منابع تحقیق درمورد نفوذ اینترنت، انتقال اطلاعات، ابزار ارتباط، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

بخشند.» 33
و نيز خطاب عيسي به شاگردانش فرمود: «بلكه بيشتر شاد باشيد كه نامهاي شما در آسمان مرقوم است.»34
و در جاي ديگر: «هر كه گنهكاري را از ضلالت راه او برگرداند جاني را از موت رهانيده است.»35
و در پذيرش مبلّغ آمده: «آنكه شما را شنود مرا شنيده و كسي كه شما را حقير شمارد مرا حقير شمرده و هركه مرا حقير شمرد فرستنده مرا حقير شمرده باشد.»36
همانگونه كه مشاهده مي‌كنيم منطق انجيل درباره پيام‌رسان همان منطق اسلام است:
«لَا نُفَرِّقُ بَينْ‏َ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِه‏»37
«ما در ميان هيچ يك از پيامبران او، فرق نمى‏گذاريم (و به همه ايمان داريم).»
و همان است كه قرآن دربارة هدايت و ارشاد و منزلت آن بيان مي‌كند:
«اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُم»38
«دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كه شما را به سوى چيزى مى‏خواند كه شما را حيات مى‏بخشد!»
در منطق پيامبران خدا، بطور عموم، اصول مشتركي است كه محور دعوت بوده است. مبدا پيام در منطق همه پيامبران يكي است و محتواي پيام، مشترك و شيوه‌هاي اصولي و آرمانها تفاوتي ندارد. در نامه‌اي كه پيامبر اسلام( براي «ضغاطر» اسقف اعظم روم نوشتند چنين آمده است:
«سلام علي من آمن، اما علي اثر ذلك، فان عيسي بن مريم روح اللّه القاها الي مريم، و اني اومن بالله و ما انزل الينا و ما انزل الي ابراهيم و اسمائيل و اسحاق و يعقوب والاسباط و ما اوتي موسي و عيسي و ما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون. والسلام علي من اتبع الهدي»39
«سلام بر كسي كه ايمان آورده است. و بعد از آن مي‌گويم به درستي‌كه عيسي ‌ابن مريم( روح خدا بود كه به مريم القا شد. من به خدا ايمان دارم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسمائيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل گرديده و آنچه بر موسي و عيسي و ساير پيامبران از سوي خدا فرود آمده. ميان آنها فرقي نمي گذاريم و سر تسليم در برابر خداوند فرود آورده‌ايم. سلام بر پيروان هدايت.»
خلاصه آنكه در مباني مكتب پيامبران و جايگاه دعوت‌گران در ميان اديان حقّه آسماني تفاوتي نيست. شيوه‌هاي مختلفي كه آنان در تبليغ و پيام‌رساني به‌كارگرفته‌اند بر اساس يك استراتژي و خط‌مشي بوده كه همان تبيين حقيقت و ارائه واقعيت و رهنمون‌گري در مسير كمال و سعادت است.
بديهي است اين داوري درباره عهدين و شرايع پيشين تا زماني است كه دست تحريف به آنان نرسيده بود. اما از آن زمان كه روح ماديت و رياكاري بر متوليان اين آئين‌ها سلطه گرفت همه چيز دگرگون شد. ما در فصل آينده به بخشي از عملكرد كليسا اشاره خواهيم كرد كه با رسالت و اهداف الاهي عيسی( كاملاً مختلف است.
2ـ گفتار دوم: اينترنت
باتوجه به مطالبي كه دربارة اهميت تبليغ گفتيم و ضرورت شناخت ابزار و وسايل تبليغ، در اين گفتار دربارة اينترنت كه يكي از مهمترين ابزار تبليغي است مطالبي را به اجمال بيان مي‌كنم تا با ويژگي‌هاي رسانه‌اي كه ما بايدتبليغ مسيحيت تبشيري را در آن بررسي كنيم،‌ بيشتر آشنا شويم.
