منابع مقاله درمورد عوامل بحرانی، فناوری اطلاعات، سرویس گرا

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان، به عوامل بحرانی موفقیت، بلوغ سرویس‌گرا و موارد حاکمیتی اشاره شده است.عوامل بحرانی موفقیت مجموعه کوچکی از اهداف یا پیش‌نیاز هستند که چنانچه به درستی تشخیص داده شوند، به طور چشم‌گیری شانس موفقیت پروژه را افزایش می‌دهند. این عوامل به ما کمک می‌کنند که روی چه قسمت‌هایی باید تمرکز کنیم. سیستم‌های سرویس‌گرا، زیرمجموعه‌ای از سیستم‌های اطلاعاتی هستند و عوامل بحرانی موفقیت به طور گسترده‌ای در پروژه‌های مشابه مورد استفاده قرار گرفته‌اند و برای تعیین عوامل موفقیت‌های پروژه‌های بزرگ‌تر IT قابل استفاده‌اند. [39] پذیرش معماری سرویس گرا به عنوان یک پار ادایم توسعه سازمانی نیاز به تغییرات چشم‌گیری در سازمان دارد که گاهی اعمال این تغییرات مشکل است. [39]
برای حصول اطمینان رسیدن به اهداف سازمانی، در حوزه‌های تعریف شده هر یک از این عوامل بحرانی، داشتن کارائی خوب و بالا برای موفقیت‌آمیز بودن پیاده‌سازی سرویس‌گرا لازم است. بدین جهت عوامل بحرانی موفقیت هم چون متغیرهای نهفته‌ای هستند که با تجزیه و تحلیل متغیرهای خاص سازمانی به دست می‌آیند. [22] البته هنوز نتایج تجربی کافی در مورد عوامل بحرانی موفقیت سرویس‌گرا در دسترس نیست. [39] تا به حال در مطالعات پیشین، چارچوب ارزیابی آمادگی جامع و مناسب برای سنجش سرویسگرایی سازمان، تدوین نشده است و از جمله مشکلات تحقیقاتی مهم است که نیاز به بررسی‌های عمیق دارد. [22]
3-2-3-چارچوب حاکمیت سرویس‌گرایی در سازمان
حاکمیت معماری سرویس‌گرا بنا به یکی از تعریفات ذکر شده در ادبیات، به معنای کسب اطمینان نسبت به تعریف مفاهیم و اصول و قواعد سرویس‌گرایی و مدیریت معماری توزیع‌شده و ایجاد سرویس‌ها مطابق با اهداف کسب و کاری می‌باشد. [42] حاکمیت IT، به معنای تعیین حقوق تصمیم‌گیری و چارچوب پاسخ‌گویی برای تشویق رفتار مطلوب در استفاده فناوری اطلاعات است؛ یعنی مدیران باید از تصمیمات و فرایندها و خط مشی‌ها برای ترغیب و تشویق رفتارهایی که موجب موفقیت می‌شوند، استفاده کنند [43]
چارچوب حاکمیت سرویس‌گرایی در سازمان، گسترشی از چارچوب‌های حاکمیت IT می‌باشند. ساختارهای حاکمیت، فرایندهای حاکمیت و مکانیزم‌های رفتار را تعریف می‌کنند. (هنوز مفاهیمی از این قبیل به بلوغ کافی در ادبیات سرویس‌گرایی نرسیده‌اند). محققان به این نتیجه رسیدند که نتایج موثر عملکرد63 پروژه‌های فناوری اطلاعات، با رسیدن به درک مشترکی از کسب و کار و IT، مشارکت فعال انجمن‌های IT، تعادل در تصمیم‌گیری مابین نمایندگان کسب و کار و استراتژی‌ها و سیاست‌های کامل و مستند شده در ارتباط است. در حوزه سرویس‌گرا، برای کامل کردن چرخه حیات سرویس‌گرا، به سطح بالایی از حاکمیت IT و تصمیم‌گیری نیاز داریم. به عقیده Mark چارچوب‌های تصمیم‌گیری حاکمیتی فناوری اطلاعات، باید شامل سیاست‌های اجرایی در فرایندهای چرخه حیات سرویس‌گرایی باشد. چارچوب‌های تصمیم‌گیری حاکمیتی. [39]
