منابع مقاله درباره سالنهاي، ازاي، صندلي

دانلود پایان نامه ارشد

جمعيت محدود و قابل تغييري را به خود مي پذيرد بايد با سطوح و مبلمان شديداً جاذب صدا تجهيز شوند تا به اين ترتيب تأثير آکوستيکي انسانها در جذب صدا به حداقل ممکن کاهش يافته و اوضاع آکوستيکي نسبتاً ثابتي ايجاد گردد.
در اديتوريم هاي کوچک که حداکثر گنجايش آنها در حدود 300 نفر است براي اين که جذب صدا به مقادير کافي صورت گرفته و براي کلام رضايت بخش باشد، حجم سالن به ازاء هر نفر برابر با 3 متر مکعب در نظر گرفته مي شود در اين سالنها مقادير کلي جذب صدا، معمولاً با ملحوظ نمودن تمهيدات ويژه جذب اکوستيکي صدا محاسبه مي گردد.

جدول 1. معرفي حجم مناسب براي سالنهاي مختلف
شرح فضا
حجم به ازاء متر مکعب
اتاقهاي جلسه و نظاير آن
8/2
سالنهاي کنگره
4/2- 2/4
سالنهاي کنگره با سيستم تقويت الکترونيک صدا
5/3- 2/4
سينماها
2/4
سالنهاي تئاتر
4- 5
سالنهاي کوچک کنسرت
7/5 – 4/6
سالنهاي بزرگ کنسرت
4/6 – 5/8 (با نياز به بازتابندهاي اکوستيکي)
– حجم مناسب فضاهاي مختلف در مراکز گردهمايي به ازاء هر نفر شرکت کننده:
در آديتوري هاي بزرگ، حجمي بيشتر از 2 متر مکعب به ازاء هر نفر مورد نياز خواهد بود، تا مستقيماً مساحت سطوح جاذب نيز افزايش يابد. در مورد موسيقي حجمي تا حدود 9 متر مکعب به ازاء هر نفر مطلوب است؛ چرا که لازمه ارائه موسيقي خوب داشتن طنين هاي طولاني است.
2-4-2 نيازهاي فضائي و لازمه هاي کلي مراکز همايش7
فرمهاي مربوط به سطوح زيربنا
براي به دست آوردن حداقل سطوح زيربناي لازم جهت طراحي و آگاهي از حداکثر امکان فشردگي صندليها در يک اديتوريوم يا هر نوع سالن گردهمائي ديگر اصولاً با توجه به موضوع رابطه بين استانداردهاي ايمني فضا و تراکم اشخاص، به آئين نامه ها و مقررات محافظت در برابر حريق مراجعه مي شود. بر حسب مورد فوق، در زير حداقل سطح زيربناي قسمتهاي مختلف سالنهاي گردهمائي بررسي و جمع آوري شده منتها بايد توجه داشته که سطح زيربنا در هر بخش اغلب در ارتباط با شکل فضا، ابعاد و نوع عملکرد ممکن است در برخي موارد تغييرات قابل ملاحظه اي نيز داشته باشد.
جدول2. حداقل سطوح بخشهاي مختلف
فضا به ازاي هر شخص يا اشخاص
متر مربع
ملاحظات
سالنهاي گردهمايي به صورت تئاتر
8/0
حداقل سطح براي سالنهاي سخنراني در شرايط فشرده 6/0 متر مربع است
سالنهاي گردهمائي به صورت کلاس درس
6/1
با در نظر گرفتن ميزهاي اختصاصي به طور متراکم
سالنهاي برگزاري جلسات سالنهاي مهماني
2
گروههاي 10 تا 25 نفري دور يک ميز
سالنهاي شام با امکان نمايش سرگرم کننده
2/1
بر اساس استفاده از يک سالن معمولي
قسمت پذيرش و هال ورودي
8/0

فضا به ازاي هر شخص يا اشخاص
متر مربع
ملاحظات
هال انتظار مربوط به سالن
6/0
اگر بر اساس گنجايش سالن باشد 3/0 متر مربع به ازاي هر شخص
سطوح ارتباطي به ازاي هر 100 نفر
2
به ارقام بالا اضافه مي شود
سطح نمايشگاه به ازاي هر بازديدکننده
5/1
حداکثر تراکم اعم از بازديدکنندگان و کارکنان
سطح نمايشگاه
14
به ازاي هر غرفه نمايشگاهي
سطح ارتباطي به ازاي هر غرفه
5
به احتساب 3 متر عرض راه
سطح صحنه نمايش
80
تقريباً 9 متر در 9 متر
اتاقک پروژکتور
28

