منابع مقاله درباره درد مزمن، قدرت عضلانی، دامنه حرکتی، آسیب دیدگی

دانلود پایان نامه ارشد

درصد از وزن بدن خود را بر روی پاها تحمل می کند ، این فاکتور بسیار ارزشمندی است که، افراد بیمار به خصوص سالمندان از فشار وارده به اندامشان برداشته مي شود ، همين دليل بسيار خوبي است كه سالمند احساس رضايت همه جانبه اي درون آب خواهند داشت . بنابر اين بیماران با صرف حداقل هزينه قادر خواهد بود ، پس از آب درماني به زندگي طببعی روزمره خويش باز گردد(7).

اهداف تحقیق
هدف کلی:
هدف کلی از این تحقیق بررسی تأثير 16جلسه تمرین در آب بر میزان کمردرد مزمن مردان سالمند می باشد.
اهداف اختصاصی:
1- تعيين تاثیر۱۶جلسه برنامه آب درمانی بر استقامت عضلات شکمی در مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن.
2- تعيين تاثیر۱۶جلسه برنامه آب درمانی بر قدرت عضلات پشتی در مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن.
3- تعيين تاثیر۱۶جلسه برنامه آب درمانی برشدت درد مزمن کمر در مردان سالمند.

فرضيه های تحقيق
1- ۱۶جلسه آب درمانی بر استقامت عضلات شکمی مردان مبتلا به کمر درد مزمن سالمند تاثیر دارد.
2- ۱۶جلسه آب درمانی بر قدرت عضلات قدرت مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن تاثیر دارد.
3- 16جلسه آب درمانی بر شدت درد مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن تاثیر دارد.

تعریف عملیاتی
کمردرد:
تمام عناصر آناتومیک شرکت کننده در اعمال فیزیولوژیک ستون مهره ای در صورتی که دچار مشکل شوند ممکن است ایجاد درد نمایند که به این عارضه کمر درد اطلاق میشود. کمر درد میتواند ناشی از ضایعات مفصلی ، عروقی ، تاندونی ، و عضلانی باشد و آنچه مسلم است عواملی نظیر سن ، جنس ، نژاد ، چاقی ، شغل ، بیماری های ارثی و زمینه ای و ثانویه ، مسائل روحی ، حاملگی ، و زندگی شهر ی از فاکتور های موثر در بروز و یا تشدید کمر محسوب می شوند(18).
تعریف عملیاتی کمر درد مزمن
کمردرد مزمن یکی از شایع ترین مشکلات ی است که در محیط های درمانی دیده می شود و اغلب به نگرانی های دراز مدت ی درباره سلامتی منجر می شود. دلیل بیش از یک سوم دوره ی ناتوانی قلمداد شده است.اگر چه کمر درد مزمن به ندرت زندگی انسان ها را تهدید می کند. افرادی که از آن رنج می برند، تنوعی از مشکلات مرتبط با سلامتی به ویژه ناتوانی جسمی ، افسردگی ، شکایت مداوم از درد ، مشکلات کاری و پیامد درمانی نامطلوب را تجربه می کنند ، علاوه بر آن رنج ناشی از کمر درد و کوفتگی عضلاتی در ناحیه تحتانی ستون فقرات ، دامنه حرکت افراد را کند می کند ، بهزیستی روان شناختی بیماران را تضعیف می کند.

تعریف اصصلاحی و عملیاتی آب درمانی

هر گونه معالجه و مداوا به كمك آب را مي توان هيدروتراپي دانست. امروزه هيدروتراپي اغلب به شيوه اي از معالجه گفته مي شود كه در آن اجراي حركات و نرمشهاي خاص در آب مدنظر باشد. اساس اين نوع معالجه ، سبك شدن بدن هنگام غوطه وري در آب است و به همين دليل بيمار قادر مي گردد مفاصل و اندامهاي خود را با صرف نيروي كمتري به حركت درآورد و در اين حال چون فشار بدن روي مفاصل كاهش مي يابد در اجراي حركات درد كمتري نيز احساس مي شود. علاوه بر اين آب از چنان خاصيت نشاط انگيز و فرح بخشي برخوردار است كه شوق لازم براي تمرين ، تكرار و اجراي حركات را به بيمار مي بخشد.

