منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، هیئت مدیره، کمیته حسابرسی، راهبری شرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

مالی عبارتند از :
1- تایید ماهیت مشکلات : زمانی که افراد اطلاعات کافی درباره موضوعی نداشته باشند ممکن است راجع به آن موضوع قضاوت منصفانه ای ارائه ننمایند، در حقیقت فقدان یا کافی نبودن اطلاعات ممکن است منجر به ایجاد اندیشه و تفکر منفی شود. ولی به طور کلی، زمانی که مردم اطلاعات کافی در موضوعی ندارند گرایش آنان معطوف به موضوعی دیگر خواهد شد که کمتر نیازمند بررسی و ارزیابی می باشد. چنانچه شرکت به تشریح و تایید ماهیت مشکلات بپردازد با درستی واکنش بازار مواجه خواهد شد .
2- پذیرش خطا و تقصیر : اصولا بهتر است پس از وقوع هر پدیده ای درصدد شناسایی کسانی برآمد که می توانند در این باره توضیح بدهند و نه این که درصدد شناسایی افرادی بر آمد که بتوان آنها را سرزنش کرد. در حقیقت زمانی که مدیران اجرایی، یکدیگر یا شخص ثالثی را مقصر می دانند و مورد سرزنش و ملامت قرار می دهند، این امر احتمالا تحلیلگران را به سوی این سوال سوق می دهد که آیا حاکمیت شرکتی دارای روندی تحت کنترل است یا خیر؟
نتایج مطالعات نشان می دهند زمانی که مدیریت سعی در مقصر دانستن کسی برای رفع تقصیر از خودش دارد این روند می تواند بر پیچیدگی شرایط بیفزاید، زیرا در سهامداران این باور ایجاد خواهد شد که سازوکارهای کنترلی با شکست مواجه شده اند. در حقیقت مقصر دانستن می تواند میزان تحریف را افزایش دهد، به بیان دیگر خودداری از قبول تقصیر ممکن است بر اعتبار مدیران اجرایی آسیب وارد نماید. چنین کمبود اعتمادی می تواند بر این اعتقاد تاثیر بگذارد که شرکت بازار را فریب داده و سعی دارد مجدد این کار را انجام دهد، در مقابل چنانچه تجدید ارائه صورت های مالی به دلیل تخلف آشکار از اصول پذیرفته شده حسابدای باشد حتی اگر پس از انتشار اخبار، مدیران به انجام تقلب و بی نظمی اقرار نمایند به نظر می رسد که خسارت بیشتری به شرکت وارد خواهد شد .
ولی با این وجود در موارد بسیاری قبول تقصیر برای کسب اعتماد مجدد ضروری است. در حقیقت زمانی که مدیران از قبول تقصیر خودداری می کنند، احتمال سلب اعتماد عمومی از آنها افزایش می یابد. هرچند تقصیر و قبول مسئولیت از سوی فرد یا شرکت به عنوان دلیلی برای گناهکار شدن در پرونده دادگاهی است، اما می تواند بهترین شیوه از دیدگاه قانونی باشد و بر نتیجه آن پرونده تاثیر مثبتی داشته باشد. در حالی که قبول تقصیر به نوبه خود رفتار اخلاقی درست تلقی می شود اما ممکن است برای مقابله با تاثیر رفتار غیر اخلاقی کافی نباشد، به عنوان مثال زمانی که شرکتی اقدام به ارائه مجدد صورت های مالی خود نموده است علاوه بر عذرخواهی که به معنای قبول مسئولیت است برای افزایش اعتماد عمومی می تواند سهامداران را متقاعد نماید که اقدامات ضروری نظیر تغییر اعضای هیئت مدیره و به کارگیری معیارهای صحیح نظام راهبری شرکتی برای جلوگیری از تکرار مجدد اشتباهات انجام خواهد شد .
3- ارتباط آزادانه : بسیاری از سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان در بازار از دامنه افشا به عنوان نماینده ای برای تعیین میزان اهمیت اطلاعات منتشر شده حسابداری استفاده می کنند . در حقیقت با ارائه جزییات بیشتر، مشکل کمتر خواهد بود و کاهش سطح تحریف را به همراه خواهد داشت. به بیان دیگر افشای صادقانه، عامل سودمندی در ارتباط میان شرکت و تحلیل گران است و احتمال آسیب به عملیات تجاری و تسهیلات مالی به واسطه ارائه مجدد صورت های مالی از این طریق قابل تقلیل است. مطالعات قبلی حاکی از تاثیر مثبت ارتباطات باز با سرمایه گذاران است. احتمالا ارتباطات باز باعث کاهش میزان تحریف صورت های مالی خواهد شد و کاهش تحریف، آسیب وارده به ارزش شرکت در بازار را تقلیل خواهد داد . اگر شرکتی تاثیر مالی ارائه مجدد صورت های مالی خود را برآورد نموده و اعلان نماید تاثیر منفی بر قیمت سهام شرکت کاهش خواهد یافت .