قسمتهاي ترجمه و تفسير همزمان
6
به ازاي هر غرفه
رستوران
2

کافي شاپ
7/1

اسنک بار
5/1

چاپخانه همراه با فضاي استراحت
7/1

کافه قسمت ورودي
5/1
بر اساس تعداد اشخاص پذيرائي شونده
توالت مردانه
05/0
بر اساس ظرفيت سالن اصلي و توالتهاي مربوط به رستورانها و کافه ها پيش بيني مي شود سه توالت براي هر 100 مورد
بر اساس ظرفيت ظرفيت سالن اصلي و توالتهاي مربوط به رستورانها و کافه ها پيش بيني مي شود سه توالت براي هر 100 مورد
يک توالت براي هر 100 زن، هر توالت يک دستشوئي لازم دارد.
اگر از نوعن پيش ساخته نباشد به 07/0 افزايش مي يابد.
طول پيشخوان 5/7 متر
طول پيشخوان 5/10 متر
در مورد گروههاي بزرگ به 14 متر مربع افزايش مي يابد.
جداگانه حساب مي شود
براي يک هتل بزرگ و مناسب گردهمائي ملزومات عادي دفتر لازم است. برخي از اين تقسيمات ممکن است در يک مرکز کنگره لازم نباشد.
تلفنخانه
23

دفتر مدير داخلي
11

دفتر معاونت مدير و صندوقدار
11

فضاي عمومي اداري

مدير عمومي، مدير عامل
19

منشي
11

معاونت
13

منشي
11

مدير فروش
14

منشي
11

دفتر فروش
19

مدير روابط عمومي
13

مدير تدارک آذوقه و نوشابه
14

منشي
11

دفتر دبيرخانه
23

قسمت کارکنان

مدير کارگزيني
14

فضا به ازاي هر شخص يا اشخاص
متر مربع
ملاحظات
منشي
11

مدير خريد
11

قسمت پرداخت وجه
11

دفتر ايمني و حفاظت
14

قسمت حسابداري

نظارت و بررسي حسابها
14

منشي
11

دفتر حسابداري
19

خدمات فني

رئيس مهندسي
13

معاون مهندسي
11

اتاق نقشه ها

مديريت صحنه
13
براي مراکز چندمنظوره
نيازهاي فضائي قسمتهاي خدماتي طرح

خدمات کارپردازي

آشپزخانه ويژه رستوران
5/0
به ازاي هر شخص که پذيرائي شود
آشپزخانه ويژه مهمانيها
3/0
به ازاي هر صندلي مهمان بر اساس حداکثر انبارهاي اصلي بر اساس صندليهاي رستوران و 50% ميز بابت مهماني به آن اضافه مي شود
انبار آذوقه
1

انبار نوشابه
3/0

انبار ملحفه، چيني آلات و ظروف
1

فضا به ازاي هر شخص يا اشخاص
متر مربع
ملاحظات
انبار اثاثه و مبل و صندلي
5/1
به ازاي هر صندلي در مواردي که نوع بهره گيري از سالن تغيير مي کند
فضاهاي ارتباطي قسمت خدمات به ازاي هر 100 صندلي
3/1
اين سطح بستگي به نوع مديريت و اجراي کار دارد معمولاً فضا تا 10 درصد سطح قسمت خدمات است.
کارگاهها

برق، تعميرات و نگهداري

تجهيزات

ارتباطات تلفني

موتورخانه ها

ديگ ها و وسايل گرمايش

تجهيزات هوارساني

چنانچه در زيرزمين يا بالاتر از سطح خيابان واقع شود پيش بيني آسانسور براي نقل و انتقال وسايل سنگين حتماً ضروري است.
کمپرسورهاي سردکننده و يخچالها

