منابع تحقیق درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

جهت بخشيدن به افکار عمومي يا منش سياسي از طريق مختلف به‌ويژه با رسانه‌هاي همگاني صورت مي‌گيرد. 186
“رسانه‌ها قادرند با تبليغات امر موهومي را صحيح و امر صحيح و مقبولي را موهوم جلوه دهند. منظور از تبليغات گمراه کننده تبليغاتي است که اطلاعات خلاف واقع يا ناقص در اختيار مخاطب قرار مي‌دهند.187
براي فعاليت رسانه‌ها در عرصه‌هاي مختلف برخلاف حقوق ايران پاره اي از قواعد و مقررات وضع شده است، که با اعطاي عنوان کلي “تبليغات انحراف آميز” به فعاليت‌هاي تبليغي خارج از چهار چوب اين اصول و قواعد شناخته شده، محدوديت اعمال نموده است. براي مثال در حقوق ايالات متحده امريکا مقرر شده است که رسانه‌هاي همگاني بايد در مورد آگهي‌هاي تبليغاتي خود اصول ذيل را رعايت کنند:
1-آگهي مربوط به مشروبات الکلي نبايد پذيرفته شود.
2-نبايد ايستگاه‌هايي تلويزيوني تسهيلات و امکانات خود را در اختيار متقاضي پخش آگهي‌هايي قرار دهند که به درستي و صحت آن‌ها شک دارند.
3-آگهي دادن مؤسسات و بنگاههايي که از پيشنهادهاي آن‌ها تعهدات استخدام استنباط مي‌شود. يا ادعاهاي گزاف و مبالغه‌آميز در مورد فرصت‌هاي شغلي اشخاص مي‌باشد ممنوع است.
4-مراقبت شود تا آگهي پذيرفته شده، براي پخش تلويزيوني با قوانين ملي و محلي مطابقت داشته باشد.
5-آگهي بايد مؤدبانه و به‌گونه‌اي پسنديده پخش شود، از پيام‌هاي مضطرب و ناراحت‌کننده خودداري شود. 188
رسانه‌هاي جمعي در صورتي مي‌توانند تأثير خود را بر شخصيت و افکار افراد بگذارد که آن مورد مقبوليت و استقبال مخاطبان قرار بگيرد. اين امر ناشي از متغيرهاي گوناگوني است که در جامعه مي‌باشد. درجه تأثير رسانه‌ها استقبال همگاني از شدت و ضعف داشته، تابع متغير رشد فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي مي‌باشد، چون پيشرفت دانش و فن‌آوري سهم اصلي را در نحوه استفاده افراد يک جامعه از رسانه‌هاي همگاني دارد. 189
بند اول: تبليغات تجاري
واژه “Advertising” در لغت به معناي تبليغ، تبليغات تجاري و شهرت پراکني190 و به‌طورکلي عمل جلب توجه مردم به محصولات يا فعاليت‌هاي تجاري مي‌باشد. در اصطلاح، شکلي از ارتباط غير شخصي است191 که در ازاي پرداخت پول به‌وسيله يک حامي مالي شخص با استفاده از رسانه‌هاي گروهي براي ترغيب مخاطب با تأثيرگذاري بر او صورت مي‌گيرد. 192
رسانه‌ها به‌ويژه در دنياي غرب بيشتر وارد بازار تجارت گرديد و با مقاصد استعماري و سرمايه‌گذاري بين‌المللي در جهت توليد هر چه بيشتر اين کالاي پرسود و تحميق مردم به کار مي‌رود.