4- استفاده از معیارهای نظام راهبری شرکتی : در پی رسوایی های اخیر شرکت های بزرگ نقص های جدی در سیستم نظام راهبری شرکتی آشکار گردید. البته هیئت مدیره به عنوان بخش مهمی در این سیستم مدنظر قرار می گیرد و به همین دلیل بیشتر مورد سرزنش و تهمت واقع می شود. بنابراین تغییراتی در قوانین نظام راهبری شرکتی مانند قوانین جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به وجود آمد که شرایط سخت تری را برای استقلال حسابرسان مستقل ، ایفای وظیفه مباشرت هیئت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات مالی در نظر گرفت. قوانین جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مبین آن است که اعضای کمیته حسابرسی باید از دانش مالی برخوردار باشند زیرا دانش مالی قوی اعضای کمیته حسابرسی به طور یقین موجب بهبود فرآیند نظارت بر تهیه صورت های مالی می شود و همچنین قانون جدید بورس،کمیته حسابرسی را ملزم به بحث ، بررسی و ارزیابی ریسک شرکت نموده است. لذا برای انجام این کار اعضای کمیته حسابرسی علاوه بر داشتن دانش مالی، باید در زمینه های مختلف نظیر اقتصاد، صنعت، منابع انسانی، قوانین و مقررات از دانش کافی برخوردار باشند. همچنین قوانین مزبور برای نظارت اثر بخش بر فعالیت اعضای هیئت مدیره بر همکاری مدیران غیر اجرایی تاکید دارند. در حقیقت استقلال اعضای هیئت مدیره بهترین شیوه برای نظارت مدیران است. شرکت هایی با بیشترین اعضای مستقل هیئت مدیره، کمترین میزان تحریف حسابداری و مدیریت سود را دارند.
5- رعایت هنجارها : هدف تدوین کنندگان مقررات، حذف علل ارائه مجدد صورت های مالی است. بسیاری از شرکت ها به صورت جدی از اصول جامع حاکمیت شرکتی تبعیت می کنند این اصول در برگیرنده مواردی نظیر مسئولیت های کمیته حسابرسی، استقلال حسابرس، ممنوعیت ارائه خدمات مشاوره ای خاص و سرانجام مسئولیت پاسخگویی در قبال سیستم های کنترل داخلی است . این احتمال وجود دارد که با بکارگیری دقیق سیاست ها و اصول مربوط و ضرورت آنها در مورد ارائه مجدد صورت های مالی، شرکت ها بتوانند اعتماد سلب شده پس از ارائه مجددصورت های مالی را به دست آورند. به بیان دیگر زمانی که شرکتی منطبق با اصول و هنجارها گام بر می دارد در بازار اطمینان ایجاد خواهد شد که آن شرکت مجددا با قصد و نیت بدخواهانه عمل نخواهد کرد.

بخش دوم ) حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی
2-7) حسابرسی
با توجه به خصوصیات نوع بشر، حاکمیت اصل هزینه – منفعت بر کلیه تصمیم گیری های انسانی امری بدیهی به نظر می رسد. بر طبق این اصل برای اخذ هر تصمیم، خصوصا تصمیمات اقتصادی می بایست منافع حاصل از هر تصمیم با هزینه مرتبط با همان تصمیم مقابله شود و چنانچه فزونی منافع بر مخارج حاصل شود اخذ تصمیم و اجرای آن عقلایی خواهد بود. اخد تصمیم در خصوص پذیرش حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از آنجا که طبق استانداردهای حسابرسی حسابرسان در قبال ارزیابی کنترل های داخلی، عاری بودن صورت های مالی از هرگونه اشتباه تخلف، تقلب، اعمال غیرقانونی با اهمیت، ارزیابی برآوردهای حسابداری و تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی مورد رسیدگی مسئولیت دارند، کلیه موارد مزبور بر میزان قابلیت اتکاء اطلاعات صورت های مالی تاثیر بسزایی دارند. بنابراین چنانچه نتایج حاصل از انجام حسابرسی در بردارنده موارد مذکور باشد می توان نتیجه گیری نمود که حسابرسی سودمند بوده و منافع آن بیشتر از مخارج آن می باشد. حسابرسی در معنای اعم کلمه دارای سابقه طولانی است، از زمانی که نیاز به کنترل نسبت به عملیات مختلف مالی به خصوص وجوه دولتی احساس شد حسابرسی متولد گشت. پس از دوره رنسانس و توسعه تجارت جهانی نیاز به داشتن حساب و کتاب بیشتر شد لذا اصول دفترداری دو طرفه در قرن 15 میلادی در ایتالیا متولد شد. انقلاب صنعتی کارخانه های بزرگ را به وجود آورد و از تشکل سرمایه های کوچک و اشتراک آنها سرمایه های بزرگ ایجاد گردید و نهایتا منجر به ایجاد سازمان بورس و بازار اوراق بهادار شد. سازمان بورس و اوراق بهادار بعد تازه ای به حسابداری لزوم ارائه اطلاعات مالی به سهامداران