هيدروتراپي عمومي :
در اين روش به طور معمول تمام بدن بيمار ( به جز سر و گردن ) در آب قرار مي گيرد.

هيدروتراپي عضوي :

در اين روش فقط عضوي كه دچار عارضه شده است در آب قرار مي گيرد.
آب به منزله تکیه گاهی طبیعی برای بدن عمل می کند ، و از فشار وارد بر مفاصل و عضلات می کاهد، این بدان معناست که حرکت و ورزش در آب بدون کوچکترین احتمال آسیب دیدگی امکان پذیر است. آب به دلیل خواص فیزیکی منحصر به فرد خود وسیله موثر برای تسکین دردهای پشتی کمر ، و سایر آسیب های عضلانی و استخوانی در ورزش است ، می توان نتیجه گرفت که آب درمانی افزایش قدرت عضلانی , انعطاف پذیری و افزایش دامنه حرکتی را در پی خواهد داشت یافته ها ی موجود مبنی بر اثر آب درمانی بر افزایش قدرت عضلانی تاکید دارد(9).
تعریف سالمند
به طور کلی سالمند پدیده ای است که به وسیله تعقیرات بیولوژیک ، بیوشیمی ، آناتومی در سلولهای بدن ایجاد می شود، این تعقیرات به مرور زمان بر عملکرد سلولها اثر می گذارد، پیری یک سراشیبی ساده نیست که همه با یک شتاب ان را به پائین طی کنند ، بلکه پلکانی است با نرده های بی نظم که برخی از آن ، با سرعت بیش از دیگران پائین می آیند(12).
اهمیت قدرت عضلانی

قدرت عضلانی، توانایی یا ظرفیت یک عضله یا گروه عضلانی، برای اعمال حد اکثر نیرو علیه یک مقاومت است، بنابراین افزایش قدرت عضلانی، یکی از عوامل ضروری آمادگی برای کسانی است که در یک برنامه فعالیت جسمانی شرکت می کنند. حفظ حداقل سطح قدرت در عضله یا گروه عضلانی،  برای زندگی طبیعی و سالم، حائز اهمیت است.

قدرت عضلات کمر
ضعف عضلانی یا عدم توازن گروههای عضلانی، می تواند باعث حرکت یا جا به جایی غیر طبیعی در بخشهای مختلف بدن شود و عملکرد طبیعی آن را معیوب کند؛ همچنین میتواند سبب ناهنجاری اندام ها شود. تمرین قدرتی، علاوه بر نقشی که در برنامه های تمرینی دارد، در پیشگیری از آسیب دیدگی و در توان بخشی اندامهای آسیب دیده نیز موثر است. بیشتر حرکات ورزشی انفجاری هستند و نقش قدرت و سرعت در آنها بارز است. اگر مقدار زیادی نیرو، در حداقل زمان ایجاد شود، یک حرکت توانی به وجود می آید. باید توجه کرد که بدون توانایی عضلات، ظرفیت های عملکردی ورزشکار برای افزایش قدرت عضلانی محدود خواهد شد.

قدرت به دو شکل می باشد:
 1- قدرت ایستا
 2- قدرت پویا
1- قدرت ایستا
به نیروی موثر بیشینه ای اطلاق می شودکه فردی بتواند برای یک بار به یک شی ثابت در یک وضع بی حرکت استاندارد وارد کند. شی مورد نظر نباید در طول دامنه حرکتی ، حرکت کند. نیروی اعمال شده به یک نیرو سنج (دینامومتر) با دست ها آزمونی برای اندازه گیری قدرت ایستا است. در این دستگاه حرکتی در اهرمهای نیرو سنج دیده نمی شود ولی عقربه های حساس آن نشان می دهد که نیروی وارد شده است.

