منابع مقاله درمورد جرائم زیست محیطی، زیست محیطی، اراضی ملی، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

را در یک طبقه بندی خاصی تحت عنوان «جرائم زیست محیطی» قرار دهیم و در این پژوهش نیز به لحاظ اهمیت موضوع و کثرت و تنوع جرائم زیست محیطی در مقایسه با سایر جرائم از لحاظ آماری و نرخ جرم در گروه مشخصی با عنوان «جرائم علیه محیط زیست» به آنها می پردازیم.و اینک با توجه به طبقه بندی جرائم و وضعیت جرائم زیست محیطی بخش گندمان در مقایسه با سایر جرائم به شیوه مطالعه پرونده ها به نسبت یکصد فقره پرونده در هر ماه و در فصول مختلف هرسال و درطول پنج سال سابقه کار قضایی از سال 1388 لغایت 1392 به ترتیب نرخ جرائم به معرفی آنها می پردازیم. قبل از آن خاطر نشان می گردد که از نظر آمار و ارقام تعدادی از جرائم ناشناخته می مانند که جرم شناسان آنها را «رقم سیاه بزهکاری» می نامند. مادر این تحقیق بدون توجه به رقم سیاه جرایم فقط براساس میزان جرائم اعلامی به دادگاه ازناحیه اشخاص،ضابطین و مراجع رسمی و به نسبت یکصد فقره پرونده درطول یکماه نرخ جرائم رابیان میکنیم.

1- جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی
بیشتر جرائم این منطقه عمدتأ شامل ضرب و جرح عمدی، فحاشی، افتراء، قتل غیر عمدی و ایراد صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی و ترک انفاق است. عمده ترین علت وقوع این جرائم در رابطه با ضرب و جرح عمدی و فحاشی ناشی از عوامل اجتماعی، تعصبات قومی، پایین بودن سطح علمی و فرهنگی منطقه است. در خصوص جرائم قتل غیر عمدی و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی می توان به عوامل محیطی از جمله عبور جاده ترانزیتی جنوب به شمال که استان های جنوبی کشور را به مرکز کشور از جمله اصفهان و تهران وصل می کند که بخشی از این مسیر تقریباً چهل کیلومتر از منطقه گندمان عبور می کند ،ترافیک سنگین وسایل نقلیه ، عرض کم جاده و فقدان علائم ایمنی هشدار دهنده اشاره کرد که در نتیجه تصادفات ناگواری رخ می دهد. در طول پنج سال خدمت قضایی اینجانب تنها یک قتل عمد اتفاق افتاده و مرتکب جرم از شهرستان مجاور بوده که پس از تعقیب وگریز نهایتاً دراین منطقه واقع شده است. از نقطه نظر آماری نرخ این دسته از جرائم در مقایسه با سایر جرائم بیشترین نرخ به میزان 35% است.
2- جرائم زیست محیطی :
بر اساس نتیجه پژوهش های فردی در پرونده های قضایی موجود در دادگاه بخش گندمان توسط نگارنده این پژوهش در طول پنج سال سابقه کار قضایی بعد از جرائم علیه اشخاص از نقطه نظر آماری و نرخ جرائم در این منطقه «جرائم زیست محیطی » رتبه دوم را به خود اختصاص دادند که عمدتاً شامل چرای غیر مجاز دام، تصرف عدوانی اراضی ملی، شکار و صید جانوران وحشی، تغییر کاربری و سایر جرائم زیست محیطی هستند که به طور مفصل در گفتار بعدی به معرفی آنها می پردازیم و در این قسمت آنچه قابل ذکر است نرخ آماری این گونه جرائم است که 34% از کل جرائم را به خود اختصاص داده است.
3- جرائم علیه اموال و مالکیت
مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت در این حوزه شامل سرقت اموال و احشام، تصرف عدوانی اموال غیر، فروش مال غیر و به ندرت خیانت در امانت است که عمده ترین علل وقوع آن فقر و بیکاری، اختلافات محلی و تعصبات قومی، عدم ثبت معاملات ملکی هنگام خرید و فروش اراضی و املاک است. این دسته از جرائم 25% از کل جرائم را به خود اختصاص داده اند.
4- جرائم علیه مصالح عمومی و امنیت کشور
این دسته جرائم کمترین بخش از جرائم را به خود اختصاص داده اند، از جمله جرائمی که می توان در این دسته قرار داد جرائمی نظیر جعل اسناد عادی و رسمی و همچنین جرم خرید و فروش و توزیع مواد مخدر و استعمال مواد مخدرهستند. نرخ این دسته از جرائم در مقایسه با سایر جرائم بسیار کمتر است و تنها 6% از کل جرائم این منطقه را در خود جای داده است. (نمودار 4-1)
(نمودار 4-1نمودار جرائم زیست محیطی در مقایسه با سایر جرائم)
(نمودار 4-1نمودار دایره ای جرائم زیست محیطی در مقایسه با سایر جرائم)
گفتار دوم : معرفی جرائم زیست محیطی بخش گندمان
با توجه به محیط جغرافیایی، وضعیت اجتماعی و طبیعی بخش گندمان که در فصل قبل بدان اشاره شد جرائم زیست محیطی خاص این منطقه که حاصل عوامل اجتماعی و طبیعی منطقه است به شرح زیر به طور مفصل معرفی می شوند. ذکر این نکته ضروری است که ترتیب بیان آنها بر اساس نرخ جرم و آمار هر یک به نسبت کل جرائم زیست محیطی است.
1- چرای غیر مجاز دام در مراتع ملی
همانگونه که قبلأ بیان شد حدود 63000 هکتار از مراتع ملی بکر و مملو از گیاهان ودرختچه های طبیعی در این بخش قرار دارد و بیشتر عشایر کوچ نشین از استان اصفهان و همچنین از استان های خوزستان ، در فصل بهار و تابستان به این منطقه کوچ می کنند. بخش دیگری از دامداران ساکن منطقه بومی گندمان هستند، بطورکلی چرای غیر مجاز دام در مراتع ملی به سه شکل چرای خارج از فصل (زودتر از موعد)، چرای دام مازاد بر پروانه چرا و چرای غیر مجاز دام (بدون پروانه چرا) صورت می گیرد.بر اساس نتیجه پژوهش های فردی در پرونده های قضایی موجود در دادگاه قریب 96% از مرتکبین این جرم افراد بی سواد یا در حد سواد ابتدایی هستند، و تنها 4% آنها از دوره راهنمایی تا لیسانس هستند. تنها شغل و ممر درآمد آنان دامداری است که در واقع به لحاظ وضعیت شغلی و نیاز شغلی خود مرتکب این جرم می شوند. سن مرتکبین از 15 سال تا 70 سال است که بیشتر آنان بین 30 تا 50 سال هستند. (نمودار 1-1)
(نمودار 1-1 نمودار سطح سواد مرتکبین چرای غیر مجاز دام) (نمودار 1-1 نمودار دایره ای سطح سواد مرتکبین چرای غیر مجاز دام)

