منابع مقاله درمورد بازاریابی، صنعت گردشگری، تجارت الکترونیک، خدمات گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

وجود قابلیت های مناسب جای پیشرفت بسیار وسیعی دارد. این گردشگری به معنای حضور در سرزمین دیجیتالی اطلاعات و ارتباطات و ظهور بر پهنه شبکه گسترده جهانی است که امکان مشاهده اطلاعات صوتی، تصویری و متنی از دنیای فیزیکی پیرامون ما را در اختیار ما قرار میدهد.(کهنسال و همراز22 : 2009 )

1-7-1 پیشینه پژوهش در خارج از کشور
محققین تا حدودی به تاثیرعوامل موثر بر توسعه گردشگری الکترونیک پرداخته اند که برخی از این افراد و پژوهش ها عبارتند از : دلین و همکاران23 : 2002 که به قابلیت تجارت الکترونیک در جمع آوری و سفارشی سازی اطلاعات گردشگری مورد نیاز و دریافت خدمت بر اساس سلایق، نیازمندی ها و بودجه فرد اشاره نموده است که منجر به آزادی انتخاب بیشتری می گردد. ما و همکاران24 : 2003 به بررسی نقش اینترنت و تاثیر آن در صنعت گردشگری پرداخته است.
وارتنر و ریچی 25 :2004 به نقش فن آوری اطلاعات و اینترنت در تغییر نیاز مشتریان و روش های جستجو و انتخاب خدمات گردشگری اشاره نموده اند. بوهایلس و لا26 : 2008 به تاثیر رشد فن آوری اطلاعات برگردشگری الکترونیک پرداخته است.
الغفاری27 : 2009 به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی ارایه دهنده خدمات گردشگری الکترونیک در وزارت گردشگری کشور عمان پرداخته است. همچنین وی مواردی همچون وجود برنامه ریزی، زیرساخت های حقوقی ، ساختارهای دولتی و سیاست گذاری مناسب در این میان کارگشا دانسته است.
کیم 28 : 2005 در مطالعه ای تحت عنوان” گردشگری الکترونیک یک راهکار ابتکاری برای موسسات گردشگری کوچک و متوسط در کره ” به بررسی مشکلات و راه حل های تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری کره پرداخته و پیشنهاداتی را برای موفقیت استراتژی های تجارت الکترونیک در گردشگری برای صنعت و دولت ارایه داده است.
کاردوس 29: 2005 در مطالعه ای به بررسی و ارایه یک راهکار جدید تحت عنوان بسته بندی پویا برای گردشگری الکترونیک پرداخته است. یکی از انواع مهم کاربردهای گردشگری الکترونیک که در سال های اخیر ایجاد شده است سیستم بسته بندی پویاست. امروزه بسته بندی پویا برای صنعت گردشگری مانند خطوط هواپیمایی، هتل ها، راهنمایان تور و آژانس های گردشگری به منطور ایجاد بسته سفارشی مشتریان حیاتی است. بسته بندی پویا میتواند به صورت ترکیب اجزای مختلف سفر ، دسته بندی و قیمت دهی به صورت هم زمان در پاسخ به درخواست مشتریان با آژانس های رزرو جا تعریف شود.
لی و سویمی30 : 2007 در مطالعه ای به بررسی تجارت الکترونیک در گردشگری چین پرداخته اند. تجارت الکترونیک تغییرات معنی داری را در کانال های توزیع محصولات سفر در جهان و چین ایجاد کرده است. هرینکسون31 : 2005 در مطالعه ای به بررسی وب سایت های معنایی و گردشگری الکترونیک پرداخته است. گردشگری یک صنعت هدایت گر در مشاغل الکترونیک است .

1-7-2 : پیشنه تحقیق در داخل کشور
در میان مطالعات داخلی افتاده( 1387 )در مقاله به بررسی پیش نیازهای گردشگری الکترونیکی در ایران پرداخته است. محرر )2006) در مطالعه ای به بررسی مطلوبیت الکترونیک در صنعت گردشگری پرداخته است. البدوي و سداد(2011 ) به بررسي وب سايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پرداخته اند كه در اين پژوهش به ارايه برخي آمار و ارقام در خصوص وضعيت گردشگري در ايران نيز پرداخته شده بود. همچنين، تقوي و قلي پور سليماني (1388) به بررسي عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگري با استفاده از داده هاي سري زماني پرداخته اند. در تحقيق ديگري نيز قيامي راد و محرم زاده (1387) به بررسي تطبيقي نقش عوامل موثر بر توسعة گردشگري ورزشي از ديدگاه مديران و دست اندركاران ورزش ايران و استراليا پرداخته اند. فرزين (1384 ) با بررسي وضعيت گردشگري الكترونيكي در ايران، مشكلات زيرساختي در حوزه تجارت الكترونيك، كوچك بودن واحدهاي صنعت گردشگري و مسائل مديريتي را از چالش هاي عمده توسعه گردشگري الكترونيكي در كشور عنوان كرده است.(سعید روحانی و احد زارع رواسان :1392 )

