منابع مقاله با موضوع دولت ایران، انرژی هسته ای، وزارت خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

مدعی بودند که تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز وکارخانه تولید آب سنگین اراک بخشی از برنامه سری سلاح هسته ای است. در فوریه 2003دولت ایران وجود این دو کارخانه را رسماٌ پذیرفت اما تأکید کرد که آن ها فقط برای مقاصد صلح آمیز است.(kem,2003).در سال 2003در یک گزارش به کنگره شارون اسکواسونی، یک کارشناس دفاع ملی در بخش پژوهشی کنگره، اذعان کردکه مدارک سازمان منافقین برای تهیه اطلاعات دقیق مغشوش است اما او استدلال کرد که این اطلاعات با ارزش است زیرا این قدرت رابه آژانس می دهد تا فشار بیشتری به ایران وارد کند. بر طبق این گزارش اسکواسونی این گروه مخالف ایرانی در فوریه 1992هم ادعای مشابهی را مطرح

کرده بود.متعاقب آن با دعوت علنی ایران،آژانس بین سال های 1992تا 2000(1371تا1379)چهار بازدید ویژه انجام داد اما هیچ مدرکی مبنی بر تأیید ادعای این گروه مخالف به دست نیامد(Zak,2002).
بازرسان آژانس در نمونه برداری محیطی از تأسیسات نطنز ویک مرکز هسته ای دیگر شواهدی از اورانیوم غنی شده بالا را یافتند که تا 36درصد و54درصد غنی شده بود.ایران اظهار می کرد که علت آلودگی فعالیت های هسته ای هسته ای در ایران نیست بلکه منشاء آلودگی قطعات سانتریفیوژدست دوم وارداتی است.
گزارش های بعدی آژانس مشخص کرد که اظهارات ایران قابل قبول است. در گزارش مدیر کا آژانس محمد البرادی در یک سپتامبر 2004 بیان شد که«بررسی های فعلی آژانس نشان می دهدکه آلودگی ناشی از اورانیوم غنی شده بالا HEUمتحملاٌ ناشی از غنی سازی اورانیوم ایران در کارگاه شرکت کلایه ویا نطنز نبوده است.گزارش ادامه می دهد ایران تصریح می کند که با استفاده از تکنولوژی سانتریفیوژ، غنی سازی اورانیوم را به بیش از 1/2 درصد رسانیده است. واین غنی سازی را در یک برنامه تحقیق وتوسعه سانتریفیوژ در تهران به انجام رسانیده است . نه در نطنز .این یافته ها با اهمیت اند زیرا آن هابه این معنی اند که اعلام تأسیسات نطنز لازم نبوده است چرا که هیچ مواد هسته ای در آن جا نگهداری ویا فرآوری نمی شده است International Crisis Group,2003:1).

3-نحوه تشكيل پرونده هسته اي ايران وروند آن
در اوت 2000 سازمان مجاهدین خلق(منافقین) ایران که از سال 1997/1376 ش در فهرست سازمان های تروریستی وزارت خارجه (ایلات متحده)قرار داشته است، شواهدی را رائه کردکه دو کارخانه هسته ای بی آنکه به سازمان بین المللی انرژی هسته ای اعلام شوند، تأسیس شده اند. این گروه مدعی بودند که تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز وکارخانه تولید آب سنگین اراک بخشی از برنامه سری سلاح هسته ای است. در فوریه 2003دولت ایران وجود این دو کارخانه را رسماٌ پذیرفت اما تأکید کرد که آن ها فقط برای مقاصد صلح آمیز است.(kem,2003).
در اين گزارش اعلام شده بود كه ايراني ها با استفاده از پوشش يك شركت تجاري به نام«كالا الكتريك» تلاش فزاينده اي را براي ساخت تجهيزاتي كه توان توليد مواد لازم براي سلاح هاي هسته اي دارند، انجام مي دهند ودر اين رابطه دانشمندان روسي به آن ها كمك كرده ومواد لازم را از چين وهند تهيه مي كنند.در واكنش به گزارش اين گروه مخالف، رسانه هاي بين المللي به طور گسترده اي برتأسيسات به تازگي كشف شده، پيچيده گي تأثيرگذار ووضعيت پيشرفته آن متمركز شدند International Crisis Group,2003)).
به دنبال اين گزارش، شبكه C.N.Nامريكا با پخش عكس هاي ماهواره اي از نطنز

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع منابع محدود، انرژی هسته ای، پرونده هسته ای Next Entries منبع پایان نامه درمورد سبک زندگی، فعالیت جسمانی، مدیریت استرس