منابع مقاله درمورد محیط زیست، زیست محیطی، جرائم زیست محیطی، حوزه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

شکار و صید در حقوق ایران به بررسی قوانین و مقررات کیفری راجع به شکار و صید ،سابقه تاریخی پاسخهای کیفری و اقدامات مامورین محیط زیست در قبال جرائم شکار و صید پرداخته اما برای پیشگیری از ارتکاب این جرائم و علل وقوع آن راهکاری را ارائه ننموده اند.
جناب آقای عبدالرحمن حمزوی (1390) در پایان نامه خود در دانشگاه شیراز با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال محیط زیست آبی به انواع پاسخ های کیفری و راهکارهای اداری و مدنی و انواع حمایت های قانونی و کیفری که از محیط زیست می شود، پرداخته است و در پایان با ذکر انواع سیاست جنایی،قضایی و مشارکتی در قبال محیط زیست آبی که بیشتر مبتنی بر ارائه راهکار مدنی و اجرایی است، تکیه داشته است.
همچنین در رابطه با جرائم زیست محیطی به طور کلی مقالات متعددی نیز نوشته و به چاپ رسیده که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آقای دکتر غلامحسین گوشکی (1392) در مجله دانشگاه علم و صنعت در مقاله ای با عنوان چالشهای نظام کیفری ایران در حوزه جرائم زیست محیطی پس از نقد و بررسی پاسخهای کیفری موجود و ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین به ارائه راهکارهای پیشگیری از این جرائم در قالب راهکار مشارکت مردمی و تاکید بر اجرا صحیح مقررات کیفری پرداخته است که در واقع به صورت کلی بررسی و اظهار نظر نمودند و به بررسی علل وقوع جرائم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری به طور خاص اشاره ای نشده است.
جناب آقای محسن عبداللهی (1386) در مجله علوم محیطی در مقاله با موضوع حمایت کیفری از محیط زیست پس از بیان اهمیت محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن و ضعف ضمانت های حقوق و مسئولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر حقوق اداری به ضرورت حمایت کیفری از محیط زیست،انتخاب رویکرد مناسب در قبال جرائم زیست محیطی و شناسائی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی پرداخته است و در نهایت به ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مدرن و پیشرفته برای حمایت از محیط زیست اشاره کرده است.
3- ضرورت ونوآوری تحقیق
با یک نگاه اجمالی به روند رو به رشد افزایش و تنوع جرائم زیست محیطی به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن قوانین و عدم تناسب وتنوع پاسخ های کیفری در قبال این گونه جرائم می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش میرود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خود پالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قانونی جدیدتر و متناسب با نو آوری و تحولات ایجاد شده باشد.در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخش های مربوط به آلودگی های اشعه ،رادیواکتیو،بو و… بیش از پیش احساس می گردد که اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور در این زمینه و ارئه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضائی و پیشگیری از وقوع این جرائم موثر است.در سال های اخیر جرائم زیست محیطی از قبیل تصرف اراضی ملی و تالاب ها و شکار و آلودگی های محیط زیست در حوزه قضایی بخش گندمان افزایش چشمگیر داشته که همانند بسیاری از مناطق کشور به معضلی اجتماعی و قضایی تبدیل شده است که رفع آن نیاز به بررسی و تشخیص علل جرم و چگونگی پیشگیری از آن را لازم دانسته است.
4- سؤالات تحقیق
1. علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی بخش گندمان چیست ؟
2. موثر ترین روش پیشگیری از جرائم زیست محیطی حوزه بخش گندمان کدامند؟
3. آیا مجازات پیش بینی شده در قوانین موجود بازدارنده و موثر در پیشگیری هستند؟
5- فرضیات تحقیق
1. فقر اقتصادی ، بیکاری،ناآگاهی و بعضاً تنوع طلبی و کسب سود از عوامل افزایش جرائم زیست محیطی هستند.
2. اطلاع رسانی،بالا بردن سطح آگاهی عمومی،فرهنگ سازی و نظارت مستمر موثرترین روش های پیشگیری از وقوع جرائم زیست محیطی هستند.
3. مجازات های پیش بینی شده در قوانین موجود موثر و باز دارنده در جرائم زیست محیطی نیستند.
6- هدف ها و کاربردهای تحقیق
از انجام این پژوهش اهداف و کاربردهای زیر مورد انتظار است :
با تلاش در جمع بین نظریات مختلف در زمینه های علل افزایش جرائم زیست محیطی و راههای پیشگیری ازآن وتطبیق آنها با ویژگیها و واقعیت های موجود در حوزه قضایی بخش گندمان برآنیم تا نظریاتی را برگزینیم که با پشتوانه استدلالی علمی مناسب با جرائم ارتکابی در این حوزه باشد.همچنین با بررسی مجازات های مقرر در قانون برای این جرائم گامی مؤثر در جهت اصلاح ساختار قوانین کشور و تعیین بهترین و مناسب ترین راهکار پیشگیری از وقوع جرائم در جهت عادلانه تر کردن آن ها برداریم.

