منابع تحقیق درباره نهج البلاغه، امام صادق، اسلام و ایران، صحیفه سجادیه

دانلود پایان نامه ارشد

ناسزا گوید، مرا سب کرده و هر کس مرا دشنام دهد، خدا را سب نموده و آنکه خدا را دشنام دهد، او را به آتش جهنم وارد می‌کند در حالی که در آنجا جاویدان است و عذابی پایدار دارد!».
همچنین روایت شده امام صادق در پاسخ به شخصی که ازایشان درباره دشنام دهنده به امیرمؤمنان پرسیده بود؛ فرمود:«و الله هو حلال الدم.441 به خدا سوگند، خونش مباح است».
عسقلانی می‌گوید: چه بسیار است مواردی که ابن تیمیه در مقام مبالغه در رد شیعه کار را به توهین و جسارت به ساخت امیرالمؤمنین علی رسانیده است.442 برای توضیح سخن عسقلانی کافی است به چند مورد از جسارت های ابن تیمیه به حضرت علی اشاره نمود:
1.«علی یقاتل لیطاع و یتصرف فی النفوس و الاموال فکیف یجعل هذا قتالا علی الدین»
حضرت علی برای امارت واسطه بر جان ها و اموال مردم می‌جنگد پس چگونه آن را به عنوان جنگ برای دین بدانیم.443 آری این جاهل یعنی ابن تیمیه معاویه را با علی اشتباه گرفته آنجا که معاویه می‌گوید« قاتلتکم لا تامر علیکم» جنگ کردم تا بر شما حکومت و سلطنت کنم.
2.«لعلی فتاوی کثیرة مخالف النصوص» علی نظراتی دارد که برخلاف نص است.444
ابن حجر پس از نقل پاره ای از دشنام ها و ناسزاهای ابن تیمیه می‌گوید: مردم درباره ابن تیمیه سه گروه هستند:
1.بعضی او را زندیق بی دین می‌دانند.
2. بعضی او را جز مجسمه می‌دانند.
3. گروه سوم او را منافق می‌خوانند.
ابن تیمیه بعد از نقل چند حدیث از جمله «من احب علیا فقد احبنی و من ابغض علیا فقد ابغضنی» «هرکس علی را دوست بدارد به طور حتم مرا دوست داشته و هر کس علی را دشمن بدارد به طور حتم مرا دشمن داشته است.» می‌گوید:«فالعشرة الاولی کلها کذب» یعنی ده حدیث اول همگی دروغ است.
پاسخ: این حدیث حسن است. طبرانی در المعجم الکبیر از ام سلمه نقل کرده که گفت:« اشهد انی سمعت رسول الله یقول: من احب علیا فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله و من ابغض علیا فقد ابغضنی و من ابغضنی فقد ابغض الله. «گواهی می‌دهم که من از رسول خدا شنیدم که فرمود: هرکس علی را دوست بدارد به طور حتم مرا دوست داشته و هرکس مرا دوست بدارد به طور حتم خدا را دوست داشته است و هر کس علی را دشمن بدارد به طور حتم مرا دشمن داشته و هر کس مرا دشمن بدارد به طور قطع خدا را دشمن داشته است.445 حافظ هیثمی بعد ازنقل این حدیث می‌گوید:«و اسناده حسن» یعنی سند این حدیث حسن است.»446
حاکم نیشابوری از سلمان نقل کرده که فرمود:«سمعت رسول الله یقول: من احب علیا فقد احبنی و من ابغض علیا فقد بغضنی» یعنی: هرکس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس علی را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است.447

نتیجه گیری
خلفای بنی أمیه از سال 41 هـ.ق، که خلافت به این خاندان منتقل شد، برای به دست آوردن مناطق مهم و حساس جهان دست به اقدامات بسیاری زدند. هر چند که به آن پوشش جهاد می‌دادند تا مورد انتقاد مسلمانان قرار نگیرند، ولی در واقع هدف اصلی آنها از صرف هزینه های بسیار در جنگهای متعددی که با رومی ها داشتند تسلط بر راههای تجاری جهان بوده است تا به این وسیله به أهداف خود دست یابند.
علاوه بر این بنی أمیه جریانی دین ستیز بود که با شناسنامه ای جعلی و پشتیبانی خلفا، به مراکز حساس حکومتی نفوذ نمود، نقطه مشترک أموی ها با دستگاه خلافت، آن بود که هیچ رغبتی به خروج اهل بیت از انزوای سیاسی نداشتند. تفرقه و دوری از مکتب اهل بیت دردناک ترین و شکننده ترین آسیبی بود که از سوی بنی أمیه بر پیکر امت اسلامی وارد شد و پیامدهای زیانبار آن تا به امروز جهان اسلام را گرفتار نموده است. وهابیت نیز در راستای اهداف استعمار کلیه امکانات مادی و معنوی مانند: بهره گیری از سیستم آموزشی در سطح جهانی، رسانه های نوشتاری و دیداری – شنیداری، تشکیل و تقویت سازمان ها و نهادها، تأسیس مساجد و مدارس، برقراری روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها، استفاده از اهرم های اقتصادی با تکیه بر سرمایه ی عظیم نفت و به خصوص بهره گیری از موقعیت حرمین شریفین به تبلیغ اسلام آمریکایی می‌پردازد.
وهابیت از نظر باور و رفتار و عملکرد شباهت های بسیار نزدیکی به بنی أمیه دارد، تحجر و قشری گری، بی تدبیری، کج فهمی، نادانی، سطح نگری، تعصب، ناسازگاری تحمیل اندیشه های خویش بر مردم، کافر شمردن هم کیش خود، سنگدلی و عدم مدارا، از ویژگیها و شاخصه های اصلی این دو گروه است، شناخت سیاست ها و بدعت های آنان از آن جهت مهم است که می‌تواند مسلمانان را به اسلام ناب و اتحاد اسلامی بر محور قرآن و عترت بازگرداند.

