منابع تحقیق درباره موانع رشد، برنامه سوم توسعه، اعتماد متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

است:
• درجه اي كه نتايج تحقيقات و روش ها به عنوان بخشي از يك دستورالعمل منظم به دانشجويان انتقال داده مي شود و اينكه آيا سيستم هاي پاداش چه مالي و چه غيرمالي مي تواند آموزش و تحقيق را ارتقا بخشد يا خير؟
• تا چه حد و با چه سرعتي مي توان رشته هاي تحصيلي را با تقاضاهاي در حال تغيير تنظيم كرد؟
• عوامل انگيزشي براي دانشگاه ها به منظور تأثير متقابل با صنعت به طريق منفعت هاي تجاري چه مي باشد؟
در تحقيق صورت گرفته سه مانع اصلي كارآفريني در دانشگاه هاي سوئد به شرح زير مي باشد:
اول اينكه جدا سازي بزرگي بين تدريس و تحقيق وجود دارد به طوريكه حجم زيادي از تدريس هاي دانشگاهي توسط افرادي صورت مي گيرد كه تحقيق نمي كنند.
دوم اينكه سيستم دانشگاهي سوئد به شدت متمركز مي باشد. به دليل اين نفوذ قوي از طرف دولت مركزي، مؤسسات فردي كمتر مي توانند از تحقيق دانشمندان و عملكرد هاي تدريسي آنها بهره مند شوند. علاوه بر آنكه تمركز بيشتر باعث مي شود تا دانشگاه ها به طور مجزا مشكل تر بتوانند بودجه هاي تحقيقاتي خود را در پاسخ به نيازهاي در حال تغيير خارج از محيط دانشگاه تخصيص دهند.
سوم اينكه در سوئد و بيشتر كشورهاي اروپائي نيازهاي دانشگاهي بيشتر به صورت يك برنامه تثبيت شده قالب بندي مي شود تا اينكه به صورت يك تجمع قابل انعطاف از نيازها و اعتبارات تعريف شود. بنابراين در چنين سيستمي مشكل مي توان تغييراتي ايجاد كرد. در يك سيستم كه دانشگاه را از مشاركت و فعاليت هاي مشاوره اي با صنعت محروم كند و در جايي كه هزينه ها بر عهده محقق است احتمال كمتري وجود دارد كه مزاياي تجاري بالقوه حاصل از تحقيقات آكادميك مورد بهره برداري قرار گيرد.
2-11-5- موانع و محدوديت هاي توسعه كارآفريني در كانادا
بررسي گزارش هاي مؤسسه ACOA 58 در سال 2000 نشان مي دهد كه موانع و محدوديت هاي توسعه كارآفريني در اين كشور به سه دسته زير تقسيم مي شوند:
2-11-5-1- نگرش هاي كارآفرينانه
– عدم تمايل به رشد
– خطرگريزي
– تمايل به حفظ مالكيت
2-11-5-2- بازارهاي سرمايه
– فقدان سرمايه محلي
– فقدان سرمايه خطرپذير
– فقدان طرح هاي موجود سرمايه گذاري
– فقدان صندوق هاي ويژه كسب و كارهاي كوچك
– فقدان مكانيسم هاي مؤثر سرمايه گذاري
– اتكاي بيش از حد به حمايت هاي دولت
2-11-5-3- ساز و كارهاي حمايتي
– فقدان الگوهاي كارآفريني
– عدم مطلوبيت اجتماعي كارآفريني
– استفاده محدود از شبكه حمايتي

