منابع تحقیق درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، پسران نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

است.248 فلذا با وضع يک سري بايد و نبايدهاي اخلاقي و قانوني و همچنين نهادينه کردن تدريجي آن‌ها در ضمير افراد سعي در تحقق اين مهم مي‌نمايند.
با تمام اين وجود گاهي اوقات نهادهايي با تخطي از اين معيارها به ترويج و تشويق صريح يا ضمني شهروندان راجع به نقص و يا ناکارآمدي آن‌ها مي‌پردازند. اين در حالي است که هنوز باور همگاني بر قباحت اين امور است.
حال اگر نهادهاي مزبور بر اشاعه باورهاي خود ممارست ورزند و با يک برنامه ريزي خاص قباحت ذهني افراد جامعه را تطهير نمايند، مي‌توان گفت که رخنه اي براي نفوذ خود يافته‌اند.
در مثال فوق نيز باور همگاني افراد آزمايش پذير بر اين بود که مار موجودي خطرناک و لمس آن به هر طريق خلاف موازين يک عقل سليم است، ولي ديديم که ايجاد يک حس تنوع طلبي و مشارکت هدايت‌شده همان افراد را به حدي رسانده که حاضر شدند ماري زنده و حجيم بر روي بدن عريان آن‌ها بخزد.
رسانه‌ها نيز گاهي به عنوان نهادي مورد پذيرش و داراي جايگاه اجتماعي قابل قبول همين کار را با افراد جامعه، انجام مي‌دهند. يعني با نفوذي تدريجي و مشارکتي هدايت شده جلوه‌هاي گوناگوني از تخلف‌هاي قانوني و با بهنجاري‌هاي اخلاقي را به منصه ظهور مي‌کشانند و از اين طريق با عادي کردن اين اعمال و شکستن قبح ذاتي آن بستر ارتکاب را براي مشتاقان و انگيزه مندان تسهيل مي‌کنند. 249
بند دوم: مصاديق تئوري مشارکت هدايت شده
در باورهاي اسلامي ما به نيازهاي جنسي و جهت‌دهي مطلوب به آن‌ها و از طرفي توجه به پيامدهاي نامطلوب بي‌بندوباري جنسي مکرراً از طريق راهکارهايي چون سوق دادن انرژي جنسي به امور معنوي و مطلوب، تشويق به ادامه تحصيل و کسب معرفت، آموزش شيوه‌هاي کنترل تحريکات جنسي، اعم از کنترل نگاه، دوري از رفتارهاي اغواگرايانه، کنترل حس لامسه، حفظ حجاب و… به مردم و بالأخص مؤمنين سفارش شده است. چرا که گرفتار شدن به هر کدام از آن‌ها فرد را به منجلاب گناه مي‌کشاند و زمينه ارتکاب هر عمل ناشايستي را در او فراهم مي‌آورد.
براي مثال ازجمله موارد پيشگيري از تحريکات جنسي نوجوانان، دوري از رفتارهاي محرک و وسوسه انگيز است. خداوند متعال زن را از انجام دادن رفتارهاي اغواگرانه اي که طرف مقابل را تحت تأثير قرار مي‌دهد و هيجانات او را بر مي‌انگيزد، نهي فرموده است. فلذا از آنجا که صداي زن براي مرد، جذاب و تحريک کننده است، خداوند متعال، به زنان دستور داده است که هنگام صحبت با مرد نامحرم، از نازک صحبت کردن و با ناز سخن گفتن بپرهيزند، از سخنان ناشايست بپرهيزند و حرف نيک بزنند.
از طرفي سفارش شده است دختر و پسري که به سن بلوغ رسيده‌اند و در تحولات نوجواني به سر مي‌برند و سيلي از محرکات دروني براي ميل به يکديگر در آنان وجود دارد، از خلوت کردن با هم (به‌خصوص در جايي که فرد ديگري نمي‌تواند وارد شود) پرهيز کنند، چرا که نفس خلوت کردن، اثر بخشي محرکات را چند برابر مي‌کند و زمينه انحرافات جنسي را فراهم مي‌سازد چه برسد به اين‌که خلوت نمودن توأمان با قصد گناه و ابزار آلات لهو و ميگساري و… باشد.