منابع و مآخذ
قرآن کریم
نهج البلاغه
صحیفه سجادیه
1) ابراهیمی، محمد حسین، تحلیلی نو بر عقاید وهابیت، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1379، چاپ چهارم.
2) ابن أبی الحدید، ابوحامد عزالدین عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، قاهره: دار احیاء الکتب العربیة، 1959م.
3) ابن أثیر، عزالدین ابوالحسن علی، الکامل فی التاریخ، تحقیق علی شیری، قم: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
4) ابن أثیر، عزالدین ابوالحسن علی، تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ترجمه خلیلی، تهران: علمی، بی تا.
5) ابن الخیاط، ابوعبدالله، ابن الخیاط، تهران: کتابخانه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، بی تا.
6) ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرایع، ترجمه: محمد جواد ذهنی تهرانی، قم: مؤمنین، بی تا.
7) ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم، الزیارة، جده: دارالاصبهانی، 1393هـ.ق.، چاپ چهارم.
8) ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة، بیروت: دارالکتب العلمیة، بی تا.
9) ابن جوزی، عبدالرحمن، المنتظم، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1412هـ.ق.
10) ابن حبیب، ابوجعفر، المحبر، بیروت: مطبعة الدائرة، 1361هـ.ق.
11) ابن حبیب، محمد بن حبیب، المنمق، قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1387هـ.ق.
12) ابن حزم، ابومحمد، المحلی، بیروت: دارالافاق الجیدة، بی تا.
13) ابن حنبل، احمد، مسند، بیروت: داراحیاء التراب العربی، 1991م، چاپ اول.
14) ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، بیروت: دارالفکر، 1988م. چاپ دوم.
15) ابن سعد، محمد، الطبقات، بیروت: دارصادر، بی تا.
16) ابن شبه نمیری، عمر بن شبه، تاریخ المدینة، ترجمه حسین صابری، قم: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت، بی تا.
17) ابن طاووس، ابوالقاسم علی بن مولی، الطرائف، قم: خیام، 1400هـ.ق.
18) ابن عبادین، محمد امین، حاشیه رد مختار، بیروت: دارالفکر العربی، بی تا.
19) ابن عبدالبر، ابوعمر یوسف، الاستیعاب، تحقیق محمد بن علی بنجاوی، مصر: نهضة، بی تا.
20) ابن عبدالله، احمد بن محمد، العقد الفرید، بیروت: دار مکتبة الهلال، 1986م.
21) ابن عبدالوهاب، محمد، رسالة فی الرد علی الرافضة، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی، 1387هـ.ق.
22) ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسین، تاریخ دمشق، دمشق: دارالبشیر، بی تا.
23) ابن عساکر، محمد بن علی، التکمیل و الاتمام، بیروت: دارالفکر المعاصر، 1418هـ.ق.
24) ابن فارس، احمد، معجم مقیاس اللغة، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
25) ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، المعارف، تحقیق دکتر ثروت عکاشة، مصر: الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1992م.، چاپ ششم.
26) ابن کثیر، ابوالغداء، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکفر، 1986م.
27) ابن کثیر، ابوالفداء، البدایة و النهایة، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1993م.
28) ابن کثیر، ابوالفداء، تفسیر ابن کثیر، بیروت: دارالفکر، 1986م.
29) ابن مسکویه رازی، ابوعلی، تجارب الأمم، تهران: سروش، 1366هـ.ق.
30) ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تحقیق منتجب علی شیری، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1408هـ.ق.، چاپ اول.
31) ابن ندیم، ابوفرج محمد بن اسحاق، الفهرست، تحقیق منتجب مینوی، تهران: مسرونی، 1973م. چاپ دوم.
32) ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، بیروت: داراحیاء التراث العربی بی تا.
33) ابوریه، محمود، اضواء علی السنة المحمدیة، بیروت: دارالکتب الاسلامیة، بی تا.
34) ابوزهره، محمد، تاریخ المذاهب، بیروت: دارالفکر العربی، 1967م.
35) اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة، بیروت: دارالاضواء، 1985م.، چاپ دوم.
36) اسدعلی‌زاده، اکبر، چالش‌های فکری و سیاسی وهابیت، قاهره: مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما، 1386هـ.ق.
