منابع مقاله درباره استفاده از کتابخان، نیروی انسانی، کتابخانه تخصصی، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

توجه استفاده‌کنندگان می‌باشد. گرايش استفاده‌کنندگان بيشتر به سوي امانت گرفتن منابع است. مهمترین اشکال کتابخانه از دید استفاده‌کنندگان مسئله کمبود بودجه و ارز است که کتابخانه را از حیث منابع و مراجع دچار نقصان محسوسی کرده است.
حكيمي (1376) پژوهشي با عنوان «مطالعه رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران مراکز تحقیقات منابع طبیعی کشور» انجام داده است. نتایج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه در استفاده از کانال‌های اطلاعاتی، مشاوره با صاحبنظران در اولویت بوده و پس از آن استفاده از کتابخانه قرار دارد. در استفاده از منابع کتاب، نتایج تحقیقات، نشریات ادواری، مجموعه مقالات به ترتیب بیشترین استفاده را دارند. استفاده‌كنندگان به ترتيب به روش‌هاي مشاهده قفسه‌ها، استفاده از فهرست و کتابدار از كتابخانه استفاده‌ مي‌كنند. اکثر پژوهشگران کتابخانه را در تامین اطلاعات مورد نیاز موثر می‌دانند. 86% در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز با مشكلاتي نظير عدم برخورداری کافی از خدمات اطلاعاتی، کمبود منابع علمی، عدم اطلاع از وجود و مکان اطلاعات مواجه بودند.
فروغ اصفهاني (1377) پژوهشی با عنوان «نقش کتابخانه‌هاي وزارت نيرو و شرکت‌هاي تابعه مستقر در تهران در انجام فعاليت‌هاي پژوهشي صنعت آب و برق» انجام داده است. نتایج پژوهش حکايت از نقش کم يعني زير پنجاه درصد کتابخانه‌هاي مورد نظر در فعاليت‌هاي پژوهشي صنعت آب و برق دارد. به اين ترتيب دو فرضيه‌ي پژوهش يعني ناکافي بودن مدارک و سازماندهي نامناسب که موجب عدم کارايي مطلوب و مناسب اين کتابخانه‌ها مي‌باشد و وجود رابطه معني‌دار بين حمايت سازمان مادر و وجود کتابدار متخصص با کارايي مطلوب کتابخانه تاييد مي‌گردد. کتاب مهمترين منبع کسب اطلاعات برای پژوهشگران است. پراکندگي منابع اطلاعاتي و کمبود منابع کتابخانه‌اي، مسئله‌اي عمده جهت دستيابي به اطلاعات براي اين پژوهشگران مي‌باشد. پژوهشگران خواستار مطالب علمي روزآمد و اشتراک نشريات جديد علمي مي‌باشند. بیشتر پژوهشگران حضور کتابدار مرجع آشنا به حوزه‌هاي تخصصي آب و برق را ضروري دانسته‌اند.
احمدزاده (1377) پژوهشي با عنوان «ارزیابی مجموعه و خدمات کتابخانه‌های بانک‌های تخصصی شهر تهران» انجام داده است. منظور از بانک‌های تخصصی، بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن می‌باشد. این تحقیق با توجه به نظر کارکنان در مورد مجموعه کتابخانه، سازماندهی مواد، خدمات کتابخانه، نیروی انسانی، قوانین و مقررات، و امکانات رفاهی صورت گرفته است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه کارکنان کتابخانه بانک صنعت و معدن از کیفیت مجموعه و روزآمد بودن منابع و نیز امکانات رفاهی کتابخانه ناراضی‌اند. کارکنان کتابخانه بانک مسکن در مورد توان و تمایل کتابدار در پاسخگویی به سئوالات و نیز قوانین و مقررات کتابخانه رضایت دارند و در بقیه موارد ناراضی‌اند.‌ کتابخانه بانک کشاورزی در مقایسه با دو کتابخانه دیگر از وضعیت مطلوبی برخوردار است. هدف استفاده از کتابخانه، به منظور تحقیق و افزایش اطلاعات تخصصی و در بعضی موارد مطالعه ذکر شده است. کارکنان برای بهبود وضعیت کتابخانه پیشنهاد داده‌اند که جایگاه سازمانی مناسبی برای کتابخانه در نظر گرفته شود و با به کارگیری نیروی متخصص خدمات کتابخانه بهبود یابد. همچنین آنها خواستار فراهم‌آوری مجموعه‌ای تخصصی و روزآمد شده‌اند.