2ـ1. تاثير نوع رسانه در ارتباطات
يكي از روش‌هاي پژوهش در ارتباطات شناخت و تحليل وسائل ارتباطي است. به باور برخي دانشمندان علوم اجتماعي و ارتباطات، ‌وسايل ارتباطي، پديده‌‌هايي خنثي و صرفاً كاتاليزور40 نيستند و اثرات شگرف وسايل ارتباطي بر پيام و در نهايت بر مخاطبين آن قابل انكار نيست، زيرا هر وسيله محدوديت‌هاي ويژة خود را دارد. بنابراين افزون بر تأثيري كه روش و محتواي يك ابزار ارتباط جمعي دارد، خصوصيات آن وسيله نيز داراي تأثير ويژه خود است. دكتر باقر ساروخاني دربارة وسايل ارتباط جمعي مي‌نويسد:
«از بين ديگر وسايل ارتباط، امروزه بيشتر سخن از وسايل ارتباط جمعي به ميان آورده مي‌شود. وسايلي شگرف كه مظهر ارتقاي تكنولوژيك انسانند، داراي بيشترين تاثيرفرهنگي از ميان تمامي ابزار و فنون جديدند. و بالاخره، در آستانة ورود جامعه بشري به هزارة سوم ميلادي، وسايل ارتباط جمعي پرتاب جوامع را به سوي آينده موجب گرديده‌اند. اين وسايل در پيدايي عادات تازه، تكوين فرهنگي جهاني، تغيير در رفتار و خلق و خوي انسانها و بالاخره، كوچك شدن كرة ‌زمين وهمسايگي ملل دور دست، سهمي شگرف بر عهده دارند.»41
در نتيجه خصوصيات هر وسيله بايد از لحاظ انواع تأ‌ثيرگذاري بر روي روشي كه براي يك گيرنده به كار مي‌رود و تأثيري كه آن روش و محتوا بر او مي‌گذارد، بررسي شود؛ مثلاً تأثير مشاهده يك نمايش از تلوزيون، با تأثير حاصل از شنيدن آن از راديو متفاوت است. اين همان مطلبي است كه مارشال‌مك‌لوهان اغلب با اين عبارت بيان مي‌كند كه «وسيله، پيام است».42 البته به عقيده برخي، هدف مك لوهان «ديالوگ» بود و با اين تئوري‌هايش چنين گفت‌وگوها و مباحثاتي هم ايجاد كرده است و در حقيقت منظور وي اين بوده است كه تكنولوژي روي محتوا اثر مي‌گذارد.43
بر اين اساس، اسكات ثاما44معتقد است كه مهمترين مسأله در استفاده ديني از اينترنت (در خصوص مسيحيت) اين است كه هر چند انتشار اينترنتي ارتباطات ميان فردي، ارتباطات را سهل‌تر مي‌كند، شكاف ميان واقعيت سازماني عمومي و خصوصي را نيز بيشتر مي‌كند؛ زيرا وقتي چيزي در دسترس همگان باشد، دچار دگرگوني و تغيير ماهيت مي‌شود. درست همانگونه كه دوربين‌هاي تلوزيوني رفتار و سلوك تلونجليست‌ها 45 و كليساهاي آنان را به گونة بنياديني دگرگون ساخته است، اينترنت و وب نيز چنين توان بالقوه‌اي دارد كه رفتار كليسا روندگان را تغيير دهد.
2ـ2. تاريخچه اينترنت
از آنجايي كه اينترنت ابزاري نو و جديد است و عمر چنداني از زمان پيدايش آن نمي‌گذرد بد نيست كه ابتدا به تاريخچة ظهور اين وسيلة ارتباط ‌جمعي بپردازيم.
