منابع مقاله با موضوع دوره متوسطه، آموزش فنی و حرفه ای، مدارس راهنمایی

دانلود پایان نامه ارشد

روز پس از قتل امیر کبیر كه باني و طراح آن بود گام مؤثري در توسعه آموزش و پرورش نوين ايران برداشته شد، همچنين ازآن زمان به بعد دولت مركزي ايران مسئولانه در امر توسعه تعلیم و تربیت کشور اهتمام ورزید. باآغاز حکومت مشروطه و تشكيل قوه مقننه، تأسيس مدارس دولتي و ملي در حوزه وظايف دولت قرار گرفت و قانون تحصيل اجباري برقرار گرديد. در سال 1300 شمسي قانون شوراي عالي فرهنگ به تصويب مجلس رسيد و عهده دار تنظيم امور مدارس از قبيل برنامه ريزي آموزشي، برگزاري امتحانات و صدور گواهينامه تحصيلي گرديد. در سال 1312 شمسي قانون تربيت معلم به تصويب رسيد و به موجب آن 25 دانشسراي مقدماتي براي تربيت معلمان دوره ابتدايي در سراسر كشور داير گرديد و مقرر شد دانشسراي عالي تهران به تربيت و آماده سازي دبيران متوسطه اقدام كند. در سال 1322 شمسي قانون آموزش اجباري به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد و به موجب آن مقرر شد طي دو سال در تمام كشورآموزش ابتدايي به صورت اجباري و همگاني به اجرا در آيد. در سال 1328 برنامه آموزش ابتدايي براي روستاها 4 ساله و براي شهرها 6 ساله تعيين گرديد. در سال 1330 دوره آموزش ابتدايي براي روستاها و شهرها به مدت شش سال و سن ورود هم شش سال تعيين شد.در برنامه هاي عمراني اول و دوم به آموزش حرفه ايي و فنی توجه شد و در برنامه سوم عمراني به برنامه ريزي آموزشي هم توجه شد. در سال 1339 به موجب قانون استخدام معلمان فني به دولت اجازه داده شد تا فارغ التحصيلان دانشسراهاي كشاورزي و هنرستانها را با پايه آموزگاري و مهندسان كشاورزي و صنايع را با پايه دبيري استخدام كند، در مهرماه 1341 به منظور تأمين معلمان مدارس دوره ابتدايي بويژه در مناطق روستايي مقرر شد كه دولت هر سال عده اي از مشمولان ديپلم قانون نظام وظیفه را در قالب سپاه دانش مأمور آموزش در روستاها كند. در سال 1346 و زارت فرهنگ تقسيم شد و وزارت آموزش و پرورش عهده دار آموزش عمومي شد. در نظام جديد آموزش و پرورش، آموزش همگاني از شش سال به هشت سال شامل دو دوره پنج ساله و سه ساله تحصيلي با عنوان آموزش ابتدايي و راهنمايي مشخص شد، همچنين در طرح مذكور دوره آموزش متوسطه چهار سال تعيين شد. در سال 1358 شمسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مطالعات گسترده ايي در زمينه مشكلات آموزش و پرورش آغاز و طرح هاي اصلاحي متعددي پيشنهاد شد مثلاً در سال 1361 طرح كاد (كار و دانش) در كليه رشته هاي نظري دوره متوسطه اجرا شد و براساس آن دانش آموزان دوره متوسطه موظف بودند يك روز در هفته در مراكز و محيطهاي واقعي كار مستقر در خارج از مدرسه به كسب مهارتهاي مفيد و مورد علاقه خود بپردازند. در سال 1364 به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش، شورايي به نام شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش مأمور انجام بررسيهاي لازم و ارائه ي طرح بنيادي آموزش و پرورش براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شد. در سال 1370 طرح هاي آزمايشي نظام جديد آموزش متوسطه به صورت نيمسالي واحدي به مرحله اجرا در آمد و در سال 1373 اين طرح در سال هاي اول و دوم و سوم در كليه رشته ها عملي شد و تا سال 1377 به تدريج تعميم كامل اجراي طرح متوسطه جديد صورت گرفت و بعداً بدليل مشكلات اجراي طرح نيمسال واحدي، طرح سال واحدي در مدارس متوسطه اجرا شد كه اكنون نيز ادامه دارد (آقازاده، 1388، 40-30).