7- روش انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
در این پژوهش علاوه بر روش توصیفی و علمی بیشتر از داده های آماری به روش مطالعه پرونده ها و آرشیو جرائم زیست محیطی استفاده شده است.ابتدا با مطالعه کتب ،مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی لازم را کسب نموده و سپس با بررسی پرونده های مربوط به جرائم زیست محیطی در مقایسه با سایر جرائم به بررسی شخصیت مجرمین این گونه جرائم و ریشه یابی علل ارتکاب جرائم از جمله علل اجتماعی،فرهنگی و انطباق عمل مجرمین با دادههای جرم شناسی پرداختیم .در نهایت نیز به راهکارهایی برای پیشگیری از افزایش ارتکاب این گونه جرائم متناسب با وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و شخصیتی آنان دست یافتیم که در فصول این پایان نامه به آن اشاره شده است.
8- ساماندهی(طرح)تحقیق
این پایان نامه درسه فصل تشکیل شده است . درفصل اول به «معرفی بخش گندمان ،تاریخچه،وضعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی آن» و همچنین تعریف و مفهوم محیط زیست و جایگاه محیط زیست و به طور کلی معرفی تنوع زیست محیطی و گونه های گیاهی و جانوری بخش گندمان در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است .
فصل دوم پایان نامه تحت عنوان «سیمای جنایی بخش گندمان و جرائم زیستی و ملحقات آن» در دو بخش تدوین شده است که بخش اول آن به سیمای جنایی کلیه جرائم در بخش گندمان وبه طور کلی شناخت جرائم زیست محیطی و عناصر زیست محیطی پرداخته بعد از آن به معرفی جرائم زیست محیطی خاص بخش گندمان اشاره شده که فقط مختص بخش گندمان و محیط زیست آن است.علاوه بر جرائم زیست محیطی ، ملحقات آن هم مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم پایان نامه با عنوان «سیاست جنایی در قبال جرائم زیست محیطی ،آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری» در سه بخش تدوین یافته است،که در بخش اول به «سیاست های جنایی فعلی در قبال جرائم زیست محیطی» از جمله سیاست های کیفری ،سیاست های جنایی- تقنینی و همچنین سیاست مشارکتی و اجرایی پرداخته شد.در بخش دوم به «تبیین جرم شناختی و ریشه یابی علل ارتکاب جرائم زیست محیطی» ، نظریات جرم شناختی و تیپ شناسی مجرمین پرداخته شد ونهایتاً در بخش سوم به راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرائم زیست محیطی به تأسی از مطالعات جرم شناسی و آماری پرداختیم و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان رساندیم.

فصل اول :
معرفی و شناخت محیط زیست بخش گندمان

قبل از وارد شدن به هر بحثی ابتدا لازم است نمای کلی ،از مفاهیمی که قرار است مورد بررسی قرارگیرد ارائه شود، تا خوانندگان در زمان طرح مطالب اصلی کاملاً بر آنها واقف باشند. ما نیز بر همین اساس در این فصل سعی خواهیم کرد تا آنجا که ممکن است این اصل را رعایت کنیم. چون موضوع پژوهش ما،بررسی علل افزایش جرائم زیست محیطی بخش گندمان و راهکارهای پیشگیری از آن است،لازم است که قبل از پرداختن به ریشه یابی علل وقوع جرائم زیست محیطی ابتدا با محیط زیست ،معنا و مفهوم آن آشنا شویم. در این فصل تلاش می کنیم با تعریف محیط زیست و شناخت مفهوم محیط زیست به طور کلی با معنا و مفهوم و مصادیق آن آشنا شویم.سپس به معرفی انواع محیط زیست پرداخته وبا یک شناخت کلی از انواع آن در بخش دوم به تاریخچه،موقعیت جغرافیایی و وضعیت اجتماعی بخش گندمان می پردازیم و در نهایت در گفتار بعدی با معرفی زیستگاه های طبیعی این منطقه از جمله اراضی جنگلی، باغها و مراتع، با گونه های گیاهی و جانوری آشنا می شویم.