در خصوص سينما باوجود قدمت نسبتاً طولاني خود فقط در بخش اندک (که مقاصد تجاري و استعماري آن مورد نظر نيست) توانسته است واقعيت اصيل وجودي خويش را آشکار سازد و اين امر نيز صرفاً به دلايل تبليغات طمع کارانه و مقاصد سوداگرانه مادي و فرهنگ‌زدايي ملي و سنتي در جوامع عقب‌مانده و در حال رشد و نيز در جوامع پيشرفته بوده است. سينماي تجاري که سهم بسيار عمده‌اي از توليدات تراست هاي سينماي غرب را تشکيل مي‌دهد، افزون بر فرهنگ‌زدايي ريشه‌اي توده‌ها، فرهنگ مخربي را تکميل مي‌کند که ماحصل آن جز از هم پاشيدگي ارکان خانواده و روابط آدم‌ها و دگرگوني معيارهاي با ارزش عاطفي نيست. اين سياستي است که در سال‌هاي اخير در حيطه سينما، غرب در ايران اعمال مي‌کرد. 193
با اين حال تکيه ما به مواردي است که از سوي رسانه‌هاي جمعي به‌صورت آگهي‌هاي تبليغاتي اشاعه مي‌شود و نقش مؤثري در سوق اطفال و نوجوانان به بزهکاري ايفا مي‌کند. شايد بتوان در اين مقوله به چند مورد اشاره کرد که مستقيماً موجد چنين اثري باشند.
الف: استفاده از مضامين مبتذل و تصاوير مستهجن
يکي از قدرتمندترين نيازها و غرايزي که در انسان وجود دارد، غريزه جنسي است. نياز جنسي مانند نياز به آب و غذا از نيازهايي است که بايستي از روش صحيح ارضا گردد.
از نظر علم و تجربه ثابت شده است که يکي از عوامل اصلي و ناخودآگاه تحريک لذت و ترشح غدد و هورمون‌هاي جنسي نگاه کردن به صور قبيحه است. نگاه به نامحرم هرچند اگر بدون قصد تلذذ باشد، عمل طبيعي و غريزي خود را انجام مي‌دهد. زمينه تحريک شهوت انسان را در زمان نگاه يا بعد از آن ايجاد مي‌کند. تحريک غريزه جنسي به گونه نامشروع نيز آثار شوم و نکبت بار فراواني بر ابعاد مختلف انسان و جامعه بشري ايجاد مي‌کند. اسراف، انحراف و هدر رفتن نيروهاي فکري، اجتماعي و معنوي انسان، زمينه‌سازي سردي روابط خانوادگي، حالت حسرت و ناکامي، از دست دادن آرامش رواني، ميل به گناه (لواط، زنا، استمنا) و بالاخره گرايش به گناهان مختلف ازجمله آثار سوء آن است.
گروهي از پژوهشگران طي يک بررسي هجده ماهه توانستند 917410 مورد تصوير، توصيف، داستان‌هاي کوتاه و فيلم‌هاي غيراخلاقي را فقط از يک سايت مشخص شده شناسايي نمايند. 194
رسانه‌ها براي بالا بردن تيراژ و فروش محصولات خود از مضامين مبتذل و مستهجن استفاده مي‌کنند، بدون اينکه کمتر توجهي به عوارض و مشکلات و آثار فاجعه آميز نگاه کردن و گوش دادن به اين فيلم‌ها کنند. لذا برخي از آثار آن را در زير مي‌آوريم:
1- ديدن عکس‌ها و فيلم‌هاي مبتذل، به‌ويژه جوانان را، در يک حال تحريک دائم قرار مي‌دهد، تحريکي که سبب کوبيدن اعصاب آنان و ايجاد هيجان‌هاي بيمارگونه عصبي و گاه سرچشمه امراض رواني مي‌گردد.
2- تأثيرات فيزيولوژيک: سلامت جنسي انسان که تأثير عميقي در سلامت جسمي و رواني او دارد، حاصل ارضاي معقولي است که در پي تحريک واقعي و نياز حقيقي فيزيولوژي بدن اتفاق افتاده باشد. عدم حفظ اين تعادل، از عقلانيت انسان مي‌کاهد و او را وادار به گناه مي‌کند.
3- تضعيف انسانيت: جنبه جنسي بسياري از اين افراد، عاري از ويژگي‌هاي انساني مي‌شود، آن‌ها يک حالت “من غريبه” (جنبه تاريک) را توسعه مي‌دهند که محور آن، شهرت جامعه ستيز و عاري از اکثر ارزش‌هاست.