در سالهاي اخير نيز سياست آموزش و پرورش به صورت نظام آموزش 6-3-3 يعني دوره ابتدايي 6 سال و دوره متوسطه نيز شامل متوسطه اول 3 سال و متوسطه دوم 3 سال مي باشد كه بتدريج اين طرح جايگزين نظام آموزشي قبلي مي شود و در نهايت دوره پيش دانشگاهي حذف خواهد شد.
6-2- مقاطع تحصيلي آموزش و پرورش در ايران
آموزش و پرورش عمومي شامل دوره هاي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه عمومي و فني و حرفه ايي و كار دانش مي باشد كه توسط وزارت آموزش و پرورش در ايران اجرا مي شود.
1-6-2- دوره ابتدايي
دوره ابتدايي 6 سال است و دانش آموز در آغاز تحصيل (اول مهرماه) بايد 6 سال تمام داشته باشد. به دانش آموز در صورت موفقيت در پايان دوره، گواهي پايان تحصيلات دوره ابتدايي داده مي شود و اجازه مي يابد كه در دوره راهنمایی (متوسطه اول) ثبت نام كند. اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي به طور خلاصه در سه زمينه رواني – حركتي، شناختي و عاطفي مي باشد (آقازاده، 1388،91).
2-6-2- دوره راهنمايي تحصيلي (متوسطه اول)
دوره راهنمايي تحصيلي 3 سال است و دانش آموز در اين دوره، علاوه بر علومي كه پيش نياز دوره متوسطه دوم است، ساير دروس را نيز آموزش مي بيند. براساس معدل گيري دروس خاص در طول سه سال تحصيلي، دانش آموز به يكي از دو دوره تحصيلي آموزش نظري يا فني و حرفه ايي هدايت مي شود و تعرفه نامه ثبت نام در يكي از رشته هاي تحصيلي كه امتياز لازم را در مورد آن كسب كرده است دريافت مي كند. در پايان اين دوره سه ساله، به دانش آموز در صورت موفقيت، مدرك تحصيلي پايان دوره عمومي (راهنمايي تحصيلي) داده مي شود.اهداف آموزش و پرورش در دوره راهنمايي تحصيلي عبارتند از:1- هدايت دانش آموزان از مرحله كودكي به نوجواني براساس شناخت استعداد، علايق و توانايي هايشان در اين دوره2- مهيا كردن شرايطي كه زمينه را براي شكوفايي توانمنديها، رشد شخصيت همه جانبه، پرورش اعتماد به نفس و خودشناسي فراهم سازد.3-تقويت و تعميق باورهاي ديني، اخلاقي و اجتماعي.4- آماده سازي دانش آموزان براي انتخاب مسيرهاي تحصيلي و شغلي خويش با توجه به استعداد، توانايي و علاقه آنان و نيز نيازها و امكانات كشور (آقازاده، 1388،95).
3-6-2- دوره متوسطه عمومي
مدت دوره متوسطه 3 سال است كه پايه اول آن براي همه رشته ها و گرايش ها عمومي بوده در سال دوم دانش آموزان به رشته هاي نظري (رياضي فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني) و فني و حرفه ايي و كاردانش تقسيم مي شوند و پس از طي دوره دو ساله به اخذ ديپلم متوسطه نايل مي گردند.اهداف كلي آموزش و پرورش در دوره متوسطه عبارتند از: 1-فراهم نمودن شرايط و امكانات لازم براي تعميق باورهاي ديني و رشد فضايل اخلاقي دانش آموزان.2- تأكيد بر امر تزكيه ديني و تقويت مهارتهاي زندگي3- توسعه فرهنگ مهارت آموزي و ايجاد انعطاف لازم به منظور جهت گيري آموزش هاي متوسطه براي تعيين رشته هاي تحصيلي در دانشگاهها.4- فراهم آوردن شرايط مناسب براي استفاده بهينه از امكانات جامعه (آقازاده، 1388،99).
