منابع مقاله با موضوع فیزیولوژی، فشار روانی، پرخاشگری، سیستم عصبی

دانلود پایان نامه ارشد

پایداری طولانی مدت آن است که ممکن است موجب اختلالدرسلامتی فرد شود. همچنین بسیاری از دانش آموزان دوره ی کارشناسی ،استرس ناشی از کار رایکی ازدلایل بی علاقگی معلمان به کار تدریس گزارش کرده اند .مؤ ید این موضوع باز نشستگی زود هنگام معلمان با تجربه است. (کریس کی ریاکو، 2008)
استرس فرسودگی بدنی یا عاطفی است که بر اثر مسائل و مشکلات واقعی یا ذهنی پدید می آید. دکتر هانس سیله Hansselive یکی از پیشتازان پژوهش در زمینه استرس ، استرس را به عنوان پاسخ نامشخص بدن به هر گونه تقاضا نامیده است . وی مفهوم حالت سازگاری عمومی را ابداع کرد. حالت سازگاری عمومی پاسخ خود به خودی به هر گونه تهدید بدنی یا احساسی نسبت به سلامت یک ارگانیسم است . (دادستان ، 1384)
قبل از قرن بیستم از اصطلاح تنیدگی در زبان فرانسه استفاده شد ،در حالیکه در زبان انگلیسی از قرن هفدهم به بعد فشار به صورت گسترده ای از آن سود جسته و رنج و محرومیت گرفتاری ، ناراحتی و ناملایمات یعنی همیشه پیامدهای یک زندگی دشوار با این کلمه بیان کرده اند.(دادستان ،1384)
2-2-4- تعاریفی در طبقه بندی اصطلاح استرس
1. استرس نیرویی است که تنش و تغییر در شیئی که این نیرو بر آن وارد می شود ، ایجاد می کند. در این معنا ، صحبت از تأثیرها هر عامل یا محرک برونی مانند عوامل جسمانی مثل صدا ، حرارت ، سرما ، یا عوامل روانشناختی مانند عزا ، از دست دادن کار و جزء آن است.
2. استرس نتیجه عمل یک عامل جسمانی ، روانشناختی یا اجتماعی است ؛ عاملی که سیله آن را عامل “تنیدگی زا” نامیده است . در این صورت ، بررسی حالت تنیدگی ویا به عبارت دیگر بررسی نتایج زیست شناختی و روانشناختی تنیدگی بر سلامت افراد مد نظر است .اثر یک عامل می تواند موقت یا دایم باشد . بنابراین به بررسی طول مدت و زمان نهفتگی (از چند ساعت تا چند ماه و حتی یک سال یا چندین سال در مورد بیماریهای خود مصون ساز ) نشانه های بیماری می پردازند.
3. استرس در عین حال عبارت است از عامل تنیدگی زا و پیامد اثرآن در ابعاد مختلف فرد در پژوهشهای سیله ، در تحقیقات متخصصان بیماریهای روان ـ تنی (الکساندر و…) و همچنین در تمامی پژوهش های چهل سال اخیر ، غالباً این موضوع پذیرفته شده است .
می توان در هم شدگیها و ابهامات معنایی را که از چنین روی آوردی ناشی می شوند به خوبی درک کرد.
4. در این معنا فشار استرس از بعد زیست شناختی آن در نظر گرفته نمی شوند بلکه از زاویه پویایی در عین حال درونی وبرونی آن مورد توجه قرار می گیرد . در این صورت تنیدگی به منزله عاملی برونی است که توسط یک فرد در فضا و زمان معینی ادراک می شود .فرد دفاع های روانی خود را برای مقابله با آن به کار می‌اندازد و در عین حال ، نظام های خودکار زیست شناختی نیز با این دفاع‌های روانشناختی پیوند می‌یابند .
