منابع و ماخذ تحقیق مدیریت دانش، درونی سازی، اخبار خوب

دانلود پایان نامه ارشد

تعريف مسئله کمک مي‌کند و به طور کلي به بدنه دانش انسجام و نظم منطقي مي بخشد.
به باور نوناکا، دانش به دست آمده دانش مفهومي نام دارد؛ دانش بديع و تازه اي که به وسيله اعضاي شرکت کننده خلق شده است.
ج) تركيب- از صريح به صريح
ترکيب، فرايند قاعده مند ساختن مفاهيم در قالب سيستم دانش است. مفاهيم خلق شده در مرحله بروني سازي، در قالب ساختارهاي دانش سازماندهي مي شوند كه بدين ترتيب، دانش به دست آمده دانش سيستماتيك ناميده مي شود.
به تعبير ديگر، دانش صريح با مجموعه هاي سيستماتيك و پيچيده موجود آميخته شده، دانش صريح سيستماتيك جديد خلق مي شود.
ويژگي مهم تركيب اين است كه دانش پردازش شده مي تواند به گونه مستقيم به ديگران معرفي شود و در جلسه‌هاي گروهي انتشار يابد(Hussi,2004). استفاده موثر از شبکه ارتباط‌هاي رايانه اي و پايگاههاي دادهاي، اين شيوه از تبديل دانش را تسهيل مي کند.
د) دروني سازي – از صريح به ضمني
اين شيوه از تبادل دانش به اعضاي تيم كمك مي كند، تا تصورات ذهني خود را از مسائلي كه نيازمند حل و فصل مي‌باشند، بيان كنند. بر اين اساس، اعضا سعي مي‌كنند تا ايده‌هاي خوب را مبناي عمل خويش قرار دهند. دروني كردن اين ايده‌ها در ايجاد تفاهم و توسعه يك فرهنگ يادگيري ( يادگيري از راه عمل) مؤثر است.
اين امر مستلزم تصريح دانش ضمني آشكار شده در قـــالب اسناد، دستوركارها و حكايتهاي موفق در سازمان است (Sallis & Jones, 2002).
دروني سازي دانش باعث مي شود که دريافت کننده حق مالکيت دانش را پيدا مي کند، نسبت به آن متعهد و از دانش کسب شده خرسند شود. مالکيت دانش به ميزان انرژي، وقت، کوشش و توجهي که فرد صرف دانش مي‌کند، اشاره دارد. تعهد ويژگي دوم دروني سازي دانش است. به گونه‌اي که بر قدرت همانندسازي فرد و درگيري مستمر با دانش اثر مي گذارد.
معرفی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ تنها خبرگزاري با هويت دانشجويي و نخستين خبرگزاري غيردولتي ايران پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي محسوب مي شود كه امتياز آن در تاريخ 1378/4/2 از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اختيار جهاددانشگاهي قرار گرفت.
خبرگزاري دانشجويان ايران با بهره‌گيري از سرمايه‌ي انديشه، صداقت و با تكيه بر توان، خلاقيت، نوآوري جوانان دانشجو در 13 آبان 1378 با اظهار لطف مقام معظم رهبري خطاب به ايسنا كه فرمودند: “اخبار خوب، مفيد و اميدبخش مخابره كنيد.” با هدف اطلاع رساني صحيح، بهنگام و همه جانبه به صورت آزمايشي و در 16 آذر همان سال مصادف با روز دانشجو به صورت رسمي به عرصه اطلاع‌رساني گام نهاد.
رسالت اصلي اين رسانه خبري از بدو تاسيس تاكنون ايفاي نقش دانشگاهيان در توسعه فضاي رسانه‌اي كشور و ارتقاي آگاهي‌هاي علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، هنري و صنفي با نگاهي دانشگاهي و دانشجويي و شكل‌گيري حلقه واسط بين مسوولان، نخبگان و مردم بوده است.
شبکه اولیه ایسنا به صورت workgroup با توپولوژی شبکه bus و جمعا با 8 ایستگاه کاری در قالب 2 سرور و 6 دستگاه کاربر طراحی شده بود. در طول 4 ماه اول کار ایسنا چند اتفاق مهم فنی رخ داد:
اضافه شدن تسیستم‌ها از 6 ایستگاه کاری به 9 ایستگاه کاری
ارتقای شبکه داخلی ایسنا از bus به Star با سرعت 10 Mbps
اما در تیرماه سال 81 بود که پس از چندین ماه تحقیق در خصوص سرورهای اختصاصی، سرور اختصاصی ایسنا تهیه شد و 1000 مگابایت اطلاعات معادل 8100 عکس به همراه بانک اطلاعات ایسنا و دیگر نرم افزارهای ویژه ایسنا بر روی سرور حدید ارسال شد و در حدود شهریور ماه سال 1381 نسخه اینترانتی سایت ایسنا با نسخه اینترنتی آن یکسان شد. یک سال بعد یعنی در تیرماه سال 1382 با تغییر در DNS نام isna.ir به سایت اینترنتی منتقل شد. خبرگزاری دانشجویان ایران در قالب 9 اداره خبری، 24 منطقه و 7 دفتر خبری فعالیت خود را به انجام می‌رساند.
اهداف، سياستها و اولويتهاي خبرگزاري دانشجويان ايران عبارتند از:
نگاه تحليلي و آسيب‌شناسانه به مسائل ايران و جهان
بازتاب واقعي اخبار
سرعت و دقت در انتشار اخبار
پرهيز از افراط و تفريط
توجه به مخاطب و ايجاد اعتماد پايدار بين رسانه و مخاطب
صداقت و امانت‌داري در انتشار اخبار
پرهيز از ايجاد تنش‌هاي آسيب‌زا در افكار عمومي
تلاش در جهت ايجاد روحيه اميدواري واقع‌نگرانه در جامعه
بازنمايي همه جانبه و بي‌طرفانه انديشه‌ها و افكار در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ساختار تشكيلاتي خبرگزاری ایسنا به شرح زیر می باشد:
هيات مديره: مرجع تصميم گيري در ايسنا هيات مديره‌اي متشكل از رييس جهاددانشگاهي به عنوان رييس هيات مديره، معاون فرهنگي جهاددانشگاهي، مديرعامل خبرگزاري و دو نفر از اعضاي جهاددانشگاهي به پيشنهاد رييس جهاددانشگاهي هستند.
مديرعامل
معاونت‌ها: معاونت خبر، معاونت انفورماتيك و فني، معاونت آموزشي و پژوهشي، معاونت پشتيباني، معاونت اجرايي
ادارات خبر: علمي و فناوري، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، بين‌الملل، فرهنگي هنري، ورزشي، عكس، استانها