واژه اينترنت46به معناي «بين‌شبكه‌اي» است. در واقع اينترنت را مي‌توان مجموعه يا شبكه‌اي از شبكه‌هاي رايانه‌اي تعريف كرد. اصطلاح شبكه به اتصال دو يا چند رايانه به يكديگر اشاره دارد.47
اينترنت ريشه در دوره جنگ سرد دارد؛ دوره‌اي كه در خلال آن، كشمكش هسته‌اي ضروري‌ترين و مصيبت‌بارترين خطر بالقوه جهاني بود. پرتاب موشك «اسپيوتينك يك» در چهارم اكتبر 1957م. از سوي اتحاد جماهير شوروي، تخم وحشت را در دلها كاشت و اين پيام را به دنبال داشت كه اگر ملت‌ها بتوانند ماهواره‌هاي فضايي پرتاب كنند، قادر به حملات هسته‌اي از راه دور نيز خواهند بود. گرچه اين اتفاق هرگز به گونه‌اي جدي امنيت دولت را تهديد نكرد، باعث شد در بخش دفاع ايالات متحده آمريكا، آژانس طرح‌هاي تحقيقاتي پيشرفته (آرپا) شكل گيرد.48
يكي از برجسته‌ترين طرح‌هايي كه آژانس از آن حمايت مي‌كرد، بررسي مهارتها وفناوري‌ها در ارتباط با انواع مختلف شبكه‌هاي رايانه‌اي بود. «نخستين اين شبكه‌ها كه به تأسي از حامي قدرتمنش، آرپانت (Arpanet) ناميده شد، در سال 1969م. آغاز به كار كرد. ورود به اين شبكه براي مراكز تحقيقاتي كه با وزارت دفاع آمريكا همكاري داشتند، آزاد بود.»49 از اين رو، اغلب آرپانت را آغازگر اينترنت و ريشه اصلي آن مي‌دانند كه در نخستين ظهور خود چهار مركز رايانه‌اي آمريكا را به يكديگر متصل مي‌كرد.
در سال 1972م در نخستين گردهمايي بين‌المللي ارتباطات رايانه‌اي در واشنگتن، نمايش عمومي آرپانت برگزار شد و افراد شركت‌كننده از كشورهاي مختلفي چون انگلستان، سوئد، نروژ، ژاپن، فرانسه و كانادا بر راه‌اندازي اين شبكه در ساير نقاط دنيا تأكيد كردند50و همين زمينة فراگيرشدن اين شبكه را فراهم كرد.
بنابراين مي‌توان اينترنت را بيشتر زاييده تلاش‌هاي نظامي و علمي دانست؛ هر چند كه برخي از مقاصد تجاري مهم مانند اختراع مودم در سال 1978م. و توسعه فاكس مودم، كه انتقال اطلاعات بين رايانه‌ها از راه نظام معمول تلفني را امكان‌پذير مي‌ساخت، نقش مهمي در توسعه بعدي آن داشته است.51
در اوايل دهة 1980، پس از ارتقاي قابل ملاحظة اين شبكه، هنوز تنها 25 شبكه با چند صد كامپيوتر ابتدايي و چندهزار كاربر به آن متصل بود. اغلب اين كاربران نيز پژوهشگران و دانشگاهيان بودند. تنها زماني كه تيم برنرزلي در سال 1989ـ1990 شبكه را اختراع كرد، اولين گام در راستاي قابل ساختن شبكه براي كاربران عادي و ايجاد اتصال از طريق آن برداشته شد.52
در اواسط دهة 1990، اينترنت 44هزار شبكة كامپيوتري و در حدود 2/3ميليون كامپيوتر ميزبان را در سراسر جهان به يكديگر متصل مي‌كرد و تقريباً 25ميليون كاربر داشت. در سال 1998، بيش از 130 ميليون نفر در سراسر جهان به اينترنت وصل شده‌اند. اين تعداد تا اواخر سال 2001 به حدود چهارصد ميليون نفر رسيد. در اوايل سال 2006 تعداد كاربران نزديك به يك ميليارد نفر برآورد گرديد. تعداد كاربران در ماه ژوئن سال 2008به بيش از 361/632/463/1رسيده است. متخصصان بر اين عقيده‌اند كه از نظر فني، اينترنت روزي خواهد توانست 600 ميليون شبكة كامپيوتري را به يكديگر متصل كند.53
2ـ3. اينترنت در ايران
