منابع مقاله درباره گردشگری روستایی، محیط زیست، مناطق روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

سلامت
مقصود از این گردشگری رفتن به مکان هایی است که فرد بتواند از خدمات پزشگی، سلامت و درمان ان مکان استفاده کند. بنابراین چنین سفری مستلزم فعالیت های گوناگونی می شود که در هر یک از این فعالیت ها موضوع بهداشت و سلامت فرد گردشگر مورد نظر است. وجود پزشک یا بیماستان خاص، اماکن دارای امکانات کم کردن وزن و یا رژیم غذایی ویژه، انجام تمرین های خاص، چشمه های اب گرم یا اب معدنی خاص و … می تواند نشان دهنده این گونه مقاصد گردشگری باشد. ( محمودی نژاد و بمانیان، 1388 : ص 32 )
– گردشگری کشاورزی
این نوع گردشگری اغلب برای توصیف تمامی فعالیت های به کار می رود که در نواحی روستایی انجام مي شود (شامل فعالیت های فرهنگی مانند فستیوالها، موزه ها، نمایشگاههای صنایع دستی، جاذبه ها رخ دادهای مهم فرهنگی، نمایش محصولات کشاورزی، اموزش فعالیت های گردشگری در مزرعه و اقامت در کمپ یا منزل کشاورز). اما ارائه ي تعریفی دقیق از این نوع گردشگری، بیشتر به محصولاتی مربوط است که به طور مستقیم از زمین کشاورز بدست مي اید و شامل اقامت در مزرعه، کمپ، منزل کشاورز، بازدیدهاي اموزشي، وعده های غذایی، فعالیت هاي تفریحی، فروش محصولات مزرعه و صنایع دستی بوده و در کل شامل مجموعه فعالیت هاي گردشگري علاقه مند خدمات ارائه مي دهند این نوع گردشگري که اخیرآ مرسوم شده، حالت اموزشی پیدا کرده است. بدین گونه که گردشگران براي فراگیري یک فعالیت کشاورزی مدني را با خانواده کشاورز در مزرعه به سر مي برند و به فراگیري فعالیت هاي کشاورزي مورد علاقه خود مي پردازند، با این که مدتی را براي گذراندن تعطیلات در روستا یا مزرعه یا خانواده کشاورزان سپري کرده و از محصولات کشاورزی و اقامتگاه هاي انان استفاده مي کنند. نمونه بارز این نوع گردشگري کشورهاي استرالیا، فنلاند، اتریش، هلند، سوئد، سوئیس، اسپانیا، ایالات متحده امریکا، المان، یونان و ایتالیا است که کشاورزان درامدهای چشم گیری را از این طریق به دست مي اورند. (بمانیان و محودي نژاد، 1388: ص59)
– گردشگري سبز
هر چند در برخي کشورها واژه ي گردشگري سبز به گردشگري در ییلاقات خوش اب و هوا اطلاق مي شود، اما اغلب براي توصیف اشکالي از گردشگري به کار مي رود که بیشتر به انگیزه دوستداري از محیط زیست است تا گردشگري و منافع اقتصادي انبوه. این نوع گردشگري به انواع یک شیوه بازاریابي کارامد به کار مي رود که دوستي با محیط زیست را پیشنهاد مي کند و به صورت گسترده با گردشگري جایگزین، گردشگري مسئولانه، و گردشگري جدید هم معني است. گردشگري سبز به عنوان به عنوان رویکردي به توسعه پایدار گردشگري توصیف شده که روابط دوستانه با محیط فیزیکی و اجتماعي را خاطرنشان مي کند و در جستجوي رسیدن به ایده هاي توسعه پایدار است. (رضواني، 1387: ص 8)
– گردشگري غذایی
انچه باعث زنده ماندن، تحرک و فعالیت انسان مي شود تغذیه غذایی است و انچه که موجب تندرستی و توانمندي مي گردد مصرف غذاي سالم است. غذاي سالم و با کیفیت نه تنها به انسان نیرو و انرژي لازم را براي کار و تلاش مي دهد، بلکه نشاط و شادابي که لازمه زندگي یک انسان مولد است را به او مي دهد. بنابراین مصرف غذاي سالم، بهداشتي، متنو و مفید براي تمامي گروه هاي سني ضرورت حیاتي دارد. روش تهیه و پخت غذاهاي محلي و سنتي، فلسفه تولید وقصه ها و ضرب المثل هاي مربوط به انها به عنوان یک جاذبه ي فرهنگي غیر ملموس قلمداد مي شود. گردشگري غذایي، نوع دیگر از فعالیت هاي گردشگري است که در روستاها مورد توجه قرار گرفته است، برگزاري جشنواره ها و فستیوال هاي غذایی د محیط هاي روستایي، برگزاري تورهاي غذا جهت اموزش پخت غذاهاي محلي و افزایش گردشگراني که به دنبال تنوع غذایي در محیطي کاملآ سنتي هستند، منجر به ایجاد گردشگري غذایي شده است. به عنوان مثال هر ساله در فصل بهار کشور تایلند یک فستیوال غذاي محلي به مدت 10 روز برگزار مي کند که در این فستیوال انواع غذاهاي محلي مناطق مختلف تایلند به نمایش گذاشته مي شود که هر ساله بازدید کنندگان زیادي را به خود جذب مي کند. غذاهاي محلي بایستي توسط گروه هاط بهداشت تأیید شوند و همواره نظارت کامل صورت گیرد. (قادري ،1383: ص 25)
– گردشگري به منظور دیدار از دوستان و اشنایان
پیشرفت و توسعه تکنولوژي ارتباطات باعث شده که انسان بدون تماس رودررو باهم، رابطه دوستي برقرار کنند و بتوانند با وجود صدها کیلومتر فاصله مکاني، از طریق اینترنت و وسایل ارتباطي دیگر در کوتاه ترین زمان ممکن مکالمه و مکاتبه کنند و در صورتي که فرصتي بیابند به دیدن دوستان خود بروند. این نوع گردشگري به منظور دیدار و بازدید از اشنایان صورت مي گیرد تا به این صورت کساني که مدت ها دوستان و اشنایان خود را ندیده اند، فرصتي یافته، به دیدن انها بروند. هرچند که توجه به این نوع گردشگري در اواخر قرن بیستم از جانب گروه هاي دانشگاهي و سازمان هاي بازاریابي افزایش یافته است، اما نقش و تأثیر ان در مناطق روستایي در مقایسه با سایر جاها کمتر بوده است. تحقیق و بررسي در روستاهاي اسکاتلند نشن داده که رابطه بین مبدأ جغرافیایي گردشگران و رفتار دوستانه شبکه های تبلیغ دوستي نقش مهمي در جذب گردشگران بین المللي به روستاهاي اسکاتلند داشته است. (قادري ،1383: ص 28)