2- قدرت پویا
حداکثر وزنه ای را که بتوان در دامنه حرکتی خاصی در یک وضعیت ویژه برای یک بار جابه جاکرد. قدرت پویا نامیده می شود. قدرت نسبی پویا: قدرت یکی از اجزای بنیادی آمادگی جسمانی است. رکوردهای آزمون قدرت هر فردی باید به نسبت وزن بدن او ارزیابی شود.

قدرت عضلانی
 آمادگی عضلانی برای وارد کردن حداکثر فشار به یک مانع ثابت و یا متحرک فقط برای یک مرتبه را قدرت عضلانی گویند . قدرت عضلانی در حفظ تعادل و توازن قامت و اندامها و سلامتی عمومی و مهارتهای ورزشی نقش دارد . کاربرد عمده آن در مهارت های ورزشی و ورزشهای اصلاحی است .
قدرت عملیاتی
بیشترین وزنه ای که آزمون شونده بتواند برای حداقل یک بار بلند کند.که در این تحقیق با دستگاه دینامومتر اندازه گیری شده است.
استقامت عملیاتی
حداکثر استقامتی که آزمون شونده در یک مرحله از آزمون می تواند تحمل کند. که در این تحقیق توسط آزمون تست درازنشست اندازه گیری شده است.

تعریف عملیاتی آب درمانی
به کلیه حرکات و تمریناتی درون آب اطلاق می شود که در هدفمند بوده و باعث می شود افراد به یک موقعیت ایده آل تر برسند.

در اين فصل ابتدا به بررسي مباني نظري در حوزه كمر درد مزمن و ارتباط تمرينات آب درماني با اين موضوع مي پردازيم. سپس به مباني تجربي و تحقيقات مربوط به تاثيرات هر دو و ارتباط آنها با يكديگر مي رسيم.
مباني نظري
مهره های کمری
پنج مهره کمری ( (L1-L5وجود دارد. که دارای ویژگی های خاصی می باشند. که ضخیم تر بوده تنه مهره ای بزرگ و کلیوی شکل دارند و درمهره پنجم ارتفاع آن در طرف جلو بیشتر از عثب است زائده خاری آن ها تقریبا افقی، چهار گوش و ضخیم است و کاملا به طرف عقب متمایل اند و ناحیه وسیعی را برای اتصال عضلات ایجاد می کنند.
عنصر دنده ای در زاویه عرضی فاقد رویه مفصلی برای دنده ها و فاقد سوراخ عرضی هستند.تنه چهارمین مهره کمری با بلند ترین نقطه ستیغ ایلیاک ، هم سطح است . در صورتی که ناف هم سطح با دیسک فوق آن می باشد.علاوه بر این ، این مهره ها دارای رویه های مفصلی می باشند.
بخش خلفی و داخل متمایلند و دو رویه مفصلی تحتانی نیز که حالت عمود دارند به طرف بخش قدامی و خارج متمایل هستند (تصویر 1-1) . تیغه مهره ای در این مهر ه ها نسبت به مهره های پشتی ،ضخیم تر می باشد و سوراخ مهره ای این مهر ه ها سه گوش هستند ، و از سوراخ مهره های پشتی بزرگ تر و از سوراخ مهر ه ها ی گردنی کوچک تر می باشند.

(تصویر 2-1) عضلات پشتی تنه

و ظایف ستون مهره ها
به طور کلی می توان گفت که ستون مهره ها سه نقش مهم را در بدن به عهده دارند:
الف – تحمل وزن بدن و انتقال آن به مهره های تحتانی.
ب – محافظت و نگهداری از قسمتی از سیستم اعصاب مرکزی (نخاع).
ج – نقض حرکتی وشرکت در حرکات مختلف تنه.
عملکرد دیگر ستون مهره ها نقض حمایتی ان از قفسه سینه است . ناحیه سینه به دلیل وجود اندام های داخلی مخصوصا قلب به حمایت زیادی نیاز دارد که ستون مهره ها در این حمایت نقض اصلی را ایفا می کند و با انحنای این ستون به عقب در این ناحیه فضای کافی برای اندام های داخلی به وجود می آید.