زندگی روانی فرد می تواند بر اساس این عمل از هم پاشیده شود ، ضمن آنکه خطر « بدنی سازی » بر حسب ساختار روانی و چهارچوب جسمانی و اجتماعی نیز وجود دارد .(دادستان ،1384)
از جمله منابع عمده برونی استرس می توان مشکلات دراز مدتی مثل روابط خانوادگی ناراحت کننده، بیماریهای ناتوان کننده یا بیکاری و نیز تغییرات عمده حتی تغییرات خوشایندی مثل ازدواج یا اثاث کشی و جمع شدن استرس های روزانه مثل دیر رفتن سر کار یا دیرکردن در ترافیک را نام برد . از جمله الگوهای رفتاری ایجاد کننده یا شدید کننده استرس هم می تواند باعث ناشکیبایی و پر خاشگری ، عدم احساس رضایت از وضع زندگی ، عدم رضایت شغلی و کاهش انگیزه شغلی شود. (جمالفر ،1384)
2-2-5- وضع فعلي استرس
کلود برنارد ، فیزیولوژیک بزرگ قرن نوزدهم فرانسه متذکر شد که قسمت های مختلف بدن موجودات زنده تکامل یافته ،به وسیله محیط مایعی مانند خون احاطه شده است که برای ادامه زندگی باید به طور مستمر وجود و ثبات داشته باشد . به نظر او هدف تمام ساختارهای فیزیولوژیک تنها حفظ این ثبات است.این نظریات به وسیله والتر کانن در سال 1932 بسط وگسترش یافت. او این اثبات داخلی را « تعادل حیاتی » نامید . زیرا ناهنجاری های ارگانیسم را که در عوامل فشارآور بیرونی و درونی ایجاد شده است رفع می کند، به عبارت دیگر تعادل حیاتی هنگام فشار موجود،به کمک او برای برقراری تعادل می شتابد . سیله و همکارانش در سال 1952 میلادی یک نظریه تفصیلی برای نشان دادن چگونگی واکنش موجود زنده به استرس ارائه دادند .
یکی از محققان به نام فردگودوین در سال 1983 نشان داد که انسانها قدرت زیادی برای تحمل استرس‌های شدید دارند ، اما هنگامی درمانده می شوندکه قدرت تجهیز مجدد قوا برای مقابله با فشارهای جدید را نداشته باشند . محقق دیگری به نام جک بارکاس به این نتیجه رسید که حتی رفتارهای کوچک ما می توانند تأثیری چشمگیری بر بیوشیمی بدن بگذارند . درحالی که انواع پاسخ ها در مقابل عوامل استرس زا از افراد بشر سر می زند ، ولی در اوایل دهه 1950 میلادی روانپزشکی به نام توماس هلمز در پژوهش های خود به این نتیجه رسید که تنها عامل مشترک در ایجاد هر نوع استرس ،لزوم ضرورت و اجبار در ایجاد تغییر و تحول مهم در روند زندگی معمولی فرد است . (شاملو،1382)
اکثر معلمان،رضایت شغلی را با درست انجام دادن آن کار به دست می آورند .هر نوع کوتاهی در انجام تعهدات که به قصور در کار منجر شود بی گمان استرس بیشتری ،به ویژه افسردگی به دنبال دارد چرا که تحلیل های نهایی نشان داده که حس غرور ناشی از پیشرفت در کار ،برای معلمان بسیار مهم است. اگر این احساس غرور به علت آن مقدار کم کاری ای که به بقای شغلی شان لطمه نمی زند ،صدمه ببیند ،احتمالا به شدت از کارشان بیزار می شوند . هوبرمن(1993) در بررسی بسیار جالبی بر چگونگی رشد و تغییر نگرش معلمان ضمن پیشرفت در زندگی حرفه ایشان متوجه شد بسیاری از معلمان زمانی که به مرز چهل سالگی می رسند یکبار دیگر حرفه خود را ارزیابی می کنند تا ببینند چقدر با پیشرفت ،انتظارات و آرمان هایی که در شروع حرفه ی تدریس برای خود در نظر گرفته بودند، فاصله دارند.