شعيب‌زاده (1377) پژوهشي با عنوان «طرح پیشنهادی شبکه اطلاع‌رسانی برای کتابخانه‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» انجام داده است. اين پژوهش ضمن بررسی و سنجش زیرساخت‌های اطلاعاتی کتابخانه‌های تحت پوشش سازمان گسترش، طرحی جهت ایجاد ارتباط فعال و موثر میان آنها ارائه داده است. عواملي مانند نیروی انسانی، مجموعه، سازماندهی، تجهیزات کامپیوتری، فضا، امکانات و مشکلات کتابخانه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اين پژوهش نشان می‌دهد که اغلب کتابخانه‌ها از جهات نیروی انسانی، مجموعه، بودجه و امکانات بسیار ضعیف هستند. برخی از کتابخانه‌ها مانند ایران‌خودرو، سازمان مدیریت صنعتی، مهندسین مشاور صنعتی، و ماشین‌سازی اراک از مجموعه، نیروی انسانی و تجهیزات مناسبی برخوردارند.
رسولی املشی (1378) پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت کتابخانه‌های صنعت نفت شهر تهران و ارائه راهکارهای عملی» انجام داده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که بیش از 71% از کارکنان این مراکز را نیروی غیرمتخصص تشکیل می‌دهد. بیشترین منابع موجود در مجموعه در مرتبه اول متعلق به مواد کتابی، در مرتبه دوم مواد غیرکتابی، در مرتبه سوم مواد دیداری و شنیداری و سپس نشریات است. برای سازماندهی مواد غیرکتابی، متداولترین روش، استفاده از نمایه‌سازی است. از لحاظ فضا و ساختمان، اکثر کتابخانه‌ها با کمبود فضا مواجه هستند. در ارتباط با امکانات و توانایی‌های خدماتی نظیر خدمات فتوکپی، لوح فشرده، انتشار فهرستگان و… تنها دو کتابخانه به انتشار فهرستگان و کتابشناسی موضوعی می‌پردازد و سایر کتابخانه ها، خدمات متعارف و معمولی ارائه می‌کنند.
قرباني (1378) پژوهشي با عنوان «بررسی میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران» انجام داده است. نتایج حاصل از پیمایش نشانگر این است که روزآمد بودن منابع، غنی بودن مجموعه کتابخانه، مقررات استفاده از خدمات امانت بین کتابخانه‌ای، مقررات مربوط به امانت کتاب و … رضایت خاطر استفاده‌كنندگان را نسبتاً به همراه داشته است. جنبه‌های دیگر مانند خدمات امانت، دانش و تجربه کتابداران در کمک به استفاده‌كنندگان، ساعت کار کتابخانه، راهنمایی کتابداران در جستجوی کامپیوتری، رضایت استفاده‌كنندگان را جلب نموده است. همچنين استفاده‌كنندگان در مورد مسائلي مانند كافي نبودن منابع کامپیوتری، ناکافی بودن تعداد رایانه‌ها، نامطلوب بودن ارائه خدمات تکثیر، عدم اطلاع‌رساني در خصوص آخرین منابع و مدارک دریافت شده ابراز نارضايتي كرده‌اند. استفاده‌كنندگان پیشنهاداتي نیز مبني بر استخدام افراد متخصص و کارآزموده، افزایش بودجه کتابخانه، افزایش ساعات کار کتابخانه، اعزام پرسنل کتابخانه برای ادامه تحصیل، اختصاص فضای بیشتری برای مطالعه، ایجاد امکان استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی کامپیوتری ارائه كرده‌اند.
پیاهو (1380) پژوهشی با عنوان « راه‌هاي ايجاد انگيزه در استفاده از كتابخانه‌هاي تخصصي» انجام داده است. جامعه‌ی مورد بررسی در این پژوهش کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین می‌باشد و اطلاعات مورد نیاز به وسیله توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ای محقق ساخته تهیه شده است. نتایج نشان می‌دهد بیشترین درصد علاقمندان به مطالعه عمومی در میان افرادی است که دارای مدرک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس هستند. همچنین افراد، نداشتن فرصت مطالعه، مشکلات شخصی، مشکلات اقتصادی، گرانی کتاب، عدم توجه کافی مدیران به اهمیت پژوهش در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی، عدم آشنایی افراد با روش پژوهش، عدم تطبیق کارشناسان با نیازهای شغلی آنان، ضعف نظام‌های پژوهشی آموزش عالی، پراکندگی منابع و عدم تمرکز آن در کتابخانه را از جمله دلایل عدم انگیزه افراد در استفاده از کتابخانه ذکر کرده‌اند.
شفیعیان (1381) پژوهشی با عنوان «بررسی میزان تناسب منابع کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان بالفعل» انجام داده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بیشتر استفاده‌کنندگان در گروه سنی 18-27 سال و دارای تحصیلات لیسانس و از نظر شغلی دانشجو هستند و برای تحقیق به کتابخانه وزارت امور خارجه مراجعه می‌کنند. اغلب استفاده‌کنندگان از کتاب، نشریات و روزنامه‌ها به میزان متوسط استفاده می‌کنند و از مواد غیرچاپی و اسناد و مدارک به میزان خیلی کم بهره می‌برند. اغلب استفاده‌کنندگان از مجموعه و منابع کتابخانه به میزان زیاد رضایت دارند. زبان منابع مورد استفاده اکثر پاسخ‌دهندگان فارسی و سپس انگلیسی است. اغلب پاسخ‌دهندگان معتقدند که به علت موجود نبودن منابع مورد نظرشان در مجموعه کتابخانه، نیاز اطلاعاتی آنان به طور کامل برطرف نمی‌شود.