2- تصرف عدوانی اراضی ملی و تالاب
مرتکبین این جرم تماماً بومی و اهل منطقه هستند. معمولاً با مشارکت و معاونت اعضاء خانواده و برادران آنها و بعضأ شبانه اقدام به تصرف اراضی ملی و شخم و شیار می کنند. تصرف اراضی به قصد تملک و انجام امور کشاورزی و در قالب کشت گندم و جو و کاشت نهال صورت می گیرد. بر اساس نتیجه پژوهش های فردی در پرونده های قضایی موجود در دادگاه قریب به 94% آنان به لحاظ نیاز شخصی و عدم اشتغال به شغل دیگری و تنها برای امرار معاش خود و خانواده اقدام به تصرف اراضی ملی و تالاب می کنند . تنها 6% آنان برای کسب سود و درآمد و تملک بیشتر به اراضی ملی دست اندازی می کنند. 73% آنان عمدتاً بی سواد یا در حد سواد ابتدایی هستند ، 22% آنان در حد راهنمایی تا دیپلم سواد دارند و تنها 5%آنان دارای سواد لیسانس هستند که به علت عدم یافتن شغل مناسب بعد از فراغت از تحصیل و وضعیت تأهل و شرایط خانوادگی خود اقدام به تصرف اراضی ملی برای کشت و زرع و امرار معاش می نمایند. (نمودار 2-1 و 2-2)
(نمودار 2-1 نمودار وضعیت شغلی مرتکبین جرم تصرف عدوانی اراضی ملی ) (نمودار 2-1 نموداردایرهای وضعیت شغلی مرتکبین جرم تصرف عدوانی اراضی ملی)

(نمودار 2-2 نمودار سطح سواد مرتکبین جرم تصرف عدوانی اراضی ملی )

3- شکار و صید
سومین جرم ارتکابی از حیث میزان جرائم زیست محیطی، شکار و صید پرندگان و جانوران وحشی است، که عمدتاً به شکار کبک و تیهو و صید پرندگانی مثل «سهره طلایی، بحری، بالابان» تعلق دارد. شکار کبک و تیهو عمدتاً در فصل پاییز و بدون پروانه شکار توسط افرادی معمولاً غیر بومی از شهرستان های مجاور و با مشارکت و معاونت افراد محلی صورت می گیرد. براساس نتیجه پژوهشهای فردی در پروندههای قضایی موجود در دادگاه قریب به 87% از شکارچیان افراد با سواد(بالاتر از دیپلم) هستند که منظور خود را از شکار «قصد تفریح» اعلام می کنند و تنها 13% باقیمانده یا چوپانان هستند و یا افراد محلی که به صورت اتفاقی اقدام به شکار می کنند. شکارچیان جانوران و پرندگان معمولاً معلم و باز نشسته ادارات هستند و یا با مشارکت چنین افرادی شکار صورت می گیرد. شکار بز کوهی و پازَن به ندرت کشف و اعلام جرم می شود به این دلیل که عمدتاً شبها از هنگام غروب آفتاب تا قبل از طلوع خورشید و فارغ از چشم محیط بانان اقدام به شکار می کنند و محیط بانان نیز به لحاظ ترس از زد و خورد و حفظ جان خود نمی توانند شبانه وارد عمل شوند. صید (زنده گیری) پرندگانی مثل : سهره طلایی، (پرنده ای کوچک به اندازه گنجشک معمولی که رنگ زیر سینه و زیربال ها طلایی و نوک و پاهای آن قرمز رنگ است و برای آواز خواندن صید و در قفس نگهداری می شوند)بالابان وبحری (نوعی از پرندگان شکاری شبیه شاهین هستند) معمولاً توسط افراد غیر بومی از استان های اصفهان، بوشهر و فارس و با همکاری و معاونت افراد محلی به قصد فروش در داخل و یا تجارت آنها به کشورهای عربی صورت می گیرد. (نمودار3-1)

