منابع مقاله درباره حقوق بشر، سازمان ملل متحد، حقوق کودک، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

زمان صلح، ترغیب می‌کند تا اطمینان دهد که اصول قانون بشردوستانه در صورت وقوع جنگ اعمال خواهد شد.288
در شرایطی که حمایت از کودکان در جنگ مورد‌توجه قرار می‌گیرد، مشارکت گسترده‌تر دولت‌ها، NGOs و آژانس‌های UN در کنترل گزارش سوء‌استفاده‌ها موردنیاز می‌باشد. اغلب در مورد خط‌مقدم، آژانس‌های بشردوستانه کاملاً در موقعیت کنترل و گزارش تجاوز و سوء‌استفاده از حقوق کودکان قرار‌‌ می‌گیرد. اما در گزارش تجاوزها، سازمان‌های بشردوست در معرض خطر اخراج از کشور ذیربط قرار‌‌‌ می‌گیرند یا به طور جدی اقداماتشان محدود می‌شود.
بدون چنین گزارش‌هایی جامعه بین‌المللی در توانایی‌اش برای ارزیابی موقعیت‌های درگیری و گسترش واکنش‌های مناسب محدود می‌شود بنابراین دبیر‌کل UN نیاز برای تطبیق ارائه کمک بشردوستانه با دفاع از حقوق بشر تأکید کرده است289 و برای ادغام فعالیت حقوق بشر در موقعیت فعالیت‌های بشردوستانه درخواست داده است.290
به‌طور مشابه، دبیر‌کل برای ادغام فعالیت حقوق بشر در اخطارهای اولیه و تلاش‌های ایجاد و حفظ صلح درخواست کرده است.291 در‌نهایت، گزارش هیئت در مورد عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد به نحو قابل ملاحظه‌ای اصلاح طرح مأموریت میدانی و آمادگی توانایی مأمور عالی‌رتبه حقوق بشر را

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حقوق کودک، حقوق بشر، مخاصمات مسلحانه، سازمان ملل Next Entries منابع پایان نامه درمورد عوامل بازدارنده، بهره بردار، نفت و گاز، بازار کار