4- از بين رفتن عفت عمومي و اجتماعي در درازمدت: کساني که اين‌گونه فيلم‌ها را تماشا مي‌کنند در برخورد با افراد ديگر اجتماع نگاه جنسي دارند و شيطان هميشه براي گمراه کردن آن‌ها اميد دارد، زيرا آن‌ها براي گمراهي و انحراف از مسير الهي آمادگي لازم را دارند.
5- نقش بستن تصاوير مستهجن در مغز: يافته‌هاي دکتر “مک گاف” روان شناس دانشگاه کاليفرنيا نشان مي‌دهد که خاطرات تجربه‌هايي که به هنگام تحريک احساسي (مثل تحريک جنسي) رخ مي‌دهند، توسط هورمون غده آدرنال در مغز مي‌نشينند و پاک کردن آن‌ها دشوار است. اين فرض مي‌تواند تا حدودي اثر اعتياد به هرزه‌نگاري و هرزه بيني را توصيف کند. خاطرات نيرومند تحريکات جنسي از تجربه‌هاي گذشته، خودشان را در صحنه مغز حفظ مي‌کنند و مرتباً به ذهن خطور مي‌کنند و فرد را از لحاظ شهواني تحريک مي‌کنند. اگر او به هنگام اين تخيلات استمنا کند، باعث تقويت بين تحريک جنسي و اوج لذت جنسي مي‌شود که همراه با منظره ويژه با تکرار پي در پي آن صحنه در ذهن خواهد بود.
6- انزواطلبي روابط اجتماعي نيز از آثار اين‌گونه مسائل است که مخصوصاً در نوجوانان ديده مي‌شود.
7- احساس گناه و ندامت و شرمساري که بعد از تکرار گناه به وجود مي‌آيد فرد را در حالت خطرناکي قرار مي‌دهد که باعث عوارض روحي و رواني در فرد مي‌شود.
8- تحليل توان عقل: هر قدر که اطلاعات موجود در ذهن منظم تر و داراي عناوين کمتري باشد، دسترسي عقل به آن‌ها براي پردازش جديد مهياتر خواهد بود. اما وجود داده‌هاي فراوان متعدد که فضاي ذهن را بي جهت پرکرده باشند و با تکرار درگيري ذهني و رفتار بيروني، تقويت شده باشند، باعث مي‌شود تواصل را به مقدار چشم‌گيري کاهش دهند، چه رسد به جايي که اين داده‌ها داراي تأثير بر هورمون‌هاي مختلف نيز باشد که تأثيرات ارگانيک را نيز در پي داشته باشد.
9- پرخاشگري: هرزه بيني نه تنها بر ذهن فرد تأثير مخرب مي‌گذارد، بلکه افراد را تشويق مي‌کند تا از نظر جنسي بيشتر حالت سلطه جو و پرخاشگر داشته باشد، با پرداختن افراطي فرد به مسائل جنسي، شخصيت او به شخصيتي شهواني تبديل خواهد شد که تداعي‌ها و برداشت‌هاي وي با کوچک‌ترين ارتباطي (حتي توهمي) رنگ جنسي به خود مي‌گيرد. کارکرد افراد براي چنين فردي تنها ارضاي غريزه جنسي است و اهتمام خود او نيز صرفاً به ارضاي همين بعد وجودي خويش است.
ب: پورنو گرافي خشونت آميز
پورنو گرافي يا هرزه‌نگاري به تجسم و ارائه تصوير يا فيلم يا هر چيزي اشاره دارد که به شکل واضح مسائل جنسي و عمل جنسي را به نمايش مي‌گذارد و هدف آن تحريک يا ارضاي جنسي است و در قالب‌هاي مختلف ازجمله کتاب، مجله، مجسمه، نقاشي، فيلم و کارتون ارائه مي‌شود. 195
شيطان‌صفتان برنامه ريزان اين نظام شيطاني به خوبي مي‌دانند که براي پيشبرد اهداف خود و به انحراف کشيدن کودکان و نوجوانان و جوانان و در نهايت از بين بردن نظام خانواده ابزارهاي مختلفي را پيش‌بيني کرده‌اند و با تمام قواي مالي، فکري و ايده پردازي سياسي، اجتماعي و رواني خود، جنگ عظيمي را عليه کانون خانواده به راه انداخته‌اند که از جبهه‌هايي همچون، تحرکات ضداجتماعي تبليغ انزوا و زندگي مجردانه، تبليغ همجنس بازي، عادي نشان دادن عدم پابندي به موازين اخلاقي، تبليغ بي‌بندوباري و نيز هرزه‌نگاري هدايت مي‌شود. هرزه پردازي يکي از ابزارهاي قدرتمند جنگ عليه خانواده است که قلب، روح و وجدان زنان و مردان جوامع مختلف از غرب گرفته تا شرق را هدف قرار داده است.
