منابع و ماخذ مقاله سرویس گرا، سطح تحصیلات، اعتبار سنجی

دانلود پایان نامه ارشد

خصوصی است. اما این DSS علاوه بر آن روش، متدها و ماژول‌های دیگری نیز دارد که مختص این DSS است و در صورت نیاز انتخاب و تحلیل و تصمیم‌گیری انجام می‌گیرد. لازم به ذکر است که تصمیم‌گیری مشابه DSS خصوصی و با نظارت مدیریت و یا کاربران یا ناظران انجام می‌گیرد. به همین دلیل بخشی تحت عنوان مدیریت کاربر اختصاص داده شده است که پس از تحلیل‌های اولیه و ذخیره اولیه در انباره عمومی، با استفاده از واسط کاربر به نمایشگر کنترل برود؛ و با این کار، نظارت و تصمیم گیری انجام شود. این کار فقط مختص مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان است. پس از تصمیم‌گیری نهایی، اطلاعات اصلی مجدداً به بخش بازیابی رفته و به فرمت عمومی در آمده و در انباره اصلی که یک حافظه دائمی است ذخیره می‌گردد؛ و سپس می‌تواند به DSS مربوطه ارسال گردد.
علاوه بر این‌ها یک نمایشگر عمومی نیز فعال است تا بعد از تصمیم نهایی، کاربران مجاز به تصمیمات موجود در انباره اصلی دسترسی داشته باشند؛ و با استفاده از کاتالوگ آن می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را از انباره استخراج کنند.

3-10 بستر ارتباطی :
برای ایجاد بستر مناسب ارتباطی، نیاز به مکانیزم‌ها و ماژول‌هایی است که بتوان با استفاده از بستر شبکه و به‌کارگیری این مکانیزم‌ها و ماژول‌ها سیستم ERP توزیع شده را پیاده‌سازی کنیم. این مکانیزم‌ها و ماژول‌ها در شکل (3-24) بیان شده‌اند.

شکل (3-24) – مکانیزم‌ها و ماژول‌های مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ERP توزیع شده

این مکانیزم‌ها و ماژول‌ها برای DSS ها و ERP ها قابل استفاده‌اند. این مکانیزم‌ها و مدل‌ها شامل، پایگاه ارتباطی و تبادلی30، مکانیزم‌های کنترل و هماهنگی31، نمایشگرها و تجهیزات نمایشی32، بخش نرمال ساز33، مکانیزم‌های نتیجه‌گیری و هوشمند34 و پایگاه‌های مشترک می‌باشند.
همان طور که می‌دانیم، یک ERP تجمیعی در ابتدای کار، نیاز به یک زیر ساخت قوی از شبکه و تبادلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دارد. زیرا در غیر این صورت ERP تجمیعی در یک سازمان گسترده معنی نخواهد داشت. با وجود چنین تبادلاتی، وجود مکانیزم‌های کنترل و نظارتی بر این همکاری‌ها و تبادلات، الزامی و غیر قابل انکار خواهد بود. از طرفی وجود ارتباطات، نیاز به یک زبان مشترک دارد. که اصولاً امروزه از زبان‌های مشترکی چون XML و سایر روش‌های مشترک همزمانی استفاده می‌کنند. همچنین تبدیلات دیگری نیز ممکن است نیاز باشد که در بخش نرمال ساز انجام می‌شود و ERP آن را در خود دارد تا بتواند در کل سازمان ارتباطات را ایجاد نماید. همچنین نرم افزارها، سخت‌افزارها و اطلاعات مشترک هم در این تبادلات ERP تجمیعی وجود دارد. به دلایل مختلف از جمله، کاهش هزینه خرید و صرفه‌جویی در زمان و انرژی و غیره می‌تواند باشد. جهت نظارت عمومی، نظارت مدیران، ناظران و کاربران، بخش‌های نمایشگر هم در این سیستم‌ها تعبیه شده می‌شود. بخش‌های هوشمند دیگری تحت عنوان مکانیزم‌های نتیجه‌گیری وجود دارد که به کمک بخش‌های دیگر آمده و با استفاده از هوش مصنوعی، نظارت، کنترل، هماهنگی و بهبود را ارائه می‌کند.

