منابع مقاله درباره گردشگری روستایی، مناطق روستایی، گردشگری فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان مثال هماهنگی، نظارت، سپردن قدرت تصمیم‏سازی، مسئولیت پذیری و درگیر شدن که شامل ناصر فنی وانسانی می‏شود. (یوفاف، 1989 : 121)

2-2-6-محدودیت های اجرایی مدیریت محلی
مدیریت محلی مانند هر سازمان دیگر یک محیط کالبدی، فن شناختی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد. این محیط بر کارکرد ان تأثیر زیادی می گذارد. تمامی عناصری که مورد اشاره قرار گرفت با محیط خود ارتباط زیادی دارند و از انها تأثیر زیادی می پذیرند. زمینه های اقتصادی، اجتماعی اعضاء و نوع روابطی که انها با محیط اطراف خود به ویژه جامعه محلی و مدیران سازمانهای دولتی دارند، تأثیر زیادی بر عملکرد دارد. در محیطی که روابط عمومآ ماهیتی خاص گرایانه دارد، پیشبرد اهداف سازمان، زمانی با سهولت بیشتر امکان پذیر است که اعضاء بتوانند روابط نزدیک و صمیمانه ای با مدیران سازمانهای دولتی برقرار کنند. ( ایمانی جاجرمی و فیروز ابادی، 1386 : ص 111- 91 )
برخی از این محدودیتها عبارتند از:
– تازه تأسیس بودن دهیاریها، کم تجربگی مدیریت و پایین بودن سطح اگاهی دهیاران نسبت به وظایف خود در زمینه های امور عمومی روستا؛
– عدم اگاهی روستاییان با جایگاه و شرح وظایف قانونی نهاد نو پای دهیاری و شورای اسلامی روستا و عدم اشنایی با وظایف و تکالیف خود در قبال دهیاری و شوراء ؛
– پایین بودن سطح سواد دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا ؛
– عدم اقتدار کافی و حیطه ی اعمال اقتدار تعریف شده و حاوی مرزبندی مشخص بین اقتدار دهیاری ها و شورای اسلامی روستا و نهادهای بالا دست ؛
– ضعف اموزش های مستمر و پایدار در خصوص توسعه گردشگری روستایی به دهیاری و شورای اسلامی روستا ؛
– بی اعتمادی مردم روستا به نظم دهی و قانونمند شدن امور روستا ؛
– محدودیت منابع اعتباری و ضعف بنیه ی مالی و اقتصادی روستاها ؛
– کمبود و ضعف منابع مالی در تخصیص حقوق و مزایای ثابت به دهیاران و شوراهای اسلامی روستا ؛
– ناکافی بودن تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه ی گردشگری روستایی ؛
-ضعف و کم تجربگی اعضای شورای اسلامی روستایی و دهیاران در زمینه توسعه گردشگری روستایی ؛
– عدم وجود اختیار ؛
اساسآ تشکیل نهادهایی مثل دهیاری ها و شورا های اسلامی روستایی در جهت تحقق مشارکت مردم در اداره ی امور به وجود امده اند هماهنگی این دو نهاد در ایجاد زمینه های مشارکت روستاییان، موفقیت در اجرای قواعد و مقررات و در نهایت توسعه روستاها را به دنبال خواهد داشت حال این توسعه می خواهد در زمینه گردشگری نمایان شود. طبعآ دهیاری مطابق با مقررات کشور وظایفی در حوزه ی روستا و ارتباط با شوراهای اسلامی به عهده دارد که بدون جلب مشارکت عمومی و همکاری، چندان قادر به انجام مناسب وظایف خود نخواهد بود. ( ایمانی جاجرمی و فیروز ابادی، 1386 : ص 125 )

