منابع تحقیق درباره فرق و مذاهب، آداب و رسوم، جنس مخالف

دانلود پایان نامه ارشد

دارد؟
اصلاً
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
16- استفاده از قرص‌هاي ريتالين يا قرص‌هاي مشابه ديگر هنگام امتحانات

17- مصرف سيگار بصورت تفنني و يا در جمع دوستان

18- تماس تلفني با جنس مخالف

19- اختلاف بين شرايط خانواده و خوابگاه

20- مشاهده رفتارهاي جنسي انحرافي در محيط خوابگاه

21- وابستگي بيش از حد به خانواده

22- فشار رواني دوري از خانواده

23- هزينه‌هاي اقامت در خوابگاه

هريک از خصوصيات زير تا چه ميزان در خوابگاه احساس مي‌شود؟
اصلاً
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
24- ابتلا شدن به بيماري به دليل عدم رعايت بهداشت و نظافت توسط ديگران

25- ناآشنايي با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد

26- داشتن مشکل در برقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها

27- داشتن مشکل برقراري رابطه تکلمي مناسب با شهروندان يزدي(جهت خريدو …)

28- درگيري‌هاي لفظي با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر

29- نزاع و درگيري با فرق و مذاهب ديگر (اختلاف شيعه و سني)

30- نفوذ عرفان‌هاي کاذب در محيط خوابگاه

31- رشد تبليغات سوء در مورد واجبات ديني (نماز، روزه و …)

32- ايجاد مزاحمت ناشي از برگزاري آداب و رسوم محلي توسط ديگر دانشجويان

33- اختلال در تنظيم ساعت خواب و برنامه‌هاي شخصي بدليل مزاحمت هم‌اتاقي‌ها

34- مزاحمت‌هاي ناشي از گوش‌دادن به ضبط و مواردي از اين قيبل توسط دانشجويان ديگر

35- نگراني از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه

36- نگراني از رشد مدها و الگوهاي فرهنگ غربي در خوابگاه

37- نگراني از گسترش بي‌بند و باري در خوابگاه ار طريق بلوتوث

38- نگراني از بي‌توجهي به اعمال و اعتقادات ديني‌ام بدليل تضاد با فرهنگ‌هاي ديگر

39- احتمال سرقت از پول و وسايل شخصي‌ام

40- نگراني ازمزاحمت و تعرض دانشجويان ديگر(مانند درگيري و نزاع …)

41- به طور کلي در محيط خوابگاه چقدر احساس امنيت مي‌کنيد؟

از اين كه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد مجدداً تشکر و قدرداني مي‌شود.

The Study of Cultural Problems in Dormitory Life among Male Students of Yazd University, 2010-2011

Abstract:
This research aims to study the cultural problems in dormitory life among male students of Yazd University (2011). This

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره دانشگاه اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، توسعه فرهنگی Next Entries پایان نامه ارشد درباره فرق و مذاهب، روانگردان، جنس مخالف