منابع تحقیق درمورد برنامه سوم توسعه، تلفن همراه، شرکت مخابرات

دانلود پایان نامه ارشد

ميکنند ممکن است ترجيح دهند تا از کارکنان خود براي کار در شعبات خويش استفاده کنند که در اين صورت با اعزام اين افراد به محل بنگاه عرضهکننده خدمات گردشگري، از شيوه انتقال اشخاص حقيقي استفاده شده است. ممکن است افرادي که در زمينه گردشگري، رستوران داري و هتلداري صاحب تخصص هستند، به منظور بازاريابي به کشور ديگري سفر کنند. در اين موارد که شخص به قصد بازاريابي گردشگري به کشور ديگري سفر ميکند تا به تحقيق و بازاريابي براي خدمات گردشگري بپردازد و نتايج آن را در اختيار عرضهکنندگان خدمات گردشگري قرار دهد، از شيوه چهارم استفاده شده است.
4-6- خدمات ارتباطات
زير بخش هاي بخش خدمات ارتباطات عبارتند از : 1- خدمات پستي، 2- خدمات با استفاده از پيک، 3- خدمات مخابرات( شامل خدمات تلفني صوتي،خدمات انتقال داده ها به صورت بسته سوئيچ شده، خدمات انتقال داده ها به صورت مدار سوئيچ شده، خدمات تلکس، خدمات تلگراف، خدمات دورنگار، خدمات مدار اجاره اي خصوصي، پست الکترونيک، پست صوتي، بازيافت اطلاعات به طور مستقيم و از پايگاه اطلاعاتي، مبادله داده هاي الکترونيکي، خدمات دورنگار با ارزش افزوده يا به صورت تقويت شده، پردازش اطلاعات يا داده ها به صورت مستقيم ، ساير موارد)، خدمات سمعي و بصري( شامل خدمات مربوط به توليد و توزيع تصاوير متحرک و نوار ويدئويي، خدمات مربوط به نمايش تصاوير متحرک، خدمات راديويي و تلويزيوني، خدمات مربوط به پخش راديويي و تلويزيوني،ضبط صدا، ساير موارد)اطلاعات: اساساً هر آنچه که قابليت ديجيتالي شدن را داشته باشد- برحسب مجموعه اي از بيت ها کد گذاري مي شود- اطلاعات است. در اين راستا، امتيازات بازي ها، کتب، پايگاه هاي داده، مجلات، فيلم ها، موسيقي، قيمت سهام و صفحات وب همگي کالاهاي اطلاعاتي هستند. برخي اطلاعات ارزش تفريحي دارند، برخي ارزش کسب و کار دارند. بدون توجه به منبع ارزش، مردم تمايل دارند براي اطلاعات هزينه پرداخت نمايند. توليد اطلاعات بسيار پرهزينه ولي باز توليد آن ارزان است.
بکار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش رويه هاي اداري، پخش و توزيع ارزان و بهره وري اطلاعات و ايجاد مدل هاي جديد کسب و کار که کاراتر و بهره ورتر از مدل هاي قديمي هستند، مي شوند. براي مثال مطالعات اخير در صنعت حمل و نقل در لهستان نشان داد که سهم بازار شرکت هاي حمل و نقلي که از نرم افزارهاي پيچيده استفاده مي کنند از 45 درصد به 60 درصد در سال 2001 افزايش يافته است (پياتکوواسکي و وان27،2002: 10). پيشرفت فناوري در بيشتر بخش هاي سنتي مانند خدمات مالي، خدمات تجاري و صنايع توزيع و خرده فروشي باعث افزايش بهره وري شده است؛ بدين معني که فناوري اطلاعات براي بنگاه، انجام بهتر و کاراتر فعاليت هاي يکسان را با هزينه هاي کمتر ممکن ساخته است. اين نکته به ويژه براي بخش هايي از قبيل بخش خدمات( بهداشت، بيمه، بانکداري و …) که به شدت، اطلاعات بر هستند، مصداق بيشتري دارد (محمودزاده،1384: 105).
4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونيک
واسطه ها و تأمين کنندگان خدمات ارتباطات الکترونيک نقش اصلي را در برقراري ارتباطات الکترونيک دارند (صادقي، 1389: 218). در فضاي مجازي و مبادلات الکترونيک اشخاص متعدد در برقراري ارتباط، ذخيره و انتقال داده ها دخيل هستند که از جمله عبارت از موارد زير مي باشند.