فصل سوم
روششناسی تحقیق

مقدمه
پژوهش نوعی مطالعه یا بررسی و کندوکاو علمی دقیق، متکی بر داده‌ها و اطلاعات نظاممند و سازماندهی شده در مورد مشکل خاص می‌باشد که هدفش یافتن پاسخ یا راه حل‌هایی برای آن مشکل می‌باشد.
فصل سوم اين تحقیق، به روششناسي تحقيق اختصاص دارد. هدف از روش علمي، كشف حقيقت است. تحقيق از نظر روششناسي، كاربرد روشهاي علمي در حل يك مساله يا پاسخگويي به يك سئوال ميباشد. انتخاب روش تحقيق مناسب به اهداف، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است.( خاکي،1379)
براي اينکه نتايج حاصل از تحقيق معتبر باشد بايستي از يک روش مناسب در تحقيق استفاده شود، چرا که انتخاب نادرست منجربه نتيجهگيري نادرست ميشود. در اين فصل ابتدا به بررسي روش تحقيق، جامعه و نمونه آماري پرداخته ميشود و سپس ابزار سنجش و پايايي و روايي آن بررسي و روشهاي آماري تحليل دادهها بررسي ميگردد.
هدف از اين توصيف گام به گام، همانا ايجاد امكان به منظور تكرار يا ادامه تحقيق در همين زمينه يا زمينه‌هاي مشابه براي پژوهشگر ديگري است، تا بتواند با رعايت مفاد مندرج در اين فصل از تحقيق، تحقيقي مشابه انجام دهـد و از مقايسه و بررسي يافتهها در دو تحقيق، اطلاعات مفيدي كسب كند.
3-1) روش تحقیق
شناخت پدیده‌های اجتماعی نیازمند اتخاذ روش تحقیق مناسب است تا با به کار گرفتن مجموعه‌ای از قواعد روشمند و رعایت منظم مراحل، بتوان به کسب یافته‌های علمی نایل آمد.
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شیئ یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر این نوع تحقیق وضع موجود را بررسی می‌کند و به توصیف منظم و نظاممند وضعیت فعلی آن می‌پردازد و ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیر‌ها را بررسی می‌نماید. در این نوع تحقیقات نوعاً از روش‌های مطالعه کتابخانه‌های و بررسی متون و محتوای مطالب روش‌های می‌دانی نظیر پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می‌شود. به طور کلی تحقیقات توصیفی را می‌توان به سه گروه پیمایشی، موردی و تحلیل محتوا تقسیم کرد. تحقیق توصیفی- پیمایشی به مطالعه ویژگی‌ها و صفات افراد جامعه می‌پردازد و وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار می‌دهد (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۳).
با توجه به اینکه در این پژوهش از روش‌های مطالعه کتابخانه‌های و بررسی متون و نیز روش‌های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است و هدف شناخت صفات افراد، ویژگی‌ها و رفتار افراد جامعه از طریق مراجعه به آن‌ها می‌باشد، می‌توان گفت که پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی است که بصورت پیمایشی انجام شده است.
3-2) جامعه آماری
با توجه به تعريف، يک جامعة آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحد ها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند (سرمد وهمکاران،1380.ص 177). به عبارت ديگر جامعه آماری عبارت است از گروهي از افراد، اشياء يا حوادث كه حداقل داراي يك صفت يا ويژگي مشترك هستند (دلاور، 1380). جامعه آماري همان جامعه اصلي است كه از آن نمونهاي نما يا معرف بدست ميآيد. (ساروخاني، 1372)
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) میباشد.
3-3) روش نمونه‌گيري
با توجه به محدود بودن جامعه آماری در این تحقیق، تمام شماری صورت گرفت. پس از توزیع اوراق پرسشنامهها در بین جامعه آماری 150 نفری تعداد 118پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد.