سرویس‌گرا شامل سیاست‌های اجرایی فرایندهای چرخه حیات، سیاست‌ها و اصول سرویس‌گرا، فرایندهای حاکمیت، نقش‌های حاکمیتی، مدل‌های بودجه بندی و دلایل نیاز به حاکمیت می‌باشد. اجرای حاکمیت سرویس‌گرا مبتنی بر مدل بلوغ سرویس‌گرا می‌باشد. [39] طبق تعریف open group حاکمیت سرویس‌گرا توسعه حاکمیت IT و حاکمیت معماری سازمانی برای کسب مزایای کامل از پیاده‌سازی سرویس‌گرا می‌باشد. امروزه حاکمیت معماری سرویس‌گرا مفهوم وسیع‌تری دارد و شامل معماری سرویس‌گرا و حاکمیت سرویس‌ها می‌باشد [44]
طبق تعریف [45]، حاکمیت معماری سرویس‌گرا توسعه IT است که به طور خاص بر چرخه حیات سرویس‌ها، برنامه‌های ترکیبی و متاداده در معماری مبتنی بر سرویس یک سازمان تمرکز دارد. [45]پیاده‌سازی معماری سرویسگرا، منجر به پیاده‌سازی یک مدل حاکمیتی مبتنی بر معماری سرویسگرا می‌شود. در حقیقت بدون یک مدل حاکمیت سرویسگرای قابل اطمینان و به صرف پیاده‌سازی معماری سرویسگرا ، مزایای مورد انتظار این معماری حاصل نخواهد شد. [45]
بدون حاکمیت موثر، یک پروژه سرویسگرا، صرف نظر از بزرگ یا کوچکی شکست خواهد خورد. اضافه کردن قابلیت‌های حاکمیت به معماری سرویس‌گرا، نیازمند آمادگی سازمان برای پذیرش این معماری و حرکت به سمت سرویس‌گرایی می‌باشد. سازمان سرویسگرا به فرهنگ‌سازی، مدیریت کسب و کار، تعیین ساختارها و فرایندهای تصمیم‌گیری و مدیریت سرویس‌ها می‌پردازد. حاکمیت معماری سرویسگرا در بعد وسیع‌تر و با تمرکز بر چرخه حیات سرویس، به سیاست‌گذاری و تعیین رفتارهای مطلوب سازمان جهت حرکت به سرویس‌گرایی می‌پردازد. سازمان در این مسیر نیازمند چارچوبی است تا در رویکردی سازگار امتداد فرایندها، سیاست‌ها، ساختار تشکیلاتی و زیرساخت تکنولوژی را تعریف و پیروی کند. [45]
طبق یکی از تعاریف در ادبیات، مدل حاکمیت سرویسگرا ، تمامی فرایندهای حاکمیتی نقش‌های سازمانی، مسئولیت‌ها، استانداردها و سیاست‌هایی که همگی باید در مدل مفهومی سرویسگرا با هم در ارتباط باشند را، تعریف می‌کند. [45][46]به عقیده Bieberstein یک پروژه موفقیت آمیز سرویسگرا فقط با پشتیبانی مدیران ارشد، شناسایی بودجه و توانمند سازی حاکمیت سرویسگرا اتفاق می‌افتد. [46]ذی‌نفعان اصلی حاکمیت معمولاً در بالاترین سطح سازمان، مدیران اجرایی و کمیته‌های راهبردی هستند. بسیاری از سازمان‌های موفق در زمینه حاکمیت، پرسنل و مشتریان، تأمین کنندگان و شرکاء را نیز جزء عناصر اصلی حاکمیت به حساب می‌آورند. [32]
در مجموع حاکمیت به صورت زیر قابل تعریف است: تشخیص زنجیره‌ای از مسئولیت‌ها، اختیارات و ارتباطات با افراد تصمیم گیر و توانمند و تشخیص مکانیزم‌های اندازه‌گیری، سیاست‌ها و روال‌ها به منظور توانمند ساختن افراد در انجام مسئولیت‌ها و وظایف محوله. [45] با توجه به توسعه و تغییرات مداوم در محیط کسب و کار و پیچیدگی نظام‌ها و مجموعه قوانین حاکم بر تجارت، وجود مدلی برای حاکمیت سازمان‌ها ضروری است. مدل حاکمیت سازمان مجموعه‌ای از فرایندها، سنت‌ها، قوانین و ضوابطی است که بر شیوه راهبری، مدیریت و کنترل سازمان تأثیر می‌گذارد. [45]
