منابع و ماخذ مقاله ایالات متحده، خاورمیانه، موشک بالستیک

دانلود پایان نامه ارشد

اصالتاً از نوع نامتعارف است که بر بحث حفظ ثبات استراتژیک متمرکز است. ولی بازدارندگی در سطح منطقه‌ای که به طور خاص مناطق خاورمیانه، اروپا و شرق آسیا هستند، معطوف به کشورهای خطرساز هریک از این مناطق است که از طریق ابزارهای مختلف اعم از متعارف و نامتعارف ایجاد می‌شود(جمشیدی، 1391: 121).
اصولاً قدرت بازدارنده آمریکا شامل ترکیب سه ابزار می‌شود که عبارتند از:
1- نیروهای سه‌گانه استراتژیک (موشک، زیردریایی، و بمب افکن‌های استراتژیک).
2- تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی مستقر در مناطق هدف.
3- تسلیحات هسته‌ای راهبردی مستقر در آمریکا(جمشیدی،1391: 122). که به طور خلاصه در قالب شکل زیر ارائه شده است:

شکل شماره 13: ابزارهای بازدارنده آمریکا

آمریکا توسعه سیستم‌های دفاع موشکی بالستیک را با استناد به “تهدیدهای دولت‌های یاغی از قبیل ایران و کره شمالی، یا گروه‌های تروریستی” توجیه می‌کند. با این حال، هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت‌های ذکر شده فناوری موشک‌های دوربرد به سمت ایالات متحده (یا حتی نیت انجام چنین عملی) را داشته باشند(هالپین و دیگران، 1389: 165).
تایید BMDR هماهنگ با استقراردفاع موشکی نزدیک برد تهدیدهای منطقه‌ای، و حفظ فنی آن، در جهت بالا بردن توانایی ما برای دفاع از میهن ایالات متحده در برابر حمله محدود دوربرد است 2010: 2),.(A.Roze
مقامات روسیه بارها اعلام کرده‌اند که سامانه‌های سپر موشکی که آمریکا در حال برپایی آنها در خاک اروپاست، امنیت روسیه را در معرض خطر قرار می‌دهد و به همین دلیل خواستار ضمانت برای عدم جهت‌گیری آن علیه این کشور هستند. البته دولت آمریکا تاکنون حاضر نشده تا چنین ضمانتی را بصورت کتبی که از لحاظ حقوقی ضمانت اجرایی داشته باشد به طرف روسی بدهد. در اين راستا چندی قبل”آناتولی آنتونوف” معاون وزیر دفاع روسیه با تاکید بر اینکه این کشور در زمینه تامین امنیت خود هیچ سازشی نمی‌کند یادآور شد که آمریکایی‌ها بدون توجه به نگرانی‌های مسکو به تحقق طرح‌های خوددرخصوص‌سپرموشکی‌ادامه‌می‌دهند. از ديدگاه آنتونوف این دیدگاه که این سامانه دفاع موشکی ناتو است که در اروپا در حال ایجاد است، دیدگاهی نادرست است. وي چنين تصوری را احمقانه دانسته و تاکيد نمود که در واقع این آمریکایی‌ها هستند که در حال تحقق طرح خود برای ایجاد سپر موشکی در اروپا می‌باشند(میرطاهر،1391، siasatema.com).
برای دفاع موشکی منطقه‌ای، آژانس دفاع موشکی، یک میدان نبرد جنگی با توانایی‌های پایگاهی میان برد و پایانی دریایی و خشکی برای مقابله با موشک‌های بالستیک با برد کوتاه (1000 کیلومتر) ایجاد و گسترش داده است. توانمندی‌های دفاع موشکی کوتاه برد سال 2011 شامل موشک پیشرفته پاتریوت 320، پایانه دفاع موشکی ارتفاع زیاد21 و سپر دفاع موشکی بالستیک می‌باشد(4 : 2011,(j.o Reilly .
برای آشنایی هر چه بیشتر با عملکرد سامانه های دفاع موشکی دریایی و خشکی در استراتژی نوین آمریکا بهتر است کمی به جزئیات یک سامانه بپردازیم.

