منابع و ماخذ مقاله جرایم اقتصادی، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

به جرایم اقتصادی و استفاده از قاعده ی تشهیر به منظور تنویر افکار عمومی.
این نکته قابل توجه است که در اکثر کشورهای دنیا عنوان مستقلی برای جرایم اقتصادی وج

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله پولشویی، جرایم اقتصادی، ارتکاب جرم، جرایم سازمان یافته Next Entries منابع تحقیق درباره جهان اسلام، منابع معتبر، اسرائیلیات، الگو گیری