در كشور ما، اولين‌بار در سال 1993 ميلادي، مركز تحقيقات فيزيك نظري به عنوان نخستين مهمان فارسي‌زبان به شبكه جهاني اينترنت متصل شد. با صرف نظر از اسرائيل، ايران نخستين كشور خاورميانه بود كه به اينترنت پيوست. هر چند در مقايسه با كشورهاي پيشرفته، ايران ديرهنگام به شبكه جهاني پيوست، روند گسترش استفاده از اين تكنولوژي در ميان جامعه رشد در خور پذيرشي داشت. پس از آن با پيوستن ساير مراكز علمي و عمومي به اينترنت آمار كاربران افزايش يافت. البته، ميزان رشد كاربران در ابتدا نسبتاً كند بود، به نحوي كه تا سال 2000 ميلادي تنها حدود 250 هزار نفر كاربر اينترنت در ايران وجود داشت. افزايش نسبت كاربران از سال 2000 تا 2008 با نرخ رشد 9100 درصدي، از 250هزار به 23 ميليون بالغ گرديد. براساس آمار، ضريب نفوذ اينترنت در ايران در سال 2008 ميلادي 9/32 درصد برآورد شده است (اين نسبت در ميان دانشجويان بيش از 50 درصد برآورد شده است.) در همين سال، كاربران ايراني 8/54 درصد كل كاربران خاورميانه‌اي اينترنت را تشكيل مي‌داده‌اند.54
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در آخرین گزارش خود، شمار کاربران اینترنت در ایران را تا پایان 6 ماهه نخست سال 91 بالغ بر 45 میلیون و 5 هزار و 644 نفر اعلام کرده است که به وسیله پارامترهایی چون اینترنت دایل آپ، اینترنت ADSL، اینترنت موبایل GPRS، وایمکس و فیبر به شبکه متصل می شوند.
همچنین براساس آخرین آمار به دست آمده در مرکز متما، 5 استان تهران، اصفهان، تبریز، یزد و شیراز از حیث ضریب نفوذ اینترنت بیشترین کاربر را به خود اختصاص داده‌اند و 40 درصد کاربران اینترنت در ایران را نیز گروه سنی 20 تا 29 سال، 30 درصد را گروه سنی 30 تا 44 سال، 15 درصد کاربران را گروه سنی 45 تا 59 سال، 10 درصد کاربران را گروه سنی 10 تا 19 سال، 3 درصد را گروه سنی 1 تا 10 سال و 2 درصد را گروه سنی بالای 60 درصد تشکیل می دهند.
براساس این آمار ضریب نفوذ اینترنت در کشور 59.5 درصد است که 36.46 درصد آن را کاربران اینترنت موبایل GPRS تشکیل می‌دهند؛ به این ترتیب حدود 27 میلیون و 581 هزار و 799 کاربر با موبایل به اینترنت متصل می شوند.55
اما پديدة وبلاگ‌نويسي، در ايران براي نخستين‌بار در سال 1380 آغاز شد. درست يك‌سال بعد، بنابر آمار غيررسمي، شمار وبلاگ‌نويسان ايران از مرز 15000 نفر گذشت. نخستين سرويس وبلاگ‌نويسي ويژة فارسي‌زبانان در وبسايت persianblog.com به سال 1381ش. در ايران آغاز به كار كرد. تا سال 1385ش. نزديك به 450هزار ايراني براي استفاده از اين خدمت ثبت‌نام كردند. حدود شش بلاگ‌سرويس فارسي ديگر در فاصلة سالهاي 1382 تا 1385ش. شكل گرفت. تا سال 1385ش. حدود يك‌ونيم‌ميليون وبلاگ‌نويس ايراني در وب حضور داشتند كه بر اساس آمارگيري‌هاي معتبر اينترنتي 120هزار نفرآنها فعال محسوب مي‌شدند. زبان فارسي در فاصلة سالهاي 1382 تا 1384ش. در جايگاه چهارم وبلاگستان جهان بود.56
2ـ4. مفاهيم بنيادين در اينترنت
درباره اينترنت چند مفهوم بنيادين وجود دارد كه براي درك بهتر آن، بايد آنها را دانست. از

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد امر به معروف Next Entries منابع تحقیق درمورد آرمان شهر، آموزش از راه دور، سلسله مراتب، فرهنگ عامه