منابع تحقیق درمورد فیلم نامه، وجود خارجی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

باستان شناس را به ما اعلام می كند.
فیلم ساز موضوع را در خود باستان‌شناس عیان می‌كند؛ آقای یغمایی؛ و این هوشمندی برای رها شدن موضوع در حضور معتبر سوژه، به عنوان یک باستان شناس معروف، به فیلم اعتباری دو چندان بخشیده است كه هر چه زمان می‌گذرد، بر اعتبار سندی آن افزوده می‌شود؛ ارد عطاپور حضور را به امری تاویلی – تشریعی می‌رساند؛ و همین خود سبب آن می شود که فیلم به عنوان كاوش گر امر باستانشناسی، معتبر بماند.
روایت شخصی و درونی در فیلمی مثل پرنیان ارد عطاپور، در نظر متخصص باستان‌شناس، می‌تواند دخالت در تابوی زندگی خصوصی یك باستان‌شناس باشد؛ جذابیت یك حساسیت كشف شده در حیات پیوسته‌ی یك امر باستان‌شناختی به درام درونی زندگی یك باستان‌شناس، خود شگرد دیگری از اُرد عطاپور، فیلم ساز ایرانی است که در نوع خود کم نظیر و حتی بی نظیر است.
3- 3 روایت مرگ نازلی از زبان یک جن گیر عاشق
برخی از جشنواره هایی که فیلم در آن ها حضور داشته و بعضا ًجوایزی کسب نموده، از این قرار است:
دریافت جایزه بهترین فیلم از جشنواره فیلم کوتاه وارش ۱۳۸۳
دریافت جایزه بهترین فیلم از جشنواره فیلم کوتاه سونی ۱۳۸۳
دریافت جایزه بهترین فیلم از جشن خانه سینما 1383

3-3-1 شناسنامه ی فیلم
کارگردان: جواد امامی
نویسنده: جواد امامی
فیلم نامه نویس: مجید برزگر و جواد امامی
تهیه کننده: جواد امامی
تصویر بردار: جواد امامی
تدوین: جواد امامی
عکاس: شیرین وقوقی
انتخاب موسیقی: علی خدایار
مدیر تولید: شهرام دقوقی
سال تولید: ۱۳۸2

3- 3- 2 درباره ی فیلم
روایت تجربی از داستان جوانی که ادعای دیدن اجنه و شیاطین را دارد و از مرگ معشوقه‌اش می‌گوید. فیلم «روایت مرگ نازلی از زبان یک جن گیر عاشق» از آن دست فیلم هایی است که حداقل نیمی از موفقیت خود را مدیون فیلم نامه است. تماشای این فیلم دو غافل گیری را توأمان در بر دارد: نسبت غافل گیری حاصل از کشف شخصیت یک انتقام جوی ناتوان در پی چهره ی یک دعانویس بریده از دنیا و دوم غافل گیری حاصل از فهم این که آن چه دیدیم نه یک مستند که سراسر ساختگی بود. دست یافتن به هر دوی این غافل گیری ها، جز با داشتن فیلم نامه ای کامل میسر به نظر نمی رسد. نخستین چیزی که در این فیلم توجه ما را به خود جلب می کند، حرکات، رفتار، گفته ها و تکیه کلام های جن گیر است.
پس از آن ماجرایی که بر سر او رفته است، ما را به دنبال خود می کشدو در آخرین مرحله کشف آدمی که در پشت همه ی آن چه تعریف کرده، پنهان شده ما را به حیرت وا می دارد. چنان چه فیلم «روایت مرگ نازلی از زبان جن گیر عاشق» مبتنی بر وقایعی مستند بود و چنین فردی به راستی وجود خارجی داشت، کار کارگردان انتخاب وقایع و چیدمان آن ها به دلخواه خود بود؛ اما در حال حاضر این فیلم نامه است که روندی این چنینی را بنیان می گذارد و سپس با بیان جزئیات رفتاری و گفتاری شخصیت قصه، عناصر جذابیت و کشف را ایجــاد می کند.