رادباوه و تصویری قمصری (1383) پژوهشی با عنوان «میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه‌ی پژوهشکده‌ی مهندسی جهاد کشاورزی» انجام داده است. این پژوهش به بررسی میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از خدمات، منابع، تجهیزات و کارکنان کتابخانه‌ی پژوهشکده‌ی مهندسی جهاد کشاورزی، موسسه جهاد تحقیقات و شرکت‌های تابعه به وسیله پرسشنامه می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بیشتر استفاده‌کنندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر دارند. از میان منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه، کتاب‌های لاتین بالاترین میزان رضایت و نشریات لاتین بالاترین میزان نارضایتی را به خود اختصاص داده‌اند. از میان خدمات ارائه ‌شده، بیشترین میزان رضایت به نحوه‌ی ارائه‌ی تازه‌های کتابخانه و بیشترین میزان نارضایتی به افزایش منظم مجموعه اختصاص دارد. استفاده‌کنندگان از تجهیزات و کارکنان کتابخانه اظهار رضایت کرده‌اند.
ملکی و شعبانی (1385) پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های تخصصی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب» انجام داده‌اند. آنها در این پژوهش به بررسی وضعیت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان اصفهان از نظر مجموعه‌سازی، خدمات، منابع انسانی، فضا و تجهیزات و بودجه پرداخته‌اند. روش پژوهش پیمایشی توصیفی بوده است. در این پژوهش فقط وضعیت موجود توصیف شده است و پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت فعلی ارائه شده است که عبارتند از: مجموعه‌سازی و سازماندهی مناسب منابع کتابی و غیرکتابی، ارائه خدمات نوین اطلاع‌رسانی، آموزش منابع انسانی مطابق با پیشرفت‌های جهانی، تخصیص فضا و بودجه‌ی کافی و مطلوب.
رنجبری (1386) پژوهشی با عنوان «ارزشیابی شاخص‌های عملکرد کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران» انجام داده است. در این پژوهش شاخص‌های عملکرد کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بهینه‌سازی و استانداردسازی عملکرد این کتابخانه بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش می‌باشد. در مطابقت وضعیت کتابخانه با استانداردهای موجود مشخص شد از 143 مورد استاندارد تعریف شده، 80 مورد مطابق استانداردها می‌باشد (56 درصد) و 63 مورد مطابق استانداردها نمی‌باشد (44 درصد).

2-6-2 پيشينه‌ي پژوهش در خارج از ايران
گروه اول: بررسی استفاده‌کنندگان کتابخانه‌های تخصصی صنعت خودرو
وارد36 (2001) پژوهشی با عنوان «بررسی مهندسان در دنیای اطلاعاتی آنها» انجام داده است. این ارزیابی بر اساس پرسشنامه‌ای که بین 27 نفر از مهندسان ارشد شرکت مشاوره‌ی ریکاردو37 توزیع شده بود انجام شده است. شرکت ریکاردو یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان در طراحی، آزمون و تحقیقات بر روی قوای محرکه‌ی خودرو شامل موتور و انتقال قدرت می‌باشد. در این پژوهش میزان استفاده‌ی مهندسان از منابع غیررسمی اطلاعات مانند همکاران، و همچنین منابع رسمی مانند گزارش‌ها و یادداشت‌های موجود در شرکت و مقالات چاپ شده و همچنین میزان استفاده از سیستم اطلاع‌رسانی داخلی شرکت و شبکه‌ی داخلی کتاب‌ها و استانداردهای مرجع مهندسی بررسی شده است. در نتیجه‌ی این بررسی گستره‌ی بزرگی از الگوهای استفاده از کتابخانه مشخص گردید: ده نفر از پاسخ‌دهندگان هفته‌ای بیش از یک بار از کتابخانه استفاده می‌کردند، هشت نفر حدود یک بار در هفته، دو نفر ادعا کردند که به دفعات از کتابخانه استفاده می‌کنند و سه نفر گفتند که بازدید آن‌ها از کتابخانه الگوی مشخصی ندارد. پاسخ‌دهندگان دلیل عمده‌ی استفاده از کتابخانه را بهره‌برداری از پایگاه داده‌های موجود در آن ذکر کردند اما نتایج آزمونی که برای ارزیابی روش بازیابی اطلاعات توسط مهندسان از آن‌ها به عمل آمد نشان داد که آنها از نداشتن اطلاعات کافی در مورد اصول بازیابی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره صنعت خودرو، تحقیق و توسعه، خودروسازی، طراحی و توسعه محصول Next Entries منابع مقاله درباره نیازهای اطلاعاتی، تحقیق و توسعه، صنعت خودرو، استفاده از کتابخان