1-8 روند یابی پژوهش
اجرای هر طرح پژوهشی مستلزم به کارگیری روشی مناسب است که به پژوهش گر کمک می کند تا طرح پژوهش را اجرا کند و به پرسش های پژوهش پاسخ دهد. معمولا در هر رشته، روش های متعددی وجود دارد که برخی از آنها مقبولیت و عمومیت بیشتری دارند و در اغلب تحقیات آن رشته مورد استفاده قرار می گیرند. البته معیار گزینش یک روش قبل از هر چیز به تناسب آن با هدف پژوهش بستگی دارد. در واقع این هدف پژوهش و پرسش های آن است که نوع روش را تعیین می کند. بنابراین تعیین دقیق روش مورد استفاده و دلایل انتخاب آن ،از ویژگی های مهم هر کار علمی محسوب می شود.( منصوریان : 1388 )

1-8-1 روش پژوهش
این تحقیق یک پژوهش بنیادی است . روش تحقیق آن، تا پایان چارچوب نظری، روش اسنادی و میدانی است و پس از جمع آوری اطلاعات جهت دستیابی به نتایج و تحلیل، روش کیفی به کار گرفته شده است.

1-8-2 ابزار گرد آوری داده ها
ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش بانک های اطلاعاتی ، شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای، رسانه ها و شبکه های اجتماعی، سایت های مرجع ، متخصصین این حوزه ، کتابهای مرجع و پرسش نامه از نوع محقق ساخته می باشد.

1-8-3 جامعه آماری :
جامعه پژوهش در این تحقیق در برگیرنده دفاتر خدمات گردشگری تهران می باشند که عمدتا به فعالیت گردشگری اشتغال دارند و تخصص اصلی آنان در حوزه تورهای ورودی می باشد .

1-8-4 روایی
روایی پرسشنامه از طریق ارسال آن برای جمعی از مدیران ، کارشناسان شرکت های گردشگری ورودی و همچنین متخصصان فعال در گردشگری تعیین گردیده است.

1-9 مشکلات تحقیق
داده های اطلاعاتی این تحقیق، اطلاعات محرمانه آژانس ها به شمار می آیند و دستیابی به اطلاعات به سختی امکان پذیر می باشد. در بسیاری از موارد آژانس ها اطلاعات دقیق و کامل را در اختیار قرار ندادند.

فصل دوم
مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه
در این فصل سعی شده است که مفاهیم اصلی گردشگری، انوا ع گردشگری، انواع گردشگری از نظر مقصد و موضوع ؛ اهداف گردشگری پایدار، بازاریابی و بازاریابی گردشگری، آژانس های مسافرتی و درجه بندی آنها، گردشگری الکترونیک و هوشمند، ابزارهای هوشمند توضیح داده شود تا بتوان با استفاده از این مفاهیم و روش های مناسب تحقیقاتی در این زمینه، در فصل های بعدی به تجزیه و تحلیل این مدل گردشگری پرداخته و بر لزوم استفاده از آن در پیش برد فروش دفاتر خدمات گردشگری تاکید شود.

2-2 مروری بر مفاهیم اصلی

• گردشگری
طبق گفته‏ي ماتیسون و وال، گردشگری عبارت است از “تغییر مکان موقتی افراد به مقاصدی خارج از محل معمول کار یا اقامتشان، فعالیت‏هايي که در طول اقامت افراد در آن مقاصد انجام مي‏گیرد و تسهیلاتی که به منظور برآوردن نیازهای آنان فراهم مي‏شود. “سازمان جهانی گردشگری32، گردشگری را فعالیت‏هاي فردی که برای کمتر از مدت زمانی معین به خارج از محیط معمول زندگي خود مسافرت نموده و هدف اصلی وی چیزی غیر از انجام فعالیتی است که به خاطر آن از سوی محل مورد بازدید مزد دریافت نماید. از منظر سازمان جهانی گردشگری، گردشگری عبارت است از فعالیت‏هاي افرادی که برای استراحت، کار و دلایل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده، حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت مي‏کنند(پاپلی یزدی و سقایی33: 1388).

• انواع گردشگری
سازمان جهانی گردشگری، گردشگری را از ابعاد مختلف، براساس تمایز در رویکرد به مکان بازدید، به صورت زیر تقسیم کرده است:
– گردشگری داخلی (بومی): در این حالت اشخاص مقیم یک کشور حداکثر برای مدت دوازده ماه به محلی در کشور خودشان که خارج از محیط معمولی زندگی آنهاست سفر مي‏کنند و هدف اصلی آنها از این سفر انجام کاری نیست که سرانجام آن دریافت مزد از محل مورد بازدید باشد.