1- ايجاد کنندگان نقاط تماس بين المللي(Access Service providers ) و ارائه دهندگان خدمات اينترنتي (رساها)(Internet Service Providers ): اين دسته اصلي ترين واسطه در ارتباط اينترنتي هستند چرا که هرگونه ارتباط بين سيستم هاي شخصي اشخاص حقيقي و حقوقي با شبکه جهان گستر اينترنت صرفا از طريق اين واسطه ها برقرار مي شوند. اين دسته از ارائه دهندگان خدمات دسترسي، که به صورت تجاري فعاليت مي نمايند، تحت عنوان ” ارائه دهندگان خدمات اينترنتي (رساها)” شناخته مي شوند. در ايران بر اساس بند 1 آيين نامه نحوه اخذ و ضوابط فني نقطه تماس بين المللي(موضوع قسمت الف از مقررات و ضوابط شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1380 ): ” ايجاد نقطه تماس بين المللي در انحصار دولت مي باشد و ارائه مجوز به دستگاه هاي ذيربط توسط شوراي عالي اطلاع رساني صورت مي گيرد.” بنابراين در حال حاضر برقراري ارتباط بين المللي از طريق اينترنت در انحصار دولت است؛ معهذا به موجب قسمت ب مقررات و ضوابط مزبور که تحت عنوان ” آيين نامه واحد هاي ارائه کننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت” مي باشد، موسساتي تحت عنوان” رساها ” مي توانند فعاليت هايي را در زمينه خدمات اطلاع رساني و اينترنت از جمله فراهم آوردن امکان دسترسي کاربران به اينترنت با رعايت آيين نامه ياد شده انجام دهند. رساها به موسساتي اطلاق مي شوند که امکان دستيابي و ارتباط کاربران به اينترنت را فراهم مي آورند (Aplin,1992: 2).
2- ارائه دهندگان خدمات ميزباني(Host service provider): سيستم ميزبان، يک محل ذخيره ديجيتال است که از طريق اينترنت قابل دستيابي مي باشد. نوع داده هايي که در سيستم ميزبان ذخيره مي شود، متنوع بوده و شامل نرم افزارهاي رايانه اي و اسناد متني و گرافيکي و هر نوع داده ديگري مي شود. دارنده سيستم ميزبان داراي طيفي گسترده از روابط احتمالي با داده ذخيره شده در سيستم ميزبان است. لذا مي تواند مالک همه داده ها باشد يا به نحوي فعال بر همه آنها کنترل داشته باشد؛ همانند مواردي که يک شرکت، ميزباني داده هاي خود را به عهده دارد. ميزباني در واقع ارائه خدمات پايدار ذخيره اطلاعاتي است که روي سرور ميزبان قرار گرفته و براي اشخاصي که تمايل دارند آنها را مشاهده نمايند، قابل نمايش و دسترسي است (Lavanchy,2002:61 ).
4-6-2- خصوصي سازي مخابرات
به موجب ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تاکيد شده است که به منظور تحقق حاکميت دولت، ايجاد و حفظ شبکه هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فرکانسي کشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت است. هرچند در گذشته، حفظ نظم عمومي و تأمين امنيت به عنوان مهم ترين وظيفه حکومت در يک جامعه ابتدايي تلقي مي شد، اما امروزه علاوه برآن، انتظار به حق مردم از دولت، امکان مشارکت آنها در تعيين سرنوشت خود از جمله در عرصه هاي اقتصادي است. اين مشارکت مي تواند در قالب هاي خصوصي سازي، آزاد سازي و واگذاري بخشي از فعاليت بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي صورت گيرد. معمولا خصوصي سازي در کشورهاي در حال توسعه با واگذاري تلفن هاي ثابت شروع شده است. به عنوان مثال کشورهايي همچون چين، هند، کره جنوبي فضاي رقابتي را در بخش هاي منتخب بازار تلفن ثابت، اعمال نموده اند.
برخي ديگر از کشورهاي در حال توسعه مانند هنگ کنگ، اندونزي، مالزي، پاکستان و سنگاپور ابتدا شرکت هاي تحت مالکيت دولت را خصوصي کرده اند. بعضي از کشورها مانند مصر و سوريه نيز اپراتورهاي دولتي را ترجيح داده اند، درحاليکه کشورهايي مانند ژاپن و سريلانکا، آزادسازي و خصوصي سازي را همزمان انجام داده اند، کشورهايي مانند تايوان و تايلند، بيشتر بر روي ساختار بازار رقابتي تاکيد کرده اند (رويسي،1384: 208-210). فرانسه در سال 2004 خصوصي سازي را در بخش مخابرات ملي شروع کرده و دولت سهام خود را در بخش مخابرات به کمتر از 50 درصد کاهش داد (شرق،1382: 15).
يکي از بخش هايي که خصوصي سازي در آن با تاخير انجام مي پذيرد بخش مخابرات است، زيرا خصوصي سازي در اين بخش فرآيند پيچيده اي است که در آن سرمايه هاي خصوصي و دانش فني بهره برداران غيردولتي، براي ارائه سرويس هاي بهتر به کار گرفته مي شود. در روند خصوصيسازي سيستم ارتباطات، پست و مخابرات تلاش ميشود تا حاکميت اصلي از دست نرود و شبکههاي مادر مخابراتي در انحصار دولت باقي بماند. براي خصوصيسازي در اين حوزه، تغيير اساسنامه مخابرات ضرورت دارد (گودرزوند چگيني و ميرزاد زارع،1389: 91).