2-11-6- فنلاند
Hukkinen & Muller (2006) در تحقيق خود با عنوان «رفع موانع كارآفريني در مديريت سنتي فنلاند»59 سطح بالاي ماليات بر درآمد كه با كليات مالي تركيب شده است را به عنوان عمده ترين مشكل كارآفريني در فنلاند شناسايي كرده است. همچنين سيستم مالياتي فنلاند به جاي تشويق شركت هاي با رشد بالا آنها را نااميد مي كند.
سطح تأمين اجتماعي فراهم شده براي كارآفرينان پايين مي باشد و اين مسأله مي تواند مانع از فعاليت هاي كارآفرينانه در فنلاند شود.
فرهنگ خدمات در فنلاند توسعه نيافته است. هنوز هم تمايل سياسي قوي براي تكيه بر بخش دولتي براي تأمين خدمات در فنلاند وجود دارد. خدمات زياد بخش دولتي مانع از ايجاد شركت هاي كوچك خدماتي مي شود و اين مسأله باعث از بين رفتن رقابت مي شود.
2-11-7- اسلووني
Bartlett & Bukvic(2000) در تحقيقي با عنوان «موانع رشد SME ها در اسلووني»60 موانع رشد SME ها را در پنج گروه دسته بندي كرده اند:
موانع سازماني
بطور مثال يك نظام مالياتي نامناسب و قوانين دولتي تبعيض آميز مي تواند باعث يك سري هزينه هاي اضافي براي SME ها شود و محدوديت هايي را در عرصه رقابت بين المللي ايجاد نمايد.
موانع خارجي
موانع خارجي بسيار متفاوت مي باشد و به درجه رقابت موجود در بازار و نوع صنعتي كه شركت در آن فعاليت مي كند وابسته مي باشد. موانع خارجي رشد به محيط تجاري و مكاني كه شركت در آن قرار گرفته است وابسته مي باشد.
موانع مالي
از موانع مالي مي توان به نبود وام هاي كم بهره و تسهيلات بانكي مناسب اشاره نمود.