– گردشگري دهکده اي
در این نوع گردشگري، گردشگران با اقامت در دهکده هاي روستایي – و نه صرفآ روستایي – و شرکت در فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعي روستا، از امکان تجربه زندگي در دهکده هاي روستایي برخوردار مي شوند و با مشارکت در فعالیت هاي روستاییان به تجربه زندگي روستایي در دوره اي مي پردازند. (بمانیان و محمودي نژاد،1388: ص 59)
علاوه بر انواع گردشگری ذکر شده سفرهای ویژه تجاری، دیدن دوستان و بستگان، مسافرت به منظور دیدار از یک نمایشگاه خاص و شرکت در برخی شوراها را نیز می توان نوعی گردشگری محسوب کرد. بسیاری از فعالیت های گردشگری در حال حاظر ترکیبی از انواع گردشگری را شامل می شود. برای مثال یک گردشگر ممکن است در هنگام مسافرت اهدافی نظیر میزان اشنایی با فرهنگ جامعه را داشته و توأم با این هدف استفاده از امکانات بهداشتی و سلامت، تماشای مناظر بکر طبیعی و … را نیز داشته باشد. در حال حاظر حدود 75% از مردم فقیر جهان در مناطق روستایی زندگی می کنند. مراکز اصلی و مقصد اکثر گردشگران به ویژه کشورهای در حال توسعه نظیر پارک های ملی، کوهستان های مرتفع، دریاچه ها، اماکن فرهنگی، پناه گاههای حیات وحش، و … در مناطق روستایی قرار دارند به همین دلیل نیز گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های ایجاد اشتغال و درامد در این مناطق مطرح شده و در حال حاظر در کانون توجهات دولت و سایر کارگزاران اقتصادی قرار گرفته است. ( محمودی نژاد و بمانیان، 1388 : ص 38 )

