منابع تحقیق درباره کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

در شکل‌گيري شخصيت کودکان رو به افزايش نهاده است.
با اين وجود خانواده هنوز مرکز ثقل همبستگي اجتماعي و اقتصادي است و کودکان و نوجوانان بخصوص در برآوردن نيازهاي زيستي و اجتماعي خود همواره به آن متکي هستند. اثر والدين بر گرايش‌هاي ذهني و عقايد کودکان، از همان مراحل نخستين مرحله زندگي شروع مي‌شود و از همين برداشت‌ها، عادات ابتدايي، پيش‌داوري، علايق، خواست‌ها و هدف‌هاي کودک و نوجوان در قالب رشد شخصيت به‌طور زير بنايي شکل مي‌گيرد. نظارت اوليا و ساير بزرگ‌سالان در چارچوب خانواده در ساليان نخست عمر حالت انحصاري دارد و همه کنش يا واکنش‌هاي کودک در برابر عامل تحريک محيط از حوزه اين نظارت مخفي نيست.
در اين دوران از زندگي است که همبستگي خانواده سبب تشديد يادگيري از راه تقليد، تکرار و تلقين مي‌شود. در اين مرحله از عمر، کودک بامعناي قدرت و حاکميت آشنا مي‌شود و به مقررات داخلي خانواده و ايفاي نقش‌هاي متفاوت پي مي‌برد. تجربه‌هاي ناشي از اثرگذاري خانواده بر روي کودک باعث مي‌شود که زيربناي عواطف و احساسات پي‌ريزي شود. هرچند نقش خانواده چون گذشته‌ها ديگر توانمند و يکپارچه نيست اما هنوز در رشد مهارت‌ها، انگيزش، احساسات و تعيين هدف‌هاي زندگي کودک نقش ايفا مي‌کند و اثر آن به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بر رفتارهاي بعدي بسيار محسوس است.
اعمال انضباط شديد و به‌عکس اندک يا متناوب، بي‌توجهي مادر، عدم نظارت صحيح والدين بر استفاده کودکان و نوجوانان از فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال بي اشتياقي عاطفي اوليا و بالاخره خانه‌اي که فقط محل خوردن و خوابيدن است. 48
اثربخشي تربيتي نهاد خانواده را براي کودک به‌شدت تضعيف کرده و راه را براي بروز رفتارهاي ناهنجار در سال‌هاي آينده هموار مي‌سازد. ديگر از نواحي نفوذ زندگي خانوادگي بر روي کودک امر گرايش‌هاي مذهبي، سياسي است که اگر در مسير خود نباشد دچار انحراف در کودکان و نوجوانان خواهد شد.
انريکو فري: در مورد تأثير محيط خانوادگي و اجتماعي معتقد است، نوع شغل، محل سکونت، عادات و رسوم هر يک از طبقات اجتماعي در نحوه ارتکاب جرم و نوع آن تأثير بسيار دارد. درباره عامل اقتصادي عقيده دارد، که بيکاري، فقر و تنگ‌دستي، حتي رفاه و آسايش درصورتي‌که احتياجات جديدي به وجود آورد از عوامل ارتکاب جرم است. 49
به دليل وابستگي همه‌جانبه کودک به خانواده و کارايي اندک ابزارهاي کنترل رسمي در کودکان نقش کنترلي خانواده از اهميت ويژه‌اي برخوردار است به‌گونه‌اي که محققان، خانواده را مهم‌ترين منبع کنترل رفتار کودکان و نوجوانان مي‌دانند. ايوان ناي، بزهکاري کودکان و نوجوانان را بيشتر ناشي از ضعف کنترل خانوادگي مي‌داند. 50
“تراويس هيرشي” از مهم‌ترين صاحب‌نظران کنترل اجتماعي، وابستگي، تعهد، مشارکت و اعتقاد را چهار جزء پيوند اجتماعي دانسته است. 51
بر مبناي اين نظريه، افراد هر چه بيشتر وابسته، متعهد، درگير و معتقد باشند پيوند آن‌ها با عامل نفوذ اجتماعي (خانواده) مستحکم‌تر خواهد بود و خانواده بهتر مي‌تواند کنترل دروني را بر اعضاي خود اعمال کند. نظريه پيوند اجتماعي با تکيه بر نيروهاي دروني فرد، به روشنگري و بيان چگونگي کنترل بزهکاري مي‌پردازد، اما از تأثيرات منفي محيط بيرون و پيرامون فرد غافل مانده است. 52
در تحقيقات انجام شده در زمينه بزهکاري، رابطه نزديکي را ميان بي‌ثباتي شرايط زندگي و محيط خانوادگي نوجوانان و جوانان، با بزهکاري نشان داده است. تحقيقات و شواهد زيادي گوياي اين واقعيت است که در پس بسياري از بزهکاري‌هاي نوجوانان و جوانان کانون خانوادگي ناسالم و متلاشي شده‌اي پنهان است.
پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که خانواده يکي از عناصر بسيار مهم در رفتارهاي بزهکارانه جوانان است، به‌ويژه فعاليت‌هاي مجرمانه پدر و مادر و يا برادران و خواهران خطر افزايش بزهکاري را در اعضاي جوان خانواده افزايش مي‌دهد. 53

مبحث چهارم: رسانه
رسانه‌ها به عنوان يکي از مهم‌ترين نمادهاي تحول در عرصه زندگي بشر امروز، رفته‌رفته نقش و جايگاهي راهبردي و پيچيده به خود گرفته و به عنوان عاملي سرنوشت‌ساز و تعيين‌کننده در زندگي انسان مطرح‌شده‌اند.
تحت تأثير رسانه‌ها، فرهنگ سنتي اکثر جوامع دستخوش تغيير و تحول شده و همه مردم تا حدودي متأثر از آنچه فرهنگ واحد جهاني نام گرفته است، شده‌اند.
گفتار اول: تعريف رسانه جمعي
رسانه‌ها به عنوان يکي از نهادهاي اجتماعي کارکرد انتقال ميراث فرهنگي و اجتماعي و ارزش‌هاي جوامع، حتي انتقال بسياري از مفاهيم سياسي و ايدئولوژيک را بر عهده دارند.
در تعريف وسايل ارتباط‌جمعي يا به نوعي همان رسانه‌هاي جمعي مي‌توان آن را انتقال دهنده پيام دانست. پس رسانه‌ها “وسايل انتقال پيام‌ها از فرستنده يا فرستندگان به مخاطب يا مخاطبان گفته مي‌شود؛ که شامل روزنامه، کتاب، راديو، تلويزيون، ماهواره، فنّاوري‌هاي نوين ارتباطات و اطلاعات و اينترنت و… است. اين وسايل داراي ويژگي‌هايي مانند پيام‌گيران ناآشنا، سرعت عمل زياد و تکثير پيام هستند.”54
ويژگي‌هاي اين وسايل نمي‌تواند منحصر به‌سرعت بالا و تکثير پيام و تعداد پيام گيران باشد. ويژگي‌هايي چون تلقين‌پذير بودن، الگوپذير بودن، تکثير پيام و آموزشي بودن و… نيز ازجمله ويژگي‌هاي رسانه‌هاي جمعي که در عصر امروز مورد استفاده قرار مي‌گيرند، مي‌باشد. رسانه‌هاي جمعي به آن دسته از وسايل ارتباط‌جمعي گويند که در حيطه گسترده و وسيعي نسبت به انتقال داده‌ها (اخبار و اطلاعات و پيام‌ها) اقدام مي‌کنند.
در حقيقت رسانه جمعي اصطلاح به فارسي برگردانده شده واژه لاتين Medium است که جمع آن media مي‌باشد، است. و منظور از آن دسته از وسايل هستند که موردتوجه تعداد کثيري مي‌باشند و از تمدن‌هاي جديد به وجود آمده‌اند.”55
آنچه از لفظ رسانه جمعي برمي‌آيد، دربرگيرنده رسانه بودن و وسيله جمعي بودن آن است. به عبارتي بايد هم جنبه انتقال دهندگي يا گيرندگي وسيله ارتباطي موردتوجه قرار گيرد و هم جنبه جمعي بودن آن ارتباط. از اين جهت که عاملي براي دريافت و يا انتقال اخبار و اطلاعات باشد و جمعي بودن از اين دست که هدف آن برقراري رابطه با يک مخاطب يا گروه کوچکي نيست. بلکه جمع کثيري از افراد را در نظر دارد و مي‌بايست مورد استفاده افراد زيادي از اجتماع باشد. لذا در مفهوم ساده‌تر رسانه جمعي عبارت است از وسيله‌اي که به انتقال اطلاعات از نقطه‌اي به نقطه ديگر با اهداف مختلف عقيدتي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، سرگرمي و… به منظور قرار دادن در اختيار مخاطبين، مي‌پردازد.