موانع اجتماعي
يكي از موانع اجتماعي در اسلوواني نبود اعتماد متقابل در مبادلات تجاري مي باشد.كه باعث شده است در SME ها بيشتر افراد فاميل يا قابل اعتماد استفاده شود كه اين امر محدوديت هايي را ايجاد كرده است.
2-11-8- تحقيقي ديگر در اروپا
Klapper & Laeven(2004) در تحقيق ديگري كه در 34 كشور اروپايي با عنوان «موانع كارآفريني»61 انجام شد، به بررسي تأثير محيط تجاري يك كشور در مرحله تأسيس شركت جديد پرداخته اند. تمركز اين تحقيق بر روي قوانين دولتي مربوط به تأسيس و توسعه مالي شركت ها مي باشد . يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد قوانين ورودي سخت براي ورود شركت هاي جديد به يك صنعت به گسترش آن صنعت لطمه وارد مي كند. همچنين نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه در كشورهايي با قوانين ورودي سخت تر ميزان رشوه خواري و روابط غيررسمي بطور ملموسي افزايش پيدا مي كند. كه افزايش ميزان رشوه خواري و روابط غيررسمي رابطه مستقيمي با ميزان سختي قوانين ورودي به صنعت دارد.
2-11-9- چين
Liao & Sohmen(2001) به بررسي موانع كارآفريني در چين پرداخته اند. اين تحقيق با عنوان «توسعه كارآفريني مدرن در چين»62 موانع كارآفريني را در سه دسته موانع محيطي، موانع دسترسي به منابع و موانع اجتماعي قرار داده است.
2-11-9-1- موانع محيطي
با توجه به اينكه تجارت در چين به سمت خصوصي سازي در حال حركت است ولي همچنان كارآفرينان چيني با موانع محيطي زيادي مواجه هستند كه بزرگترين آن ها قوانين و محيط سياسي ابهام آميز مي باشد. به طور مثال در چين هنوز قانون حق مالكيت براي كارآفرينان در هاله اي از ابهام مي باشد.
2-11-9-2- مشكلات دسترسي به منابع
دومين مانع مشكلات دسترسي به منابع از قبيل تأمين وجه، نيروي كار و دسترسي به تكنولوژي هاي مورد نياز مي باشد. تأمين سرمايه بسياري از كارآفرينان در چين از طريق پس انداز شخصي و يا اقوام و دوستانشان مي باشد. همچنين از شروع به كار وام سرمايه گذاري مخاطره آميز در چين بيش از دو سال نمي گذرد كه آن هم جوابگوي سيل گسترده كار آفرينان در چين نيست. علاوه بر اين كارآفرينان چيني هنوز با مفهوم نوشتن برنامه تجاري63 ناآشنا هستند. همچنين تأمين نيروي انساني ماهر يكي ديگر از مشكلات كارآفرينان چيني مي باشد. بسياري از شركت هاي چيني چاره اي جز استخدام نيروي كار خارجي براي پست هاي مالي و مهندسي خود ندارند كه اين كار بسيار هزينه بر است.
2-11-9-3- موانع اجتماعي
سومين مانع موقعيت اجتماعي مربوط به گسترش بخش خصوصي در چين مي باشد. كه به خاطر وجود انديشه هاي كمونيستي در چين كارآفرينان فردي در چين از جايگاه اجتماعي بالايي برخوردار نيستند.
2-11-10- قزاقستان
در تحقيق ديگري Kantarbayeva(2007) به بررسي چگونگي از بين بردن موانع اداري پرداخته است. وي در مقاله خود با عنوان «شكستن موانع اداري پيش روي كارآفرينان در قزاقستان»64 اين موانع را در پنج گروه دسته بندي كرده است:
موانع مالي: چون نبود تسهيلات سرمايه گذاري از قبيل تسهيلات خريد تجهيزات اداري، ماشين آلات كارخانه و فقدان يا كمبود منابع مالي جهت تأمين سرمايه متغير لازم براي راه اندازي شركت
موانع حقوقي: از قبيل نبود يا نقصان در قوانين حمايتي مربوط به كارآفرينان و همچنين قوانين مربوط به تبادلات تجاري
موانع آموزشي: چون ضعف دانش سيستماتيك، مهارت و تجارب مديران سازمان هاي تجاري
موانع دولتي: مانند بوروكراسي ناكارآمد، كاغذ بازي، فساد اداري و رشوه خواري
موانع اطلاعاتي: رسانه هاي گروهي در قزاقستان به ندرت مشكلات پيش روي SME ها را منعكس مي كنند و به ندرت تبليغاتي در جهت ايجاد يك چهره مثبت از كارآفرينان فردي انجام مي دهند.
Suhir & Kovach (2003) در مطالعه خود با عنوان «موانع اجرايي پيش روي كارآفرينان در آسياي مركزي»65 كه در پنج كشور آسيايي هند، اندونزي، بنگلادش، تايوان و مالزي انجام شده است به بررسي موانع و محدوديتهاي كارآفريني در اين كشورها پرداخته اند. در اينجا نتايج حاصل از تحقيق در دو كشور اندونزي و بنگلادش ذكر مي گردد:

2-11-11- مشكلات كارآفرينان در اندونزي
• عدم و جود يك سيستم حمايت كننده تكنولوژي صنعتي مؤثر، به عبارت دقيق تر ايجاد يك سيستم حمايت كننده توليد مانند يك شبكه از مراكز بهره وري و مؤسسات فني براي كمك به توليد كنندگان داخلي براي ايجاد محصولات تكنولوژي مانند مواد شيميايي و قطعات الكترونيكي و وسايل نقليه موتوري
• منابع انساني نسبتاً ضعيف، به ويژه در زمينه مهندسي معكوس و تطبيق تكنولوژي با خارج با بازار داخلي و محصولات
• عدم وجود يك ديدگاه استراتژيك از جايگاهي كه اندونزي قصد دارد از نظر صنعتي شدن در آن قرار گيرد (نقش و نوع صنعت، خودكفايي و رقابت، تغيير از حالت صنايع متكي بر منابع و نيروي كار به صنايع متكي به دانش و غيره) كه از آن طريق بتواند علائم گسترده اي را براي سرمايه گذاران فراهم كند و سياست هاي دولتي را راهنمايي كند.
• عدم وجود يك گردهمايي رسمي كسب و كار دولتي براي بحث در مورد شناخت و حل مشكلات كارآفريني