4-6-2- دوره پيش دانشگاهي
مدت اين دوره يكسال مي باشد و دانش آموزان پس از گذراندن دوره متوسطه مي توانند در يكي از گرايش هاي علوم رياضي، علوم تجربي و علوم انساني اين دوره را به پايان برسانند و درآزمون سراسري ورود به دانشگاهها شركت كنند و در نظام جديد آموزشي، اين دوره نهايتاً حذف خواهد شد (سالنامه آماري استان، 1389، ،480).
7-2- ضوابط و استانداردهاي مربوط به خدمات آموزشي
با وجود اينكه سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور وظيفه ي ايجاد و احداث مراكز آموزشي و در حقيقت گسترش اين فعاليت در سطح كشور را عهده دار است لكن بررسيهاي انجام شده نشان مي دهند كه اين سازمان در خصوص ارائه خدمات آموزشي در مقاطع مختلف فاقد هرگونه بسط مدون مي باشد و تنها عامل منتخب در ارتباط با ارائه الگو جمعيت مي باشد كه به شرح زير مورد ارزيابي قرار مي گيرد:
الف- براي دبستان مي توان الگوهاي زير را پيشنهاد كرد:
1- احداث مدرسه ي ابتدايي 5 كلاسه در روستاهاي بالاي 100 خانوار در صورتي كه حداقل ظرفيت اين مدارس براساس استانداردهاي موجود مدّ نظر مسئولان باشد.2- احداث مدرسه ي ابتدايي 2 كلاسه در روستاهاي بين 20 تا 100 خانوار در صورتي كه استفاده بهينه اين مدارس مورد نظر مسئولان نباشد.
ب- براي مدرسه راهنمايي مي توان الگوهاي زير را پيشنهاد كرد:
1- احداث مدرسه راهنمايي در مراكز دهستانها به دليل تحت پوشش داشتن روستاهاي دهستان2- احداث مدرسه راهنمايي 3 كلاسه در روستاهاي با حداقل جمعيت 200 خانوار3- احداث مدرسه ي راهنمايي 3 كلاسه در مجموعه ي روستاهايي كه حداقل جمعيت آنها 200 خانوار باشد.
ج- براي دبيرستان مي توان الگوهاي زير را پيشنهاد كرد:
1- احداث دبيرستان در مراكز دهستان بدليل تحت پوشش داشتن روستاهاي دهستان2- احداث دبيرستان 4 كلاسه در روستاهاي بالاي 500 خانوار3- احداث دبيرستان در منظومه روستايي كه حداقل مجموع جمعيت آنها برابر با 500 خانوار باشد.
لازم به توضيح است كه در نظر گرفتن دبيرستان دخترانه در مناطق روستايي كشور با توجه به الگوهاي ارائه شده و دلايل فرهنگي صرفا در روستاهاي بالاي 500 خانوار امكان پذير است، لذا اين نوع مراكز در منظومه هاي روستايي و يا مراكز دهستانها عملكرد مناسبي نخواهد داشت.
د- در ارتباط با هنرستانهاي فني و حرفه ايي، احداث اين مراكز به علت بالا بودن پوشش جمعيتي آنها و نيز رده ي آنها كه جز خدمات برتر محسوب مي شوند، در مراكز بخش با جمعيت 1000 خانوار پيشنهاد مي گردد. توضيح اينكه اين مراكز در مناطقي كه جايگاه توليدي قابل توجهي در خصوص محصولات كشاورزي در سطح كشور دارند از اولويت بيشتري برخودار هستند، طبعاً اولويت اول در خصوص ايجاد هنرستانهاي كشاورزي است (آسايش، 1383، 259-255).
1-7-2- استانداردهاي آموزشي و تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدايي و راهنمايي
1- مدارس ابتدايي با توجه به آخرين استانداردهاي آموزشي به منظور صرفه جويي در نيروي انساني و استفاده بهينه از امكانات موجود براساس جدول زير درجه بندي مي شوند.