3-11 نحوه اجرا :
پس از بیان جزئیات و عملکرد چارچوب، مراحل پیاده سازی آن هم حائز اهمیت است که در ادامه بیان می‌شود.
مراحل پیاده‌سازی به ترتیب زیر خواهد بود:
• شناخت سازمان، فرموله کردن استراتژی‌ها، به این شکل که چشم‌اندازها و اهداف سازمان مشخص شده و استراتژی‌های فناوری برای متناسب بودن با آن‌ها در نظر گرفته می‌شوند.
• برنامه‌ریزی فرایندها (بهبود فرایندها و مهندسی مجدد آن‌ها) و طراحی سیستم، به این ترتیب که فرایندها با شکلی باز مهندسی شوند که اهداف تجاری را محقق سازند؛ و در عین حال معماری سرویس گرا را در زمینه خود داشته باشند.
• ارزیابی و توجیه سیستم، به این ترتیب که سیستم IT مورد نظر ارزیابی و تحلیل شود.
• پیکربندی سیستم، به این ترتیب که سیستم و فرایندهای سازمانی به شکلی پیکربندی شده باشند که بتوانند با هم همتراز باشند؛ و همچنین بر پایه معماری مورد نظر باشد .
• پیاده‌سازی سیستم، به این شکل که پیاده‌سازی واقعی مد نظر انجام شود. سرویس‌ها پیاده سازی شوند و تجمیع بین بخش‌ها انجام گیرد.
• بازبینی بعد از پیاده‌سازی، به این شکل که بررسی و ارزیابی شود که مجموعه اهداف مدنظر برای سیستم، دست‌یابی شده‌اند یا خیر.

فصل چهارم
ارزیابی

4-1 مقدمه:
آنچه که در بخش‌های گذشته بیان شد، شرح اجمالی از چارچوب پیشنهادی جهت ایجاد حاکمیت معماری سرویس گرا برای برنامه ریزی منابع در سازمان بود، به شکلی که به بهترین نحو بتواند پاسخگوی نیاز های سازمان‌های گسترده و تجمیعی تولیدی باشد و در عین حال بتواند ویژگی‌های مورد نیاز، از جمله، چابک بودن، مدیریت دانش، هوش تجاری و تحلیل داده‌ها، بهبود تصمیم گیری‌ها و غیره را نیز تأمین کند.

4-2 مقایسه چارچوب با چارچوب‌های دیگر(bench marking):
چارچوب‌های متفاوتی توسط شرکت‌های ارائه کننده محصولات ERP ارائه شده است. از جمله شرکت‌های مشهور و صاحب نام در این زمینه می‌توان به SAP , Oracle , IBM , Software AG , WebMethod , نام برد. در ادامه برای بررسی چارچوب پیشنهادی به مقایسه آن با چارچوب‌های پیشنهادی توسط سایر شرکت‌ها می‌پردازیم .