2-3- گردشگری
2-3-1- مفهوم گردشگری
گردشگري یکي از صنایع بزرگ شغل آفرین است. در ازاي هریک میلیون دلار درآمد تولید شده در این صنعت 000/20 شغل جدید ایجاد مي شود. درحدود 31 درصد از مخارج جهاني این صنعت در جامعه اروپا تحقق مي یابد. سهم ایالات متحده و کانادا نیز در حدود 30درصد کل این مخارج است. (فرزین،1384،ص 4)
اصطلاح گردشگري شامل مسافرتهاي افراد در خارج از خانه و تجارتها و افرادي مي شود که در خدمت این بنگاهها هستند که براي انها انجام مسافرت ها را آسان تر و لذت بخش ساخته ویا انجام آن ها را تسریع مي کنند در این تعریف مسافر به اشکال مختلف به صورت فردي تعریف مي شود که در فاصله ي معیني از خانه خود قرار دارد. در اقتصاد گردشگري میزان مسافرت ها و تبعات و اثرات اقتصادي آن ها را اعم از مستقیم، غیر مستقیم و القایي مورد سنجش و اندازه گیري قرار مي دهند. در گردشگري علاوه بر جنبه هاي اقتصادي، ابعاد دیگري نیز دارد که از جمله آن ها روابط پیچیده موضوعات است که بیش از سفر گردشگري، طي آن و حتي پس از آن وجود خواهد داشت که مي توان به آثار روانشناختي، زیست محیطي و سیاسي مسافرت اشاره کرد.(فرزین،1383،ص 4)
صنعت گردگري و توزیع مشاغل بین مردم روستاست، یکي از مزایا و منافع عمده اقتصادي ایجاد درآمد اضافي و توسه و گسترش فرصت هاي شغلي در مناطق روستایي است که به دنبال آن نقش عمده اي در فقرزدایي داشته و موجب رفاه و رونق روستاها مي گردد و راههاي جدیدي براي فروش محصولات کشاورزي و تولیدي به وجود مي اورد. (خبر گذاري کشاورزي ایران ایانا کد خبر 1103-8610-152، 1386)
گردشگري صنعتي است به طور مستتقیم و غیر مستقیم در اکثر فعالیت ها چون شبکه ارتباطي، تولیدات کارخانه اي، تبلیغات، ورزش، کالاهاي ورزشي، ابزار آلات، پوشاک، تولیدات غذایي و مراقبت هاي بهداشتي تأثیر قابل ملاحضه اي دارد. به علاوه توریسم در رسانه اي ارتباطي جمعي بویژه در بخش مجلات و روزنامه ها نقش غیرقابل انکاري دارد. (قره نژاد،1385،ص 46)

