منابع مقاله درباره ، كوتاه، ترين، 7-

دانلود پایان نامه ارشد

است و تمامي درد را بر طرف مي كند اما باعث فرسودگي مي شود.
5- آبي كه دمايي پايين تر از دماي بدن دارد و ولرم يا خنثي مي باشد همواره مفيد بوده براي استفاده عمومي مناسب است.
6- هر چه آب سردتر باشد بايستي مدت زمان استفاده از آن كوتاه تر باشد.
7- آب ولرم(81 تا 90 درجه فارنهايت) مناسب ترين آب براي درمان كليه بيماران مگر اين كه آب خاصي توسط درمانگر تجويز شده باشد.

فوايد آب درماني
1- روش درمان امراض انساني با آب بسيار ساده و طبيعي است.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره درد مزمن، اختلال درد، ظرفیت جذب، سوء مصرف مواد Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رشد شرکت، صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار، آزمون فرضیه