4-2-1 بیان پارامتر های مقایسه:
در ابتدا جهت مقایسه یک سری طبقات موضوعی را مطرح می‌کنیم و سپس بر اساس آن طبقات عناوین مطرح در شرکت‌های مختلف را بیان و با هم مقایسه می‌نماییم.
طبقات موضوعی مطرح شامل، چرخه حیات، فرایند / سیاست، فرایند، فرایند / سیاست / اشخاص35 / تکنولوژی36 , اشخاص / فرایند و تکنولوژی می‌باشند.
عناوینی که در این طبقات موضوعی قابل بررسی هستند شامل:
مدیریت چرخه حیات حاکمیت : یک چارچوب با حاکمیت SOA باید سیاست‌های حاکمیتی را در کلیه مراحل توسعه سیستم، از تعاریف اولیه تا عملیاتی شدن را در خود جای دهد.
مدیریت چرخه حیات سرویس : یک چارچوب با حاکمیت SOA همواره در تمامی گام‌های توسعه سیستم از تعریف تا پیاده سازی، حاکمیت سرویس و تفکر سرویس گرایی را در نظر می‌گیرد.
فرایند های مدیریت و اعتبار سنجی : همواره در یک چارچوب سرویس گرا، وجود تحلیل گر داده‌ها و فرایندها و همچنین کنترل و اعتبار سنجی آن‌ها و کنترل استاندارد های لازم برای سازمان از جمله کارایی، امنیت، قابلیت اطمینان، دسترس پذیری و غیره … که به طور کلی مدیریت و اعتبار سنجی نامیده می‌شود، جز الزامات است.

مدیریت کسب و کار : مدیریت کسب و کار در یک چارچوب سرویس گرا، به بررسی و تعیین پوشش نیازمندی‌های کسب و کار و اولویت بندی و تصمیم گیری‌های حوزه کسب و کار می‌پردازد.

معیارها و سنجه های ارزیابی : معیارها و شاخص‌های کلیدی کارایی از الزامات اصلی هر چارچوب به شمار می‌رود. سازمان‌ها در فرایند پیاده سازی پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان، به ارزیابی میزان پیشرفت نیاز دارند تا بدانند در چه وضعیتی هستند و چه فرایندها و سیاست‌ها و روال‌هایی برای بهبود نیاز است. این معیار های باید مبتنی بر اهداف باشند.

ساختار حاکمیت : استقرار حاکمیت SOA در سازمان‌ها تغییراتی را در ساختار سازمانی به وجود می‌آورد و فرایندها و روال‌های جدیدی در سازمان تعریف می‌شوند که مسئولیت‌ها و نقش‌ها بایستی برای هر یک از فرایندها و مدیران واحد های مختلف سازمانی مشخص و تبیین شوند. همچنین بخش‌های بازبینی و نظارت نیز به آن‌ها افزوده می‌شود.

مدیریت ثانویه : مدیریت ثانویه شامل کلیه ابزارها، توافقات و کلیه دارایی‌های مربوط به معماری سرویس گرا است. مدیریت زیرساخت، مدیریت سیاست، مدیریت سرویس‌ها و انباره ما و غیره مثال‌هایی از این مدیریت می‌باشند.

بلوغ سازمانی : همواره چارچوب باید مبتنی بر بلوغ سازمان باشد. تحمیل یک چارچوب بهینه به سازمان لزوماً بهترین پیشنهاد نیست. چرا که صرفاً یک نظام غیر ضروری و سست را در سازمان ایجاد می‌کند و می‌تواند منجر به شکست شود. چارچوب همواره باید بلوغ سازمان و سطح سازمان را مد نظر بگیرد.

نقشه راه: منظور از نقشه راه، برنامه ای است که مراحل پذیرش و فعالیت‌های مربوط به گذار از وضعیت موجود به مطلوب را بیان نماید. چارچوب مطلوب، چارچوبی است که الزامات و نیازمندی‌های فرایند پیاده سازی را بیان نماید. میزان موفقیت پیاده سازی چارچوب، با مقایسه و مطابقت بین این برنامه و موقعیت واقعی، به دست می‌آید.

بهترین تجارب: ارائه مدل‌ها و چارچوب‌ها با تکیه بر بهترین تجارب بدست آمده در حوزه مشابه، اعتبار اجرایی و عملی چارچوب را افزایش می‌دهد. همواره چارچوب‌هایی که بر اساس بهترین تجارب بوده‌اند، بیشتر مورد استقبال و توجه بوده‌اند.