2-11-12- محدوديت هاي توسعه صنايع كوچك در بنگلادش
محدوديت هزينه هاي توسعه دولتي66
اگرچه مستندات برنامه پنج ساله بيانگر موفقيت SME ها بوده است. اما هزينه توسعه دولتي در اين بخش به اين صورت نبوده است . در سال چهارم برنامه پنج ساله هزينه توسعه دولتي كمتر از 58% كل هزينه توسعه دولت در برنامه مي باشد. براي توسعه SME ها نياز به افزايش اين بخش به خصوص در موارد آموزش، تحقيق، ترويج بازار و … مي باشيم.
محدوديت اداري و قوانين
اين محدوديت ها شامل موارد ذيل است:
1. اخذ مجوزهاي تجاري67
2. ثبت نمودن SMEs ها تحت قوانين دولتي
3. گرفتن مجوز از سازمان محيط زيست
4. ثبت نمودن SMEs ها در آژانس هاي ضمانتي
محدوديت هاي مالي
1. دسترسي به سرمايه(بزرگترين مشكل)
2. آماده سازي و ارزيابي طرح SMEs ها
3. نيازهاي جانبي68
4. بوروكراسي اداري
جدول 2-6: رتبه بندي محدوديت هاي توسعه SMEs در بنگلادش
نوع مسئله
رتبه
نيروي برق
1
كمبود سرمايه براي تأمين اعتبار و در هنگام كار
2
قانون و نظم ضعيف
3
موانع قانوني
4
رقابت زياد
5
كمك فني
6
بازاريابي
7
قيمت مواد اوليه
8

2-11-13- سنگاپور
جامعه سنگاپور شكست در شغل يا كسب و كار را به منزله نابودي و و پايان همه چيز مي‌دانند و تحمل كمي براي شكست دارند. در بررسي Wong et al (1994) در كشور سنگاپور 44 كارآفرين در پاسخ هاي خود، ترس از شكست را به عنوان عامل بازدارنده كارآفريني مورد اشاره قرار دادند.
2-12- مطالعات انجام شده در ايران
در كشور ما تا شروع اجراي برنامه سوم توسعه ، به كارآفريني توجه چنداني نشده و حتي در محافل علمي و دانشگاهي نيز به جز موارد بسيار نادر، فعاليتي در اين زمينه صورت نگرفته است. مشكل بيکاري و پيش بيني حادتر شدن آن در دهه 1380 موجب شد كه در زمان تدوين برنامه سوم توسعه كشور، موضوع توسعه كارآفريني مورد توجه قرار گيرد. در اين برنامه، توسعه كارآفريني در سطح وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و فلزات و همچنين مؤسسه جهاد دانشگاهي به دليل ارتباط با فعاليت هاي آنها، مطرح شده است. لازم به ذكر است محقق علي رغم تحقيقات گسترده به تحقيق جامعي در زمينه عوامل موفقيت كارآفريني در داخل كشور دسترسي پيدا نكرد. در اينجا به ذكر چند نمونه از تحقيقات انجام شده در داخل كشور مي پردازيم:
نيا الاشلو(1373) به بررسي نظام مند و سيستماتيك مشكلات و تنگناهاي ايجاد و گسترش صنايع روستايي پرداخته است. از ميان عواملي كه در اين تحقيق باعث عدم گسترش صنايع روستايي شناخته شده است، عوامل زير مربوط به نظام اداري و بانكي كشور مي شود:
1. اعمال نظرهاي شخصي مسئولين ذيربط و مجريان
2. تغيير زودهنگام مديريت ها و ضعف آنها
3. سليقه اي برخورد كردن مسئولين نسبت به امور اجرايي
4. تعدد سازمان هاي مورد مراجعه
5. عدم هماهنگي لازم ميان

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره کسب و کار، ساختار بازار، اقتصاد بازار، ساختار صنعت Next Entries منابع تحقیق درباره دانش آموختگان، موانع توسعه، دوره بازگشت، نوسانات نرخ ارز