منابع و ماخذ مقاله غرب ایران، مکان گزینی، زیست محیطی، میان رشته

دانلود پایان نامه ارشد

کرمانشاه می‌پیوسته و امروزه میان تهران و بغداد است. باستان شناسان به‌ویژه هرتسفلد، به این راه قدیمی که در کنار آن از ایام کهن آثار پادشاهان دیده می‌شده دروازه‌ی آسیا نام نهاده‌اند (افشار سیستانی،1381: 221).
در منابع جغرافیای تاریخی در رابطه با منطقه مطالبی نگاشته شده که اهمیت مسیر را نشان می‌دهد. دومرگان می‌نویسد:”راه عمده بین‌النهرین و ایران درگذشته به‌مانند امروز همان راهی است که از خانقین و قصرشیرین و سرپل و هارون‌آباد و ماهیدشت و کرمانشاهان و بیستون و کنگاور می‌گذرد، از خانقین راهی است که از آن می‌توان به دره گاماسیاب رفت.”(سلطانی،1370: 127).
بنابراین گردنه زاگرس از نقطه‌نظر تجاری و سوق‌الجیشی اهمیتی قابل‌ملاحظه دارد. این گردنه آسان‌ترین گردنه‌های رشته مرزی بین ترکیه و ایران از آرارات تا منتهی‌الیه پشت کوه است (همان:128).
از حوالی کرمانشاه راهی به سمت شمال می‌رفت تا به تبریز و شهرهایی که در ساحل دریاچه رضاییه بودند، می‌رسید، از همین راه جاده‌ای منشعب گردیده و به اردبیل و آبادی‌های کنار رود ارس منتهی می‌شد. این راه از طریق بیستون و تنگه چمچمال از گردنه مله ماس می‌گذرد (همان:131).
باید گفت دشت چمچمال به‌عنوان مرکز اصلی ارتباطات از بین‌النهرین تا داخل فلات ایران توصیف می‌شود.
فصل دوم: مطالعه زیست محیطی دشت چمچمال 52

نقشه 2-12، موقعیت محوطههای مفرغ و آهن نسبت به موقعیت راه‌های ارتباطی

فصل سوم

باستان‌شناسی دوره‌ی مفرغ و آهن زاگرس مرکزی

فصل سوم: باستان‌شناسی دوره‌ی مفرغ و آهن زاگرس مرکزی 54
3-1- مقدمه
دوران مفرغ و آهن زمانی را در طول هزاره سوم تا هزاره اول ق.م را در بردارند که بر اساس فناوری جدید فلزکاری نام‌گذاری شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که زاگرس مرکزی یکی از مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین مراکز فلزکاری در دوره‌های مفرغ و آهن بوده است (طلایی 1387:64). این دوران درروند پیش روی خود با تحولات عمده‌ای از لحاظ استقرار گزینی، معیشت، فلزکاری، سفالگری، مبادلات و تجارت، تدفین و … همراه بوده است.
زاگرس مرکزی در این دوران یک حوزه فرهنگی و جغرافیای خاصی را تشکیل می‌دهد که با داشتن شاخص‌های بومی و محلی با حوزه‌های فرهنگی هم‌جوار ارتباط داشته است. به نظر می‌رسد که جغرافیا و زیست محیط، پتانسیل‌های محیطی در شکل‌گیری فرهنگ‌های منطقه مؤثر بوده‌اند. بخش وسیعی از غرب ایران کوهستانی و دارای دشت‌های کشاورزی تقریباً کوچک و ناپیوسته است که در میان رشته‌کوه زاگرس مرکزی جای گرفته است.
دشت میان کوهی چمچمال با توصیفات زیست‌محیطی ارائه‌شده وضعیت مناسبی را در پذیرش استقرارهای پیش‌ازتاریخی دارد که این وضعیت خود در مکان گزینی استقرارها در دامنه یا مرکز دشت تأثیرگذار است؛ بنابراین نقش و مکان‌یابی محوطه‌ها در این دشت نیز در مطالعه پراکنش زیستگاه‌ها مؤثر است که به آن پرداخته می‌شود. این بخش به معرفی پیشینه‌ی مطالعات باستان‌شناسی در دشت چمچمال در قالب بررسی و شناسایی و کاوش‌های انجام‌شده در منطقه می‌پردازد. با توجه به این امر که داده‌های به‌دست‌آمده در بررسی و شناسایی محوطه‌های دشت چمچمال از نظر گاهنگاری دربردارنده‌ی دوره‌های گودین است، بر این مبنا، اساس کاوش‌های گودین تپه، گاهنگاری از دوره مفرغ و آهن را برای پژوهش ما ارائه می هد و با ارائه گاهنگاری نسبی محوطه‌ها بر اساس داده‌های سطحی به مطالعه می‌پردازیم:

3-2-پیشینه‌ی مطالعات باستان‌شناسی دشت چمچمال
در این بخش مطالعات باستان‌شناسی منطقه به دودسته بررسی و شناسایی محوطه‌های باستانی در محوطه‌ها تقسیم می‌شود:
فصل سوم: باستان‌شناسی دوره‌ی مفرغ و آهن زاگرس مرکزی 55
برای نخستین بار یانگ در بررسی فراگیر غرب ایران در سال 1960 از دشت چمچمال نیز بازدید نمود (Young,1966).
سپس بررسی باستان‌شناختی کامل و همه‌جانبه شهرستان هرسین در سال 1381 انجام گرفت که توسط هیئتی به سرپرستی آقایان عباس مترجم و یعقوب محمدی فر بوده است، در طی این بررسی 120 محوطه شناسایی شد که دورانی از پارینه‌سنگی تا قاجار را شامل می‌شود.

در سال 1388 هم طرح بازنگری بررسی و شناسایی، م

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله زیست محیطی، پوشش گیاهی، دریاچه زریبار، اقتصاد روستایی Next Entries دانلود پایان نامه درباره جامعه شناسی، سینمای ایران، جامعه شناسی هنر، مکتب فرانکفورت