– گردشگری خارجی (بین المللی): افراد برای حداکثر مدت دوازده ماه به کشوری که محل اقامت معمول آنها نیست و خارج از محیط معمول زندگی شان قرار دارد سفر مي‏کنند و هدف اصلی آنها از این سفر انجام کاری نیست که سرانجام آن دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد.

در جایی دیگر سازمان جهانی جهانگردی، سه شکل جهانگردی را به صورت زیر توصیف مي‏کند(داس ویل34 :1386):
– گردشگری داخلی: ساکنان یک کشور که فقط داخل آن کشور مسافرت مي‏کنند.
– گردشگری خارجی ها: افرادی که ساکن یک کشور نیستند و به آن کشور مسافرت مي‏کنند.
– گردشگری خارجی: افراد ساکن یک کشور که به خارج از آن کشور مسافرت مي‏کنند.

پاپلی یزدی و سقایی انواع گردشگری را از نظر مکان مقصد و از نظر موضوع دسته‏بندي کرده‏اند (پاپلی یزدی و سقایی35: 1388):

انواع گردشگری از نظر مکان مقصد:
• گردشگری شهری • گردشگری روستایی
• گردشگری عشایری، قومی، قبیله‏ای • گردشگری در طبیعت
• گردشگری ساحلی و دریایی • گردشگری کوهستانی
• گردشگری هوا-فضا • گردشگری زیست محیط

انواع گردشگری از نظر موضوع:
• گردشگری دریایی • گردشگری برف
• گردشگری فرهنگی و هنری (گردشگری میراث) • گردشگری اجتماعی
• گردشگری علمی-آموزشی • گردشگری درمانی
• گردشگری در طبیعت • اکوتوریسم
• گردشگری ورزشی
• گردشگری و چشم اندازهای کشاورزی و عشایری
• گردشگری شکار و صید • گردشگری تجاری
• گردشگری سیاسی • گردشگری آثار جنگ
• گردشگری زیارت اهل قبور • گردشگری از گتوها
• گردشگری فضاهای صنعتی- معدنی • گردشگری تبهکاری36
• گردشگری مجازي

اصول گردشگری پایدار به شرح زیر است (لومسدن 37 :1380 ):
• استفاده پایدار از منابع طبیعی و فرهنگی • عدم مصرف بیش از حد و اتلاف
• حفظ تنوع زیست محیطی و حیات وحش • برنامه‏ريزي
• حمایت از نظام اقتصاد محلی • مشارکت جوامع محلی
• مشاوره با افراد ذینفع و عامه مردم • آموزش خدمه
• مسئولیت بازاریابی صنعت گردشگری • انجام تحقیق.

اهداف گردشگری پایدار در برگیرنده‏ي موارد زیر است: (سینایی:38 1375)
• اصلاح کیفیت زندگی جامعه میزبان
• تامین تجارب کیفی برای بازدید کنندگان
• حفظ محیط زیست که هم جامعه میزبان و هم بازدید کنندگان وابسته به آن هستند

• تعریف آژانس های گردشگری :
این دفاتر در زمینه تنظیم برنامه‌های سفر ، فروش بلیط های مسافرتی ، رزو مکان ، اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی و هرگونه خدمات ایران گردی و جهان گردی فعالیت می‌نماید.

• تورهای ورودی :
تورهای ایران گردی برای مسافران خارجی می باشد که به ایران سفر می کنند و نمونه ای از این تورها شامل تورهای ایران گردی چند روزه ( تهران – اصفهان- شیراز- کرمان و …. ) می باشد.

• درجه بندی آژانس های گردشگری ورودی :
آژانس های مسافرتی بر اساس قدمت ، جذب گردشگر خارجی ، ارز آوری و چرخش مالی ، کیفیت سرویس ها و خدماتی که به مشتریان ارایه می دهند و تعداد کارمندان درجه بندی می گردند. منظور از آژانس های درجه 1، دفاتر گردشگری می باشند که بیشترین جذب گردشگر خارجی را داشته و خدمات مطلوب را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب ارایه می دهند و به عنوان صادر کنندگان نمونه نقش ارزنده ای را در ارز آوری اقتصادی دارند.

• مفهوم بازاریابی39 :
از دیدگاه فیلیپ کاتلر پدر علم بازاریابی نوین؛ بازاریابی به عنوان فرآیندی مدیریتی – اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیله آن افراد، گروه‌ها و سازمان ها از طریق تولید و مبادله کالا(و خدمات) با یکدیگر، به تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند.

• مفهوم بازاریابی گردشگری:
بازاریابی گردشگری یک روند مدیریت  فنی شامل پیش‌بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است، به طوری که شرکت‌های مسافرتی و عرضه کنندگان را در رقابت با یکدیگر قرار داده است. به اعتقاد کاتلر40:2003، بازاریابی عبارت است از:

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد بازاریابی، وب سایت ها، بازار رقابتی، صنعت گردشگری Next Entries منابع مقاله درمورد بازاریابی، شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، وب سایت ها