(نمودار 3-1 نمودار سواد مرتکبین جرم شکار و صید) (نمودار 3-1 نمودار دایره ای سواد مرتکبین جرم شکار و صید)
4- قطع درخت و تخریب گونههای گیاهی
همانطورکه در فصل قبل در خصوص میزان جنگل ها و باغات گفته شد، بخشی از وسعت منطقه به جنگل های طبیعی و باغات اختصاص دارد ، طبیعی است که افراد سودجو و فرصت طلب برای کسب درآمد و امرار معاش خود بعضاً اقدام به قطع درختان و تهیه چوب و ذغال برای فروش آن کنند و همچنین برای تهیه گزانگبین که در کارگاه های گزسازی بکار برده می شود و تهیه «کتیرا» که مصرف بهداشتی دارد اقدام به تخریب بوته های گزانگبین ، کتیرا ، گَون ها و درختچه ها می نمایند که عملاً با برداشت غیر اصولی باعث تخریب گونه های گیاهی و دارویی می شوند. در کنار قطع درخت و تخریب بوته ها و درختچه ها جرائم بازدارنده دیگری مثل «قاچاق چوب و ذغال» اتفاق می افتد. بر اساس نتیجه پژوهشهای فردی در پروندههای قضایی موجود در دادگاه بخش گندمان درصد این گونه جرائم کمتر از جرائم زیست محیطی است و تقریبأ حدود 9% جرائم زیست محیطی را شامل می شود که عمدتاً افراد میانسال 25 تا 50 سال به قصد کسب درآمد مرتکب جرم می شوند. (نمودار4-1)

(نمودار 4- 1نمودارجرم قاچاق چوب و ذغال) (نمودار 4-1 نموداردایرهای جرم قاچاق چوب و ذغال)
5- ایجاد آتش سوزی در مراتع ملی
معمولاً آتش سوزی در مراتع با توجه به وسعت مراتع و تالاب گندمان هر سال به طور متوسط دو الی سه مرتبه در وسعت فراوان به صورت غیرعمدی یا ناشی از بی مبالاتی کشاورزان و دامداران صورت می گیرد. معمولاً این گونه آتش سوزی ها به هنگام تهیه غذا و درست کردن چای توسط چوپانان و کشاورزان رخ می دهد و به لحاظ اینکه هیچگونه احساس مسئولیتی در قبال محیط زیست ندارند و اهمیت محیط زیست را درک نمی کنند تلاش جدی برای خاموش کردن آتش نیز انجام نمی دهند . مسئولین مربوطه ازجمله محیط زیست و منابع طبیعی هم امکانات اطفاء حریق را به طور کلی در دسترس ندارند . البته در کنار آتش سوزیهای وسیع، آتش سوزیهای جزیی در درختچه ها و بوته ها نیز اتفاق می افتد.
6- جرائم علیه بهداشت عمومی
عمده ترین مصادیق جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی،شامل تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله های خانگی و رها کردن فاضلاب خانگی نظیر فضولات انسانی و آشپزخانه درطبیعت ومحله های مسکونی است که به طور غیر اصولی و بر خلاف مقررات بهداشتی صورت می گیرد. علت عمده ارتکاب این گونه جرائم عدم وجود ماشین آلات برای حمل زباله ها و نخاله ها به خارج از روستاهاست که تاکنون هیچ گونه اقدامی از سوی بخشداران یا دهیاران به صورت جدی در این زمینه صورت نگرفته است. اخیراً در چهار سال گذشته با همکاری و همیاری روستاها ماشین حمل زباله تهیه شده و مدت زمان کوتاهی باید صبر کرد تا مردم به این شیوه جمع آوری زباله و نخاله ها عادت کنند. شاید دلیل دیگری که بتوان برای وقوع این گونه جرائم ذکر کرد وجود اراضی ملی و یا وسعت اراضی مسکونی است که با

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد زیست محیطی، جرائم زیست محیطی، ترک فعل، محیط زیست Next Entries منابع مقاله درمورد سیاست جنایی، زیست محیطی، جرائم زیست محیطی، محیط زیست