جعبه کليدها

تجهيزات تلفن

قسمت بارگيري و دفتر تحويل کالا

انبار زباله و فشرده کردن آن

تنـوع بهره گيـري از فضا و قدرت در نوع سالنهاي اجتماع
سالنهاي اجتماع عموماً از لحاظ عملرد و نوع بهره گيري از فضا با يکديگر تفاوتهاي اساسي دارند. به طور مثال در يک سالن کنگره، بر خلاف سالن تئاتر و سينما يا حتي يک آمفي تئاتر سخنراني همواره لازم است توان پاسخگوئي به خواسته هاي متفاوت در نظر گرفته شود. يک سالن کنگره بايد بتواند انواع گردهمائي هاي کوچک و بزرگ (با ملزومات ويژه و گوناگون از قبيل تجهيزات مربوط به سکوي سخنران، تجهيزات سمعي و بصري، وسايل نمايش و غيره) را در خود بپذيرد. حدود تنوع اين خواسته ها چيزي است که همزمان با تعيين هدفها و برنامه ريزي طرح مشخص مي گردد.
سالنهائي که اختصاصاً براي برگزاري کنفرانس و کنگره طرح مي شوند
مراکزي که اختصاصاً براي برگزاري کنفرانس و کنگره طرح مي شوند معمولاً بايد داراي تعدادي سالن که هر کدام براي مقصودي معلوم مناسب است باشند. اديتوريوم يا سالن اصلي کنگره که طبعاً براي پذيرش تعداد اشخاص بسيار در نظر گرفته مي شود اغلب با رديف صندلي هاي شيب دار طراحي مي گردد که از لحاظ ديد و آکوستيک وضعيت مناسبي فراهم آورد. اين سالن براي جوابگوئي به مقاصد مختلف ممکن است به نحوي طراحي شود که قابل توسعه و گسترش و يا تفکيک شدن به سالنهاي کوچکتر باشد. يک سالن جداگانه اغلب به عنوان نمايشگاه به سالن اصلي منضم مي شود که در ضمن مي تواند مورد استفاده مهمانيها، ضيافتها و پذيرشها نيز قرار گيرد.
براي برگزاري سمينارها، کنفرانسها و ملاقاتهاي سنديکائي معمولاً لازم است سوئيتهائي با چند اتاق به ابعاد مختلف براي رؤسا و اولياي امور پيش بيني شود و اين علاوه بر تسهيلاتي است که هتلهاي مربوط به گردهمائي براي نمايندگان و دعوت شدگان فراهم مي کنند. به طور کلي بايد توجه داشت که سالنهاي کنفرانس و کنگره اغلب براي مقاصد گوناگون مي توانند مورد استفاده قرار گرفته و در برآورد احتياجات مختلف يک جامعه خدمات وسيع تري انجام دهند. سعي و تشويق در بيشتر به کار گرفتن سالنها در تمام طول سال همواره جزيي از زندگي پوياي يک جامعه به شمار مي آيد.
سالنهاي هنري چندمنظوره
سالنهاي هنري از قبيل کنسرت هالها اگر قرار باشد پاسخگوي فعاليتهاي ديگري نيز در جامعه باشند به برنامه اي از پيش بررسي شده نياز خواهند داشت. بين اين گونه سالنها و سالنهاي گردهمائي چندمنظوره هميشه بعضي مشابهات گنگ وجود دارد. اين ابهام ها اساساً از آنجا ناشي مي شود که نحوه استفاده از بنا در مورد گردهمائي هاي مختلف، نامشخص و متفاوت است. به هر صورت امروزه بسياري از تئاترهاي معمولي دست کم دومنظوره طراحي مي شوند و تعداد آن دسته از تالارهاي موسيقي که در آنها کنگره هائي نيز برگزار مي شود کم نيست.
هزينه مناسب سازي يک تئاتر براي برگزاري کنگره چندان زياد نخواهد بود. هر چند که پيش بيني تسهيلات مهماني و نمايشگاه در اين گروه بناها ممکن است مشکلاتي به وجود آورد. به طور کلي تأييد اين نظريه، زياد منطقي به نظر نمي رسد. که همواره يک فضا براي برگزاري مهماني يا نمايش کالاهاي تجاري به تئاتر اضافه شود با توجه به اين که دو خواسته اخير در اغلب کنگره ها مطرح مي باشد. به طور کلي مي توان گفت اکثر تئاترهاي چندمنظوره و سالنهاي هنري معمولاً از اين بابت داراي نقص هستند. مگر اين که تسهيلات و حمايتهائي از طرف هتلهاي منطقه در اين مورد انجام گيرد.
تغييرات در ابعاد سالن
اديتوريومها يا سالنهائي که با رديف صندلي هاي شيبدار طراحي مي شوند، مي توانند به صورتهاي زير به فضاهاي کوچکتر تبديل گردند:
• مجزا کردن قسمت بالکن به کمک ديوار جداکننده.
• مجزا کردن قسمت زير بالکن از جايگاه اصلي به کمک ديوارهاي جداکننده.
• تقسيم فضاي سالن به دو بخش يا بيشتر توسط ديوارهاي جداکننده.
همچنين از لحاظ ابعاد بسياري تغييرات ظاهري و بصري را مي توان با کم و زياد کردن نور در بعضي از قسمتها به وجود آورد. به طور مثال مي توان مقدار نور در قسمت انتهاي سالن را کاهش داد و دقت و توجه اشخاص را به سمت صحنه متمرکز نمود. البته سالن بايد در همه حال از لحاظ آکوستيک متعادل بوده و صندلي ها با مشخصات استاندارد آرايش و نصب شوند.
در اديتوريومهاي بسيار بزرگ، چنانچه کاهش مقياس ابعاد از لحاظ احساس مورد نظر باشد، مي توان نوع صندلي ها را در بخشهاي مختلف سالن به طور متنوع و متفاوت انتخاب نمود. تشخيص صندلي ها در گروههاي کوچکتر مي تواند در بيان احساس فوق کاملاً مؤثر واقع گردد. با بخش کردن سطح نشيمن سالن به سطوح مختلف و در ارتفاعات متفاوت مي توان مسائل آکوستيکي فضا را بهتر حل نمود. مضافاً براي چيدن صندليها در بخشهاي مختلف، مي توان از رنگهاي گوناگون کمک گرفت.
پيش بيني انجام تغييرات در نحوه چيدن و نوع صندلي ها
در بسياري از سالنها لازم است بتوان صندليها را جهت پاسخگوئي به نيازها و مقاصد مختلف و نهايتاً مناسب نمودن سالن در هر موقعيت براي هر نوع کنفرانس تا

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره برج میلاد، مدیریت کیفیت، برج میلاد تهران Next Entries منابع مقاله درباره طرح و ساخت