و سایرین جهت چگونگی اداره سرمایه هایشان، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و … بخشید. گزارش های برون سازمانی حسابداری را ، افراد شاغل در حرفه به تنهایی نمی توانستند به طور کامل و بی عیب ارائه دهند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنها را ناگزیر به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورت های مالی می کرد حال آنکه صورت های مالی بایستی نیاز گروه های مختلف استفاده کننده از صورت های مالی را برآورده می نمود. حال آنکه صورت های مالی می بایست نیاز گروه های مختلف را بر آورده سازد، لذا چاره این کار انتخاب حسابرس مستقل و خبره توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود . تجمع حسابداران ورزیده و دارای تخصص کافی که عملیات مذکور را انجام می دادند در انجمن هایی که الزام به رعایت رفتار حرفه ای شرط لازم آن بود نظام حرفه حسابرسی را پدید آورد. حسابرسان شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورت های مالی تصویری مطلوب و کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کنند یا خیر گردآوری می کنند. حسابرسی فرآیندی توصیف شده است که میزان انطباق صورت های مالی با معیاری معین و الزامات اصول پذیرفته شده حسابداری را نشان می دهد.
به طور خلاصه حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.
حسابرسی دارای ماهیتی حرفه ای بوده و هر حرفه نیز برای ادامه حیات خود نیاز به جلب اعتماد آحاد جامعه دارد. استانداردهای حسابرسی به عنوان یکی از عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. در زمینه رعایت اصول اخلاقی، پایبندی به آیین رفتار حرفه ای در تمامی سطوح و رعایت مواردی نظیر درستکاری، بیطرفی، اعمال دقت حرفه ای لازم، رازداری و مانند اینها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. رعایت استانداردهای حسابرسی در زمینه پذیرش کار وسواس در انتخاب صاحبکاران و توجه به شهرت و سوابق آنها، استفاده از منابع انسانی با صلاحیت حرفه ای و پایبندی به اصول اخلاقی، سازماندهی انجام کار به نحو مناسب ، اجرای کار طبق استانداردهای مربوط، بررسی و نظارت بر کار و بررسی کنترل کیفی آن ، مستندسازی کار به نحو مناسب و نظارت مستمر به انجام آن، همه و همه شاخص هایی هستند که برای سنجش کیفیت فعالیت به شمار می آیند. عوامل دیگری نیز شامل درک، شناخت و برداشت کاربران، مهارتها و شایستگی حسابرسان، ضوابط نظارتی و مانند اینها به عنوان دیگر عوامل موثردر کیفیت خدمات حسابرسی شناخته شده اند.
اگرچه طبق قوانین تجاری و استانداردها مسئولیت تهیه صورت های مالی با مدیران است اما این امضای حسابرس است که به گزارش ها اعتبار می بخشد. مراد از حسابرسی اطمینان بخشی نسبت به اطلاعات و گزارش هایی است که مدیران در اختیار ذینفعان، ذی حقان و اشخاص ذی علاقه می گذارند. به طورطبیعی اشخاص براساس این اطلاعات در مورد زمینه های کاری خود تصمیم های اقتصادی می گیرند که اگر به هر دلیل اطلاعات اولیه مورد تحریف قرار گرفته و یا اشتباه باشند می تواند در نتیجه این تصمیم ها موثر باشند. چنانچه حسابرس به هر دلیل اطلاعات تحریف شده و یا اشتباهی را مورد تایید قرار دهد و یا برعکس اطلاعات صحیحی را مورد سوال قرار دهد و یا ایراد بداند می تواند در تصمیم گیری های این افراد تاثیر بگذارد و چنانچه از این رهگذر ضرر و زیانی وارد شود، حسابرس مربوطه مسئول پیامدهای آن خواهد بود .
2-7-1) مفهوم اهمیت در حسابرسی
هدف از حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند در مورد تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری از تمام جنبه های با اهمیت اظهارنظر کند. تعیین این که چه چیز بااهمیت است، قضاوتی حرفه ای است. حسابرس در برنامه ریزی حسابرسی، میزان قابل پذیرشی از اهمیت را مشخص می کند که بتواند اشتباهات و یا تحریف های با اهمیت را کشف کند. ارایه صحیح و منصفانه صورت های مالی بر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، دارایی ها، بهای تمام شده، بازار سرمایه Next Entries منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، ریسک حسابرسی