در دنياي ارتباطات دست يابي به محتواهاي جنسي به راحتي از طريق اينترنت، تلويزيون، فيلم‌ها، کانال‌ها مقدور شده است. به بيان ديگر با ظهور اينترنت و تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي تمامي جوامع جهان هدف يک تهاجم هرزه پردازانه قرار گرفته که نتايج اين هجمه روان‌شناختي و جامعه‌شناختي با توجه به آمارهاي مربوط به خانواده در کشورهاي مختلف با گذر زمان بيش از پيش آشکار مي‌شود. اصرار بر غنيمت شماري خودخواهانه براي لذت‌جويي به هر قيمتي، شاکله دروني و ذات پورنو گرافي را تشکيل مي‌دهد.
هرزه پردازي افکار معتقدين به نجات و عفت و پاکي و مسئوليت اخلاقي در برابر خداوند را به مسخره مي‌گيرند و زنان و مردان و کودکان را استثمار کرده، و جايگاه انساني آن‌ها را فروکاهيده و شرافت و حقوق آن‌ها را چپاول مي‌کند. هرزه پردازي، تحقير و تنزل احساسات و کنش‌هاي طبيعي جنسي انسان به يک پديده شديداً اعتيادآور، مخرب، اخلاق زدا، فساد آور و مهلک است که به فرصت‌طلبي عوامل فعال در پياده‌سازي بخش اجتماعي نظم نوين شيطاني سامان داده شده، تا راه زندگي اخلاقي و نجيبانه بر انسان عصر ارتباطات و رسانه بسته شود.
هرزه پردازي نگاه و تصور طبيعي فرد نسبت به واقعيت و هدف روابط جنسي را تغيير داده و بذر گرايش‌هاي انحرافي جنسي را در روان بيننده مي‌پراکند. بر اساس مطالعات محققين بنياد ملي تحقيقات خانواده کانادا، تصورات غيرواقعي خطرناکي در ذهن فرد استفاده‌کننده از آثار هرزه پردازانه شکل مي‌گيرد که موجب دست زدن به برخي رفتارهاي زننده و ضد اخلاقي از جانب او مي‌شود. براي مثال نتايج مطالعات نشان مي‌دهد که در ميان معتاد به هرزه پردازي که اقدام به تجاوز به عنف به زنان کرده‌اند، باوري شايع بوده مبني بر اينکه زنان خود باعث و باني مورد تجاوز قرار گرفتن مي‌شوند، زيرا که آن‌ها از رابطه اي که شکل تجاوز داشته باشد لذت مي‌برند و فرد متجاوز يک انسان عادي بوده و بدون مشکل است! ريشه اين تصور خطرناک که از دروازه ورود به حريم جسمي افراد ديگر و ارتکاب کثيف‌ترين جنايات است. در تصور غيرواقعي ارائه شده از روابط جنسي در هرزه پردازي است که ذهن فرد را به‌صورت حق به جانبي براي ارتکاب جرائم جنسي قانع مي‌سازد. 196
اعتياد به پورنو گرافي خطرناک تر از اعتياد به مواد مخدر است. طبق يافته‌هاي روان‌شناختي، هرزه پردازي زمينه‌ساز تجاوز به عنف و اقدامات ضد اخلاقي فراواني است. به عقيده برخي محققين پورنو گرافي بر تکوين طبيعي مغز کودکان تأثير منفي دارد، آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد که پسر بچه‌هاي 12 تا 17 ساله از گروه‌هاي عمده مراجعه کننده به محصولات پورنو گرافي هستند.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، ارتکاب جرم Next Entries منابع تحقیق درباره کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، کنترل بازار