4-2-2 مقایسه قابلیت‌های چارچوب‌ها
. جدول زیر مقایسه بین چارچوب‌های پیشنهادی توسط شرکت‌های مطرح در این زمینه و چارچوب پیشنهادی در این پروژه را انجام می‌دهد.

جدول (4-1) مقایسه چارچوب‌های شرکت‌های مطرح با چارچوب پیشنهادی
طبقه موضوعی
عنوان
oracle
IBM
WebMethod
Software AG
چارچوب پیشنهادی
چرخه حیات
مدیریت چرخه حیات حاکمیتفرایند/ سیاست
مدیریت چرخه حیات سرویس

فرایند
فرایند های مدیریت و اعتبار سنجی


فرایند سیاست
مدیریت کسب و کار


فرایند / سیاست/اشخاص/ تکنولوژی
معیارها و سنجه های ارزیابی


اشخاص/ فرایند
ساختار حاکمیتتکنولوژی
مدیریت ثانویه


تکنولوژی
بلوغ سازمانیتکنولوژی
نقشه راه

تکنولوژی
بهترین تجارب

شرح علائم:
• : وجود در چارچوب و پرداختن با جزئیات کامل
: وجود در چارچوب بدون پرداختن به جزئیات
:: عدم وجود در چارچوب

در مجموع می‌توان گفت هیچ‌کدام از چارچوب‌های ارائه شده به طور کامل و جامع، مؤلفه های مورد نیاز و مطرح شده برای چارچوب را پوشش نمی‌دهند. همان طور که در جدول بالا قابل مشاهده است، چارچوب پیشنهادی، در اغلب موارد الزامات چارچوب را پشتیبانی می‌کند و فقط در 3 مورد به صورت اجمالی به آن‌ها پرداخته شده است و وارد جزئیات آن نشده است.

4-3 تحلیل با استفاده از پرسشنامه :
در ادامه این فصل به تحلیل و بررسی چارچوب پرداخته می‌شود. برای استخراج مؤلفه های این چارچوب، علاوه بر مطالعه و بررسی چارچوب‌های موجود، با استفاده از پرسشنامه، از نظر خبرگان فن در حوزه های مرتبط نیز استفاده شده است. در واقع در این قسمت قصد بررسی نتایج بدست آمده از نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده‌ها و مؤلفه‌ها بر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه‌ها را داریم. در این راستا نرم افزار SPSS برای دسته بندی و تحلیل داده‌ها و انجام تکنیک‌های آماری مناسب استفاده شده است.

4-3-1 مشخصات پاسخ دهندگان:
جامعه آماری در این تحقیق، اساتید، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و نظر خبرگان فن در حوزه های فرایند های کسب و کار، برنامه ریزی منابع سازمان و همچنین فناوری اطلاعات، می‌باشند.
سطح تحصیلات:
یکی از ویژگی‌های مورد نظر، سطح تحصیلات پاسخ دهندگان است. داده های سطح تحصیلات افراد نمونه آماری که در جدول (4-2) نمایش داده شده است، حاصل پاسخ، افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد، 16 و افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری 9 می‌باشند که معادل (64 درصد) و (36) درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق می‌باشند.
جدول (4-2) میزان تحصیلات شرکت کنندگان در تحقیق
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کارشناسی ارشد
16
64%
64%
دکتری تخصصی
9
36%
100%
مجموع
25
100%

نمودار (4-1) سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پرسشنامه

رشته تحصیلی شرکت کنندگان در تحقیق
در این پرسشنامه از متخصصین در 4 حوزه تحقیق به عمل آمده است که میزان فراوانی پاسخ دهندگان در هر رشته در جدول (4-3) آمده است. پاسخ دهندگان در رشته های کامپیوتر و IT و صنایع و مدیریت،

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله سیستم پشتیبان تصمیم، سرویس گرا، زنجیره تأمین Next Entries منابع و ماخذ مقاله قابلیت اعتماد، درصد تجمعی، تأثیر پروژه