3-4) روش و ابزار گردآوری اطلاعات
يکي از مهمترين مراحل تحقيق، گردآوري اطلاعات است. اطلاعات مورد نياز براي انجام تحقيق رابه طرق مختلف ميتوان جمعآوري نمود. ابزارهاي گوناگوني مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و غيره براي به دست آوردن دادهها وجود دارد. هر يک از اين ابزارها معايب و مزايايي دارند که هنگام استفاده از آنها بايد مورد توجه قرار گيرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفي نقاط قوت ابزار تقويت گردد. هر پژوهشگر بايد با توجه به ماهيت مسأله و فرضيههاي طراحي شده يک يا چند ابزار را انتخاب نمايد و پس از کسب شرايط لازم در مورد اعتبار اين ابزارها، از آنها در جهت جمعآوري دادهها بهره جويد تا در نهايت از طريق پردازش و تحليل اين دادهها، بتواند در مورد فرضيهها قضاوت نمايد. انتخاب ابزارها بايد به گونهاي باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از اين طريق دستاوردهاي پژوهش خود را معتبر سازد. (خاکي، 1378)
مهمترين روشهاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بدين شرح است:
الف: مطالعات كتابخانهاي: كه جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات موضوع، از منابع كتابخانهاي و مقالات استفاده شده است.
ب: تحقيقات ميداني: به منظور جمعآوري دادههای خام و تجزيه و تحليل آنها از پرسشنامه استفاده گرديده است. بدین منظور بر اساس مدل مدیریت دانش آفرینی نوناکا از پرسشنامه دانش آفرینی رحیمی و همکاران (Rahimi, et al, 2011) بهره گرفته شده است.
از 30 سؤال پرسشنامه مذكور، 4 سؤال مربوط به تعيين جنسيت، سطح تحصيلات، سن و سابقه شغلی پاسخدهندگان ميباشد. از 26 سؤال بخش مدیریت دانش، 5 سؤال براي سنجش بیرونی سازی، 11 سؤال براي سنجش ترکیب، 4 سؤال براي سنجش درونی سازی و 6 سؤال براي سنجش اجتماعی سازی طراحي گرديدهاند.
براي طراحي اين سؤالات از طيف پنج گزينهاي ليكرت استفاده گرديده است كه يكي از رايجترين مقايسهاي اندازهگيري به شمار ميرود. شكل كلي و امتيازبندي اين طيف براي تمام سؤالات به صورت ذيل است.
شكل كلي:
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
امتياز بندي:
5
4
3
2
1
جدول (3-1) مربوط به مدیریت دانش می‌باشد:
Table 2 جدول3-1: عوامل سنجش شده در پرسشنامه دانش
ردیف
ابعاد مدیریت دانش
تعداد گویه
گویهها
1
بیرونی سازی
5
1 تا 5
2
ترکیب
11
6 تا 16
3
درونی سازی
4
17 تا 20
6
اجتماعی سازی
6
21 تا 26

3-5) اعتبار (روایی)44 پرسشنامه
مفهوم اعتبار یا روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه‌گیری ممکن است برای اندازه‌گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش‌‌ همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد. روش‌های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‌گیری وجود دارد.
3-5-1) اعتبار (روایی) محتوا
از آنجا که پرسشنامه مدیریت دانش توسط صاحب نظران ساخته شده است و اعتبار آن توسط دانشمندان مختلفی مورد سنجش قرار گرفته، از اعتبار محتوای خوبی برخوردار می‌باشد. به علاوه این پرسشنامهها استاندارد بوده و در تحقیقات و تحقیق‌های

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق تسهیم دانش، مدیریت دانش، عملکرد سازمان Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قابلیت اعتماد