3-2-3-سامانه‌های موشکی آمریکا و بررسی زوایای گوناگون
پائول کامینسکی رئیس امور دفاع بالستیک، بر روی موضوعات مربوط به دفاع در برابر موشک‌های بالستیک متجاوز منطقه و اهداف آن‌ها تمرکز کرده و آن ها را از جوانب مختلف و رهگیری‌های اولیه (EI)22 مورد بررسی قرار داده است:
در فوریه 2010 وزارت دفاع (آمریکا) مدرک مهمی را منتشر کرد که در مورد اهداف برنامه دفاعی بالستیک ملی طراحی شده بود. این مدرک نقش فوق العاده‌ای در دفاع بالستیک لحظه‌ای ارائه کرد، که در آن ایالات متحده خودش نه تنها از نیروی نظامی مستقر خود (درمنطقه) دفاع می‌کند، بلکه همچنین کمک دفاعی برای متحدانش (نیز) ارائه می‌دهد( 2011:7,Kaminski). کامینسکی سه عامل را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد. که عبارتند از: 1- میدان نبرد وسیع 2- مناطق دفاعی گسترده 3- احتمال کشتار بالا، هر یک از این اهداف سنتی بر تقویت، کیفیت، و توانایی دفاع منطقه‌ای نقش دارد، و جزء اصول اولیه برای دفاع موشکی فوق‌العاده موثر می‌باشد.(2011:7,Kaminski)
زمان و سرعت عمل نیز در دفاع موشکی بسیارمهم است. رهگیری در سیستم دفاعی از دید کامینسکی یک زمان 100 ثانیه‌ای که موشک پس از پرتاب و با رنگ آبی مشخص شده است را زمان متعارف و قانونی می‌داند.

Figure RMS-8: Ballistic Missile Dispense Times in Second
Source: Science and Technology Issues of Early Ballistic Missile Defense Feasibility-(p10)
شکل شماره 14: دفعات توزیع موشک بالستیک در ثانیه

Figure RMS-9: Kill Assessment Errors Must be Very Low to Provide Payoff
Source: Science and Technology Issues of Early Ballistic Missile Defense Feasibility-(p11)
شکل شماره 15: نتایج حاصله ازخطاهای ارزیابی کشتار(به حداقل رساندن کشتار)

کامینسکی برای اینکه لزوم دفاع از برخی مناطق حساس و حیاتی و تاثیرات مثبت مقابله با موشک های مهاجم را در این مناطق بررسی نماید، شمایی از کل یک صحنه نبرد از کنترل موشک‌های آسیا و خاورمیانه به اروپا و حتی اسرائیل و تا ژاپن را مورد بررسی قرار داده است. که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
نقشه منطقه دفاعی در پنج رنگ به عنوان نقشی از هر یک از تعاریف EI را نشان می دهد. رنگ ها براساس میزان کارایی در موضوع دفاع مرتب شده اند. مناطقی ایجاد می شوند که دفاع از آن ها لازم الاجرا می باشند یعنی اینکه ما مطمئن هستیم که دشمن می تواند از هر مکانی در کشورش حمله کند و یک منطقه به عنوان منطقه دفاع شده در نظر گرفته می شود اگر همه مسیرهای حمله بتوانند برای رسیدن به منطقه هدف ردیابی شوند . چهار سایت دفاعی در موضوع دفاع با هم همکاری می‌کنند، سه منطقه کشتیرانی ( آبی ) همانطور که در شکل نشان داده شده است و یک منطقه در خشکی در منطقه رومانی شرقی، هرسایت شامل موشک‌های پیشرفته منحصربفرد SM-3 با سرعت پرتاب انفجاری است.(2011 ,Kaminski) چند نمونه از آرایش سامانه‌های موشکی در موقعیت‌های جغرافیایی و با ارزیابی دقیق در اشکال زیر مشخص شده است:

Figure RMS-10: EPAA Kinematic Coverage with Slower Missile
Source: Science and Technology Issues of Early Ballistic Missile Defense Feasibility-(p13)
شکل شماره 16 : منطقه تحت پوشش جنبش EPAAبا موشک آهسته تر

Figure RMS-11: EPAA Kinematic Coverage with Faster Missile
Source: Science and Technology Issues of Early Ballistic Missile Defense Feasibility-(p14)
شکل شماره17 : منطقه تحت پوشش جنبش EPAA با موشک سریعتر
شکل 17و16 ظرفیت حسگر مورد نیاز برای حمایت از پوشش‌های تحرکی با موشک‌های سریع‌تر و کندتر نشان داده شده است.
شکل 18 نشان می‌دهد که پوشش دفاعی برای موشک کند‌تر شامل محدودیت‌های حسگر می‌باشد.
با گیرنده‌های پیشرفته محلی در هر چهار آتشبار تیراندازی، یک گیرنده بزرگتر واقع در پایگاه ترکیه شرقی، پوشش تحرکی مناسبی را ایجاد خواهد کرد که موجب کاهش خطرآفرینی می‌شود، و برای حمایت از دیدبانی سپر پیشرفته و کنترل آتش، هدایت و کنترل می‌شود .