استراتژی معماری سرویسگرا و استراتژی IT باید به طور گسترده‌ای با استراتژی سازمان هم‌تراز شود. استراتژی معماری سرویسگرا در حقیقت یک سند فنی است و در حالی که استراتژی IT باید تعیین کننده استراتژی سطوح بالای سازمان باشد. معماری سرویس گرا باید استراتژی‌های فنی را مشخص کند. وجود حاکمیت سطح بالا در سازمان شامل ساختارهای حاکمیت، فرایند حاکمیت و مکانیزمی برای هدایت پروژه، از جمله عوامل بحرانی می‌باشد. [39]
سرویس‌ها بخش‌هایی از فرایندهای کسب و کار هستند. از آنجا که فعالیت‌های پایین‌ترین سطح یک فرایند تفکیک شده، سرویس‌ها می‌باشند، ارتباط مدیریت فرایند کسب و کار با معماری SOA سرویسگرا مشخص و واضح است. یکی از مباحث مهم، چگونگی تعریف این سرویس‌ها است که بخشی یا همه فرایندهای کسب و کار را ارائه می‌کنند، چه طور سیستم به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم شود تا راحت‌تر پیاده‌سازی شود و چه طور طراحی شوند که در سناریوهای مختلف قابل استفاده باشند. دو رویکرد در این باره وجود دارد:در رویکرد بالا به پایین64، یک مسئله، سیستم یا فرایند به قسمت‌های کوچک‌تر شکسته می‌شود تا اینکه به سطح سرویس‌ها پایه برسیم. در رویکرد پایین به بالا65 فرایندهای کسب و کار با ترکیب کردن سرویس‌ها به قسمت‌های بزرگ‌تر ساخته می‌شوند. در عمل هیچ رویکردی به تنهایی مفید نیست. می‌توان فرایندها را از بالا به پایین طراحی کرد تا در فهم نیازهای کسب و کار به ما کمک کند اما در طراحی فرایندهای کسب و کار پایین به بالا، پرداختن به جزئیات فنی محدودیت‌هایی وجود دارد و ممکن است منجر به ساخت فرایندهای غیر قابل انعطاف گردد. [33]هنوز بحث‌های زیادی در مورد رویکرد پایین به بالا یا بالا به پایین بودن معماری سرویس گرا وجود دارد که سرویس‌گرا یک رویکرد پایین به بالا است و با یک یا دو سیستم شروع می‌شود و بعد در کل سازمان انتشار می‌یابد یا اینکه رویکردی بالا به پایین با دیدگاه حاکمیتی است و بعداً تبدیل به الگوی غالب سازمانی می‌شود. برای این که سازمان به مزایای سرویس‌گرا دست یابد، رویکرد سرویس‌گرا باید در سرتاسر زمان به کار گرفته شود. [39] Bloomberg در این زمینه گفته است: «رویکرد معماری سرویسگرا ، ترکیبی از دو روش بالا به پایین (از طریق شکستن فرایندها) و پایین به بالا (نمایش توابع موجود به عنوان سرویس و ترکیب آن‌ها به فرایند) می‌باشد با داشتن رویکرد بالا به پایین، احتمالاً سرویس‌هایی پیشنهاد خواهد شد که از جهت فنی و تکنیکی برای پیاده‌سازی بسیار سخت و پیچیده هستند. داشتن صرفاً یک دیدگاه پایین به بالا می‌تواند منجر به سرویس‌هایی شود که یا به ان‌ها نیاز نداریم و یا سرویس‌ها، نیازمندی‌های کسب و کار را پوشش ندهند. پس در واقع معماری سرویس گرا ترکیبی از هردوی آن‌ها می‌باشد». [47]
3-2-4-بررسی مطالعات قبلی انجام‌ شده در تعیین شاخص‌های آمادگی سازمان برای پذیرش رویکرد سرویس‌گرا