بخش اول : تبیین مفاهیم محیط زیست
در این بخش طی دو گفتار به شرح زیر به صورت مفصل ابتدا به تعاریف و مفاهیم محیط زیست و سپس معرفی انواع محیط زیست می پردازیم.
گفتاراول : تعریف و مفهوم محیط زیست
اصطلاح «محیط زیست» از دو کلمه «محیط » و «زیست» ترکیب یافته است.واژه «محیط» به معنای آنچه که احاطه می کند ، احاطه اشیاء یا ناحیه یا موقعیت ،عمل احاطه کردن و نتیجه این عمل (آریان پور ،332،1366) جمع کلیه شرایط خارجی و اثر آنها در زندگی توسعه موجودات ، مجموعه عوامل فیزیکی – شیمیایی – بیولوژیکی و عوامل اجتماعی که در یک لحظه معین قادر به اثر گذاردن مستقیم یا غیر مستقیم فوری یا زمان داربر موجودات زنده و فعالیت انسان باشند و همچنین به فرا گرفتن ، نفوذ کردن ، تحت نفوذ قرار دادن شرایط و اوضاع و احوال و مانند آن تعبیر شده است. (بنان ،1،1351)
کلمه «زیست» به معنای چیزی است که یک شخص برای زنده ماندن به آن نیاز دارد، تهیه کردن غذای کافی یا پول کافی برای زنده نگه داشتن خود، حیات زندگی ، زندگانی ، اعاشه، امرار معاش ،دوام ،وسیله معیشت ، قلمرو حیاط ، هستی ، وجود داشتن ، و مانند آن (معین ،3929،1371). بنابراین می توان گفت که محیط زیست از نظر لغوی به معنای محلی که آدمی را احاطه کرده است و نیز قلمرو حیات و زندگی است.(قاسمی،24،1391)
در قوانین و مقررات کشور ما اعم از قانون اساسی ،قوانین عادی و دیگر مقررات ، تعریفی از محیط زیست ارائه نشده است، بنابراین در این زمینه نمی توانیم به دیدگاه قانونی استناد کنیم و ناگزیراز مراجعه به متون دیگر خواهیم بود.معاهدات و کنوانسیون های بین المللی نیز تعریف خاصی از محیط زیست مطرح نکرده اند. درباره تعریف اصطلاحی محیط زیست ، مفاهیم و عبارات گوناگونی بیان شده است که صرف نظر از وجود اختلاف در کلمات و الفاظ ، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آنها وجود دارد. محیط زیست به عنوان یکی از رشته های مطالعاتی ،همچون دیگر رشته های مطالعاتی ،تعریف و مفهوم مخصوص به خود را دارد.
وجود استمرار حیات انسانی و تمامی گیاهان و جانوران منوط به وجود محیط مادی مناسب است،این محیط مادی و یا به عبارت دیگر محیط زیست مجموعه ای مرکب از: آب، هوا و ذرات معلق نظیر دوده خاک و غبار است.به عبارت دیگر «محیط زیست» متشکل است از نظام های اتمسفر1 (که از هوا و ذرات آب و ذرات معلق تشکیل شده) ،پدوسفر2 (زمین)، بیوسفر3 (قشر زیست محیطی) و هیدروسفر4 (آب) و هوایی که ما آن را استنشاق می کنیم و به وسیله آن نفس می کشیم، قسمتی از اتمسفر می باشد که کره زمین را پوشانده است و نزدیکترین لایه اتمسفر به زمین است که تشکیل دهنده فضای حیات جانداران است. هوا از گازهایی مانند اکسیژن ، دی اکسید کربن و ازت ترکیب یافته است. زمین و یا به عبارت دیگر خاک، محلی است که کلیه فعل و انفعالات بشر و نیز دنیای گیاهان و جانوران در آن واقع است.یعنی پوشش خاکی است که قسمت درونی زمین را در بر می گیرد، بیوسفر لایه ای است که زمین را در بر گرفته است و همراه با هیدروسفری،از بیوسفر و اتمسفری که در مجاور سطح زمین قرار دارند،تشکیل شده است.درون این لایه که شکل های گوناگون حیات اعم از انسان و دیگر جانداران ، بر روی کره خاک به وجود آمده است.منابع اصلی استمرار حیات بر روی زمین ،یعنی آب،هوا و غذا از بیوسفر تأمین می کردند.هیدروسفر نیز مجموعه ای مرکب از اقیانوس ها ،دریاچه ها،دریاها و مانند آن است که ضامن بقای حیات تمامی موجودات وجانداران است.(کی نژاد،ابراهیمی ،2،1376)همانگونه که خداوند فرموده است:«وَ جَعلنا مِن الماء

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد زیست محیطی، محیط زیست، جرائم زیست محیطی، سیاست جنایی Next Entries منابع مقاله درمورد محیط زیست، زیست محیطی، فرسایش خاک، پوشش گیاهی