فیلم «روایت مرگ نازلی از زبان یک جن گیر عاشق» از آ ن دسته فیلم هایی است که به عنوان ژانر «مستند خانگی» شناخته می شوند. این ژانر با وانمود کردن به این که مبتنی بر واقعیات یا خاطرات یک فرد است، ساختاری شبیه به فیلم مستند به خود می گیرد. در حالی که یک سره ساختگی است.
مانند نمونه های دیگر این ژانر.
«روایت مرگ نازلی از زبان یک جن گیر عاشق» هم دست به هجو تزویر و ریا می زند. هجو آدمی که در ابتدا خود را به عنوان فردی مرتبط با عالم فرا مادی به ما معرفی می کند و در آخر متوجه می شویم که وی صرفا ً به واسطه ی ناتوانی ا ش در برابر حل مشکل به این سو آمده است. او اگر می توانست رو به رو ی برادران نازلی بایستد و خود و نازلی را از چنگ آنان نجات دهد، یا حداقل پس از مرگ نازلی انتقامش را از برادران دختر بگیرد، اینک در این دخمه ی تاریک روز را شب نمی کرد.
دوربین در فضاهای مختلف فیلم به کل بی قرار است و داِم همراه با بازیگر فیلم از این سو به آن سو می رود، گویا دوربین نماینده ی التهابات درونی مرد جنگیر شده است و مخاطب را به این سو سوق می دهد تا در نتیجه گفت و گوهای مرد جنگیر تحت تاثیر فضا قرار گیرد. کارگردان در بسیاری از لحظات مجبور است تابع شرایت محیطی و فضای مستندی باشد که محل در اختیار او قرار می گیرد. شروع فیلم ما راه رفتن های مردی در یک اتاق دخمه مانند است که دیالوگ هایی را که آیاتی از قرآن و اوراد است، مرتب تکرار می کند. فیلم در معرفی جغرافیای بیرونی محیط زندگی جن گیر، نمایش تصاویری از بیابانی خشک را نشان می دهد. در تمامی صحنه ها مرد جن گیر تنهاست؛ این تنهایی در القاء حس انزوا و بریده شدن از جامعه به خوبی ارائیه می شود. کارگردان وقایع را چنان چینش می کند تا اصل واقعه ناروشن و قابل تردید تداوم پیدا کند یا گویی هدف کارگردان از همان ابتدا تایید یا رد نکات اطلاعاتی که مرد جن گیر از آدم های دور و برش می دهد، نیست و از آغاز هم نبوده است. به تعبیر واضح تر، قصد او اصلا انتقال اطلاعات درست و بیان واقعیت صرف و مستقیم به تماشاگر را نداشت تا احیاناً بخواهیم چنین بپنداریم که بابت دست نیافتن به قطعیتی روشن، تردید را محور اثرش قرار داده است؛ تردید را ذات رویداد برای ما به نمایش می گذارد. در این فیلم نیز در پایان ما از این که شخص یا اشخاصی را که نمی دانیم گناه کار بوده اند یا بی گناه، مرتکــب قتل یا خیانت پنداشـته ایم، به خـود می خندیم. به این ترتیب فیلم عملاً، زمینه ی باور ما را نسبت به ارتکاب عملی از سوی کسی یا کسانی فراهم می کند و سپس مارا به این فکر می اندازد که خطا رفته ایم و اصل ماجرا چیز دیگری بوده است. در واقع فیلم در پی انکار قطعی اتفاق نیست بلکه می خواهد عمق و شدت واقعیت رخ داده را در خصوص اتفاقی این چنینی رد کند. به ویژه فیلم با تاکید بر تکرار برخی جملات مرد جن گیر و استفاده از ناتوانی وی در درست و کامل حرف زدن و گرفتن نماهایی از پشت، به دنبال این است تا صحت تمام و کمال حرف های جنگیر را زیر سؤ ال ببرد.
