منابع تحقیق درباره ناصرالدین شاه، کاخ گلستان، بانک مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه ای با نادر شاه ندارد؛ بر اساس کتیبه های تخت، این اثر در زمان فتحعلیشاه ساخته شده است.شاه از این تخت در ییلاق های اطراف تهران استفاده می کرد. به همین منظور قطعات تخت به صورت جداگانه و قابل حمل ساخته شده که 12 تکه دارد و تعداد جواهرات آن بیش از 26 هزار قطعه است. این تخت در دو مراسم تاج گذاری پهلوی نیز استفاده شد. (www.iraniangb.com). تخت طاووس از آثار خزانه ی جواهرات ملّی است؛ این تخت در سال 1216 هجری به دستور فتحعلیشاه قاجار از جواهرات ونفایس سلطنتی ساخته شد و به افتخار همسرش طاووس خانم به تخت طاووس مشهور شد. پس از در گذشت فتحعلیشاه، ناصرالدین شاه دستور داد تا تخت مذکور را تعمیر کرده و تغییراتی جزئی در شکل ظاهری آن بدهند. تخت طاووس تا سال 1360 شمسی در کاخ گلستان قرار داشت و پس از آن همراه دیگر جواهرات سلطنتی تحویل بانک مرکزی گردید تا به عنوان پشتوانه ی پول ملّی از آن ها محافظت شود. (محمدپناه،153:1391).

تصویر 3 – 50 : تخت طاووس. (مأخذ: محمدپناه،153:1391)
3 – 2 – 2 – 5 .دوره معاصر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره هزار و یک شب، شرق باستان، مکتب اصفهان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های کاشی کاری، دوره صفوی، نقوش حیوانی