عضلات ستون فقرات
الف – عضلات بازکننده ستون فقرات
گروه عضلاتی بوده که در بخش خلفی ستون فقرات قرار گرفته و عمیق ترین طبقه عضلات پشتی را تشکیل می دهند و در طول ستون فقرات ، از خارجی تا جمجمه امتداد دارند . هر یک از دو توده عضلانی راست کننده ستون مهره ها خود در سه لایه سطحی ، لایه میانی و لایه عمقی قرار گرفته اند.
و هر لایه شامل سه عضله می باشند. بعضی از الیاف کوتاه و بعضی بلند هستند. الیاف عضلانی لایه عمقی کوتاه ترند و از مهره های مجاور تجاوز نمی کنند در صورتی که الیاف عضلانی لایه سطحی از دو لایه دیگر بلند تر می باشند.
1- لایه سطحی توده راست کننده ستون مهره ها
این لایه ، دو لایه دیگر را از هر طرف پوشانده و شامل سه قسمت می باشد : داخلی ، خارجی و وسطی که کنار هم قرار می گیرند. مبدأ اتصالات آن ها در پائین به ترتیب : سطح عمقی فاسیای لامبار ، سطح خلفی خارجی ، و لبه داخلی ستیغ خاصره می باشد.
2- لایه میانی توده راست کننده ستون مهره ها
این لایه بلافاصله در زیر لایه سطحی قرار دارد و از لایه عمقی که در زیر آن است ضخیم تر می باشد.
این لایه خود از دو ورقه عضلانی سطحی و عمقی تشکیل شده است.
3- لایه عمقی توده راست کننده ستوه مهره ها
عمیق ترین لایه عضلات راست کننده ستون فقرات است و شامل سه دسته عضلات به نام های بین خاری ، بین عرضی و گرداننده ها می باشد .(تصویر 2-2)

تصویر (2-2) عضلات راست کننده ستون فقرات

عمل عضلات بازکننده ستون مهره ها
موقعیت این عضلات به طور کلی از نقطه نظر قرار گیری به گونه ای است که بهترین شکل ممکن را نسبت به محور حرکتی فرونتال داراست و موجب حرکت باز شدن و باز شدن بیش از حد می شود. گر چه این ضلات در حرکات چرخشی ستون مهره ها به چپ و راست نیز دخالت دارند. ضمنا عضلات راست کنندهستون مهره ها موجب نگهداری وثابت کنندگی ستون مهره ها نیز می شوند.

عضلات ناحیه کمری
عضلات بین عرضی جانبی (lntertransversari latrales)
سر ثابت : زوائد عرضی مهره های کمری
سر متحرک : زائده عرضی مهره فوقانی بعدی
عمل : خم کردن ستون فقرات به پهلو
عصب : بخش اصلی شکمی از اعصاب نخاعی ؛ عضلات بین عرضی میانی (داخلی )intertransversari) mediales )
سر ثابت : زائده نوک پستانی هر مهره کمری
سر متحرک : زائده کمکی (فرعی ) مهره فوقانی بعدی کمر
عمل : خم کردن ستون فقرات به پهلو
عصب : بخش اصلی شکمی از اعصاب نخاعی

عضله چند سرMoltifid us))
سر ثابت : ناحیه خاجی – در طول سوراخ های خارجی از بالا به عقب ، خار فوقانی خاصره ، ناحیه کمری – زوائد نوک پستانی مهره ها ، زوائد عرضی ، ناحیه گردنی ، زوائد مفصلی چهار مهره پائی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره درد مزمن، تربیت بدنی، کیفیت زندگی، شیوه زندگی Next Entries منابع مقاله درباره درد مزمن، اختلال درد، ظرفیت جذب، سوء مصرف مواد