Figure RMS-12: Coverage Achievable with Slow Missile and Netted Local
Surveillance and Tracking
Source: Science and Technology Issues of Early Ballistic Missile Defense Feasibility-(p16)
شکل شماره18 : دسترسی به پوشش موشکی کند و دیدبانی و ردیابی محلی

Figure RMS-13: Coverage Achievable with Fast Missile and Netted Local
Surveillance and Tracking
Source: Science and Technology Issues of Early Ballistic Missile Defense Feasibility-(p17)
شکل شماره19 : دسترسی به پوشش موشکی سریع و دیدبانی و ردیابی محلی

Figure RMS-14: Pre-100-second Intercepts with Overly Optimistic Assumptions
Source: Science and Technology Issues of Early Ballistic Missile Defense Feasibility-(p15)
شکل شماره 20: ردیابی‌های قبل از 100 ثانیه (خیلی واقع بینانه)

Figure RMS-15: Defense Coverage over Israel with Slower Missile
Source: Science and Technology Issues of Early Ballistic Missile Defense Feasibility-(p19)
شکل شماره 21: پوشش دفاعی برای اسرائیل با موشک با بردکمتر

Figure RMS16:Defense Coverage over Japan with Slower Missile
Source: Science and Technology Issues of Early Ballistic Missile Defense Feasibility-(p19)
شکل شماره 22: پوشش دفاعی برای ژاپن با موشک با برد برد کمتر

ظرفیت های موجود در صحنه عملیاتی منطقه آسیا ی جنوب شرقی و خاورمیانه: شکل های16، 15 MS- پوشش دفاع که می تواند در محدوده ی اسرائیل تا ژاپن را برای حمله از کشورهای متجاوز ایجاد کند، نشان می دهد.
همراهی با دفاع داخل در ژاپن، دوکشتی بین منطقه حفاظت شده و منطقه درگیری با استفاده از سیستم 23S–A–S در مورد پرجمعیت‌ترین منطقه، پوشش کامل را ارائه می‌کند. اگر پوشش افزوده شده S–A–S در سطح کل کشور طراحی می‌گردید، یک کشتی سوم نیاز می‌شد.

Figure RMS-17: Potential Value of Regional Defenses in Contributing to Homeland Defense
Source:Science and Technology Issues of Early Ballistic Missile Defense Feasibility-(p20)
شکل شماره23 : ارزش بالقوه دفاع منطقه ای

سه هدف سنتی معیار مهم و اجتناب از هزینه را ارائه می‌کند

Figure RMS-18: Traditional Ballistic Missile Defense Objectives
Source: Science and Technology Issues of Early Ballistic Missile Defense Feasibility-(p24)
شکل شماره 24: اهداف دفاع سنتی موشک‌های بالستیک

چهارحالت فرضی در نظر گرفته می‌شود. در حالت اول ، فرض می‌کنیم که دفاع شامل شش سایت است که هر کدام شامل موشک‌های ردیاب با احتمال تخریب 75/. (هفتاد و پنج صدم) و میدان نبرد نامناسب برای اجرای خط آتشباری می‌باشد. به منظور دستیابی به 90 درصد احتمال تخریب با ردیاب تخریبی 75/. از نظر آماری به نسبت 1 : 4 باید برضد هر موشکی وضعیت آتشباری داشته باشد .
در حالت دوم، فرض می‌کنیم که هر سایت موشکی می‌تواند از 50 ٪ منطقه زمینی دفاع کند. دراین حالت فقط چهار سایت مورد نیاز است. فرضیه‌های دیگر در حالت اول بدون تغییر باقی می‌مانند .
در حالت سوم، فرض می‌کنیم که موشک ردیاب دارای کیفیت بالاست و به وسیله یک احتمال تخریب 85/. (هشتاد و پنج صدم) مشخص می‌شود . فرضیه‌های مربوط به حالت دوم ، بدون تغییر باقی می‌مانند.
درحالت چهارم، فرض می‌کنیم که سیستم‌های دفاعی برای ارائه یک میدان نبرد بزرگتر، هم به تحرک بخشی و هم تخمین اصابت گلوله نیاز دارد که در این حالت استقرار آتشباری S – A – Sرا ممکن می‌سازد. فرضیه‌های دیگر مربوط به حالت سوم، بدون تغییر باقی می‌مانند .
در پایان این ارزیابی کامینسکی نتیجه می‌گیرد: ترکیب این سه عامل اساسی یا میزان تاثیرپذیری، یعنی منطقه دفاعی وسیع‌تر در هر سایت، میزان تخریب بالا، میدان نبرد مناسب برای کم کردن تعداد موشک‌ها به میزان 75 درصد مفید و مناسب است.

3-2-5-هزینه‌های نظامی ایالات متحده
با نیم نگاهی به هزینه‌های نظامی آمریکا و سایر کشورها سیاست دفاعی آمریکا کاملا گویای برتری‌طلبی و افزایش قدرت نظامی ایالات متحده و تسلط بر مناطق و کشورهای تاثیرگذار می‌باشد. همچنین برخی واحدهای نوظهور نیز به سمت افزایش توان تسلیحاتی درحرکتند:

Source

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله ایالات متحده، موشک بالستیک، بازدارندگی Next Entries منابع و ماخذ مقاله موشک بالستیک، ایالات متحده، رئالیسم تدافعی