حتي در کشورهايي که ارتباط دختر و پسر و دوستي آن‌ها با يکديگر بلامانع است، اذعان دارند که تلاش جنسي زودرس، پيامدهاي ناخوشايندي دارد و امر مطلوبي نيست. ولي با توجه به گفته “کنيزي” در مورد نيرومندي قوه جنسي در نوجوانان پسر، قرار دادن دختران و پسران نوجوان در کنار هم و سپس دستور دادن به آن‌ها که از ارتباط با يکديگر خودداري کنيد، درست مانند قرار دادن پنبه و آتش در يک ظرف و انتظار نسوختن آن است. 250 اين حرف بيشتر به يک شوخي شبيه است تا يک واقعيت. فلذا مجاز دانستن ارتباط دختر و پسر در جوامع اروپايي و آمريکايي، بيشتر ناشي از واقعيت زندگي اجتماعي آن‌هاست، نه پسنديده بودن اين امر. بالطبع رسانه‌هاي آن‌ها نيز فراخور ظرفيت مورد پذيرش جامعه، تلاش و تکاپو براي جلب توجه مخاطبان خود دارند. پس با يک حساب سرانگشتي در خواهيم يافت که اشاعه اين محصولات رسانه‌اي و فيلم‌هاي ماهواره‌اي تا چه اندازه خواهد توانست بستر ارتکاب انواع جرائم را براي جوانان کشوري چون ايران فراهم آورند، حال‌آنکه هنجارهاي مورد پذيرش آن جوامع براي ما غير قابل قبول است. 251
الف: بي‌حجابي و بدحجابي
“حجاب” در لغت به معني پرده، حاجب پنهان و مانع است. جمع آن حجب، پوشش و روبنده است.252
حجاب در اصطلاح: واژه حجاب در قرآن 7 بار آمده است که به‌طور غيرمستقيم به عفاف مربوط است و بقيه موارد به معني حائل، ديوار و مانع است. 253
حجاب به عنوان عامل تحکيم پيوند خانوادگي است. جاي شک و شبه نيست که هر امري که موجب پيوند خانواده و سبب صميميت ارتباط همسران گردد، براي کانون خانوادگي مفيد است و مي‌بايست در جهت ايجاد آن حداکثر تلاش را به کار بست و بدين لحاظ دين مقدس اسلام براي پيدايش اين تحکيم و به خاطر اين‌که دامن زن، آلوده به گناه نشود و به منظور افزايش وقار و عفت زن، حجاب را بر او واجب نموده است.
ماده 638 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: “هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي کند علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق جريمه مي‌شود و اگر مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود.”
تبصره ـ “زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد”.
موضوع بي‌حجابي و بدحجابي در جامعه ما از اموري است که ذهن بسياري از خانواده‌ها و دين‌داران جامعه را به خود مشغول کرده است. تلقي بدحجابي به عنوان امري نابهنجار و نامطلوب نشانگر اين است که ذهنيت فرهنگي و ديني ما براي بدحجابي آثار و تبعات نامطلوبي قائل است و به تعبير ديگر آن را علت برخي پديده‌هاي نامطلوب ديگر در جامعه مي‌انگارد.
منظور از حجاب اسلامي آن نوع پوششي است که داراي ويژگي‌هاي زير باشد:
1) حدود شرعي پوشش در آن رعايت شده باشد.
2) با خودنمايي و جلب نظر نامحرمان همراه نباشد.
طبق اين تعريف حجاب امري نيست که صرفاً به موضوع پوشش مرتبط باشد بلکه امري رفتاري نيز هست.
با اطلاعات بالا معلوم شد که بدحجاب فقط کسي نيست که حد واجب حجاب شرعي را رعايت نمي‌کند؛ ممکن است کسي اين حدود را کاملاً رعايت کند ولي درعين‌حال وضع ظاهرش، نوع رفتارش با مردان، نوع سخن گفتنش، نوع راه رفتنش، حتي نوع نگاهش به افراد و اطرافش و در يک‌کلام نوع رفتار ارتباطي او در اجتماع به‌گونه‌اي باشد که زبان‌دار باشد يعني با زبان بي‌زباني توجه نامحرمان را به خود جلب نمايد. 254
در سال‌هاي اخير بنا به دلايلي رو به گسترش بيشتري نهاده و به عنوان يک تهديد براي تحکيم خانواده‌ها و امنيت فرهنگي و اخلاقي جامعه موردتوجه و تأکيد قرار گرفته است.