37) امین، احمد، زعماء الاصلاح فی عصر الجدید، قاهره: مکتبة النهضة المصریة، 1965م.
38) امین، سعد، تاریخ الدولة السعودیة من محمد بن سعود عبدالعزیز، ریاض: وزارة الشؤون الاسلامیة و الدعوة و الارشاد، 1418هـ.ق.
39) امین، محسن، کشف الارتیاب، قم: دارالکتب الاسلامیة، بی تا.
40) امینی، عبدالحسین، الغدیر، قم: مؤسسه میراث نبوت، 1428هـ.ق.
41) اند، ورنر، جامعه شیعه نخاوله در مدینه منوره، ترجمه رسول جعفریان، تهران، بی تا، بی نا.
42) آل ابوطامی، احمد بن حجر، العقائد السلفیة، قطر: دارالکتب القطریه، بی تا.
43) بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان، قم: مؤسسه بعثه، بی تا.
44) بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، دمشق: مطبعة الهندی، 1976م.
45) بدوی، عبدالرحمن، موسوعة المستشرقین، بیروت: مؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 2013م.
46) بستانی، بطرس، دائرة المعارف بستانی، بیروت: دارالمعرفة، بی تا.
47) بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت: مؤسسة الاعلمی، بی تا.
48) بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، تحقیق رضوان محمد رضوان، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1978م.
49) بوطی، محمد سعید رمضان، السلفیة مرحله زمینة، بیروت: دارالفکر المعاصر، بی تا.
50) بیهقی، ابوالفضل محمد، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، بی تا.
51) پیشوائی، مهدی، سیره پیشوایان، قم: مؤسسه امام صادق، 1389هـ.ق.
52) ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، محقق عبدالزهراء حسینی، قم: دارالکتاب الاسلامی، بی تا.
53) الجابری، علی حسین، الفکر السلفی، قم: داراحیاء الأحیاء، 1409هـ.ق.
54) جاحظ، ابوعثمان، رسائل جاحظ، بیروت: مکتبة الهلال، 1991م.، چاپ دوم.
55) جرداق، جورج، الامام علی، صوت العدالة الانسانیة، بیروت: داراندلس، 2010م.
56) جوهری، ابونصر اسماعیل، صحاح اللغة، تحقیق، احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین، 1987م.، چاپ چهارم.
57) حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
58) حاکم، ابوعبدالله محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1990م.
59) حتی، فیلیپ، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی، 1380.
60) حرالعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، تهران: مکتبة الاسلامیة، 1379هـ.ق.
61) حسن، حسن ابراهیم، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: جاویدان، 1376.
62) حسین عاملی، محسن امین، کشف الارتیاب، با کوشش سید ابراهیم سید علوی، تهران، 1367هـ.ق.بی نا.
63) حسین، طه، علی و فرزندان، ترجمه احمد آرام، تهران: کانون نشر پژوهش‌های اسلامی، بی تا.
64) حسینی قزوینی، سید محمد حسن، فرقه وهابی، ترجمه علی دوانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366هـ.ق.
65) حلبی، ابوالفرج نور الدین علی، السیرة الحلبیة، بیروت: المکتبة الاسلامیة، بی تا.
66) حمیدی، سید جعفر، تاریخ اورشلیم، تهران: امیرکبیر، 1364هـ.ق.
67) حویزی، محمد بن علی جمعه، نورالثقلین، قم: مؤسسه اسماعیلیان، بی تا.
68) خرمشاهی، بهاء الدین، دانش نامه قرآن و قرآن پژوهشی، تهران: دوستان و ناهید، 1377هـ.ق.، چاپ اول.
69) خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، قم: جامعه مدرسین، 1411هـ.ق.
70) دحلان، احمد بن زینی، الدررالسنیة فی الرد علی الوهابیة، استانبول: مکتبه ایشق 1396هـ.ق.
71) دحلان، احمد بن زینی، فتنه وهابیت، ترجمه همایون همتی، تهران: نشر مشعر، 1886م.
72) دمشقی، ابوالفلاح، شذرات الذهب، دمشق: دار ابن کثیر، 1986م.
73) دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران، 1377، چاپ دوم.
74) دینوری، ابوحنیفه، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی، 1390، چاپ هشتم.
75) ذهبی، شمس

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تفسیر قرآن، خلفای راشدین، کمال انسانی، منابع معتبر Next Entries منابع تحقیق درباره آستان قدس رضوی، حوزه و دانشگاه، مجمع البیان، تاریخ اسلام