2-2-6- عوامل ایجاد کننده استرس
2-2-6-1-فشار
فشار مفهومی دیگر از استرس به خصوص در ارتباط با استرس شغلی است . فشار زمانی به وجود می‌آید که میزان سرعت کار افزایش یابد. یا برای انجام کار فرصت اندکی وجود داشته باشد ویا کارهای اضافه‌ای بر فرد تحمیل شود و یا زمانی که فرد حداکثر توانایی خود برای یک دوره طولانی کار کند شاید دانش آموزان در هنگام امتحانات با اثرات فشار آشنا شده باشند .(فراهانی،1383)
فشار زمانی بیشترین استرس را ایجاد می کند که شدید،مکرر، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل باشد. در یک آزمایش از دانش آموزان خواسته شد تادر یک تکلیف اجتناب ناپذیر شوک ناخوشایند، شرکت کنند به بعضی از دانش آموزان اجازه داده شد زمان استراحت خود را تعیین کنند در حالتی که به گروه دیگر این اجازه داده نشد ودوره استراحت توسط آزمایش گر برای آنها انتخاب شد دانش آموزانی که اجازه داشتند دوره استراحت خود را تعیین کنند میزان فشار کمتری را در مقایسه با گروهی که حق انتخاب نداشتند تجربه کردند . (فراهانی ، 1383)
فشار روانی صرفاَ یک امر بیرونی نیست و تا اندازه ای بستگی به نوع نگرش ودید ما نسبت به خود ، دیگران و محیط اطرافمان دارد به عبارت دیگر بستگی به این دارد که آیا ما رویداد به وجود آمده را فشار روانی تلقی می کنیم و آن را تهدیدی علیه خود می دانیم یا خیر. مثلاَ عدم موفقیت در یک درس یا کلاس می‌تواند برای دانش آموزی فشار روانی زیادی ایجاد کند در حالی که دانش آموزی دیگر به آن اهمیت چندانی نمی دهد . ( فراهانی ،1383)
مطالعات نشان می دهد هرچه قدر توانایی ما برای کنترل عوامل تهدید ساز بیشتر شود، فشار روانی کمتری را تجربه کرده وسازگاری بهتری با محیط خود خواهیم داشت اکنون باید به این سؤال پاسخ داده شود که علت اینکه استرس را تجربه می کنیم چیست؟ دو منشأ مهم برای فشار روانی یا استرس یکی ناکامی و دیگری تعارض است .
2-2-6-2- ناکامی
هنگامی که راه دستیابی به یک هدف خواستنی می شود یا دستیابی به آن تأخیر می افتد ناکامی روی می دهد ما در طول زندگی خود با موانعی روبرو می شویم که باعث می شود نتوانیم به اهداف خود برسیم . ناکامی ها به دو دسته تقسیم می شود: ناکامی های بیرونی وناکامی های شخصی یا ناشی از ناتوانی خود
ناکامی بیرونی برپایه شرایط بیرونی و محیط فرد است که مانع دسترسی او به هدف می‌شود . ناکامی بیرونی باعث تأخیر در ارضاء ، شکست ، طرد ، از دست دادن و سد شدن انگیزه فرد می شود. این ناکامی ها می توانند اجتماعی یا غیر اجتماعی باشند . ولی انسان‌ها بیشتر به ناکامی های اجتماعی حساس بوده و نسبت به آنها واکنش شدید نشان می‌دهیم . معمولاَ هر چقدر هدف قوی تر ، فوری تر و با اهمیت تر باشد میزان ناکامی در اثر عدم دستیابی به آن افزایش می یابد .به طور مثال دونده مسابقه دو اگر در لحظات پایان مسابقه ناگهان به زمین بخورد احساس ناکامی بیشتری را تجربه خواهد کرد . (فراهانی ، 1383)
ناکامی شخصی یا ناکامی ناشی از توانایی های فردی براساس خصوصیات فرد است به طور مثال : اگر قد کوتاهی داشته باشد و بخواهد بسکتبالیست شود یقیناَ ناکام خواهد شد ولی همین خصوصیت می تواند او را در رسیدن به هدف دیگری کمک کند.