از اين رو وسايلي چون روزنامه، مجله، تلويزيون، ماهواره، سينما، اينترنت، راديو و… از وسايل ارتباط‌جمعي مي‌باشند که البته اين‌ها با در نظر گرفتن پيشرفت‌هاي روزافزون فنّاوري‌ها هيچ‌گاه قابل احصاء نيست.
در تعريفي ديگر وسايل ارتباط‌جمعي به ابزاري گفت مي‌شود که در يک جامعه از آن براي ابلاغ پيام‌ها و بيان افکار و انتقال مفاهيم به ديگران استفاده مي‌شود. 56
بند اول: تعريف لغوي رسانه جمعي
رسانه در فرهنگ عميد به هر وسيله‌اي که مطلب يا خبري را به اطلاع عموم مردم مي‌رساند، گفت مي‌شود. مانند: راديو، تلويزيون و روزنامه
در فرهنگ لغت معين به معناي هر وسيله انتقال‌دهنده معنا شده است.
در لغت‌نامه دهخدا وسيله رساندن معنا شده است.
رسانه از لحاظ لغوي به معناي “حسرت، اندوه و افسوس”57 و در جاي ديگر به عنوان اصطلاحي کلي که براي اشاره به “سيستم‌ها يا دستگاه‌هاي انتقال اطلاعات و يا سرگرمي بکار برده مي‌شود” 58تعريف نموده‌اند.
جمع رسانه را به عنوان “مجموعه ابزار و روش‌هايي که براي ارتباط‌جمعي و شخصي بکار مي‌رود تعريف کرده‌اند که از لحاظ نوع ارتباط به رسانه‌هاي شخصي و رسانه‌هاي جمعي تقسيم مي‌شوند”. 59
در فرهنگ روزنامه‌نگاري رسانه جمعي تحت عنوان اطلاع‌رساني و رسانه شناسي که اصطلاحي کلي و به معناي مجموعه ابزارها و روش‌هايي که براي ايجاد ارتباط با مخاطب انبوه بکار رفته و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 60
بند دوم: تعريف اصطلاحي رسانه جمعي
در مفهوم اصطلاحي رسانه‌هاي جمعي شامل تنوع بسياري از رسانه‌ها مثل: روزنامه، مجله، سينما، تلويزيون، راديو، تبليغات، بازي‌هاي ويدئويي، سي‌دي‌ها و… مي‌شود. اين رسانه‌ها را جمعي مي‌نامند زيرا به جمع زيادي از مخاطبان که شامل شمار زيادي از مردم مي‌گردند، عرضه مي‌شود. رسانه‌هاي جمعي نه‌تنها با تفريحات و سرگرمي‌ها مرتبط هستند بلکه دربرگيرنده انتقال بسياري از تجربه‌ها و فعاليت‌هاي اجتماعي ما نيز هستند.
