منابع تحقیق درمورد قابلیت اطمینان، قابلیت اعتماد، مدل سلسله مراتبی، مدیریت پروژه

دانلود پایان نامه ارشد

گونه اطلاعاتی در مورد نحوه به کارگیری ارایه می شوند.
این مجموعه عوامل موجب می گردند تا کشوری مانند ایران، نتواند در حداقل زمان ممکنه به اطلاعات و پیشرفت های روز دسترسی پیدا کرده و یا از آنها به درستی استفاده نماید. زمانی هم که به اطلاعات مورد نیاز دست پیدا نمودیم، پیشرفت جدیدی به وجود آمده است که روش قبلی دیگر کارایی نخواهد داشت. همین مسئله یکی از مشکلات عمده صنعت نرم افزار ایران برای راهیابی به بازارهای جهانی می باشد. چرا که بدون داشتن دانش روز نمی توانیم نرم افزارهای مناسبی تولید کرده و در نتیجه سهمی مناسب از بازار جهانی نرم افزار را در اختیار خود داشته باشیم.
1-3-4 پشتیبانی مناسب نرم افزار
ارزیابی هر محصول صنعتی، شامل بررسی تعدادی پارامتر می باشد. از جمله این پارامترها می توان به پارامتر”پشتیبانی خریدار”، “قابلیت اطمینان”، “سادگی” و غیره اشاره نمود. بعضی از مردم چنین تصور می کنند که خریدار، مانند یک رهگذر غریبه است که خواهان جنسی می باشد و پس از خرید جنس مورد نظر، به راه خویش ادامه داده و می رود (فلسفه تولید و فروش). احتمال این که چنین شخصی بار دیگر به همان فروشگاه مراجعه نماید، بسیار کم می باشد. حتی اگر محصول فروشی، دارای کیفیت نامطلوبی باشد نیز احتمال مراجعه مجدد خریدار بسیار قلیل است. تفکر مقابل حالت فوق این است که، خریدار رهگذر نیز مانند خریدار دائم می باشد. اگر خریدار راضی باشد نه تنها سعی خواهد کرد که همیشه و در حد امکان از همان فروشگاه خرید نماید، بلکه به افراد دیگری توصیه نموده و آنان را ترغیب می نماید تا از همان فروشگاه خرید کنند. در حالت اول به مشتری به چشم یک فردی که باید چشم وگوش بسته بوده و فقط چشم بگوید، نگاه می شود. در این حالت مشتری مانند برده فروشنده می باشد. در حالت دوم به مشتری به چشم ولی نعمت فروشنده نگاه می شود.
به هر ترتیب، خریدار یک محصول نرم افزاری را نباید رها کرده و وی را تنها گذاشت. باید همواره با او در ارتباط بود تا در هنگام بروز مشکلات احتمالی، وی را یاری رسانیم. همین سرویس دهی خوب و سریع به مشتریان موجب می شود تا محصول نرم افزاری، شخص و یا شرکت تولیدکننده شناخته شده و فروش محصول و یا شرکت بالا رود. همین مسئله در خارج از کشور بسیار مهمتر از ایران است. چرا که در ایران به دلیل نیاز مشتری، وی باید به دنبال فروشنده برود. در حالی که در خارج از کشور چنین نیست. در آنجا به دلیل آنکه محصولات متنوعی وجود دارد، در صورت عدم رضایت مشتری، وی سراغ محصول و شرکت دیگری می رود و در نتیجه بازار از دست خواهد رفت.
لازمه پشتیبانی مناسب محصولات نرم افزاری در خارج از کشور، حداقل یک نمایندگی فعال و قابل اعتماد است. چرا که از راه دور نمی توان مشکلات و خواسته های مشتریان را مرتفع نمود. در حال حاضر نیز یکی از مشکلات بزرگ محصولات نرم افزاری ایران در کشورهای دیگر، عدم امکان معرفی و یا ایجاد نمایندگی می باشد.