2-2-6-3- واکنش در برابر ناکامی (پرخاشگری)
واکنش معمول در برابر ناکامی پرخاشگری است «به عمل آگاهانه جهت آسیب رسانیدن به دیگران واشیا پرخاشگری گفته می شود. » مثلاَ کودکی که قادر نیست سه چرخه خود را هدایت کند و به زمین می خورد با لگد به سه چرخه خود می زند و یا کودکی که قادر نیست دریک بازی از دوست خود برنده شود نسبت به او پرخاشگری می کند . (فراهانی ،1383)

2-2-6-4- تعارض
تعارض از دو عمل ، تمایل یا هدفی که بطور همزمان مخالف یکدیگر ناشی می شود .آنها از این جهت متضاد هستند که رفتار یا باز خورد های ضروری برای انجام یکی ، مغایر با انجام دیگری خواهد بود تعارض می تواند بین انتخاب نیازها ، آرزوها ، انگیزه ها ، خواسته ها و در خواست بیرونی که با یکدیگر متضاد باشند، روی دهد . (فراهانی ،1383)
– انواع تعارض
وقتی احساس خشم و عصبانیت می کنید در عین حال در معده خود احساس ترشی کرده یا سرتان درد می‌گیرد. این واکنش‌ها پاسخ‌های فیزیولوژیک به استرس است .در این شرایط اگر راننده ای ناگهان در مسیر شما ظاهر شود شما ممکن است به او توهین یا پرخاش کنید این واکنش پاسخ رفتاری به استرس است . بنابراین واکنش نسبت به استرس در سه سطح صورت می گیرد : (فراهانی،1383 )
1- پاسخ هیجانی 2- پاسخ فیزیولوژی 3- پاسخ رفتاری
* پاسخ هیجانی به استرس برسه نوع است:
1. آزردگی ـ خشم و عصبانیت : استرس احساساتی از آزوردگی و خشم ملایم تا عصبانیت خارج از کنترل در فرد ایجاد می کند .
2. اضطراب و ترس : استرس بیشترین اضطراب وترس را در مقایسه با هیجانهای دیگر به وجود می آورد.
3. غمگین و افسردگی : بعضی اوقات استرس خود را در حد غمگینی و افسردگی فرو می برد.(فراهانی ، 1383)
* پاسخ فیزیولوژیک استرس
همانطور که اشاره شد استرس غالباَ پاسخ های هیجان قوی را ایجاد می کند و پاسخ های هیجانی قوی نیز به نوبه خود ایجاد کننده ی تغییرات فیزیولوژیک گسترده است حتی در فشار روانی متوسط احساس می‌کنید که قلب شماسریع تر می زندو تنفس شما توأم با دشواری و سختی صورت می گیرد احساس می‌کنید که حالتان عادی نیست.
در هنگام استرس سیستم فیزیولوژیک بدن دو گونه واکنش نشان می دهد: واکنش حمله و واکنش فرار حمله یا فرار در سیستم عصبی خودکار برنامه ریزی می شود.سیستم عصبی خودکار از اعصابی تشکیل شده است که با قلب رگهای خونی ماهیچه های صاف و غدد درون ریز مرتبط است این سیستم به صورت خودکار یعنی بدون دخالت و اختیار ما عمل می کند.
شاخه پاراسمپاتیک سیستم عصبی خودکار حفظ و نگهداری ذخایر بدنی را به عهده دارد . ( فراهانی ، 1383)
* پاسخ رفتاری استرس
اگر چه پاسخ ما به استرس در

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع هوش هیجانی، فشار روانی، استرس شغلی، توسعه حرفه ای Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هوش هیجانی، استرس شغلی، روانشناسی، سلامت روان