اساس نقد فیلم مستند «روایت مرگ نازلی از زبان یک جن گیر عاشق»، بر این مفهوم استوار است که مستند رابطه ی نزدیکی با دیگر اشکال بیان یعنی «درام»، «داستان» و «کمدی» دارد و ما می بایست فکر کنیم این مناسبات، در تصویری که ما از مستند داریم چه تغییری صورت می دهد؟
جذاب ترین اثری که هم اکنون می تواند در عرصه ی سینمای مستند عرضه شود، اثری است که به این روابط بپردازد و وجوه مشترک مستند با دیگر اشکال بیان را باز کند. به عنوان مثال فیلمی مانند همین فیلم روایت مرگ نازلی از زبان جن گیر عاشق، مستند جذابی از تکه هایی از یک زندگی کاملاً شخصی بنــا می کند؛ اما پرواضح است که اساس فیلم بر بازنمایی متکّی است.
فیلم اجرای کاملا ً شخصی قطعاتی از یک زندگی خود خواهانه اما جذاب است؛ نخستین امری که در این فیلم توجه ما را به خود جلب می کند، حرکات، رفتار، گفته ها و تکیه کلام های جن گیر است. مرد جن گیر شاید بداند که هر دو واکنش او، یعنی چه رقت قلب حاصل از عشق ا ش نسبت به نازلی و چه قساوت ارتجاعی اش در مقابل برادران نازلی -که وی برادران را مسؤول مرگ نازلی می داند- هر دو
به یک میزان بیهوده اند؛ و با این حال راه حل ریشه ای را ظاهرا ًجز اضمحلال خود و نابودی برادران نازلی نمی داند. مخاطب نیز نمی تواند به آینده ای در فیلم امید ببندد که در آن مرد جن گیر، در زیبایی و نشات زندگی کند و امید شان آکنده از خود خوری و اندوهی می شود که در فضای فیلم موج می زند. خود این واقعیت که منفعت ممکن است موجب جدایی و گسست روحی زوجی عاشق گردد، دلیل کافی برای اندوه و ناراحتی است؛ ولی شاید دلایل دیگری نیز در کار باشد همانند تناقضات رفتاری که در شخصیت مرد جن گیر است و مانع زندگی کردن او در شرایطی طبیعی و بهنجار می شود. در پس ماجرایی که بر سر او رفته است، ما را به دنبال خود می کشد؛ و در آخرین مرحله کشف آدمی که در پشت همه ی آن چه تعریف کرده، پنهان شده ما را به حیرت وامی دارد؛ چنان چه فیلم «روایت مرگ نازلی از زبان یک جن گیر عاشق» مبتنی بر وقایعی مستند بود و چنین فردی به راستی وجود خارجی داشت، کار کارگردان انتخاب وقایع و چیـدمان آن ها به دلخواه خود بود؛ اما در حال حاضر این فیلم نامه است که روندی این چنینی را بنیان می گذارد و سپس با بیان جزئیات رفتاری و گفتاری شخصیت قصه، عناصر جذابیت و کشف را ایجاد می کند.

3- 3- 3 تحلیل روایی و روش بازنمایی
فیلم نامه روایت از سه مرحله تشکیل شده است: مرحله ی نخست مرحله ی آشناییِ مخاطب با جن گیر است و از آن جایی که فیلم نامه نویس داستان، مستند نمایی داستانش را داشته، فیلم نامه را از جایی شروع می کند که مخاطب تصور کند در حال دیدن یک آدم واقعی است و نه یک بازیگر؛ بنابر این فیلم با نماهایی از یک دخمه ی تاریک شروع می شود که دیوارهای آن پر از کلمات رمز و دعاهای گوناگون است و در انتهای این دالان نمور، مردی آشفته را می بینیم که نسبت به نوری که انگار برای روشن کردن صحنه تابانده می شود، واکنش نشان می دهد.