1-3-5 مدیریت و برنامه ریزی تولید
برای انجام درست هر کار برنامه ریزی لازم است. صنعت نرم افزار نیز از این امر مستثنی نیست. به دو صورت کلی می توان در تولید نرم افزار رفتار کرد. یک روش بدین صورت است که پس از نیت برای انجام کار و با توجه به شرایط، مراحل بعدی کار انتخاب می شوند.
روش دوم، روش اصولی مدیریت پروژه است. در این روش ابتدا فعالیت های موجود در پروژه بررسی و تعریف می شوند. سپس منابع لازم، به همراه مدت زمانی که هر کدام از فعالیت ها نیاز دارند، مشخص می گردد. در ادامه فعالیتها اولویت بندی شده و کار شروع می شود. همواره پیشرفت کار با برنامه تطبیق داده می شود تا در صورت عقب افتادن تمهیدات لازم انجام شوند.
در فرآیند تولید نرم افزار مانند هر کار تولیدی دیگری، تعدادی فعالیت باید در مدت زمان مشخصی انجام پذیرند. این فعالیت در راستای نیل به هدف(همان تولید نرم افزار مورد نظر) مفروض می باشند. اگر در این بین فعالیت ها به درستی تعریف نشوند، به هدف دست پیدا نخواهیم کرد. اگر هم در مدت زمان معین شده به هدف برسیم، چه بسا دیگر کارایی و کاربردی نخواهد داشت. بنابراین، وجود یک نظام مدیریتی برای تولید هر گونه نرم افزاری لازم می باشد.
1-3-6 سنجش کیفیت نرم افزار
رسیدن به نقطه مطلوب ممکن نیست مگر با دانستن وضعیت فعلی و میزان فاصله از وضعیت مطلوب. این بدین معنی است که هر تلاش هدفمندی مستلزم سنجش و مقایسه است. تلاش برای بالا بردن کیفیت نیز از این قائده مستثنی نیست. برای سنجش کیفیت در موقعیت های مختلف، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، باید مدلی از کیفیت در دست باشد. برای این منظور تا کنون مدل های زیادی پیشنهاد شده است که در زیر چند مدل معروف ذکر می گردد.
1-3-6-1 مدل مک کال
مک کال مدل خود را در سال 1977 ارائه کرد. این مدل برای تولیدکنندگان جهت استفاده در فرآیند تولید نرم افزار تهیه شد. هدف این بود که معیارها به گونه ای انتخاب شوند که هم نشان دهنده دید کاربر باشند و هم دید تولید کننده. از همین رو معیارهای که فنی به نظر می رسند با تعدادی سوال که فهم آنها را برای افراد غیر فنی ساده می کند، شرح داده می شوند. مدل مک کال در زیر آمده است:
• کیفیت نرم افزار
• عملکرد فرآورده
• صحت2. آیا همان کاری که من می خواهم انجام می دهد؟
• قابلیت اعتماد3. آیا کار را همیشه به درستی انجام می دهد؟
• کارایی4. آیا روی کامپیوتر من به بهترین وجه اجرا می شود؟
• یکپارچگی5. آیا بصورت کامل ترکیب شده و پیوسته عمل می کند؟
• قابلیت کاربرد6. آیا من می توانم آنرا اجرا کنم؟
• اصلاح فرآورده.
• قابلیت نگه داری7. آیا من می توانم خرابی آنرا رفع کنم؟
• قابلیت انعطاف8. آیا می توانم آن را تغییر دهم؟
• قابلیت آزمایش9 . آیا می توانم آن را آزمایش کنم؟
• قابلیت انتقال10. آیا خواهم توانست از آن روی بستر کامپیوتری دیگری استفاده کنم؟
• قابلیت استفاده مجدد11. آیا خواهم توانست از آن در تولیدات آتی استفاده کنم؟

1-3-6-2مدل بوام
مدل کیفیت بوام بر مبنای تعدادی مشخصه نرم افزاری که به خوبی تعریف و از یکدیگر مجزا شده اند، بنا شده است. مدل سلسله مراتبی است ولی سلسله به چند سطح گسترش یافته است. علت این است که معیارهای کیفیت در دو سطح تعریف شده اند.