اين اصطلاح در اصل انگليسي است، “به مجموع متون، ابزار و وسايل را مي‌رساند که از توانايي انتقال پيام‌هاي ارتباط حسي يا انديشه‌اي در يک زمان به شمار زيادي از افراد و مخصوصاً در فواصل زياد برخوردارند.”61
“اولسون” از رسانه جمعي چنين تعريف کرده است: “رسانه عبارت است از يک تکنولوژي (نه الزاماً ماشيني) براي اطلاع دادن، براي ضبط کردن اشتراک در نمادها است که معمولاً محدود به حواس خاص و همراه با نوعي شکل‌گيري اطلاعات است، نظير چاپ، انواع طراحي، ضبط‌صوت، تلويزيون و مانند آن‌ها.62
“دنيس مک کويل”، معتقد است “رسانه دريچه‌هايي هستند که ما را قادر مي‌سازند ماوراي محيط پيرامون خود را ببينيم. مفسراني که به ما کمک مي‌کنند تا تجربه را درک کنيم، سکوهايي که اطلاعات را منتقل مي‌کنند. علائم راهنمايي که دستورها و جهت‌ها را در اختيار ما مي‌گذارند؛ صافي‌هايي که قسمت‌هايي از تجربه را کنار مي‌گذارند و بر بقيه تأکيد مي‌کنند، آينه‌هايي که تصويرمان را منعکس مي‌کنند و… . 63
“هارولد آدامز ايتيس” نيز رسانه را به عنوان عصاره تمدن مي‌شناسد و معتقد است، “تاريخ توسط رسانه‌ها در هر عصر و زماني هدايت مي‌شود”. وي رسانه‌هاي ارتباطي را توسعـه ذهن انسان مي‌داند و مي‌گويد: “رسـانه آنچـــه را که در يک دوره تـاريخي اتفـاق مي‌افتد و با اهميت به نظر مي‌رسد تعيـين مي‌کند.”64
“ژان کازنو” در کتاب خود وسايل ارتباط‌جمعي را اين‌گونه تعريف نموده است: “وسايل ارتباط‌جمعي آن دسته از وسايلي هستند که در تمدن‌هاي جديد به وجود آمده و مورد استفاده‌اند، و ويژگي اصلي آن‌ها قدرت و شعاع عمل گسترده است، اصطلاح ارتباط‌جمعي مشخص‌کننده آن نوع از ارتباطي است که هدف آن برقراري رابطه با يک مخاطب يا گروه کوچکي نيست، بلکه جمع را مدنظر دارد.”65
گفتار دوم: مصاديق رسانه جمعي
همان‌طور که گفته شد به لطف پيشرفت‌هاي چشم‌گير علوم و فنون و تکنولوژي روز به روز بر تعداد وسايل ارتباط‌جمعي افزوده مي‌شود و امکان دسترسي به اطلاعات براي بشر آسان‌تر مي‌گردد. به همين دليل رسانه‌ها را به سه بخش رسانه‌هاي نوشتاري، رسانه‌هاي صوتي و تصويري، رسانه‌هاي مبتني بر داده‌هاي ديجيتالي تقسيم کرده‌ايم و تنها به شرح مختصري از مهم‌ترين آن‌ها اکتفا نموده‌ايم.
موقعيت برجسته کشورهاي صنعتي و در رأس آن‌ها ايالات متحده آمريکا، در توليد و پخش رسانه‌اي موجب شد، که بسياري از ناظران از “امپراتوري رسانه‌اي” سخن بگويند. طبق اين ديدگاه امپراتوري فرهنگي تازه تأسيس شده است. کشورهاي کمتر توسعه يافته بسيار آسيب‌پذيرتر پنداشته مي‌شوند چون فاقد منابع و امکانات لازم براي حفظ استقلال فرهنگي خود هستند.
بند اول: رسانه‌هاي نوشتاري
مطبوعات و نشريات يکي از ابزارهاي رسانه‌اي مي‌باشند. اين دو نهاد در سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم ميلادي به شکلي نوين وارد گستره رسانه‌هاي گروهي شدند. مطبوعات و مجلات و کتاب‌ها و مقالات نقش بسزايي در آموزش و پرورش اطفال و جوانان در زمينه‌هاي گوناگون دارند که هم مي‌تواند در رشد و تعالي آن‌ها تأثيرگذار باشد و هم در انحطاط و بزهکاري آن‌ها، تدوين‌کنندگان قانون اساسي در بند 2 اصل سوم قانون مذکور به کارکرد آموزشي و تربيتي مطبوعات و نشريات اشاره داشته‌اند که در ادامه به بررسي آن خواهيم پرداخت.
الف: مطبوعات و مجلات
مطبوعات و مجلات و نشريات مختلف نيز يکي از

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره سازمان ملل، حقوق کودک، حقوق بشر Next Entries منابع تحقیق درباره کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، آداب و رسوم