2-3-3- گردشگری روستایی
2-3-3- 1- مفهوم گردشگری روستایی
جریان گردشگري روستایي را مي توان زمینه اطلاقي به گردشگران دانست که در یک روستا در نزدیکي آن اقامت کرده و دوباره امور زندگي و محیط محلي آن آگاهي کسب مي نمایند. یا مي توان به گردشگراني اشاره نمود که با خانواده هاي کشاورز زندگي کرده و در مورد فعالیت هاي کشاورزي چیزهایي مي آموزند و یا مي توان گردشگراني را که در یک روستا یت دهکده ي ماهیگیري با خانواده صیادان زندگي کرده و با آنها به صید مي روند را به عنوان گردشگراني روستایي برشمرد. با این وجود نباید از درک این نکته غافل بود که گردشگري روستایي مي تواند در برگیرنده یک گستره وسیعي از گونه هاي مختلف گردشگري باشد.
گردشگري روستایي عبارت است از فعالیت ها و گونه هاي مختلف گردشگري در محیط هاي مختلف روستایي و پیرامون آن ها که در بردارنده ارزش ها و آثار متفاوتي براي محیط زیست روستا (طبیعي و انساني) مي باشد. براین اساس مي توان گردشگري روستایي را دربرگیرنده زمینه هاي مختلف فعالیت هاي گردشگري چون سکونتگاهها، رویدادها، جشنواره ها، ورزش ها و تفریحات گوناگون دانست که در محیط شکل مي گیرند. به طور کلي جریان گردشگري روستایي را مي توان از دو جهت مورد توجه قرار داد: از یک جهت براي محیط هاي روستایي و پیرامون آن ها این فرصت مهیا مي کند تا گردشگران فارغ از هیاهوي شهري و تکنولوژي در بطن سنتي روستا زماني را به فراغت بگدرانند و از دیگر سو در کنار آن اقتصاد روستایي وابسته به زمین مي تواند راههاي تنفسي دیگري را تجربه کرد. (سقایي،1382،ص 35)
اصولآ بازار گردشها و مسافرتها در منطقه شهري و پیشرفته توسعه مي یابد. بسیاري از ساکنان مناطق پیشرفته مي خواهند از این محیط زیست تصنعي و متجدد فرار مي کنند و به منطقه کمتر توسعه یافته و بي آلایش پناه ببرند. اینها براي گردش و سفر به مناطق روستایي مي روند. به زحمت مي توان بصورتي دقیق مشخص کرد که چه تعدادي به این گونه گردشها و مسافرتها مي روند و نمي توان بصورتي دقیق تعریفي مشخص از آن نمود. یکي از ویژگي هاي عمده این گونه سفرها یا گردشها تجربه اي است که افراد در محیطي کاملآ متفاوت بدست مي آورند و مي بینند که شیوه زندگي افرادي که در آن مکانها زندگي مي کنند تا تا چه اندازه با زندگي در شهرهاي امروزي متفاوت است. گردش یا سفر به قصد دیدار از مناطق روستایي یا با هدف فرهنگي با حادثه جویي به عنوان بخشهایي از این صنعت به حساب مي آیند که دوام و بقاء ثبات این صنعت را در آینده تضمین مي کنند. (چاک، مترجم،پارسیان 1377،ص 182)
در نگاه اول تلاش درجهت ارائه از گردشگري روستایي کاري آسان به نظر مي رسد و Laneh در سال 1994 آنرا چنین تعریف مي کند.
گردشگري روستایي، گردشگري است که در نواحي روستایي بوقوع مي پیوندد. اما همین بیان ساده داراي ابهامات زیادي است. براي مثال تعریف گردشگري متعدد بوده بویژه در حیطه قلمرو نواحي روستایي، تفکیک مناطقي که صرفآ حالت گردشگري دارند، تفریح یا ورزش و …اغلب مبهم و نامشخص است. در نهایت تعریف و تعیین معنا و مفهوم نواحي روستایي یا روستا نیز به همان میزان مشکل و دشوار است. عبارت گردشگري روستایي، در کشورهاي مختلف معناي متفاوتي دارد:
-در فنلاند گردشگري روستایي معمولآ به مفهوم اجاره دادن کلبه به بازدید کنندگان و فراهم کردن خدمات پذیزایي نواحي روستایي است.
-در مجارستان عبارت خاص گردشگري دهکده بکار برده مي شود که فقط فعالیتها و خدمات ارائه شده در دهکده ها، در زمره این نوع گردشگري قرار مي گیرد.
-در اسلوني بهترین شکل گردشگري روستایي گردشگري در داخل خانواده هاي کشاورزي است. که میهمان در خانه کشاورز و نزد خانواده کشاورز یا در میهمانخانه اقامت مي کند.

2-3-3- 2- تاریخچه گردشگری روستایی
گردشگري روستایي یک پدیده بسیار قدیمي است. تا اوایل نیمه دوم قرن هجدهم یعني تا انقلاب صنعتي افراد نسبتآ کمي ابزار و یا حتي میل و تصمیم به سفر و گردشگري داشتند.
مسافرت بسیار کند، سخت و اغلب یک مسئله خطرناک بود و مسافرت به روستاها یک مسئله دشوار بوده است تا اینکه در دهه 1850 توسعه خطوط راه آهن سراسر اروپا و آمریکا را به هم وصل کرد. انقلاب صنعتي تحولات قابل توجهي در جوامع بشري به وجود آورد، شهرها را به سرعت توسعه داد. ماشینهاي بخار، ماشینهاي خودکار، تأسیسات مربوط به دیگ بخار توام با کوره هاي بلند کارخانه هاي ذوب وریخته گري در داخل شهرها ایجاد و توسعه یافت. متعاقبآ مورفولوژي شهري نیز در نتیجه انقلاب صنعتي و استقرار واحدهاي تولیدي دگرگون شد. تقاضاي نیروي کارگرينه تنها در افزایش عدد جمعیت شهرها موثر افتاد بلکه تیپهاي سکونتگاهي را از حالت افقي به عمودي تغییر داد. (لیسنکي،1339،ص 25)

2-3-3- 3-جاذ به های گردشگری روستایی
جاذبه های توریستی را می توان به دو دسته زیر تقسیم نمود:
الف ) جاذبه های طبیعی ؛ شامل کوهستانها، دریاها، غارها، اقالیم متنوع اب و هوایی، رودخانه ها،

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره گردشگری روستایی، مناطق روستایی، گردشگری فرهنگی Next Entries منابع مقاله درباره محیط زیست، گردشگری روستایی، توسعه گردشگری