در مرحله دوم، بدنه ی فیلم نامه شکل می گیرد که از خاطرات گذشته ی جن گیر تشکیل شده است. در این مرحله توجه مخاطب به این موضوع جلب می شود که بداند بر این مرد چه رفته است که از این جای تاریک سر در آورده و چه گونه ارتباطش با اجنه شکل گرفته است؟ مرد جن گیر در این مرحله به داستان عشقی خود اشاره می کند و برای ما جالب می شود که بدانیم عاقبت قصه ی عشقی این مرد مهیب و زمخت به کجا می انجامد؟
مرحله ی سوم، کشف است و در این مرحله ما می فهمیم که جن گیر فیلم نه به واسطه ی تمایلات معنوی، – که احتمالا ً در ابتدا حدس زده بودیم- بلکه به واسطــه ی ناتوانی در انتقــــام گیری سر از این دخـــمه در آورده است. بزرگ ترین نشانه ای هم که در اثبات این حقیقت در دست داریم، سکوت جن گیر درباره ی چه گونگی وارد شدن او به این کار است. به این ترتیب با پایان یافتن قصه، مخاطب دست به بـازخوانی آن نمی زند و واقعیت را به این شکل پشت هم می چیند که جن گیر داستان آدمی بوده که به واسطه ی شرایط زندگی اش همیشه در موضعی منفعل قرار داشته و به دلیل ویژگی های شخصیتی اش، هیچ گاه نتوانسته از این موضع منفعل بیرون بیاید. او پس از این که عشق اش را از دست می دهد، ضربه ی روحی سنگینی می خورد و به تنها حربه ای که می توانست دست می زد. او به کنجی می گریزد و با تمسک به روش های غیر معمول تدارک روز ا نتقام را می بیند.
در فیلم روایت مرگ نازلی از زبان جن گیر عاشق از حالت گفتاری از شیوه ی اول شخص استفاده می شود. با این تفاوت که راوی خود در تصویر حضور داشته و گفتار به صورتی شبیه راز دل بیان می شود. یکی دیگر از خصوصیات متن روایت مرگ نازلی از زبان یک جن گیر عاشق استفاده از گویشی بومی است.
رابطه ی گفتار با تصاویر با توجه به نگاه کارگردان فیلم، «جواد امامی» نگاهی شاعرانه ولی تلخ است. کار نسبت الگوی اول شخص برای روایت، عاملی است تا رازهای مگوی جن گیر، بیش تر مخاطب را تحت تأثیر قراردهد. به ویژه این که با گویشی محلی نیز بیان می شود؛ و بدین ترتیب راوی، روایت زندگی خود را برای مخاطب ابراز می دارد. با توجه به ساختار حسی اثر، می توان چنین داوری کرد که تنها شکل ممکنی از گفتار که می توانست در ارتباط با جنبه ی حسی فیلم قرار گرفته و بدان پاسخ گوید، چنین شیوه ای می توانست باشد. تأثیر گذاری فیلم در چنین شرایطی که یکی از شخصیت ها ی اصلی، روایت آن را به عهده داشته باشد، به مراتب بیش تر است.
اما فیلم نامه نویس با هوشیاری از چسباندن این سه مرحله با شیوه ای مکانیکی خودداری کرده و با گنجاندن صحنه هایی از حالات روحی جن گیر و با تحلیل هایی که او نسبت به زندگی و آدم ها می کند راه را بر کسالت بار شدن فیلم نامه بسته و علاوه بر این امکان تحلیل شخصیت جن گیر را به مخاطب داده است. از جمله ی این صحنه ها، می توان به صحنه ای اشاره کرد که جن گیر در خلسه ای روحی ذکر می گوید و سرش را به دیوار می کوبد. صحنه های ازاین دست علاوه بر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بافت فرسوده، محل سکونت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، عزت نفس