1-4مشکلات سنجش کیفیت نرم افزار
اندازه گیری کیفیت نرم افزار بسیار دشوار است. این عمل توسط مشخصه های نرم افزاری صورت می گیرد و بستگی کامل به قوت و ضعف در انتخاب و تعریف مشخصه ها دارد. هر مشخصه ایده آل باید دارای شرایط ذیل باشد:
• به طور مستقیم به معیار کیفیتی که می خواهد بسنجد، مربوط باشد.
• نسبت به درجات مختلف معیار حساس باشد.
• امکان تعیین عینیتی معیار را فراهم آورد و بتواند آن را در یک مقیاس مناسب منعکس کند.
متاسفانه مشخصه با یک وسیله اندازه گیری مثل خط کش یا دماسنج فرق دارد.
مشخصه ها دارای نقاط ضعف زیر هستند:
• مشخصه ها قابل اعتبار سنجی نیستند.
• مشخصه ها هدف گرا نیستند.
• کیفیت که مشخصه باید آن را بسنجد، نسبی است و نه مطلق.
• مشخصه ها دارای نقاط کالیبریزاسیون نیستند.
• سنجش هر معیار مستلزم استفاده از چند مشخصه است.
• عمده مشخصه ها بر پایه مجموعه کوچکی از مشخصه های قابل اندازه گیری نرم افزار بنا شده اند.
1- 5 پارامترهای کیفیتی نرم افزار
1-5-1صحت
صحت عبارتست از تعداد خواسته هایی که توسط برنامه برآورده می شوند. هر برنامه بر پایه خواسته های کاربر ایجاد می شود. ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که برنامه شامل تمام خواسته ها باشد. همچنین ممکن است علاوه بر خواسته های تعیین شده، تهیه کننده برنامه امکانات و مواردی را در نظر بگیرد که کاربر از در نظر گرفتن آنها غافل شده است.
1-5-2 قابلیت اطمینان
مقدار عملکرد درست برنامه را قابلیت اطمینان گویند. بدون شک قابلیت اطمینان یک برنامه یکی از مهمترین عوامل کیفیت نرم افزار می باشد. اگر برنامه ای داشته باشیم که از لحاظ پارامترهای دیگر مورد قبول واقع شده است اما در اجرا مشکل داشته باشد همین مسئله موجب رد کیفیت برنامه می شود. البته قابل ذکر است که هیچ برنامه دارای قابلیت اطمینان 100% نیست. برای مثال، یکی از اولین ماهواره های فضای ناسا به دلیل یک اشتباه تایپی ساده در برنامه هدایت موشک، منهدم شد. در برنامه فوق که چند بار توسط متخصصان کنترل شده بود بجای علامت _(زیر خط)علامت –(علامت منفی)به کار رفته بود.
1-5-3 سازگاری12
بکارگیری یک طرح و تکنیک ثابت در کل نرم افزار را سازگاری گویند. سازگاری می تواند به دو شکل سازگاری با خارج و سازگاری داخل نمایان شود. سازگاری خارجی می تواند به صورت سازگاری محیط با نرم افزار باشد و یا سازگاری نرم افزار با نرم افزار دیگری مطرح شود. از جمله روش هایی که برای سازگاری بین دو نرم افزار استفاده می شود، می توان به وجود قراردادهایی (protocol)بین آنها اشاره نمود.