1-در سرویس‌گرایی علاوه بر تکنولوژی، نیاز به تغییر فرهنگ سازمانی احساس می‌شود. در خیلی از موارد، فناوری اطلاعات بدون تمرکز بر کسب و کار و نیازمندی‌های آن، بیشتر روی جنبه‌های سطح پایین تکنولوژی تمرکز دارد. از طرفی کسب و کار نیز تمایل زیاد به تغییرات سریع دارد؛ بنابراین پیاده‌سازی سرویس‌گرایی در یک زمان از دو بعد تکنولوژی و فرهنگ اهمیت دارد، اگرچه معمولاً سرویس‌گرایی به عنوان یک معماری فنی مطرح می‌شود و به شناخت مؤلفه‌های تکنولوژی اهمیت داده می‌شود، اما آنچه مستقیماً در موفقیت یک سازمان اثر می‌گذارد، افراد و فرهنگ آن سازمان است. [19]
سرویس‌گرایی بیشتر یک فرهنگ است. فرهنگ سرویس‌گرایی بدین معنا است که هدف اصلی، ارائه خدمات به دیگران است و کمک به دیگران در راستای اهداف. در این تفکر هر فرد یا بخش سازمان به عنوان یک موجودیتی است که نیازمند سرویس دهی به بهترین روش ممکن است. برای مثال وقتی که یک سرویس به مشتری کمک می‌کند تا آخرین اطلاعات را در مورد یک کالا دریافت کند، در واقع سازمان در ارائه سرویس به مشتری به صوزت سرویس‌گرا عمل نموده است، یا وقتی که یک نرم‌افزار شخصی سازی شده66 منطبق با نیازهای مشتری با صرف بودجه مشخص و به موقع تهیه می‌شود، یک عمل مبتنی بر سرویس انجام‌شده است.
برای سرویس‌گرا شدن سازمان، نیازمند یک مدل تعریف شده از نقش‌ها و مسئولیت‌ها هستیم و اینکه مدیران در رده‌های مختلف سازمان مسئولیت خود را، ارائه خدمت در چارچوب وظائف تعیین شده، تلقی کنند. [19] یک سازمان سرویسگرا همچنین نیازمند سرویس‌دهی به پرسنل داخلی سازمان، شرکای تجاری، سرمایه گذاران و … است. وقتی که یک شریک تجاری اطلاعاتی در مورد وضعیت فرایند مربوط به سفارش کالا لازم دارد و این اطلاعات در اختیار وی قرار می‌گرد، نوعی عمل سرویس‌گرایی انجام‌شده است. [19]
در سازمان سرویسگرا دو هرم در مورد سرویس دهی وجود دارد. اولین هرم سازمان شامل 3 مؤلفه کلیدی فنی سازمان است که سیستم‌های مدیریت فرایند کسب و کار و زیرساخت فناوری اطلاعات سرویسگرا تسهیل‌کنندگانی هستند که به سازمان در رسیدن به اهداف تعیین شده کمک می‌کنند. هرم دوم مربوط به مجریان و ارائه دهندگان سرویس است که باید برای مشارکت بهتر در رساندن سازمان به اهداف تعریف شده خود ترغیب شوند. شکل(6) دو هرم مؤلفه‌های فنی و رهبری خدمتگزار در سازمان سرویسگرا را نشان می‌دهد. [19]

شکل (6)- هرم مؤلفه‌های فنی و رهبری خدمتگزار در سازمان سرویسگرا -[19]

در این هرم معکوس هر یک از مجریان و مدیران به عنوان یک خدمتگزار برای ارائه سرویس به گروه ذی‌نفعان تلقی می‌شوند. این گروه شامل مشتریان، شرکای تجاری پرسنل سازمان، سرمایه‌گذاران و کمیته‌هاست. سازمان سرویسگرا با استفاده از مؤلفه‌های سه‌گانه و رهبری و مدیریت خدمتگزار می‌تواند در برابر گروه‌های مختلف ذی‌نفعان موفق عمل کند. [19] مشتریان در یک سازمان سرویس‌گرا اهمیت بیشتری نسبت به سای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون کار Next Entries پایان نامه با موضوع قانون کار، حل اختلاف، جبران خسارت