اولين مرجع قانوني مبني بر اجازه داشتن دولت براي صدور مجوز فعاليت بخش غيردولتي و به تعبيري آزادسازي فعاليت هاي مخابراتي و پستي، ماده 28 قانون برنامه سوم توسعه است. در اين ماده به دولت اجازه داده شده است تا براي تحقق اصل 43 قانون اساسي و با توجه به ضوابط و قلمرو هاي تعيين شده در ماده 124 قانون برنامه سوم، تمهيدات لازم براي عرضه خدمات پستي و مخابراتي توسط بخش غيردولتي داخلي فراهم گردد. در اين ماده حفظ امور حاکميتي و عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات از نکات قابل توجهي است که قانونگذار از دولت خواسته است تا در فرايند آزادسازي، مورد خدشه وارد نشود. اين ماده قانوني، اولين گامي است که براي آزادسازي برداشته شده است.در بند الف ماده 124 به دولت اجازه داده شده است تا در امور شبکه تلفن همراه، شبکه پي جو، مراکز تلفن کم ظرفيت، شبکه انتقال داده ها، شبکه هاي ارائه خدمات ارزش افزوده، شبکه مخابرات روستايي، اقدام به آزادسازي فعاليت ها نمايد و به بخش غير دولتي اجازه دهد تا در شبکه هاي غير مادر بخش مخابرات به شبکه هاي مستقل و موردي مخابراتي، مجوز فعاليت صادر نمايد. اين ماده قانوني شروع به فعاليت اجرايي در آزادسازي را پيش بيني مي نمايد. در برنامه سوم توسعه اقدامات زير انجام گرفته است:
1- تدوين آيين نامه نحوه صدور مجوز ارائه خدمات پي جو که منجر به انتخاب 2 اپراتور سراسري براي ارائه خدمات شده است. اين دو شبکه در حال حاضر فعال بوده و به ارائه خدمات به حدود 100 هزار مشترک مي پردازد. اتحاديه بينالمللي مخابرات خدمات پيجو را بدين نحو تعريف کرده است:” پيجينگ سرويسي است يک طرفه و غير صوتي که پيامهاي عددي و حروفي را ارسال ميکند. خدمات پيجو نخستين بار در سال 1368 و از طريق شرکت مخابرات ايران در سطح شهر تهران به متقاضيان ارائه شد (مومني،1386: 8).
2- تدوين ضوابط واگذاري خدمات تلفن ثابت که به انتخاب 6 اپراتور منجر شد ولي هيچکدام ازاين شرکت ها تا کنون موفق به راه اندازي شبکه هاي مستقل و موازي نشده اند.
3- ضوابط مربوط به صدور مجوز فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه تدوين و براساس آن، شرکت ايرانسل انتخاب گرديد. بخاطر تصويب قانون خاص اين موضوع، تغييراتي در فرايند کار ايجاد و باعث تاخير يک ساله گرديد اما در نهايت اين شبکه به بهره برداري رسيد. فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه(ايرانسل) در اجراي بند الف ماده 124 برنامه سوم توسعه صورت ميگيرد که در آن بر خصوصيسازي در حوزه مخابرات و ايجاد يک شبکه مستقل و موازي با مالکيت بخش خصوصي در زمينه مخابرات تاکيد شده است (روند اقتصادي،1384: 42).
4- آيين نامه واگذاري مجوز ارائه خدمات انتقال داده ها تصويب و بر اساس آن حدود 10 شرکت برگزيده شدند. اين شرکت ها در حال حاضر به ارائه خدمات مي پردازند. خدمات انتقال دادهها شامل طيف وسيعي از خدمات ارتباطات و خدمات اطلاعرساني است که به معناي انتقال دادههاي الکترونيکي رقومي از نقطهاي به نقطه ديگر(به جز پخش راديويي و تلويزيوني) ميباشد. اين انتقال ميتواند بصورت پيوسته (مثل ارتباطات زميني با فيبر نوري يا ارتباطات ماهوارهاي) يا ناپيوسته (مثل انتقال نوارهاي مغناطيسي، نوارهاي ويدئويي و لوحهاي فشرده براي پردازش و بازخواني رايانهاي) انجام شود (آگاروال،1382: 215).
5- آيين نامه مربوط به ارائه خدمات تلفني ماهواره نيز تصويب شد و يک شرکت با اخذ پروانه به ارائه خدمات مي پردازد. براي ارائه خدمات تلفن همراه ماهوارهاي در سال 1979 سازماني متشکل از 84 کشور به نام اينمارست28 تشکيل شد. اين سازمان با ارتباط گيري با کليه ايستگاههاي زميني خود که در سراسر جهان قرار دارند و متعلق به شرکتهاي مخابراتي مختلف هستند به مشتريان خود در بخش فضا، ظرفيت ماهوارهاي ميدهد. ايستگاه زميني بومهن شرکت مخابرات ايران يکي از اين ايستگاهها است. خدمات اين سرويس شامل مکالمه تلفني، دورنگار، انتقال ديتا (شامل تمامي امکانات اينترنتي) و ايميل است. شبکه جهاني اينمارست، اولين سرويس ارتباطات سيار در نوع خود ميباشد که دسترسي به صدا و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان وسواس - اجبار، اختلال سلوک، خارج از خانه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رفتار انسان