1-5-4قابلیت خوانایی13
خوانایی نقطه شروع نگهداری هر نوع نرم افزار است. خوانایی باعث می گردد تا متن اصلی نرم افزار راحت تر و سریعتر توسط برنامه نویس درک شود. چندین عامل در خوانایی موثر می باشند که عبارتند از:
• ظاهر برنامه: از جمله مهم ترین عوامل موثر در خوانا بودن یک نرم افزار، شکل ظاهری برنامه است. به عنوان نمونه می توان به طول خط ها، میزان تورفتگی ها، اندازه قسمت ها(ماجول ها)، طریقه نوشتن عبارات و کلمات و اسامی، رنگ نوشته ها و میزان فاصله میان عبارات اشاره نمود.
• اسامی مناسب: باید برای متغیرها و ماجول های موجود در برنامه از اسامی گویا و مناسب استفاده نمود بگونه ای که نام آنها معرف عملکردشان باشد.
• توضیحات: در میان خطوط برنامه و در هر کجا که لازم باشد، باید توضیحاتی ارائه گردد. این توضیحات عموما”برای مشخص کردن کار ماجول ها، متغیرها و یا روش انجام کار استفاده می شود.
1-5-5 قابلیت استفاده مجدد
بکارگیری یک برنامه و یا قسمتی از آن را در تولید نرم افزار جدید، امکان استفاده از نرم افزار را گویند. همانطور که در تهیه سخت افزار جدید، تراشه ها باز سازی مجدد نمی شوند و از آنها استفاده می گردد، در مورد نرم افزار نیز چنین نمی باشد. عوامل موثر در قابلیت استفاده مجدد عبارتند از:
عدم استفاده از متغیرهایی جهانی: استفاده از متغیرهای محلی و پارامترها در برنامه موجب می گردد تا وابستگی به دیگر اجزا و قسمت ها وجود نداشته باشد.
کتابخانه ها : وجود کتابخانه ها موجب می گردد تا راحت تر و بهتر بتوان از قسمت های مختلف استفاده مجدد نمود. چرا که خاصیت اصلی کتابخانه، استقلال اجرایی می باشد.
استقلال: استقلال دارای دو جنبه می باشد. یکی استقلال سخت افزاری و دیگر استقلال نرم افزاری است. هیچ وقت نرم افزاری به طور کامل مستقل از سخت افزار نمی باشد. حتی نرم افزارهای تولید شده توسط زبان جاوا نیز دارای استقلال نیستند(زیرا چنین برنامه هایی قابلیت اجرایی ندارند و باید توسط یک مرورگر جاوا به اجرا درآیند).
پیمانه14 بهتر است در هر برنامه انجام کارها توسط قسمت ها(رویه ها و یا توابع)انجام شوند. به طوری که بتوان از آن قسمت ها در برنامه های دیگر هم بهره برد. در این مقوله یک سوال مهم این است که اندازه قسمت چقدر باشد؟ هرچه قسمت کوچکتر باشد، به همان نسبت قابل فهم تر نیز هست. ولی قسمت های کوچک در هنگام بسط و تکمیل برنامه در معرض از بین رفتن قرار می گیرند. یک نظریه این است که قسمت نباید بیشتر از یک صفحه(بین 40تا 50خط)باشد. نظریه دیگر این است که باید هر قسمت عموما”هفت خط و در صورت نیاز حداکثر 9 خط دستور باشد. وجود عدد هفت ریشه روانی دارد. سوال دومی که مطرح است، میزان پیچیدگی قسمت چه مقدار باید باشد؟ منطق موجود در هر قسمت باید تا آنجا که ممکن است ساده و آسان باشد. ولی این سادگی با حجم یک قسمت در تضاد می باشد. بنابراین در هنگام تهیه قسمت ها جواب این دو سوال باید در حالت تعادل باشند. سوال سوم، میزان فعل و انفعالات بین قسمت ها باید چقدر باشد؟ مسلم است که هر چه مقدار ارتباط قسمت ها کم تر باشد، بهتر است. طبق بررسی های انجام شده ب

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد فن آوری اطلاعات، تحقیق و توسعه، جمع آوری اطلاعات، کپی رایت Next Entries منابع تحقیق درمورد انعطاف پذیری، هزینه نگهداری، قابلیت اطمینان، ساختار و نحو