هنجارها: زندگي و رفتار اجتماعي افراد و گروه‌ها بر اساس قواعد نوشته‌ها يا نانوشته‌ها انجام مي‌گيرد. اين قواعد تعيين کننده بايدها و نبايدها و رفتار اجتماعي افراد و گروه‌ها را ترسيم مي‌کنند، الگوهاي پذيرفته شده فرهنگي آنان (اعم از آداب و رسوم و نحوه معاشرت و تعامل‌هاي اجتماعي و نگرش‌ها و باورها) مي‌باشد.
بي‌توجهي به هنجارها در هر جامعه اي با عکس‌العمل و برخورد توأم با تنبيه افراد يک گروه يا يک جامعه همراه مي‌گردد. بنا به ميزان اهميت و نفوذ و گستره هنجارها، عکس‌العمل‌ها نيز با شدت و ضعف همراه خواهد شد. در بسياري از موارد هنجارها به قدري قدرت و سيطره برخوردارند که بعضاً دين و منطق و عقلانيت را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند.
جهل جوانان ما به جهان‌بيني غرب از يک‌سو و جهان‌بيني اسلامي از سوي ديگر، موجب پذيرش الگو و شيوه غربي که هيچ‌کس تناسبي با هويت اسلامي ما ندارد، از عوامل بدحجابي است. همين امر موجب شده است که جوان جامعه ما گاه غرب را با مقياس بازيگر فيلم‌هاي سينمايي غربي بشناسد و از او الگو مي‌گيرد، در حالي که بخش عمده شهروندان جامعه غربي به موازين و اصول اخلاقي و اجتماعي خود پايبند بوده و چه‌بسا گاه پوشش و آرايش دختران و زنان جامعه ما از زنان بي شخصيت و بي خانواده غربي الگوبرداري مي‌شود و در ذهن او اين مظهر آزادي و تجدد محسوب مي‌شود.
خانواده نخستين و مؤثرترين محيط آموزشي و تربيتي انسان، محيط خانوادگي و اولين مربيان، پدر و مادر مي‌باشند. خانواده به مثابه هسته اصلي و اوليه جامعه بوده و حالات فکري و رواني انسان را شکل مي‌دهد. خانواده با کودک از تولد تا سالياني چند در تماس مستقيم و انحصاري مي‌باشد. کودکان و نوجوانان در محيط خانواده طريقه خوردن، نحوه سخن گفتن، لباس پوشيدن، راه رفتن و… را مي‌آموزند. سلسله اعصاب و مغز و ذهن حساس و ظريف کودک از همان آغاز ولادت مانند دستگاهي دقيق از صحنه‌ها، حوادث رفتار و اعمال و حالات پدر و مادر فيلم‌برداري نموده و افکار و رفتار و عقايد خود را شکل مي‌دهد. عدم پوشش درست از سوي مادر و پدر و ارتباط بدون عنايت به موازين اخلاقي و اسلامي به شدت در کاهش حساسيت‌هاي اعضاي خانواده به‌ويژه فرزندان نسبت به هنجارها و ارزش‌هاي ديني تأثيرگذار خواهد بود.
بر اساس تحقيقات به عمل آمده خانواده اکثر قريب به اتفاق دختران و زنان بدحجاب و بزهکار يک يا چند ويژگي ذيل را داشته‌اند:
1) از هم پاشيدگي کانون خانواده، اعم از آنکه ناقص يا کامل، اتفاقي يا ارادي (بر اثر طلاق، جدايي يا ترک و…) اتفاق افتاده باشد.
2) عدم مراقبت والدين از فرزندان در اثر جهالت، گرفتاري و يا نقيصه‌هاي جسمي، حسي يا عاطفي.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد پولشویی، مواد مخدر، کنوانسیون وین Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد پولشویی، مواد مخدر، سیستم بانکی