جدول 1-2 -استانداردهاي آموزشي و تعداددانش آموزان آنها در مدارس ابتدايي
درجه
تعداد دانش آموزان (نفر)
درجه 1
1 تا 40
درجه2
41 تا 70
درجه 3
71 تا 120
درجه 4
121 تا 195
درجه 5
196 تا 300
درجه 6
301 تا 435

اگر تعداد دانش آموزان يك روستا 10 نفر باشند و آموزش و پرورش نتواند در آن روستا امكان آموزش را فراهم نمايد، دانش آموزان تحت نظر نهضت سواد آموزي تحصيل خواهند نمود و اگر تعداد دانش آموزان بيشتر از 10 نفر باشند، توسط يك نفر آموزگار به تحصيل مي پردازد (وزارت آموزش و پرورش ، 1373).
2- مدارس راهنمايي طبق آخرين استاندارد آموزشي براساس جدول زير درجه بندي شده اند:
جدول 2-2- استانداردهاي آموزشي و تعداد دانش آموزان آنها در مدارس راهنمایی
درجه
تعداد دانش آموزان (نفر)
درجه 1
حداکثر 120
درجه2
121 تا 200
درجه 3
201 تا 400
در اين حالت بايد روستايي را كه داراي مناسب ترين حالت سهولت دسترسي براي ساير روستاهاي مجموعه مي باشد، به عنوان مركز راه اندازي مدرسه راهنمايي انتخاب كرد (وزارت آموزش و پرورش، 1372).

جدول 3-2 استانداردها و ضوابط خدمات آموزشي در مناطق روستايي كشور

تأسیسات و تسهیلات
محل استقرار
آستانه جمعیتی
فاصله دسترسی (کیلومتر)
نحوه سرمایه گذاری

مرکزمنظومه
مرکزمجموعه
مرکز حوزه
آبادی مستقل
آبادی اقماری
فضاهای هموار
فضاهای ناهموار
فضاهای هموار
فضاهای ناهموار
دولتی
خصوصی
مشارکتی
مراکز آموزش قبل از دبستان
*
*
*
*
*
1500+
1000+


*
*
*
دبستان
*
*
*
*
*
200+
150+
5/2
5/2
*
*
*
مدرسه راهنمایی عادی
*
*
*
*
*
1500+
1000+
3
3
*
*
*
مدرسه راهنمایی مرکزی
*
*
*
10
7
*
_
*
مدرسه راهنمایی شبانه روزی
*
*
*


*
_
*
دبیرستان عادی
*
*
*
*

3500+
2500+
8
5
*
*
*
دبیرستان مرکزی
*
*

20
15
*


دبیرستان شبانه روزی
*
**


مراکز آموزش فنی و حرفه ای
*
20000+
20000+


*


کلاس نهضت سوادآموزی
*
*
*
*
*
*


منبع: (رضوانی، 1383، 203)
8-2- مدرسه هوشمند
تعريف مدرسه هوشمند: مدرسه ايي است كه در آن روند اجراي كليه فرآيندها اعم از مديريت، نظارت، كنترل، ياددهي- يادگيري، منابع آموزشي و كمك آموزشي، ارزشيابي، اسناد و امور دفتري، ارتباطات و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع سلسله مراتب، آموزش ضمن خدمت، ضمن خدمت Next Entries منابع مقاله با موضوع منطقه سیستان، مدارس هوشمند، سیستان و بلوچستان