2-3-2- انواع گردشگري
در این قسمت ابتدا انواع گردشگري به اختصار توضیح داده شده و سپس باتوجه به موضوع پژوهش گردشگري روستایي تشریح شده است.
– گردشگری فرهنگی
در این نوع از گردشگری جذابیت های فرهنگی مورد توجه گردشگران قرار می گیرد. این نوع جاذبه ها متفاوت بوده و شامل موزه ها، نمایشگاهها با موضوع فرهنگی، موسیقی، هنر اثار تایخی و باستانی و دیگر جاذبه های فرهنگی می گردد. گردشگری فرهنگی فرصت هایی را به وجود می اورد که افراد متعلق به فرهنگ های گوناگون بتوانند با یکدیگر در تعامل بوده و به غنای فرهنگی یکدیگر پی ببرند. ( محمودی نژاد و بمانیان، 1388 : ص 28 )
– گردشگری مذهبی ( زیارتی )
ادیان جهانی همواره این باور را در پیروانشان پرورانده اند که بازدید و زیارت از یک مکان مقدس و مذهبی امری شایسته و ستودنی است و تاحدودی می تواند گره های اقتصادی و روحانی و یا مشکلات معیشتی و جسمانی انان رابرطرف نمایند. زیارت پدیده ای مشترک در همه ی ادیان است و دارای قدمت زیادی است. در ددوران باستان و یونان قدیم بیش ترین مسافران را زائران تشکیل می دادند. که در دسته های بزرگ به زیارت اماکن مقدس می رفتند. در حال حاطر نیز در بسیاری از نقاط جهان گردشگری مذهبی و زیارت جایگاه خاصی در بین انواع گردشگری دارد. ( محمودی نژاد و بمانیان، 1388 : ص 28 )
– گردشگری روستایی
بسیاری از ساکنین مناطق شهری علاقه مند هستند که هر از چند گاهی محیط تصنعی، شلوغ و مملو از الودگی های ( هوا، مواد زائد، و…) شهر را ترک کرده و به محیط های سالم تر و ارام تر، بی الایش و کم تر توسعه یافته پناه ببرند. به همین منظور مناطق روستایی را انتخاب کرده و به عبارتی گردشگری روستایی را برمی گزینند. یکی از ویژه گی های بارز این گونه گردشگری، تجربه ای است که افراد در محیط کاملآ متفاوت بدست می اورند و با شیوه ی زندگی مردم محلی اشنا می شوند. ( محمودی نژاد و بمانیان، 1388 : ص 29 )
– اکوتوریسم ( گردشگری طبیعت )
گردشگری طبیعت یا طبیعت گردی نوعی از گردشگری است که در ان مسافر با قصد بازدید از منظره های طبیعی و محیط های کاملآ طبیعی و بکر به مسافرت می رود. در بسیاری از مراجع و منابع، گردشگری طبیعی را جزئی از گردشگری روستایی به حساب می اورند. گردشگری طبیعت را جزء بهترین نوع گردشگری در راستای گردشگری پایدار می دانند. از انجا که بهترین جاذبه های گردشگری طبیعی نظیر پارک های ملی، مناطق حیات وحش، کوه ها، دریاچه ها و بسیاری از مکان های فرهنگی به ویژه در کشورهای درحال توسعه، عمومآ در مناطق روستایی قرار دارند می توان گفت که گردشگری در این مناطق نقش بارزی به ویژه در اقتصاد جوامع روستایی ایفا می کند و از این جهت تقسیم بندی این نوع گردشگری به عنوان یکی از انواع گردشگری روستایی منطقی به نظر می رسد. ( محمودی نژاد و بمانیان، 1388 : ص 30 )
-گردشگری ماجراجویانه
بعضی از گردشگران می خواهند در مناطق و مسیرهای جدید یا غیر عادی مهارت ها و توانایی های جسمی خود را بیازمایند به همین منظور به کوهنوردی، صخره نوردی، قایقرانی و نظایر ان می پردازند. برخی از گردشگران نیز بدون استفاده از وسایل و ابزار جدید با طبیعت روبه رو می شوند و در این کار کسب تجربه کرده و از ان لذت می برند. این گردشگران به مکانهایی می روند که بتوانند تجربه های مخاطره امیزی کسب کنند. از انجا که مقصد این گونه گرشگران نیز عمدتآ در مناطق روستایی قرار گرفته است این نوع از گردشگری را نیز می توان یکی از اجزای گردشگری روستایی به حساب اورد. ( محمودی نژاد و بمانیان، 1388 : ص 30 )
-گردشگری اموزشی
اگرچه هر مسافری پس از رفتن به یک مکان می تواند در باره ی فرهنگ، جامعه و جنبه های و جنبه های دیگر ان چیزهایی بیاموزد و از این نظر هر نوع سفری را می توان سفر اموزشی نامید ولی معمولآ اصطلاح گردشگری اموزشی به سفرهایی اطلاق می شود که مسافران از طریق برنامه های رسمی و منظم مطالبی را می اموزند. گردشگری اموزشی با توجه به ماهیتی که دارد می واند در متن هریک از انواع گردشگری گنجانده شود. ( محمودی نژاد و بمانیان، 1388 : ص 31 )

– گردشگری

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره توسعه روستا، توسعه روستایی، مدیریت محلی Next Entries منابع مقاله درباره گردشگری روستایی، محیط زیست، مناطق روستایی