروندان الکترونیک ،شهروندان جامعه اطلاعاتی هستند.اساسی ترین بعد جامعه اطلاعاتی آن است که در آن ،اطلاعات نقش عمده ای را بازی میکنند ،بطوریکه تقریباَ تمام فعالیت ها از طریق مبادله الکترونیکی اطلاعات صورت میپذیرد. با توجه به این مهم برای زندگی در جامعه اطلاعاتی ،توانایی ها و مهارت های خاصی در زمینه استفاده از رایانه و اینترنت مورد نیاز است که شهروندان باید آنها را بیاموزند و برای رفع نیازهای خود آنرا به کار برند . (زیاری، 1393: 71)
فعالیت های شهر الکترونیک به صورت زیر خلاصه می شود:
1) فعالیت های بانکی:مثل پرداخت قبوض،برداشت پول از حساب،انتقال پول و غیره.
2) فعالیت های اداری:مثل ثبت اسناد و املاک،درخواست پاسپورت و امثال آن.
3) فعالیت های تجاری: مثل خرید و فروش کالا، موسیقی، فیلم و مواد غذایی.
4) فعالیت های تفریحی: مثل بازیهای رایانه ای،بازدید از موزه ها و پارکها.
5) کسب اطلاعات:اخبار،روزنامه ها،نشریات،وضعیت آب وهوا ترافیک شهری، ساعات پرواز هواپیماها.
6) فعالیت های علمی: تحقیق در مورد پروژه ها،یافتن مقاله ها، دسترسی به منابع معتبر، کتابخانه‌ها وکتابها و تالیفات جدید. (زیاری، 1393: 72)
7) فعالیت های آموزشی:مدرسه ،دانشگاه و سایر آموزشگاهها.
8) فعالیت های سیاسی:شرکت در انتخابات،اعلام نظر به مجلس و بخشهای سیاسی باز.
9) فعالیت های مسافرتی:رزرو بلیط سفر،رزروهتل و کرایه اتومبیل.
10) کاریابی و درخواست کار:آگاهی یافتن از فرصت های کاری،پر کردن فرم درخواست کار،ارسال و گرفتن نتیجه.
11) فعالیت های درمانی:مراجعه به پزشک،دریافت دستور العمل های ایمنی و اطلاع از تازه های پزشکی.
12) فعالیت های تصمیم گیری:بهترین و خلوت ترین مسیر در شهر برای رسیدن به مقصد،بهترین رستوران برای صرف غذا، بهترین اماکن تفریحی و سایر بهترین ها. (مهدوی، 1391: 75)

2-11- فناوری اطلاعات و نقش آن در ایجاد شهر الکترونیکی
فناوری اطلاعات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان امروزی مطرح شده و دستاوردهای ناشی از آن به گونه های مختلف در زندگی مردم تاثیر گذار بوده است. این تحولات واژه هایی مانند: تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، شهر الکترونیکی و حتی دولت الکترونیکی را به همراه داشته است. (مهدوی، 1391: 61)
طبق این تغییرات، کشورهایی که از جوامع صنعتی و سنتی خود را به سمت جامعه اطلاعاتی تبدیل کرده اند ملزم هستند راهکارهایی را برای هماهنگ سازی جامعه و شهروندان برای برخورداری از خدماتی که توسط دولت ها ارائه می شوند ایجاد کند.
توسعه الکترونیکی سال های زیادی است که به صورت عملی در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست که علاوه بر بازگشت سرمایه های هنگفت، موجب صرفه جویی هایی قابل توجه در منابع و ظرفیت‌های مختلف کشورها می شود. (مهدوی، 1391: 61)
بحث ایجاد و پیاده سازی شهر الکترونیک و خدمات رسانی از طریق فناوری اطلاعات از مقوله هایی است که این امکان را برای شهروندان می دهد تا دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی و همچنین زمینه اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های گسترده تر برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم سالار یک کشور فراهم سازد.
امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها به روشنی مشخص شده است. مخصوصا سازمان هایی که بخش های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند. بسیاری از مشکلات خود را از طریق فناوری اطلاعات رفع می کنند. (زیاری، 1393: 22)
مطالعات متعددی که در زمینه نقش فناوری بر جوامع شده است نمایان گر این مورد است که توسعه پراکنده در این زمینه عموما به نتیجه دلخواه منتهی نشده و از کیفیت و مطلوبیت مناسبی برخوردار نیست. به این منظور اغلب کشورهای پیشرفته، توسعه فناوری اطلاعات و عمومیت بخشیدن به استفاده از آن توسط مردم را از طریق سیستم های یکپارچه در قالب شهرهای الکترونیکی و دولت الکترونیکی دنبال می کنند.
هر کشور متناسب با موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود اهداف خاصی را در رابطه با ایجاد شهرهای الکترونیکی مدنظر قرار می دهد. بر این اساس همه شهرهای الکترونیکی اهداف یکسانی ندارند و ممکن است در برخی زمینه ها با یکدیگر متفاوت باشند. ولی در مجموع می توان موارد مشترک فراوانی را در بین آنها یافت.
توسعه اقتصاد پایدار، ارتقاء مدیریت شهری، بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات و بالا بردن استانداردهای زندگی شهروندان، آماده کردن شهروندان برای زندگی در جامعه اطلاعاتی و موارد دیگر از اهداف شهرهای الکترونیکی محسوب می گردد. (زیاری، 1393: 30)

2-12- شهرداری الکترونیک و ضرورت ایجاد آن
شهرداری الکترونیک، سازمانی است که با بهره گیری از فناوری اطلاعات،

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله پردازش اطلاعات، فناوری اطلاعات، انتقال اطلاعات، ارباب رجوع Next Entries منابع و ماخذ مقاله ترافیک شهری، استفاده از اینترنت، فناوری اطلاعات، فساد اداری